Sunteți pe pagina 1din 13

10.11.

2021

CURS
Consilier Orientare în Carieră
~studiu de caz~

CURSANT: DRUHORA ANDA


A.G. Are 14 ani și este elevă în clasa a VIII-a la o școală din
mediul rural 2
Eleva locuiește doar cu bunica maternă, părinții săi fiind plecați
în străinătate. Aceștia vin foarte rar acasă, trimit din când în când

1. Context
bani pentru ea și bunica ei.

Eleva spune despre ea că este o fire sensibilă și impulsivă: „mă


enervez foarte repede” și are mereu conflicte cu colegii de clasă
din această cauză.

Profilul clientei Nu se simte bine în clasa unde se află și nu are nici un coleg cu
care să se înțeleagă, spune că stă mereu izolată și nu vrea să
interacționeze cu nimeni.

Este activă la ore și spune că i-ar place să devină profesoară, să


urmeze liceul pedagogic, aspect pe care îl susține și bunica ei. Ea
spune: „ să ies din școală cu o meserie”. Profesorii nu îi dau nici
o șansă de reușită la liceul pedagogic, având în vedere, parcursul
său educațional. Este o elevă de nivel mediu.

De asemena, elevei îi place foarte mult să citescă, spune că „o


liniștește”. Materiile preferate sunt româna și limbile străine.
 Nevoia de consiliere a elevei:
 De autocunoaștere și de alegere a
unui liceu.
3

 Nevoia identificată de consilier:

2. Obiectivul  Să identifice interesele, valorile și


aptitudinile pe care le deține

consilierii  Să își crească încrederea în sine și


autoeficacitatea
 Să se informeze și să culeagă date
despre liceele care ar interesa-o.
 Să își stabilească obiective de scurtă
și lungă durată, în proceusl de luare
a deciziei privind cariera, ca într-un
final să aleagă liceul și profilul care i
se potrivește
4
3. Procesul de consiliere

ȘEDINȚE INSTRUMENTE EXERCIȚII


 Interviul de informare (ghid
1. ȘEDINȚA 1: Construirea relației de interviu)
 Fișe de lucru:„Cine sunt eu?”,

2. ȘEDINȚA 2: Autocunoaștere: interese,  Bateria de teste TOOLKIT – „Joc EU (autoportret)”, ”Mai


AMN INSIGHT mult sau mai puțin” și „Proiecții
valori și aptitudini
 Chestionar Rosenberg pentru
în viitor”
3. ȘEDINȚA 3: Autocunoaștere: creșterea stima de sine
 Listă cu 10 valori
 Observație, ascultare activă,
autoeficacității. brainstorming  Matricea decizională
4. ȘEDINȚA 4: Explorare  Exerciții de autocunoaștere,
de identificare a intereselor,
5. ȘEDINȚA 5: Plan de acțiune valorilor și aptitudinilor
3.1. ȘEDINȚA 1 – CONSTRUIREA RELAȚIEI (50 min) 5
În prima ședință ne-am axat pe construirea relației. Cu ajutorul interviului de
informare, a observației și a două fișe de lucru am descoperit câteva aspecte legate de
viața elevei, familia acesteia, relația pe care o are la școală cu colegii și profesorii,
precum și materiile preferate.
Deasemenea, am subliniat rolul pe care îl are consilierul și am stabilit împreună
care este obiectivul consilierii și cu ce vom începe. Ceea ce o preocupa cel mai tare în
acel moment, era starea de furie pe care o generează diverse evenimente,și nu știe cum
să o gestioneze.
Ea spune că și până situația de a se gândi la un liceu, îi oferă o stare de
neliniștite, deoarece merge pe ideea bunicii sale, și anume liceul pedagogic, dar nu știe
dacă aceasta ar fi singura cale pe care ar putea să o urmeze.
Am decis astfel să abordăm această emoție și să o transformăm în obiectivul
următoarei ședințe, și anume cel de identificare al propriilor valori, interese și
aptitudini, oferindu-i posibiliatea de a se elibera oarecum de presiune și de a începe
proesul decizional.
3.2. ȘEDINȚA 2 – AUTOCUNOAȘTERE: INTERESE, VALORI și
APTITUDINI (60 min) 6

Bateria de teste Toolkit – AMN insight


Lista de valori

Obiectivele ședinței:
- să descopere 3 valori
principale după care se
ghidează.

