Sunteți pe pagina 1din 12

CELULA

Unitatea de baza structurala, functională și genetică a tuturor


organismelor
iniţial rotundă, ulterior iau forme diferite in funcție de rol( cilindrica, stelata, cubica. fusiforma....)
Formă
unele rămân globoase: unele celule sanguine, ovulul, adipocite, condrocite

 depind de * vârstă,
* specializare,

* stare fiziologică,
Dimensiuni * mediul extern celular
 media = 20-30 µ
 alte valori: trombocit = 2-4µ,
hematia = 7,5µ,
spermatia = 3 µ diam.
Alcătuire :
 membrana celulară( plasmalema),
 citoplasma,
 nucleu
Plasmalema
(grosime aprox. 10 nm – structură observabilă la microscopul electronic)

 Delimiteaza la exterior citoplasma


 Dă formă celulei
 Asigura schimburile dintre celula și mediu având permeabilitate selectivă
 Este descrisă prin modelul mozaicului fluid
 Are structura trilaminată
 Este de natura fosfolipoproteică

►Fosfolipidele
 sunt relativ fixe – dau stabilitate membranei
capetele hidrofile -formează un bistrat, ce cuprinde partea hidrofobă
-sunt orientate spre exterior
 au
-au radical fosforic şi glicerol

cozile apolare - sunt hidrofobe; se orientează spre interior


- cu 2 acizi graşi,
- intre cozi există un spatiu clar
 restrictionează pasajul transmembranar al ionilor, moleculelor hidrosolubile
►Proteinele:

 realizează functiile specifice ale membranei, inclusiv transportul transmembranar


 sunt - hidrofile = externe / extrinseci, ataşate feţelor membranei
- hidrofobe - incluse în membrană – transmembranar sau integrate unui strat

 isi schimbă mereu poziţia ( execută mişcări laterale) => impresia de curgere
 funcţionează ca receptori de membrană, canale, pompe....
►Glucidele - în glicocalix = glicoproteine si glicolipide cu sarcină negativă ataşate feţei ext.
- rol în recunoaşterea celulară, a bacteriilor, virusurilor
►Colesterol , picături , între acizii din cozi
Compo­ziţia şi structura de bază a membranei celulare (plasmalemei) este aceeaşi cu a memcelor
ce înconjoară organitele celulare şi alte compartimente subcelulare (citomembrane).
Rol separă conţinutul celulei de mediul înconjurător

controlează
Proprietăţi schimburile cu mediul
: este polarizarea electrică,
este semipermeabilă,
asigura transportul transmembranar.
Prelungiri ale citoplasmei - sunt acoperite de plasmalemă

- sunt - temporare - pseudopode (la leucocite)


-- permanente - microvili (in intestine, tubi renali),
desmozomi = corpusculi de legătură între celulele epiteliale
- cili (in trahee)
Citoplasma
 mediul dintre plasmalema si nucleolema
 este loc de desfăsurare al proceselor vitale
 este un sistem coloidal cu - faza de dispersie = apa
- faza dispersată = micele organice in miscare browniană continuă, dezordonată

 structural şi funcţional are 2 părţi


 nestructurată = hialoplasma = citosol = mediu apos omogen cu citoschelet

 structurată = incluziuni ergastice + organite celulare

Incluziunile ergastice = produşi de metabolism cu caracter temporar


- sunt: lipide, pigmenţi, glicogen, etc

Organitele celular compartimente cu pereti proprii,unde se desfasoara procese specifice


- sunt ▪ comune
▪ specifice - în neuron - neurofibrilele + corpii Nissl
- în fibra musculară – miofibrilele
Organite celulare comune

Ribozomii \ corpusculii Palade


- au rol în sinteza proteinelor;
- nu au inveliş propriu

- sunt electronomicroscopici\ 150 – 200 Ǻ, aprox. 50 000 / celulă,


- au 2 subunitati ce se cuplează in timpul activităţii, în jurul ARNm
- conţin ARN ribozomal (60 % ) şi proteine
- sunt - liberi in citoplasmă - solitari sau grupati in polizomi (activi )
. - ataşati la RE => REG sau la faţa externă a nucleolemei

