Sunteți pe pagina 1din 5

Curs

contabilitate financiara conform Ordin 1802 din 2014 aplicabil de la 01.01.2015, implicatiile
fiscale ale aplicarii lui si ultimele modificari fiscale valabile de la 01.01.2017

Aprilie 2017
Modul I
Reglementari contabile
Cadrul legal contabil
Cadrul legal fiscal
Manualul de politici contabile
Organizarea şi conducerea contabilităţii
Sistemul informatic de contabilitate
Criterii de auditare
Principii generale de raportare financiară
Politicile contabile – modificari ale acestora
Gestiuni – stocuri
Planul de conturi
Functiunea conturilor
Modul II
Operatiuni economice diverse
si reflectarea lor in contabilitate

Tratament contabil aplicabil modificarilor de


politica contabila
Corectarea erorilor contabile
Evaluare avansuri in valuta
Reduceri comerciale acordate/primite
Programele de fidelizare a clientilor
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs
Recunoasterea imobilizarilor corporale in curs
Modul II – (2)
Investitiile imobiliare
Tratamentul onorariilor profesionale si al comisioanelor
bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe
termen lung
Stimulente acordate la incheierea/renegocierea unor contracte
Reevaluari
Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar
Documente financiar-contabile si operatiuni obligatorii
Păstrarea şi arhivarea documentelor financiar-contabile
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar
Frauda si Risc - chestionar
Modul III
Aspecte fiscale
Activitate dependenta vs. independenta (aministie fiscala pana la 1 iulie 2015!)

Dosarul preturilor de transfer

Deductibilitatea cheltuielilor - sunt considerate cheltuieli deductibile


cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice (si nu in scopul
realizarii de venituri impozabile, asa cum se specifica anterior)

TVA - Diminuarea cotei standard la 19% incepand cu 1 ianuarie 2017 de la 20%

Impozitul specific aplicabil, de la 01 ianuarie 2017, firmelor ce desfăşoară


activităţi în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică

Introducerea sistemelor moderne de plată