Sunteți pe pagina 1din 16

CUPRINSUL LUCRĂRII

Abstract

Introducere

1. Obiective şi Ipoteze

2. Conţinutul teoretic al temei analizate


2.1. Particularităţi psiho-sociale ale vârstei adolescentine
 Caracteristici ale dezvoltării psihice

 Dezvoltarea intelectuală

 Dezvoltarea socială

 Teoria difuziunii identităţii

 Dezvoltarea fizică şi consecinţele ei în planul dezvoltării sociale


2.2. Personalitatea adolescentului
 Conceptul de personalitate
 Teorii, modele şi perspective de abordare a personalităţii
 Temperamentul – ca subsistem dinamico-energetic al
personalităţii
 Definiţie şi caracterizare generală
 Tipologii temperamentale

 Criza personalităţii în adolescenţă


 Aspecte psihopatologice legate de criza personalităţii

2.3. Adolescentul în relaţie de cuplu


 Comunicarea: A nu spune
 A asculta
 Relaţiile
 Legăturile
 Nevoile şi lipsurile
2.4. Adolescenţa şi sexualitatea
Evoluţionismul sexual
Revoluţia sexuală
Tabuurile sexuale
Virtualitatea sexuală
Producţii sexuale
Educaţia pentru viaţa de familie. Educaţia sexuală
Sexualitatea în mass-media
Pornografia
 Pornografia – „tehnologizarea sexului”?
 Erotismul – pornografie deghizată?
 Pornografia – artă postmodernă?
 Pornografia - educaţie sexuală?
Dezordinea din sfera sexuală – consecinţă a pornografiei?
Educaţia sexuală în România
3. Metodologia cercetării ştiinţifice
Eşantionul cercetării
Metode de cercetare utilizate

4. Concluziile şi implicaţii practice ale cercetării


ştiinţifice realizate

Anexe
Bibliografie
1. OBIECTIVE ŞI IPOTEZE

Obiectivele cercetării:

Obiectiv general
 Formarea unei imagini obiective privind viaţa intimă la adolescenţi

Obiective specifice
 1. Identificarea perioadei de debut a vieţii sexuale la adolescenţi

 2. Identificarea motivelor care stau la baza începerii vieţii sexuale la


adolescenţi (curiozitatea, influenţa prieteniilor, familia etc.)

 3.Determinarea corelaţiei dintre temperament şi viaţa sexuală la


adolescenţi

 4. Identificarea surselor de informare la care apelează adolescenții în


privința problemelor legate de viaţa sexuală.
Ipotezele cercetării
Ipoteza generală
 Presupunem că viaţa intimă la adolescenţi este determinată social

Ipoteze specifice

 1. Presupunem că  adolescenţii își încep viaţa sexuală la o vârstă


fragedă

 2. Presupunem că principalul factor al începerii vieţii sexuale la


adolescenţi este curiozitatea determinată de ”cultura vremii”

 3. Presupunem că toate cele 4 temperamente sunt predispuse în egală


masură pentru începerea precoce a vieţii sexuale

 4. Presupunem că adolescenţii se informează de la grupul de prieteni


şi de pe internet, fară a fi informați corect în privința problemelor de
natura sexuală
3. Metodologia cercetării ştiinţifice

1. Eşantionul cercetării
Subiecţii acestei cercetări sunt adolescenţi din
Grupul Şcolar Traian Vuia din Târgu Mureş în
număr de 50, cu vârsta cuprinsă între 17 şi 20 ani,
dintre care 20 băieţi şi 30 de fete, cu provenienţă
din mediul urban şi rural.

2. Metode de cercetare
Instrumentele aplicate
 1.Grila de observare a temperamentului
 2.Chestionar propriu elaborat
Interpretarea statistică a datelor

Fig.1. Procentul subiectilor care si-au inceput viata intima

NU, 8%

DA, 92%

Din totalul subiecţilor chestionaţi 92% au răspuns cu DA la întrebarea „Ai


început viaţa sexuală?” şi 8% au dat răspuns NU la acesta întrebare.
Observăm aşadar că acest procent de 92% indică date îngrijorătoare.
Fig 2.Debutul vietii sexuale in functie de varsta a
subiectilor
35% 34% În ceea ce priveşte vârsta de debut
a vieţii sexuale a subiecţilor la
30% 28% fete şi băieţi: observăm ca viaţa
intimă apare deja la vârsta de 13
25% ani (reprezintă 2%), aceasta creşte
la vârsta de 14 ani în proporţie de
20% 18%
18%, urcă la 28% la vârsta de 15
14% ani, şi domină cu 34% la vârsta
15%
adolescenţei (16 ani). Având în
vedere ca la vârsta de 14 -16 ani
10%
viaţa intimă are un debut
4% îngrijorător (de la 28% - 34%) deja
5% 2% înaintând la vârsta de 17 ani
0% procentul de debut scade la 14%
13 14 15 16 17 18 respectiv 4% la 18 ani
Ani Ani Ani Ani Ani Ani
Fig.3 Corelatia dintre temperament si varsta
inceperii vietii sexuale a subiectilor

