Sunteți pe pagina 1din 50

Operatiuni economice diverse si

reflectarea lor in contabilitate

Modul II
Cuprins:
 Tratament contabil aplicabil modificarilor de politica contabila
 Corectarea erorilor contabile
 Evaluare avansuri in valuta
 Reduceri comerciale acordate/primite
 Programele de fidelizare a clientilor
 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs
 Recunoasterea imobilizarilor corporale in curs
 Investitiile imobiliare
 Tratamentul onorariilor profesionale si al comisioanelor bancare achitate in vederea
obtinerii de imprumuturi pe termen lung
 Stimulente acordate la incheierea/renegocierea unor contracte
 Reevaluari
 Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar
 Documente financiar-contabile si operatiuni obligatorii
 Păstrarea şi arhivarea documentelor financiar-contabile
 Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar
 Frauda si Risc - chestionar
Tratament contabil aplicabil modificarilor de politica contabila

 Modificarile politicilor contabile sunt contabilizate cu ajutorul


contului 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificarile
politicilor contabile” daca modificarea de politica contabila
afecteaza exercitiul financiar precedent.

 Daca modificarile politicilor contabile afecteaza numai exercitiul


financiar curent, aceste influente se inregistreaza in contabilitate pe
seama cheltuielilor si a veniturilor perioadei.

 Atentie! Atunci cand efectul modificarilor de politica contabila este


imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea de
politica contabila, se efectueaza pentru perioadele viitoare cu
incepere din exercitiul curent.
Modificarile politicilor contabile referitoare la exercitiile financiare precedente
provoaca niste efecte urmand ca acestea sa se inregistreze pe seama
rezultatului reportat.
Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiului financiar current
se contabilizeaza pe seama conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei.

Exceptie:
Daca efectul modificarii politicii contabile este imposibil de stabilit pentru
perioadele trecute,modificarea politicilor contabile se efectueaza pentru
perioadele viitoare incepand cu exercitiul financiar curent si exercitiile
financiare urmatoare celui in care s-a luat decizia modificarii politicii
contabile.
Oricare ar fi modul de reflectare al modificarilor de politica contabila in ce
priveste situatiile financiare anuale trebuie avute in vedere efectele fiscal ale
acestor modificari pt perioadele anterioare.
In notele explicative se vor mentiona:
-natura modificarii politicii contabile
-motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii mai
credibile si mai relevante.
Ceea ce e nou introdus de noile reglementari este aplicarea retroactiva a
modificarii politicii contabile si inregistrarea efectelor acestei aplicari pe
seama rezultatului reportat.

Pentru a aplica retroactiv modificarea de politica contabila se realizeaza:


-ajustarea valorii contabile a activelor si datoriilor pentru a reflecta efectul
cumulat al schimbarii politicii contabile in perioadele anterioare
-determinarea efectului pe care schimbarea politicii contabile il are asupra
elementelor de capital propriu si reflectarea acestor modificari in contul 1173
“Rezultat reportat provenind din modificarea politicilor contabile”.
Corectarea erorilor contabile
Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile
financiare precedente.
Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
 
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare
ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a
nu utiliza informaţii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade
au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor
situaţii financiare anuale.
 
Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile,
ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. Erorile din perioadele anterioare se
referă inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în situaţiile financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi
pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama
rezultatului reportat (contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile").
Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează,
de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit politicilor contabile
aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit şi
pierdere.

Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-


contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea
influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare
anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în
context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a
elementelor.
Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină
modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.

În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu


presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare.
Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară,
respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative. În
notele explicative la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii cu privire la
natura erorilor constatate şi perioadele afectate de acestea.
Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar
curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale
(stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în
funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

Notele explicative cuprind:


• informatii referitoare la pozitia financiara si performanta financiara,respective
modificarea pozitiei financiare
• natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.
Evaluarea si contabilizarea avansurilor in valuta

Avansurile in valuta nu mai fac obiectul reevaluarii. 


Pentru avansuri nu se mai calculeaza diferente de curs
valutar. Conturile 409, 419, 4093 si 4094 nu se mai
reevalueaza incepand cu 2015.

