Sunteți pe pagina 1din 1

Cazuri ilegale și

pedepse
   Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 3 la
7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: 
a) vânătoarea fără permis și fără autorizație de vânătoare legală;
b) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale;
c) vânarea urșilor la nadă și/sau la bârlog, fără aprobarea administratorului și
a autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului;
d) vânarea în afara perioadelor în care este permisă vânătoarea la specia
respectivă;

  Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani,


dacă au fost săvârșite:
a) de două sau mai multe persoane împreună;
b) de o persoană cu atribuții de serviciu sau atribuții publice în domeniul
vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în
obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
c) în rezervații cinegetice;

S-ar putea să vă placă și