Sunteți pe pagina 1din 15

Bine v-am găsit!

Răspunde la
întrebăriile…
Tema: Tabele
Elevii vor fi capabili:
O1 Să definească noțiunea de tabel;

O2 Să execute operațiile ce se pot efectua


cu tabelele;

O3 Să analizeze procesul și metodologia de


formatare a tabelelor;

O4 Să manifeste creativitate la formatarea


tabelelor.
Unde întâlnim tabele?
Ce numim tabele?
DEF.Tabelul este un obiect complex din
rânduri şi coloane. Dreptunghiurile formate
de intersecţia unui rând cu o coloană se
numeşte celulă.
Fiecare celulă este relativ
independentă de celelalte şi poate
conţine:
 texte;
 numere;
 imagini;
 formule;
 obiecte create cu alte aplicaţii.
CREARE UNUI TABEL
Asupra unui tabel pot fi
efectuate următoarele
 ştergerea;
operaţii:
 copierea;
 împărţirea unui tabel în două părţi;
 redimensionarea celulelor, rândurilor sau a
coloanelor;
 adăugarea unui rând sau a unei coloane;
 unirea a două celule;
 împărţirea unei celule în două sau în mai multe
celule.
Meniul Layout
Meniul Design
Crează un tabel cu 3 rânduri și 5
Lucrul la calculator
coloane.
1. Ștergem un rând;
2. Ștergem o coloană;
3. Adăugăm 2 coloane și un rând;
4. Schimbăm dimensiunea rândului 2, care
va fi 5cm
5. Schimbăm dimensiunea coloanei 1, care
va fi 2cm.
6. Unim două celule pentru a obține una
7. Desenăm chenarul verde și linia de grilă
roșie.
Realizăm la calculator
Din manual:
exercițiul 12 pagina 25
TEST ONLINE

QUIZIZZ.com
Tema pentru acasă
De învăţat tema 1.5
”Tabele” pagina 22

Exercițiul 6-7 pagina 25


Ce nou am învăţat azi la
lecție?

Ce operaţii se efectuază la


crearea unui tabel?