Sau modificat conturile folosite pentru contabilizarea


avansurilor de imobilizari. Avem contul 4093
„Avansuri acordate pentru imobilizari corporale” si
4094 „Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale”.
Tratamentul contabil aplicabil reducerilor comerciale
acordate/primite

OMFP 1802/2014 prevede un tratament diferit aferent reducerilor comerciale pentru stocabile fata de prestarile de
servicii.

a.) Reduceri comerciale aferente stocurilor


 
Reduceri comerciale primite:
Daca reducerea comerciala este acodata la data livrarii produselor si la data intocmirii facturii – reducerea comerciala
diminiueaza costul de achizitie;
Daca reducerea comerciala este acodata ulterior datei facuturarii:
– diminueaza costul de achizitiei daca stocurile mai sunt in gestiune;
– daca stocurile pentru care se primeste reducerea comerciala nu mai sunt in gestiune se foloseste contul 609 Reduceri
comerciale primite.

Reduceri comerciale acordate:


Daca vanzarea de produse si acordarea reducerii comeciale sunt tratate pe aceasi factura – se reduc veniturile din
vanzare;
Daca reducerea comerciala este acordata ulterior facturarii, in contabilitate se foloseste contul 709 Reduceri
comerciale acordate, indiferent de perioada la care se refera.

b.) Reduceri comerciale aferent prestarilor de servicii


Reducerile comerciale aferente prestarilor de servicii, primite sau acordate ulterior facturarii, se contabilizeaza cu
ajutorul conturilor 609 si 709, indiferent de perioada la care se refera.
Tratamentul contabil presupune evidentierea diferita a
reducerii comerciale primite sau acordate in functie de
modul acordarii acesteia, legata de tranzactia initiala sau
nu.

Aceasta operatiune implica o aplicare a rationamentului


profesional pentru a determina daca reducerea primita
sau acordata este direct aferenta unei tranzactii
anterioare sau nu, pentru identificarea tratamentului
contabil corect.
Tratamentul reducerilor comerciale acordate sau primite se va diferentia astfel:

-In functie de obiectul acordarii reducerii,pentru bunuri sau pentru


servicii,reducerile comerciale primite pentru bunuri se evidentiaza in contabilitate in
functie de momentul acordarii:

1.La data facturii


Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza
in sesnul reducerii costul de achizitie al bunurilor.
2.Ulterior facturii
Atunci cand achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt tratate
impreuna,reducerile comerciale primate ulterior facturarii ajusteaza costul de
achizitie al bunurilor.Reducerile comerciale primate ulterior facturarii corecteaza
costul stocurilor la care se refera daca acestea mai sunt in gestiune.

Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in
gestiune,acestea se evidentiaza distinct in Contabilitate prin contul 609 Reduceri
comerciale primate, pe seama conturilor de terti.

3.La vanzator
Atunci cand vanzarea de produse si acordarea reducerii comerciale sunt tratate
impreuna,reducerile comerciale acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile
din vanzare.
In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei
bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale,acestea se
inregistreaza la data bilantului:
-in contul 408 Furnizori-facturi nesosite
-in contul 418 Clienti-facturi de intocmit

Reducerile care urmeaza a fi primate ,inregistrate in contul 408 Furnizori-facturi


nesosite, corecteaza costul stocurilor la care se refera,daca acestea mai sunt in
gestiune.
Contabilizarea programelor de fidelizare a clientilor
Programele de fidelizare a clientilor presupune acordarea unor puncte cadou care pot fi folosite in
achizitia de bunuri/servicii cu pret redus sau chiar gratuit. Programele de fidelizare a clientilor mai pot
presupune acordarea de cupoane valorice, tichete, etc.

In contabilizarea punctelor cadou avem doua metode de lucru, in functie de indeplinirea anumitor
informatii.

a.) Contabilizarea punctelor cadou pe seama veniturilor in avans


 
Daca societatea are un sistem bine pus la punct, pe seama caruia se pot cunoaste in orice moment
valoarea punctelor acordate, termenele la care expira valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou
onorate si existente, se poate utiliza contul 472 Venituri inregistrare in avans.

Daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare acordarii punctelor cadou vor depasii
contravaloarea primita, societatea poate inregistra un provizion pentru diferenta aferenta.

b.) Contabilizarea programelor de fidelizare pe seama contului de profit si pierdere


 
In cazul in care societatea nu dispune de un sistem de evidenta a punctelor cadou, sau utilizeaza alte
programe de fidelizare a clientilor, gen cupoane valorice, tichete, aceasta inregistreaza venituri curente,
prin intermediul clasei 7 si inregistreaza concomitent un provizion aferent costurilor estimate.
Exemplu
Societatea Alfa SRL acorda clientilor sai puncte cadou la fiecare achizitie. Aceste puncte pot fi utilizate
pentru achizitia unor produse sau pentru plata unor achizitii viitoare. Punctele cadou se acorda in functie
de valoarea achizitiilor; astfel, la 20 lei cheltuiti se acorda un punct cadou. Un punct valoreaza 0.5 lei.

De asemena, pentru unele produse aflate in promotie se acorda tichete valorice ce pot fi utilizate ulterior
intr-o perioada specificata pentru reducerea sumei de plata la achizitii ulterioare.

In luna august 2015 se inregistreaza vanzari in suma de 250.000 lei. Pentru achizitiile efectuate se acorda
125.000 de puncte in valoare de 125.000 puncte X 0.5 lei= 62.500 lei. Se vand produse aflate in promotie in
suma de 45.000 lei pentru care se acorda tichete valorice de 1.000 lei.

1. Inregistrarea vanzarii si a punctelor acordate:


411 = % 250.000
“Clienti” 707 139.113
“Venituri din vanzarea
marfurilor”
472 62.500
“Venituri inregistrate
in avans”
4427 48.387
“TVA colectata”
2. Incasarea sumei:
5121 = 411 250.000
“Conturi la banci “Clienti”
in lei”

3. Descarcarea din gestiune a produselor vandute la un cost de achizitie de 135.000 lei:


607 = 371 135.000
“ Cheltuieli privind “Marfuri”
marfurile”

4. Inregistrarea vanzarii bunurilor si a tichetelor valorice acordate:


411 = % 45.000
“Clienti” 707 36.290
Venituri din vanzarea
marfurilor”
4427 8.710
“TVA colectata”

5.Inregistrarea unui provizion aferent tichetelor valorice acordate:


6812 = 1518 1.000
“Cheltuieli de exploatare “Alte Provizioane”
privind provizioanele
6. Un client a cumulat 1.000 de puncte pe care le utilizeaza pentru plata unor bunuri achizitionate, in valoare
de 25.000 lei. Contravaloarea punctelor este de 1.000 lei x 0.5 lei/ punct= 500 lei.
Aceasta suma se reia la venituri ale perioadei curente din veniturile inregistrate in avans.
Inregistrarea vanzarii si a veniturilor curente( TVA aferenta 25.000 lei/1.24x 24% = 4.839 lei)
Suma de incasat cu utilizarea punctelor cadou: 25.000 lei- 500 lei= 24.500

411 = % 24.500
“Clienti” 707 19.661
“Venituri din vanzarea
marfurilor”
4427 4.839
“TVA colectata”

7. Reglarea veniturilor in avans din utilizarea punctelor cadou:

427 = 707 500


“Venituri inregistrate “Venituri din
in avans” vanzarea marfurilor”

8. Incasarea sumei:
5121 = 411 24.500
“Conturi la banci “Clienti”
in lei”
9. Descarcarea de gestiune a produselor vandute, la un cost de achizitie de 12.000 lei:
607 = 371 12.000
“Cheltuieli privind “Marfuri”
marfurile”

10.Un client achizitioneaza bunuri in valoare de 10.000 lei si utilizeaza tichete valorice detinute in suma de 200 lei, la plata acestora.
Reducerea acordata 200 lei, valoarea vanzarii este de 9.800 lei.
411 = % 9.800
“Clienti” 707 7.903
“Venituri din vanzarea
marfurilor”
4427 1.897

11. Reluarea provizionului constituit, aferent reducerii, in suma de 200 lei:


1518 = 7812 200
“Alte provizioane” “Venituri din provizioane”

12. Incasarea sumei:


5121 = 411 9.800
“Conturi la banci “Clienti”
in lei”

13. Descarcarea de gestiune a produselor vandute, la un cost de achizitie de 5.000 lei:


607 = 371 5.000
“Cheltuieli privind “Marfuri”
marfurile”
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Ordinul OMFP 1802/2014 cuprinde precizari suplimentare pentru provizioanele
de riscuri si cheltuieli.

Provizioanele pentru terminarea contractului de munca


–se constituie pentru obligatiile asumate in relatiile cu angajatii prin contractul colectiv de munca.
Provizionul se recunoaste atunci cand exista certitudinea achitatii intr-o perioada cunoscuta de timp.

