Sunteți pe pagina 1din 7

*Decăderea treptată a

forței militare a
Imperiului Otoman pe
parcursul sec. XVIII a
generat “Rivalitatea
moștenirii otomane”
cunoscută sub numele de
PROBLEMA ORIENTALĂ.

Părți directe: Imperiul


Otoman, Austria, Rusia.

PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN CONTESTUL PROBLEMEI ORIENTALE -


devin obiect al intereselor Marilor Puteri.
PROBLEMA ORIENTALĂ Pentru domina-
*Decăderea treptată a forței militare a Imperiului ție în Europa de
Otoman pe parcursul sec. XVIII a generat Sud-Est luptau
“Rivalitatea moștenirii otomane” cunoscută sub Austria și Rusia,
numele de PROBLEMA ORIENTALĂ. care sub pretex-
Părți directe: Imperiul Otoman, Austria, Rusia. tul de apărare a
creștinilor din
*Problema Orientală a
Imperiul Otoman
apărut după pacea de la
Karlowtz (1699), tind să pună stăpânire pe Balcani.
care a constituit Contradicțiile dintre Austria și Rusia au
originea conflictelor permis Porții să păstreze suzeranitaea
Europa sec. XVII armate austro-turce, asupra Moldovei și Țării Românești.
ruso-austro-turce și în Războaiele austro-ruso-otomane ce țin
același timp a implicării de PROBLEMA ORIENTALĂ au avut loc în
Franței și Angliei care nu mare parte pe teritoriul Moldovei și Ță-
doreau dispariția rii Românești, din ce rezultă că Principa-
Imperiului Otoman și tele Române devin obiect al intereselor
Europa sec. XVIII întărirea Austriei și Marilor Puteri.
Principatele Române în războiul ruso-turc din 1768-1774

*Amestecul împărătesei Ecaterina a II-a în


treburile interne ale Poloniei a determinat
Imperiul Otoman să declare război Rusiei.
Operațiunile militare încep în
următorul an (1769). Trupele
ruse ocupă cetatea Hotin (1769).
În a. 1770 tupele ruse au re-
purtat victorii la Larga (Cahul)
și Tighina (1771), silind trupele otomane să
părăsească Principatele. 1774 - semnată Pacea de la Kuciuk-Kainargi, con-
Urmări: Rusia instaurează în 1772 în Princi- form căreia 1) a fost limitat tributul Principatelor
pate administrația civilă formată din marii oferit Porții; 2) turcii nu se puteau stabili sau
boieri (ai Divanului țării) condusă de un avea moșii în Principate; 3) produsele colectate
general rus. Misiunea acestei administrații de turci de la locanici trebuiau plătite după pre-
era asigurarea armatei ruse cu provizii țul pieței. 4) Poarta este obligată să restituie
colectate de la populația locală. Principatelor pământurile transfomate raialele.
Anexarea Bucovinei la Austria
Austria ce a susținut pe
cale diplomatică Poarta la
tratativele de la Kuciuc –
.Suceava

Kainargi, a ocupat în 1775


cu acordul Imperiului
Otoman partea de nord a
Moldovei, numită ulterior
de austrieci Bucovina.
*Bucovina va rămâne sub
administrarea Habsbur-
gilor până în anul 1918.
Urmări: Moldova a pierdut
un teritoriu de circa 16 mii
km. pătrați inclusiv orașele
Suceava și Cernăuți unde
locuiau peste 20% din
întreaga populație a Moldovei.
Războiul Ruso-austro-turc din 1787 -1791
*Pentru a recupera teritoriile pierdute în urma Păciii de la
Kuciuk-Kainargi (1774) și Crimeea anexată de Rusia în 1783,
Imperiul Otoman declară în 1787 război Petersburgului.
*Trupele ruse îi înving pe turci (1787) la Focșani și Râmnic.
În aceleși timp (concomitent) aliata Rusiei, Austria ocupă
Țara Românească și Moldova până la Siret.
Pericolul răspândirii Revoluției franceze (1789) o determină
pe Austria să încheiie la Șistov (1791) pace cu turcii care
prevedea renunțarea Habsburgilor la cuceririle teritoriale.
*Rusia, rămasă fără alianță, este nevoită să încheie cu turcii
în același an (1791) Pacea de la Iași, care prevedea în afara
menținerii înțelegerilor de la Kuciuk-Kainargi privind Mol-
dova și Țara Românească și incorporarea la Imperiul Rus a
teritoriului dintre Bug și Nistru (Edisan) populată în majori-
tate de valahi (din mențiunile călătorilor europeni).
*După anexare, Edisanul a fost masiv colonizat de ucraineni
și ruși, încât valahii (moldovenii) au rămas în inferioritate.
Războiul Trarat de pace Prevederi, consecințe
Ruso-turc Kuciuk-Kainargi Otomanii au cedat în favoarea Rusiei Edisanul (teritoriul
(1768-1774) 1774 dintre Bugul de Sud și Nistru). Rusia pentru prima dată
obține ieșire la Marea Neagră. Rusiei îi mai erau cedate
Crimeea și regiunea Cabarda din Caucaz.
*Rusia primea o serie de drepturi economice și politice în
Imperiul Otoman.
*Moldova și Țara Românească sunt scutite de tribut pe doi
ani și este confirmată autonomia Principatelor față de turci.
*Rusia obține dreptul de a interveni în favoarea Țărilor
Române; asfel începe protectoratul turcesc, dar neoficial
(oficial în 1829).
*În urma tratativelor de la Kuciuk-Kainargi (1774) a fost
anexată Bucovina de Imperiul Habsburgic (1775).
Ruso- austro- Șistov cu *Austriecii orientându-se spre războiul cu Franța renunță la
turc Austria (1791) cuceririle lor anterioare.
(1787-1791) Iași cu Rusia *La Iași turcii recunosc anexarea Crimeii și a Yadisanului
(1792) (teritoriul dintre Bugul de Sud și Nistru).

S-ar putea să vă placă și