RE – reticulul endoplasmatic
- sistem de citomembrane, cu aspect diferit, în funcţie de activitatea celulei
-sistem circulator intracitoplasmatic, intre nucleolema si plasmalema
-spaţiu de depozitare
- intevine in metabolismul glicogenului
este neted\REN - situat spre plasmalemă
- produce lipide şi detoxifică celula
granular(rugos)\REG = REN + ribozomi; formează ergastoplasma

- este vecin nucleului, continuă faţa externă a nucleolemei


- are ataşaţi ribozomi => produce proteine
- in sectiune apare ca sistem de membrane paralele
Aparatul Golgi = dictiozomul
- este sistem membranar, cu saci aplatizati si vezicule (micro, macro),
- este localizat lângă nucleu, în zona cea mai activă a citoplasmei
- produce polizaharide, membrane, are rol în excreţie (exocitoză)
- are - un pol (cis)spre nucleu, pe unde primeşte vezicule mici de la RE
- un pol (trans) pe unde emite vezicule mari spre plasmalemă
- ca si RE e dezvoltat in celulele secretoare

Lizozomii
- sunt vezicule provenite din RE sau AG, cu peste 40 de enzime hidrolitice
- au rol in digestia intracelulară şi transportă resturile la nivelul membranei
- sunt numeroşi în macrofage (leucocite )
Mitocondria - totalitatea = condriozom (100 – 800 / cel)

- are - inveliş dublu - extern neted


- intern pliat => creste(ordonate) sau tuburi (dezordonate )
pe pliuri are enzime oxido-reducatoare
- între foiţe există un interspaţiu
- mediul intern = matrix, cu AND, ARN, proteine, ribozomi
- este “generatorul” de energie, prin reactiile de oxido-reducere
implicate in respiraţia celulară, din care => energie stocată în ATP
ciclul Krebs al acizilor tricarboxilici se desfăşoară în matrix
lanţul respirator, cu fosforilări oxidative are loc datorită
enzimelor înglobate în matrix

- formă sferică, ovală, bastonaş ;


- sunt numeroase la polul bazal al nefrocitelor, printre miofibrile...

Centrul celular / centrozom - este implicat in formarea fusului de diviziune

- contine 2 centrioli cilindrici perpendiculari intre ei,


- fiecare centriol are 9 triplete de microtubuli
- e inconjurat de o citoplasma mai densă = centrosfera
- lipseste in neuron, care nu se divide
Organite celulare specifice
 Pentru neuron

Neurofibrilele - sunt reţele de fibre în neuron, cu rol mecanic


- menţin forma şi vehiculează substanţe, influx nervos

Corpii Nissl \ tigroizi


sunt mase dense de REG, produc proteinele neuronale =(echivalentul ergastoplasmei)
-  lipsesc in axoni

 Pentru fibra musculara


Miofibrilele = elementele contractile ale fibrei musculare
sunt alcatuite din filamente groase de miozina si subtiri de actina
Nucleul / karion
Dimensiuni
 3 -20 µ = 1/3 – ¼ din celula,
 variază cu fazele ciclului celular
Rol
 coordonatorul proceselor celulare ( deoarece conţine AND-ul)
 asigură transmiterea caracterelor ereditare

Număr cromozom
 lipseşte in hematia adultă, trombocit
 1 – in majoritatea, 46 cromozomi in celula somatica umană
 2 – in hepatocit,
- au : -13-15% ADN, 12-13% ARNcromozomal
 multi – in fibra musculara striata, osteoclast, - 68-72%, proteine histonice si non- histonice
- puţine lipide, ioni de Ca2+ si Mg2+.
Alcătuire
 Membrană nucleară =nucleolemă: dublă, rugoasă, cu pori; faţa externă este continuată de canalele REG
în timpul diviziunii celulare se dezintegrează

 Citoplasmă nucleară =nucleoplasmă / carioplasmă = coloid omogen ce conţine cromatina. Din cromatina la inceputul
diviziunii celulare se formează cromozomii
 nucleoli - 1-3, mai refringenti ca restul nucleului, fara invelis propriu
- cu ARN si proteine;
- generează ribozomi

S-ar putea să vă placă și