Provizioane pentru contractele de concesiune


–se constituite cand societatea, in baza contractului incheiat intre parti, are obligatia refacerii infrastructurii la
data expirarii contractului de concesiune. Provizionul se recunoaste la valoarea estimata a cheltuielilor necesare
refacerii infrastructurii.

Provizioane pentru contracte cu titlu oneros


– daca o entitate are un contract cu titlu oneros, obligatia contractuala prevazuta in contract trebuie
recunoscuta si evaluata ca provizion.

Alte provizioane
 
Provizioane constituite pentru:
– alte beneficii pe care societatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de
societate;
– cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator.
Cheltuieli legate de achizitia unei afaceri

Reprezinta cheltuieli ale perioadei: onorariile de


intemediere, consultanta, onorari juridice, contabile,
de evaluare, etc., precum si alte cheltuieli legate de
dobandirea unei afaceri.

Imobilizarile necorporale dobandite in cadrul


achizitiei unei afaceri sunt tratate in acest punct.
Ajustarile aferente fondului comercial, cont 2071,
diminueaza direct valoarea acestuia.

Nota contabila: 2907 = 2071


Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs
Odata cu OMFP 1802/2014 contul 233 Imobilizari necorporale in curs, dispare.

Tratamentul contabil pentru recalificarea imobilizarilor necorporale in curs este:

– transferul soldului contului 233 la 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea
la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 

fie

– transferul in contul 203 Cheltuieli de dezvoltare. Tratamentul contabil se alege


in functie de stagiul in care se afla imobilizarea in curs si de indeplinirea
conditiilor de a-l recunoaste ca si activ.

– se transfera asupra rezultatului reportat si eventualele ajustari pentru


deprecierea activelor imobilizate in curs: 2933 = 1176
Recunoasterea imobilizarilor corporale in curs
Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizările corporale, altele decât investiţiile imobiliare

Sunt reflectate distinct în contabilitate acele imobilizări corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi
beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.

Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.


În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:
- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi
asociate şi entităţi controlate în comun (404, 451, 453);
- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (722);
- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează:


- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (211, 212,
213, 214, 216, 217);
- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, altele decât investiţiile imobiliare

In functie de nevoile proprii se poate stabili si un alt tratament contabil, de exemplu:


6xx = 40x si
231 = 722
Tratamentul contractelor de clienti transferate

Contractele de clienti transferate intre entitati, cu titlu


oneros, sunt recunoscute in contul 208 “Alte
imobilizari corporale”. Sunt amortizabile pe durata
valabilitatii contractelor.
Investitiile imobiliare se evidentieaza separat
Investitiile imobiliare, terenuri si/sau cladiri, sunt proprietatile detinute pentru obtinerea de venituri din
chirii si/sau cresterea valorii capitalurilor, mai degraba decat pentru:
– utilizarea in producerea si furnizarea de bunuri si servicii sau in scopuri administrative;
– a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Investitiile imobiliare se evalueaza dupa regulile aplicabile imobilizarile corporale.

OMFP 1802/2014 prezinta situatiile in care este obligatoriu transferul din sau in investitii imobiliare.
Transferul trebuie facut daca si numai daca exista o modificare a utilizarii.
Modificarea utilizarii se evidentieaza prin:
– inceperea utilizarii de catre posesor pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in categoria
proprietatilor imobiliare utilizate de posesor;
– inceperea procesului de amenajare in vederea vanzarii pentru un transfer din categoria investitiilor
imobiliare in categoria stocurilor;
– incheierea utilizarii de catre posesor pentru un transfer din categoria proprietatilor imobiliare utilizate de
posesor in categoria investitiilor imobiliare;
– inceperea unui leasing operational pentru un transfer din categoria stocurilor in categoria investitiilor
imobiliare.