Colerici: în proporţie de 35% au


18 ani 7% 14% început viaţa sexuală la 16 ani,
30% reprezintă pe cei care au
17ani 5% 15% început la 15 ani, 24% la 14 ani
respectiv 5% în proporţie egală la
13 şi 17 ani.
16 ani 35% 38% 50% 14%
Sangvinici: 38% sunt cei care au
început viaţa intimă la 16 ani,
15ani 30% 23% 37% urmat de 23% la 15 ani şi 15% la
14 respectiv 17 ani.
14 ani 25% 15% Flegmatici: jumătate din subiecţii
chestionaţi au început viaţa
13ani 5% 50% sexuală la 13 şi 16 ani.
Melancolici: debutul vieţii intime
la 15 ani reprezintă 37%, urmat
0% 50% 100% 150%
de 14% la 16 şi 18 ani.

Coleric Sangvinic Flegmatic Melancolic


Fig.4 Factorii care i-au influentat pe subiecti sa ia decizia
inceperii vietii sexuale
Curiozitate

Prietenii 14% 66% dintre subiecţi încep viaţa intimă


din curiozitate,
12%
Iubirea
14% din alte motive
8% 12% din iubire
66%
Alte motive Curiozitatea 8% influenţati de prieteni

Fig 5. Influenta subiectilor repartizata pe gen În acest grafic sunt reprezentati


factorii de influenta separat pe
80% fiecare gen în parte. Astfel la
ambele sexe predomină
60% curiozitatea (în proporţie de 75% la
băieţi, si de 60% la fete). Iubirea
40%
are un procent de 20% la fete. În
20% schimb iubirea nu îi influenţează
pe băieţi, majoritatea fiind
0% influenţaţi de prieteni (un procentaj
Curiozitatea Prietenii Iubirea Altele de 15%). Fetele sunt influenţate şi
de alţi factori (aici avem un procent
Baieti Fete de 17%).
Fig.6 Corelatie dintre motivatia si sursele de informare ale
adolescentilor cu referire la viata intima

60%
52%
50%
50% 48%
43%
39%
40%

30% 25% 25%


22%
20% 15%16% 12% 10%
9%
9%
10% 7% 6%
3% 2% 2%

0%
Curiozitate Prieteni Iubire Alte motive

Internet Filme erotice Reviste Altele Niciuna

Cei care încearcă viaţa sexuală din curiozitate se informează de pe internet în proporţie de
75%, apoi din filme erotice 50%, reviste erotice 37%. În continuare datele arată că şi
adolescenţii care sunt influenţaţi de prieteni se informează şi ei împreună de pe internet în
proporţie de 43%, apoi din filme erotice 39%, reviste erotice 15%.
Date despre relația sexuală a adolescenților
1 intre 2-3 intre 3-5 intre 5-10 peste 10

8%
14% 30%
10%
Numărul de parteneri
40%
sexuali

Această reprezentare
Cand am grafică ne arată perioada
56%
ocazia
în care subiecţii preferă să
facă sex cu partenerii lor.
Odata la 2-3
zile
22% Astfel 56% dintre subiecţi
fac sex oricând au ocazia.
Sexul este preferat odată
Saptamanal 12%
la 2-3 zile în proporţie de
22%, cei care o practică
Zilnic 10% săptămânal sunt în
proporţie de 12%, urmand
apoi cei care o fac zilnic
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
cu un procent de 10%.
Frecvența raporturilor sexuale la adolescent
Concluzii şi implicaţii practice ale
cercetării ştiinţifice realizate

Debutul vieţii sexuale cunoaşte un start la vârsta de 13 ani şi atinge


cote maxime la 16 ani, ceea ce înseamnă o vârstă fragedă a
adolescenţei.

Principalul factor motivant în debutul vieţii sexuale este curiozitatea la


ambele sexe care predomină în proporţie de 75%. Iubirea are un
procent de 20% la fete. În schimb iubirea nu îi influenţează pe băieţi,
majoritatea sunt influenţaţi de prieteni. Fetele sunt influenţate şi de
alţi factori.

Un punct interesant reprezintă sursa de informare a subiecţilor:


astfel cei care încearcă viaţa sexuală din curiozitate se informează de
pe internet în proporţie de 75%, apoi din filme erotice 50%, reviste
erotice 37%. În continuare datele arată că şi adolescenţii care sunt
influenţaţi de prieteni se informează şi ei împreună de pe internet în
proporţie de 43%, apoi din filme erotice 39%, reviste erotice 15%.
Cele 4 temperamente sunt predispuse în egală
masură pentru începerea precoce a vieţii sexuale,
provocate de internet şi mass media (care au atins
procente alarmante în cercetare)

Internetul este sursa principală de inspiraţie şi


informare, fiind urmat de filme şi reviste erotice

Subiecţii preferă să consume viaţa intimă ori de cate


ori au ocazia in proportie de 56%.

În ceea ce priveşte partenerii sexuali ai subieţilor se


pare că majoritatea au avut deja un număr mare de
parteneri la vârsta de 15-16 ani.

S-ar putea să vă placă și