Sunteți pe pagina 1din 41

Transplantologia.

Chirurgia
plastică şi reparatorie.
• Transplantologia - este • Chirurgia plastică şi
ştiinţa ce studiază reparatorie- ramură a
premizele teoretice şi chirurgiei ce se ocupă
posibilităţile practice de
înlocuirea a diferitor de restabilirea formei
organe sau ţesuturi cu şi a funcţiei ţesuturilor
alte organe sau ţesuturi şi a organelor.
prelevate de la alt individ
sau altă regiune a
aceluiaş organism.
Istoria:

• Christian Arab Saints


Cosmos şi Damian în
anii 300 DH.
Istoria:
- India antică – restabilirea defectelor
nasului (30-1000 până la era noastră);
- Secolul XV, Italia – restabilirea defectelor
nasului;
- Pirogov N.I., 1852, - metoda osteoplastică de
amputaţie a plantei;
• Filatov V.P., 1917 – lambou migrator pe
peduncul vascular;
• Ru.Ţ şi Herţen P.A., 1907 – plastica
anterosternală a esofagului cu intestin subţire;
Istoria:
• Emerich Ullmann la Vienna în 1902
–primul transplant de rinichi între câni
• În 1906 Mathieu Jaboulay, a conectat
vasele renale a unei oi şi a unui câne cu
vasele brahiale a doi pacienţi.
Istoria:
• Alexis Carrel, - un
elev de a lui Mathieu
Jaboulay
– 1914г. «Problema
transplantării este 1873-1944
rezolvată datorită
suturii vasculare».

Sutura Carrel
Istoria:
• Iu.Iu.Voronoi, savant
ucrainean – transplantări
de rinichi de la donator mort
(fără succes)
• Joseph Murray în
Spitalul Brigham din
Boston în 1954 –
primul transplant de rinichi cu
succes la un donator viu
gemen univitilig cu recipientul
Istoria:

• Gertrude Ellion şi • Calne profesorul


Georrge Hitchings englez
– Anticancerogen 6- – Azotiaprim
mercaptopurin
Transplantologia - este
ştiinţa ce studiază premizele
teoretice şi posibilităţile
practice de înlocuirea a
diferitor organe sau ţesuturi cu
alte organe sau ţesuturi
prelevate de la alt individ sau
altă regiune a aceluiaş
organism.
Termeni generali utilizaţi în transplantare de
ţesuturi şi organe:
• Donator este considerat individul sau
locul de la care se prelevează organul sau
ţesuturile;
• Recipient este considerat individul, sau
locul unde se implantează organul sau
ţesuturile donate;
• Transplantaţia reprezintă nemijlocit
operaţia de înlocuire a organului sau
ţesuturilor cu structurile respective;
Termeni generali utilizaţi în transplantare de
ţesuturi şi organe:
• Alotransplantare – transplantarea organului
sau ţesutului de la alt organism şi când
donatorul şi recipientul sunt din aceiaşi specie
(de la om la om)
• Transplantare singenă – atunci când donatorul şi
recipientul sunt gemeni univetiligi
• Transplantare autogenă – atunci când donatorul şi
recipientul este una şi aceiaşi persoană
• Transplantare xenogenă – donatorul şi recipientul sunt
din diferite specii (de la animal la om)
Termeni generali utilizaţi în transplantare de
ţesuturi şi organe:
• Transplantare ortotopică: când organul transplantat se
amplasează în acelaş loc, unde el în normă este localizat
• Transplantare heterotopică: când organul transplantat se
amplasează în locul, unde el în normă nu este localizat
• Protezarea organelor şi a ţesuturilor – utilizarea materialelor
sintetice şi a altor substanţe neorganice cu scop de plastie a
ţesuturilor şi a organelor
• Replantarea – atunci când ţesuturile sau organul dezmembrat este
plasat la locul său
• Transplantare pe peduncul vascular – prevede conexiunea
lamboului vascular preparat cu loja iniţială, până la momentul
când porţiunea implantată în alt loc nu se străpunge cu vase nou
create
• Transplantare liberă – atunci când lamboul preparat î-şi pierde
conexiunea cu aria donatoare. (transplantarea pielei...)
• Implantaţia – când ţesuturile sau celulele sunt plasate (invazate)
în ţesuturile adiacente (implantarea celulelor canceroase)
Reacţia incompatibilităţii
tisulare - Reacţia de rejet
• compatibilitate deplină - în cazul
autotransplantaţiei sau transplantaţiei
singene;
• în alo- şi xenotransplantare - reacţia de
imunitet transplantaţional – reacţia de rejet
transplantaţional.
Reacţia de rejet
transplantaţional
Peter Brain
Medawar (1915-
1987)
rejetul de trans-
plant se datoreşte
răspunsului imun
şi nu a reacţiilor de
răspuns inflamator
nespecific
Tipurile de antigeni ai
compatibilităţii tisulare