- să prezinte 3 activități care îi


fac plăcere și în urma cărora
este mulțumită și 3 activități
care nu îi plac.

Prezentarea raportului de la
Toolkit, pe care l-a completat
între ședințe.
3.2. ȘEDINȚA 2 – AUTOCUNOAȘTERE: INTERESE, VALORI și
APTITUDINI(60 min) 7
Bateria de teste Toolkit – AMN
insight

cod

Cod: RCI Cod: SIÎ


3.2. ȘEDINȚA 2 – AUTOCUNOAȘTERE: INTERESE, VALORI și aptitudini
(60 min) 8
Bateria de teste Toolkit – AMN insight
3.3. ȘEDINȚA 3 – autocunoașterea: CREȘTEREA AUTOeFICACITĂȚII (40 min)

Obiectivele ședinței

- Să numească acele activități care în


trecut i-au dat rezultate de care ea a
fost mulțumită

- Să identifice 2-3 activități inițiate de


către cadrele didactice sau cineva din
familia ei și pe care ea le-a realizat cu
plăcere

- Să își imagineze că este într-un liceu


cu profil tehnologic și ar avea de
realizat o machetă care să reprezinte
casa visurilor sale.
3.4. ȘEDINȚA 4 – EXPLORARE (50 min)

- Clienta a avut ca temă, între ședințe, să caute mai multe informa ții despre liceele
tehnologice și acele profile în care ea s-ar regăsi ca personalitate, a șa cum i-a reie șit la
testul Holland (toolkit – AMN insight). I-am pus la dispozi ție prezentările liceelor de la
„Târgul ofertei Educaționale” și mai multe pliante cu oferta liceelor.

- O altă temă a fost aceea de a găsi colegi mai mari, care au mers la liceul pedagogic din
aceeași școală gimnazială, și care pot să îi vorbească despre experien ța lor la liceu. În
aceeași măsură să poarte conversații cu elevi de la liceele tehnologice și să facă o
comparație, bazată pe experiențele lor și să încerce să se transpună în fiecare situa ție.

- Având aceste date și bazându-ne pe rezultatele obținute la Toolkit, am setat ca obiectiv


al celei de a patra ședință, ca eleva să poată să descrie cum anume abilită țile sale reale
corelează cu factorii săi de personalitate, capacitatea cognitivă și cum anume interesele
se bazează pe datele reale coletate în etapa de autocunoaștere. Internalizându- și astfel
noțiunile învățate pe parcursul ședințelor de consiliere.
11
3.5. ȘEDINȚA 5 – PLAN DE ACȚIUNE (50 min)

- Am hotărât să reluăm analizarea raportului Toolkit, împreună cu bunica elevei, aceasta fiind figura
cea mai reprezentativă în parcursul său educațional.

- În urma analizei raportului, precum și după colectarea datelor de la mai multe licee cu profil
tehnologic, ne-am oprit asupra diferențelor dintre aptitudinile și interesele elevei, punând accentul
pe autoeficacitate.

- Am vorbit despre expectanțe și am folosit matricea decizională exercițiu pentru luarea deciziei
12
CONCLUZII

 La finalul ședințelor de consiliere, eleva a avut mai


multă încredere în ea și în posibilitățile pe care le
are.

 Bunica elevei a conștientizat importanța


aptitudinilor și a autoeficaității, precum și procesul
de explorare în luarea deciziei privin liceul pe care
eleva îl va urma. Acest aspect a contribuit foarte
mult la decizia finală a elevei.

 Eleva a trecut, la chestionarul de opțiuni școlare, un


liceu cu profil tehnic, ca opține de a-și continua
studiile liceale.
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și