Pe perioada de amenajare sunt adaugate costurile la investitia imobiliara, si abia la receptia finala se
procedeaza la transferul de la stocuri la investitii imobiliare in vederea vanzarii. In cazul in care, entitatea
decide sa cedeze o imobilizare corporala fara modernizari, continua sa o trateze ca imobilizare corporala pana
la scoaterea din evidenta. Deci nu o transfera la stocuri, in acest caz.
Tratamentul onorariilor profesionale si al comisioanelor bancare
achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung

Onorariile profesionale si comisioanele bancare


achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe
termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor
inregistrate in avans. Cheltuielile in avans urmeaza
sa se recunoasca la cheltuieli curente esalonat, pe
perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

Aceste prevederi nu se aplica pentru operatiunile in


derulare la 1 ianuarie 2015.
Tratamentul contabil al stimulentelor acordate la incheierea sau
renegocierea unor contracte

La negocierea sau la renegocierea unui leasing operaţional, locatorul îi poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia
contractul.
Exemple de astfel de stimulente: plata unui avans în numerar către locatar sau rambursarea ori asumarea de către locator a costurilor
locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizări ale activului în regim de leasing şi costuri aferente unui angajament anterior de
contract de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ca, în perioadele iniţiale ale duratei contractului de leasing, locatarul să
plătească o chirie mai mică sau să nu plătească deloc.

Toate stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operaţional nou sau reînnoit trebuie recunoscute drept parte
integrantă din valoarea netă a contraprestaţiei convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului,
de forma sau de momentul în care se face plata.
Exemplu: în cazul încheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent acordat locatarului pentru participarea la noul
contract de leasing, locatorul este de acord să plătească costurile de reamplasare ale locatarului, să contribuie la plata unor cheltuieli de
amenajare/modernizare efectuate de locatar sau este de acord ca pentru o perioadă să nu încaseze nicio chirie de la locatar (acordarea unei
perioade de graţie), atât locatorul, cât şi locatarul vor recunoaşte valoarea netă a contraprestaţiei, de-a lungul duratei contractului de
leasing, utilizând o singură metodă de amortizare.

Locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din leasing pe durata contractului
de leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului
activului în sistem de leasing.

Locatarul trebuie să recunoască beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toată durata contractului de
leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru eşalonarea în timp a beneficiului
locatarului rezultat din utilizarea activului în sistem de leasing.
Reevaluari
O entitate detine o cladire achizitionata la 31.10.2014 in suma de 200.000 euro
la curs 4.5 lei/eur pe care o utilizeaza ca si sediu social si pentru activitati de
birou/administrative.

Potrivit politicilor contabile aprobate de conducerea entitatii , apartamentul se


amortizeaza pe o perioada de 40 ani.

Potrivit codului de clasificare a mijloacelor fixe se incadreaza la 1.6.4. Cladiri


pentru care este prevazuta o durata de viata cuprinsa in intervalul 40-60 de ani.

La 31.12.2016 entitatea reevalueaza cladirea . Valoarea justa stabilita de un


evaluator autorizat este de 870.000 lei.

La 31.05.2016 entitatea decide sa vanda cladirea la valoarea de 875.000 lei

Ignoram TVA-ul.
Reevaluari (2)
Notele contabile sunt :
achizitia cladirii :
212 Construcţii = 404 Furnizori de imobilizări 900,000 inregistrarea
amortizarii lunare in  2014 , pentru doua luni : noiembrie si
decembrie
Amortizare lunara = 900.000 lei/(40 ani*12 luni)= 1.875 lei/luna
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812
Amortizarea construcţiilor 1,875 In cursul anilor 2015 si 2016 se
inregistreaza o amortizare de : 1.875 lei * 12 luni * 2 ani = 45.000 lei
La 31.12.2016 cladirea va avea:
valoare de intrare: 900.000 lei
amortisment cumulat : 48.750 lei
valoarea neta = 851.250
In urma reevaluarii rezulta o valoare justa de 870.000 lei, aceasta
insemand o crestere cu 18.750 lei.
Reevaluari (3)
Inregistrarea aducerii imobilizarii la valoare neta:
2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 48,750
Inregistrarea reevaluarii:
212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 18,750 Valorile
cladirii incepand cu 01.01.2017 sunt :
-valoare de intrare : 870.000 lei;
-amortisment cumulat : 0
-durata ramasa de viata = 40 ani – 26 luni = 454 luni
-noua amortizare lunara = 870.000 lei / 454 luni = 1.916 lei
inregistrarea amortizarii lunare incepand cu 01.01.2017 :
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizărilor
Reevaluari (4)
vanzarea cladirii la 31.05.2017:
Valorile actualizate ale cladirii sunt :
-valoare de intrare : 870.000 lei
-amortisment cumulat : 1.916 lei/luna * 5 luni = 9.580 lei
-valoare neta = 860.420 lei
vanzarea:
4111 Clienţi = 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte
operaţiuni de capital
Reevaluari (5)
scoaterea din gestiune:
  % = 212 Construcţii 870,000 2812 Amortizarea
construcţiilor       9,580 6583 Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţiuni de capital       860,420
anularea rezervei din reevaluare care devine fara
obiect :
105 Rezerve din reevaluare = 1175 Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Reevaluari (6)
În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale,
diferenţa dintre valoarea rezultată în urma evaluării pe baza costului de
achiziţie sau a costului de producţie şi valoarea rezultată în urma
reevaluării trebuie prezentată în bilanţ la rezerva din reevaluare, ca un
subelement distinct în “Capital şi rezerve” (contul 105 “Rezerve din
reevaluare”).
Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat
prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul
reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”),
atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.
Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru
care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din
câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În
acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea
calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării
calculate pe baza costului iniţial al activului.
Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar
Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii
suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data
bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea
trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacă
informaţiile respective se referă la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.)
care au existat la data bilanţului

Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:


a)cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste
evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor
financiare anuale;
b)cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului.
Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea
situaţiilor financiare anuale.
Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar (2)
Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare şi
care impun ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare sau
recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt următoarele:
a)soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care confirmă că o entitate are o obligaţie
prezentă la data bilanţului. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest
litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintă o datorie contingentă;
b)falimentul unui client, survenit ulterior datei bilanţului, confirmă de obicei că la data bilanţului
exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţă, entitatea trebuie să ajusteze
valoarea contabilă a creanţei comerciale;
c)descoperirea de fraude sau erori ce arată că situaţiile financiare anuale sunt incorecte;
d)vânzarea stocurilor după perioada de raportare poate fi o probă a valorii realizabile nete la
finalul perioadei de raportare;
e)determinarea ulterioară perioadei de raportare a costului activelor cumpărate sau a încasărilor
din activele vândute înainte de finalul perioadei de raportare (de exemplu, reduceri comerciale şi
financiare acordate, respectiv primite, după încheierea exerciţiului financiar);
f)determinarea ulterioară perioadei de raportare a valorii primelor şi a altor drepturi cuvenite
angajaţilor pentru exerciţiul financiar încheiat, dacă entitatea are obligaţia de a plăti aceste sume.
Operatiuni ulterioare inchiderii exercitiului financiar (3)

Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care


nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale
este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare,
în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la
care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru
emitere.
Documente financiar-contabile
 Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în Ordinul nr. 2634 din 5 noiembrie
2015 privind documentele financiar-contabile

 Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-


contabile cu condiţia respectării conţinutului de informaţii obligatorii

 Circuitul documentelor financiar-contabile şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin


proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul
entităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii
respective.

 Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document
justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale
în vigoare.

 Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea


persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în
contabilitate
Documente financiar-contabile (2)
 Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în
contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.
Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a
operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum
acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea,
contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a
operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent.

 Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea


economică. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei
operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate
aceste operaţiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

 Entităţile au obligaţia ca la întocmirea documentelor justificative şi la


contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să ţină seama de toate
informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care natura
economică a operaţiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau
la baza acestora.
Documente financiar-contabile (3)
Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
- forma juridica
- codul de identificare fiscala
- capitalul social
- denumirea documentului;
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei
juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-
financiare (când este cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar,
temeiul legal al efectuării acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare
efectuate, după caz;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de
efectuarea operaţiunii economico-financiare.
Documente financiar-contabile (4)
Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) care servesc la prelucrarea,
centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare
consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor
informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie Să cuprindă elemente cu privire la:
- denumirea entităţii;
- data întocmirii documentului contabil;
- felul, numărul şi data documentului justificativ;
- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;
- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;
- semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile.

În condiţiile în care documentele financiar-contabile (documentele justificative şi


documentele contabile) sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin utilizarea sistemelor
informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu constituie element obligatoriu.
În astfel de situaţii trebuie să se stabilească prin proceduri proprii modalităţi de identificare a
persoanelor care au iniţiat, dispus şi aprobat, după caz, efectuarea operaţiunilor respective.