• antigenii sistemului ABO;


• antigenii leucocitari umani (HLA);
• antigeni minori ai histocompatibili-
tăţii.
În transplantologie este
admisibilă legea lui Ottenberg
• organul sau ţesutul donator de grupa I poate
fi transplantat recipientului de grupa I, II, III
şi IV;
• organul sau ţesutul donator de grupa II poate fi
transplantat recipientului de grupa II şi IV;
• organul sau ţesutul donator de grupa III poate fi
transplantat recipientului de grupa III şi IV;
• organul sau ţesutul donator de grupa IV poate fi
transplantat numai recipientului de grupa IV.
Antigenii leucocitari umani
(HLA)
• Funcţia • Reacţia de rejet
fisiologică a lor - – pentru prima dată
identifica peptidele demonstrat în 1958 de
antigenice derivate imunologul francez Jean
din patogenii străini Dausset.
în aşa fel ca să fie
recunoscuţi de T
limfocite.
Tipurile de rejet de transplant
(alotransplant)
• rejet hiperacut - imediat după
transplantare ca rezultat al
incompatibilităţii după sistemul ABO sau
ca rezultat al prezenţii anticorpilor
cititoxice contra antigenelor HLA
Tipurile de rejet de transplant
(alotransplant)
• rejet acut - apare în
primele 6 luni după
transplantare
condiţionat de
răspunsul imun T-
limfocitar dependent

Infiltraţie de celule mononucleare


Tipurile de rejet de transplant
(alotransplant)

• rejet cronic -
peste 6 luni după
transplantare. Factori
neimuni contribuie la
patogeneză.

Proliferare miointimală al arterelor


transplantului
Factori ce pot contribui la
rejet cronic în context cu
rejetul alograftului renal:
• epizoade de rejet acut în anticidente;
• compatibilitate slabă HLA;
• perioadă de ischemie (perioadă rece)
îndelungată;
• infecţie citomegalovirală;
• cantitate mărită de lipide a sângelui;
• imunosupresie inadecuată.
Profilaxia rejetului

• Măsuri luate
înaintea efectuării
transplantării
– evaluarea
• Măsuri luate după
compatibilităţii în efectuarea
sistemul HLA transplantării
– evaluarea – Imunosupresia
compatibilităţii în
sistemul ABO
– evaluarea anticorpilor
preformaţi testul
„cross-match”
Tratamentul rejetului
• Tratamentul
rejetului acut
– Solu-Medrolul pulsterapie
(1g timp de 3 zile)
• Tratamentul – Anticorpi monoclonali sau
cu ser antilimfocitar
rejetului hiperacut
– Ineficient • Tratamentul rejetului
– Retransplantarea cronic
– Deficil
– Schimbul tratamentului de la
ciclosporină la tacrolimus sau
sirolimus
– Retransplantare
După modul de acţiune
imunosupresorii pot fi divizaţi în:
• blocatorii calcineurinici (fosfotazei)
(cyclosporina, tacrolimus);
• preparatele antiproliferative (azathioprine,
Mycophenolate motefil (MMF));
• steroidele – efect major antinflamator;
• terapie cu anticorpi monoclonali contra
limfocitelor -ALG şi ALS direct împotriva CD3 de
pe limfocitele T (OKT3), sau utilizarea
anticorpurilor monoclonali direct contra
receptorilor IL2 (CD25).
Efectele secundare şi complicaţiile
tratamentului imunosupresor:
Agentul Efectul secundar
Corticosteroidele Hypertensiune, dislipidemie, diabet, osteoporoză,
necroze avasculare, efecte Cushinoide
Azathioprin Leucopenie, thrombocitopenie, hepatotoxicitate,
dispepsii gastrointestinale
Cyclosporina Nefrotoxicitate, hipertensiune, dislipidemie, hirsutism,
hiperplazie gingivală (des.)
Tacrolimus Nefrotoxicitate, hipertensiune, dislipidemie,
neurotoxicitate, diabetă
MMF Leucopenie, thrombocitopenie, dispepsii
gastrointestinale
Sirolimus Thrombocitopenie, dislipidemie
Anti-limfocit globulin Leucopenie, thrombocitopenie
OKT3 Sindromul de eliberare de citokine, edem pulmonar,
leucopenie
Anti-CD25 Nu sunt descrise
Hiperplazie gingivală
Carcinomul scuamos al pielii
Maladii limfoproliferative post
transplant (MLPPT)

