Sunteți pe pagina 1din 12

o l u ţ i a

Rev
n eo l i ti c ă
Temă:
Alcătuieşte un text de jumătate de
pagină în care să descrii o zi din
viaţa unui vânător-culegător
preistoric.