Documentele financiar-contabile pot fi prezentate ca documente pe suport hârtie sau în


format electronic, cu condiţia întocmirii acestora potrivit prezentelor norme.
Documente financiar-contabile (5)
Entităţile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor
financiar-contabile, astfel:
- persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii
vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe,
după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea
numerelor aferente;
- fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz,
număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate. În
alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică,
respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
- entităţile vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de
numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare
exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite
primul document.
Păstrarea şi arhivarea documentelor financiar-contabile

Entităţile au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente


contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate
a operaţiunilor economico-financiare.

Păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente


financiar-contabile se face, după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare,
pe hârtie sau pe suport electronic.

În cazul în care evidenţa contabilă este ţinută cu ajutorul programelor informatice, documentele
financiar-contabile se pot păstra pe suporturi tehnice, pe durata termenelor prevăzute de
legislaţia în vigoare, cu condiţia să poată fi listate în orice moment, în funcţie de necesităţile
entităţii sau la cererea organelor de control.

Documentele financiar-contabile se pot păstra, în baza unor contracte de prestări de servicii, cu


titlu oneros, şi de către operatori economici autorizaţi, potrivit legii, în prestarea de servicii
arhivistice.

Anexa: fisier privind pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile “Arhivarea doc fin-
cont 2017.xls”
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar

Relatii comerciale externe:

 Detineti contracte cu furnizorii si clientii – unde este obligatoriu


(comenzi sau contracte pentru servicii cu caracter permanent)

 Exista corelarea realitatii facturilor emise/primite cu clauzele prevazute


in contractele incheiate 

 Sunt facturate toate serviciile prestate catre dumneavoastra,


recunoscute si reale pana la 31.12.2016 
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (2)

Relatii interne si salarizare (1):

 Inventarierea patrimoniului – realizarea procedurilor anuale obligatorii


 Confruntarea soldurilor cu partenerii pe baza unei corespondente sub forma
documentului “Extras de cont”
 Restante la plata ratelor in cazul existentei unor contracte de leasing/credit
 Fisele de protectia muncii si PSI ale angajatilor sunt vizate la zi
 Evaluarea anuala a salariatului
 Au fost efectuate analizele medicale obligatorii pentru viza anuala a
medicului de medicina muncii 
 Aveti peste 20 de angajati  - ati inceput demersurile pentru negocierea CCM
(Contractului Colectiv de Munca)
 Aveti peste 50 de angajati  - datorati Fondul destinat persoanelor cu handicap
 Existenta Regulamentului Intern si analizarea eventualelor modificari de
adus
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (3)

Relatii interne si salarizare (2):

 S-au platit impozitele si taxele locale aferente anului 2016 


 Restante aferente obligatiilor salariale
 Analizarea bugetului pentru anul incheiat, comparatie cu anul precedent si stabilirea
bugetului pentru anul urmator
 Planificarea unor obiective pentru anul urmator, de exemplu: amanarea la plata a
furnizorilor, amanarea angajarii unor cheltuieli; inregistrarea unor provizioane,
efectuarea de ajustari, acordarea de discouturi clientilor, posibilitatea primirii de
discouturi;
 Analizarea evidentei zilelor de concediu de odihna ramase de luat ale angajatilor si
programarea concediilor pentru anul urmator
 Analizarea programului de munca in perioada sarbatorilor legale, pentru ca atat
angajatii cat si partenerii de afaceri (furnizori, clienti, etc) sa isi poata organiza din
timp activitatea.
 Revizuirea dosarului privind scutirea de impozit pe salar pentru IT
 Revizuirea evidentei personale a fiecarui angajat privind persoanele in intretinere,
co-asigurati, alte venituri, popriri, etc...
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (4)

Gestiune interna si riscuri interne (1):

 Toate mijloacele fixe sunt inregistrate intern si inseriate numere de


evidenta
 In cazul unor achizitii de imobilizari au fost intocmite receptii si/sau
procese verbale de punere in functiune 
 In cazul unor investitii au fost intocmite procese verbale de receptie
partiale/finale a investitiei 
 Facturi de servicii fara situatii de lucrari sau alte documente justificative
  Reevaluarea imobilizarilor la 31.12.2016.
 Verificarea situatiei litigiilor in care este implicata entitatea si  urmarirea
stadiului lor pentru a sti daca trebuie constituite sau nu provizioane.
 Verificarea ca exista documentele contabile obligatorii: manual de politici
contabile, manual de proceduri contabile, manual de proceduri de
inventariere.
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (5)

