Sunteți pe pagina 1din 17

CURENTUL ELECTRIC

CLASA a VIII-a
PROFESOR ANIȘOARA MARELE
Competențe specifică vizate
1.2. Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea,
organizarea şi prelucrarea datelor experimentale şi teoretice
2.2. Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific adecvat, a
unor fenomene fizice simple identificate în natură și în diferite aplicații
tehnice
4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii în
rezolvarea de probleme
simple/situaţii problemă
Suport teoretic
• Curent electric
• Circuit electric
• MĂRIMI FIZICE CARACTERISTICE CIRCUITELOR ELECTRICE
• INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC
• TENSIUNEA ELECTRICĂ
• TENSIUNEA ELECTROMOTOARE
• REZISTENȚA ELECTRICĂ

• LEGEA LUI OHM


• LEGEA LUI OHM PE O PORȚIUNE DE CIRCUIT
• LEGEA LUI OHM PENTRU ÎNTREGUL CIRCUIT
Curentul electric este o mişcarea ordonată a
purtătorilor de sarcină electrică

• Purtătorii de sarcină electrică sunt:


• ionii și electronii, în gaze(în cazul fulgerelor și al
trăsnetelor)
• ionii, în lichide;
• electronii liberi în metale
Circuitul electric - este ansamblul format din generator electric, fire
conductoare de legătură, întrerupător, unul sau mai mulţi consumatori
(receptor).
Elemente de circuit
• Generatorul electric (exemplu: • Aceste elemente de circuit au
bateria) are rolul de a produce şi două borne, fiind numite
menţine curentul electric într-un elemente dipolare (sau dipoli).
circuit.
• Orice porțiune de circuit
• Firele conductoare fac legătura conectată la restul circuitului prin
între diferitele elemente ale unui două borne se numește dipol.
circuit.
• Dacă porțiunea respectivă de
• Consumatorul (exemple: becul, circuit conține generatoare
reşoul, fierul de călcat) este un electrice, se numește dipol activ,
dispozitiv care funcţionează numai iar în caz contrar, dipol pasiv.
atunci când este străbătut de
curent electric.
Circuit electric
• Sensul curentului electric în • În interiorul generatorului, sensul
circuitul exterior este de la borna curentului electric este de la borna
pozitivă la borna negativă a negativă spre borna pozitivă.
acestuia. • Metalele, grafitul, apa cu săruri
R minerale, sunt materiale
conductoare; ele permit închidera
circuitelor electrice, asigurând astfel
funcționarea acestora.
I • Plasticul, lemnul uscat, sticla, hârtia,
apa distilată sunt materiale
+ - izolatoare sau izolatoare
electrice;ele întrerup circuitele
electrice.
E, r
MĂRIMI FIZICE
CARACTERISTICE CIRCUITELOR ELECTRICE

• Intensitatea curentului electric


• Tensiunea electrică
• Tensiunea electromotoare
• Rezistența electrică
I.INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC (I)
Intensitatea curentului electric este mărimea fizică scalară care măsoară sarcina
electrică care trece prin secţiune transversală a conductorului în unitatea de timp.
I=
Unitatea de măsură a intensității curentului electric este mărime fundamentală în
Sistemul Internațional de Unități ( S.I. )

(Amper)

• e = sarcina electronului
Tensiunea electrică (U)
Tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric, este o mărime
fizică scalară, numeric egală cu lucrul mecanic efectuat pentru a deplas
aunitatea de sarcină electrică între cele două puncte.

[U]SI==V(volt)

• 1 Volt este tensiunea dintre două puncte ale unui circuit electric între care se
efectuiază un lucru mecanic de 1J pentru deplasarea unei sarcini de 1C
• 1 C este sarcina electrică transportată printr-o secțiune transversală a unui
conductor de un curent electric constant, cu intensitatea de 1A, întimp de 1s.
Tensiunea electromotoare (E)
•Într-un circuit electric purtătorii de sarcină se deplasează atât în circuitul exterior, cât și în interiorul
generatorului(circuitul interior)
• Ltot(al)=Lext(erior)+Lint(erior)
•Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică de-a lungul întregului circuit
reprezintă tensiunea electromotoare(t.e.m) a generatorului
• E=
•Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică de-a lungul circuitului exterior
reprezintă tensiunea la borne (Ub)
• Ub=
•Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică prin interiorul sursei (u) reprezintă
tensiunea interioară.
• u=
• E=Ub+u -bilanțul tensiunilor
REZISTENȚA ELECTRICĂ (R)
Rezistența electrică a unui dipol pasiv este egală cu raportul dintre tensiunea aplicată acestuia și intensitatea curentului
produs prin aplicarea tensiunii.

[R]SI==Ω(ohm)
 1 Ω este rezistența unui dipol pasiv dacă, la aplicarea unei tensiuni de 1V, prin dipol trece un curent cu intensitatea de 1A
.Instrument de măsură
direct:ohmmetrul
indirect: ampermetrul
voltmetrul
 
Pentru un conductor omogen și filiform(cu secțiune constantă) rezistența electrică:
este direct proporțională cu lungimea conductorului;
este invers proporțională cu aria secțiunii transversale a conductorului;
depinde de materialul din care este realizat conductorul.
 
R=ρ unde ρeste rezistivitatea electrică a materialului.
 
[ρ]SI=Ω‧m
 
Instrumente de măsură

Mărimea Instrument Simbol Se conectează


fizică în
Intensitatea ampermetru serie
electrică A
Tensiunea voltmetru paralel
electrică V
Sarcini de lucru

S-ar putea să vă placă și