Sunteți pe pagina 1din 11

Evenimentele: definiții,

caracterisitici si tipologie
Definiţii:

• D. Getz propune două definiții ale evenimentelor, una din perspectiva organizatorului de
evenimente, cealaltă din perspectiva publicului sau a consumatorului:
1. Evenimentul special este organizat doar o singură dată sau ocazional, în afara programului si
activităților obișnuite ale unui sponsor sau organizație.
2. Pentru public sau consumator, evenimentul special este o oportunitate pentru a petrece timpul
liber sau de a trăi o experiență socială sau culturală diferită de variantele pe care le are în mod
normal la dispoziție sau de experiențele de fiecare zi.
• Un eveniment poate contribui la îmbunătățirea imaginii organizației prin prezentarea acesteia
într-un mod profesionist si competent, aducând un plus de valoare reputației acesteia.
Caracteristici ale evenimentelor

• evenimente sau serii de evenimente planificate, unice, fizice sau


virtuale, adresate unuia sau mai multor publicuri țintă;
• au loc la invitația unei organizații (invitația poate fi și publică);
• urmăresc susținerea obiectivelor comunicaționale ale
organizatorului prin adăugarea unei valori emoționale;
• creează o valoare emoțională adăugată prin intermediul unei
experiențe.
Clasificarea Evenimente tipice organizate cu un anumit prilej
evenimentelor sunt:
după prilej și • Jubileul şi aniversările
• Inaugurarea, reinaugurarea
scop
• Recepţia
• Adunarea generală anuală
• Târguri/evenimente expoziţionale
• Demarări ale proiectelor, campaniilor etc.
1. Evenimente care servesc procesului de conştientizare
(manifestaţii în scopul informării, evenimente prilejuite de
începutul de campanie);
În funcţie de 2. Evenimente ce au ca obiectiv sensibilizarea şi activarea
scopul (petrecerile, manifestaţiile în scopul motivării, evenimentele
de motivare);
urmărit: 3. Evenimente ce au ca scop informarea şi comunicarea
(congrese, forumuri, întruniri politice, simpozioane,
conferinţe, workshop-uri);
4. Evenimente în scopul transmiterii de informații cu privire
la produs (prezentări de produse, evenimente promoţionale,
evenimente la locul de vânzare, expoziţii, târguri);
5. Evenimente ce au ca scop comunicarea cu privire la
întreprindere (ziua porţilor deschise, prezentări ale
întreprinderii, adunări generale anuale, târguri);
6. Evenimente care servesc formării imaginii
organizației;
7. Evenimente ce au ca scop abordarea difuzorilor de
mesaje sunt (evenimentele dedicate presei,
evenimentele PR, evenimentele VIP, întâlnirile cu
comercianții).
8. Obiective indirecte: sponsorizarea, cooperarea
• Avantaje: reducerea cheltuielilor, transfer de imagine
din direcția evenimentului către întreprindere, iar – în
cazul manifestațiilor ample – prezență în mijloacele
de comunicare, care pentru un organizator izolat nu ar
fi posibilă.
• Dezavantaje: atenția publicului este concentrată pe
eveniment, sponsorii se concurează reciproc.
După
amploare megaevenimente,
evenimentele
Clasificarea se clasifică în:
evenimente „Hallmark”,
evenimentelor
evenimente majore,
după amploare
si conținut evenimente locale.
După
conținut, evenimente culturale,
evenimentele
se pot
clasifica în:
evenimente de afaceri,

evenimente sportive.
Clasificarea evenimentelor în
funcție de obiectivele strategice

Evenimentele pot fi clasificate în două mari categorii:


• evenimente corporative: evenimente de afaceri
(business events) și evenimente interne (business-to-employee)
• evenimente publice: festivalurile (de muzică, film, teatru dans etc.),
târgurile și expozițiile, concertele si alte spectacole muzicale,
evenimentele sportive, evenimentele comemorative, celebrări, parade,
evenimente culinare etc.
În funcție de categoriile
Evenimentele
de relații de public cărora li se
publice adresează:
Evenimente de Evenimente interne, Evenimente externe
presă, adresate adresate publicului generale, adresate
jurnalistilor: intern: teambuilding, publicului extern al
conferințe de presă, conferință internă, organizației: lansări,
briefing-uri de presă, adunarea generală a târguri, petreceri,
vizita si voiajul de acționarilor, competiții sportive
presă. petreceri interne etc. etc.
contactul direct cu publicul,

posibilitatea interacțiunii,
Avantajele
experimentarea unor lucruri noi, trăirea unor emoții,
evenimentelor
dezvoltarea unor relații de apropiere cu publicul țintă

posibilitatea combinării mai multor mijloace de comunicare

mesajul transmis poate fi direcționat foarte precis către un


anumit public țintă
pot atrage atenția jurnaliștilor într-un mod creativ și original
desfăsurarea lor este strict limitată temporar

Dezavantajele orice decizie greșită, luată pe parcursul planificării, va avea


un impact uriaș asupra mesajului care trebuie comunicat
evenimentelor
factori exteriori pot influența evenimentul

organizarea oricărui eveniment presupune anumite riscuri

costuri ridicate

S-ar putea să vă placă și