• a- afectarea mucoasei
porţiunii terminale a a

ilionului
• b- proliferarea B-
limfocitară a mucoasei

b
Donarea de organe
• Donatori în viaţă • rinichi, ficat,
pancres, intestin
sau plămân

• Donatori decedaţi
– cu activitate cardiacă • Cord, cornee
– fără activitate cardiacă
Donarea de organe
• Direcţiile menţinute în colectarea de
organe pentru transplantare sunt:
– colectarea organului donator de la cadavrul
cu cord în funcţiune (rinichi, pancreas, ficat)
– creşterea numărului de donatori vii (rinichi)
– utilizarea unei porţiuni, lob de organ (ficat)
– utilizarea donatorilor pentru organe cu cord
viu marginali (funcţie vitală epuizantă)
Donarea de organe
– creşterea numărului
de donatori vii (rinichi)
– utilizarea unei porţiuni,
lob de organ (ficat)
Aprecierea morţii cerebrale:
• Lipsa reflexelor neurale craniene:
– reflexele pupilei;
– reflexul cornean;
– reflexul faringal (de vomă) şi traheal (de tusă);
– reflexul oculovestibular;
• Lipsa reflexelor motorie:
– lipsa reflexului motoric la excitaţie dureroasă.
• Lipsa respiraţiei spontane:
Recoltarea organelor
• Ordinea de
prelevare:
– Cordul • Ischemie rece –
– Plămânul după introducerea gheţii în
– Ficatul organismul donatorului
– Rinichii
– Pancreasul

• Soluţii de prezervare • Ischemie caldă -


– UW – University of după ce grefa este scoasă din
Wisconsin, sau gheaţă şi adusă pe masa de
– Custodiol, operaţie
– Celsior
• temperaturi reci (1-4°C)
Selectarea imunologicăa
donatorului şi recipientului
• mai comod şi mai simplu este
depistarea donatorului compatibil
pentru mai mulţi recipienţi, şi nu
invers;
• sunt create centre de transplantolo-
gie, unde sunt luaţi la evidenţă
potenţialii recipienţi în listele de
aşteptare.
Problemele majore în
transplantare de organe:
• asigurarea activităţii vitale a organului
transplantat;
• prevenirea rejetului de transplantat;
• tehnica chirurgicală a transplantării;
• terapia intensivă postoperatorie;
• monitorizarea bolnavului pe parcursul vieţii
ulterioare şi terapia imunodepresivă.
Transplantarea rinichilor:
• Metodele • Semnele rejetului de
transplantării: transplant de rinichi:
– apariţia limfocitokinilor
– transplantare în sânge;
heterotopică – apariţia limfocitelor în
– transplantare urină.
ortotopică
• Indicaţiile către
transplantul renal:
– insuficienţă renală cu
uremie progresivă
Transplantarea rinichilor:
– transplantare
heterotopică a
rinichiului
Transplantarea ficatului:
• Indicaţiile: • Indicaţiile la conectarea
extracorporală temporară
– ciroza hepatică; al ficatului:
– tumori maligne ale – intoxicaţie supurativă
ficatului;
generală gravă;
– atrezii ale căilor biliare
principale a nou – intoxicaţie acută cu
născuţilor. dezintegrări masive ale
• Metodele transplantării: parenchimului hepatic.
– transplantare ortotopică;
– transplantare
heterotopică;
– conectare extracorporală
temporară
Transplantarea ficatului:
а) Accesul
b) Transplantare a

singenă de la donator
b
viu
с) transplantare
ortotopică

c
Transplantarea cordului:
• Hristian Bernard 03.12.1967 în Keiptown a
efectuat primul transplant de cord.
• Dj.Hardy (SUA) în 1964 primul transplant
de la maimuţă la om.
Indicaţiile la transplant de
cord:
• Insuficienţă cardiacă cauzată de:
– cardiomiopatie progresivă;
– afectare totală a coronarienelor cu formare de
aneurizm de cord;
– vicii cardiace incoercibile.
Transplantarea cordului:

Ао
VCS AD
AP

VPS AD
AD
AD AS AS
VPI
VS
AS
Pericardul
VCI
Diafragma

Locul pentru transplantarea cordului Conectarea cordului donator

S-ar putea să vă placă și