Gestiune interna si riscuri interne (2):

 Deductibilitatea integrala a cheltuielii cu carburantul doar pe baza de foaie de


parcurs, iar bonurile de carburanti sa contina denumirea si codul fiscal al
societatii care achizitioneaza si numarul de inmatriculare al vehicolului.
 Evidenta documentelor cu regim “special” ce presupune: existenta unei
decizii date de conducere pe numele persoanei responsabile cu gestionarea
documentelor utilizate, evidenta in cursul anului, inventarierea la sfarsitul
anului si reportarea in anul urmator a numerelor alocate si nefolosite ce pot
fi utilizate in anul urmator.
 Tinerea obligatorie in comertul cu amanuntul a registrului RAPORT DE
GESTIUNE ZILNIC pentru evidenta valorica a intrarilor de marfuri, vanzarilor
de marfuri si soldului zilnic, pe fiecare punct de lucru si confruntarea lunara a
datelor din Rapoartele de gestiune cu evidenta contabila.
 Intocmirea obligatorie a NOTEI DE INTRARE RECEPTIE - NIR-ul, la data
receptiei bunurilor
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (6)

Autorizatii, avize si declaratii aferente lor (1):

 Detineti avize de functionare pentru toate activitatile intreprinse si sunt


vizate la zi (acolo unde este necesara o viza periodica)
 S-a verificat existenta asigurarilor (RCA, CASCO) pentru activele din
proprietate (terenuri, cladiri, autoturisme, utilaje, echipamente, stocuri)
 Exista transmisa notificare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere
a Spalarii Banilor cu persoana responsabila din cadrul firmei
 S-au transmis Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor  raportarile obligatorii (daca a fost cazul)
 S-a verificat daca firma trebuie sa depuna Declaratii si sa achite taxa pentru
anumite deseuri, ambalaje
 S-a verificat pragul pentru depunerea declaratiei Intrastat
 Verificare daca exista obligatia auditarii situatiilor financiare
Opreatiuni privind inchiderea exercitiului financiar (7)

Autorizatii, avize si declaratii aferente lor (2):

 Realizarea evaluarilor periodice ale angajatilor


 S-a analizat existenta sau necesitatea inregistrarii in ROI (Registrul Operatorilor
Intracomunitari) in cazul in care derulati sau doriti sa derulati operatiuni
intracomunitare
 Afisarea obligatorie a certificatului de inregistrare si a autorizatiei de functionare.
 Afisarea la loc vizibil in spatiul de comercializare a unui anunt cu numarul de
telefon TEL INFO-CONSUMATOR.
 Afisarea referitor la pastrarea bonului fiscal emis de casa de marcat pana la
iesirea clientului din magazine.
 Incheierea de contracte economice cu unitati specializate in ridicarea deseurilor.
 Respectarea Regulamentului de Casa
 Obtinere cod identificare fiscal distinct pentru punct de lucru in situatia in care
exista un numar de peste 4 salariati, de la Administratia financiara a punctului de
lucru (in cazul in care punctual de lucru este in alta arie a fiscului decat sediul).
Frauda si Risc - chestionar
 La nivelul firmei, existenţa riscului de fraudă poate fi semnalată printr-o serie de
indicatori specifici.

 Pe baza indicatorilor semnal auditorul poate aplica proceduri analitice prin care să
obţină probe privind existenţa fraudei

 Apariţia fraudelor la nivelul firmei determină înregistrarea unor eventuale pierderi


financiare, pierderi de natură fiscală şi socială, pierderi ale cotei de
piaţă sau scăderi ale cursului bursier, degradarea imaginii şi a mărcii, pierderea
acţionarilor sau a investitorilor

 Principalele scheme de fraudă au în vedere: realizarea de venituri fictive pentru a


prezenta investitorilor un rezultat favorabil, soldarea conturilor de creanţe comerciale şi
vânzările decalate pentru a distorsiona nivelul cifrei de afaceri, disimularea unor
cheltuieli sau datorii pentru a spori nivelul veniturilor, clasificarea unor beneficii în sfera
operaţionalului şi a unor pierderi în cea a finanţării, supraevaluarea activelor pentru a
compensa unele lipsuri sau pentru a evidenţia anumite valori latente şi omisiunea sau
falsificarea unor informaţii semnificative

 Atasat chestionar privind riscuri de frauda