Sunteți pe pagina 1din 8

DISCRIMINAȚII

PERSPECTIVĂ REMEDIALĂ

Disciplina: Introducere în Pedagogie Socială


Specializarea: Pedagogie
Anul: I
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Sava Lidia Simona
Grup format din:
Bistrian Rebeca-Andreea
Ciuciu Daiana-Alice
Simonea Ariana-Maria
Suba Larisa-Elena
Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept
față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există
mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul
că implică o anumită formă de excludere sau de respingere.
Pentru a considera că tratamentul este discriminatoriu, acesta trebuie să
fie condiţionat de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă,
dizabilitate, opinie, apartenenţă politică, precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii,
in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si
cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
În majoritatea țărilor democratice există legi împotriva discriminării, iar
egalitatea de tratament este în general garantată de Constituție. Cu toate
acestea, fenomenele de discriminare există și în absența unor legi pro-
discriminare, și împotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului.
La nivel global discriminarea,indiferent de forma de manifestare a acesteia,
este unul din factorii care afectează societatea umană.
Formele discriminării:
DISCRIMINAREA DIRECTĂ:
Discriminarea directă constă în excluderea unei persoane sau categorii de
persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei caracteristici a acelei
persoane sau categorii de persoane.
DISCRIMINAREA INDIRECTĂ:
Discriminarea indirectă constă în excluderea unei persoane sau categorii de
persoane de la beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent
neuter.
HĂRȚUIREA:
Hărţuirea constă în crearea unui cadru intimidant, ostil sau degradant îndreptat
împotriva unei persoane sau categorii de persoane datorită unei caracteristici a acelei
persoane sau grup de persoane. Hărţuirea prespune din partea autorului discriminării
un comportament cu caracter repetitiv.
VICTIMIZAREA:
Victimizarea reprezintă un tratament advers venit ca o reacţie la o iniţiativă a
persoanei de a-şi valorifica pe cale legală dreptul de a nu fi supus discriminării.
Cauzele discriminarii in societate: Prejudecăţile îi pot determina pe oameni să
denatureze, să interpreteze greşit sau chiar să ignore unele realităţi care nu
corespund ideilor lor preconcepute. Seminţele prejudecăţilor pot fi semănate în
familie prin insuflarea unor valori aparent inocente, dar greşit direcţionate. Ele pot fi
sădite şi de cei ce promovează cu bună ştiinţă opinii eronate despre alte rase sau
culturi. Prejudecăţile pot fi alimentate şi de naţionalism sau de învăţături religioase
false şi pot fi o consecinţă a mândriei nepotrivite.
Mândria. Când degenerează în respect de sine exagerat sau înfumurare,
mândria poate sădi prejudecăţi în inima omului. De pildă, mândria te poate face
să nutreşti sentimente de superioritate sau chiar de dispreţ faţă de oamenii mai
puţin instruiţi ori faţă de cei săraci sau te poate face să pleci urechea la
propaganda care preamăreşte naţiunea ori etnia ta.
Rasismul este o realitate pe care o trăiesc mai multe minorități etnice și
religioase din România. Minoritatea romă este printre cele mai discriminate
grupuri din accesarea diferitelor bunuri și servicii în România. Cele mai
frecvente forme de discriminare sunt legate de accesul la servicii, accesul la
educație, ocuparea forței de muncă și locuințe.
Discriminarea poate avea un impact negativ semnificativ asupra victimelor
vizând starea socială şi economică, bunăstarea şi sănătatea. Experienţele privind
actele de discriminare au dus la concluzia că acestea pot fi asociate la nivel
individual, prin prisma efectelor, cu simptome legate de stres şi depresie.
Efectele negative ale discriminării:
– la nivel individual: performanțe scăzute, lipsa motivației, satisfacție
profesională scăzută, neimplicare, sentimente de vinovăție, diminuarea încrederii în
sine, neintegrarea în grupuri;
– la nivelul grupului: comunicare deficitară și individualism; apariția situațiilor
conflictuale, încurajarea stereotipurilor; competiție neproductivă,
productivitate/eficientă diminuată, slabă dezvoltare și/sau nematurizarea grupului;
-la nivelul comunității: neintegrarea școlară/profesională a persoanelor cu
dizabilități, a persoanelor de etnie rroma etc., menținerea atitudinilor
discriminatorii și a stigmatizării.
Faptul că victimele discriminării nu sunt dispuse să acţioneze în justiţie nu
înseamnă că experienţa lor nu le va afecta comportamentul. Un comportament tipic
de răspuns la diferite forme de discriminare constă în adoptarea unei strategii de
evitare prin care persoana în cauză încearcă, cu buna ştiinţă sau nu, să evite
situaţiile în care ar putea exista riscul de a fi discriminaţi.
În acest context, trebuie găsite acele mijloace prin care să se asigure remedierea
discriminării:
• Încurajarea accesului şi integrării femeilor în cadrul opţiunilor educative ce erau
considerate în mod tradiţional specific masculine (şi invers);
•Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de
constientizare privind drepturile omului, efectele discriminarii, principiul egalitatii,
cursuri de formare, de informare, proiecte si programe la nivel local, regional si
national, realizarea de studii, rapoarte etc;
•Medierea faptelor de discriminare
•Investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare.
•Monitorizarea cazurilor de discriminare
•Acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii
Evitarea discriminării este recomandată și s-au realizat mai multe sfaturi pentru
prevenire.
În cadrul instituților de învățământ:
-Dacă un elev este martorul unei altercații dintre alți colegi acesta trebuie să
anunțe imediat un profesor sau gardianul.
-Elevii trebuie să evite situațiile în care pot fi implicați într-o altercație legată de
orice fel de forma de discriminare(etnie,religie,etc.)
-Evitarea discriminarii a persoanelor de dizabilitati.
Legat de subiectul discriminării,au apărut și sunt demarate foarte multe campanii de
informare prin instituții de învățământ și nu numai.

CNCD, CAMERA DEPUTAȚILOR (Drepturile Omului-Combaterea Discriminării),


CONVENŢIA UNESCO (Lupta împotriva discriminării în domeniul
învăţământului),COALIȚIA ANTI-DISCRIMINARE, ONU , MINISTERUL APĂRII și alte
grupuri de inițiatori realizează multe acțiuni de prevenire a discriminării. Astfel,pe data de 1
martie se celebrează „ Ziua Internațională Anti-Discriminare ”.
Scopul activităților desfășurate în cadrul unităților de învățământ este acela de a
conștientiza problema legată de discriminare din școală și identificarea modalităților de
rezolvare a conflictelor prin comunicare. ONG-urile joacă un rol deosebit de important în a
face înțelesă și în a impune legislația anti-discriminare pe teren.Acestea au un rol esențial în
a apăra pe cei reprezentați și,deasemenea,în a crește gradul de conștientizare a victimilor și a
potențialelor victime a discriminării,care de cele mai multe ori nu își cunosc drepturile .

În concluzie, perspectiva remedială a fost prezentată în această lucrare. Discriminarea


reprezintă o acțiune negativă ,care poate fi evitată prin educație,informare și rabdare.
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
Nediscriminarea în educație (2014) . Disponibil la:

http://crj.ro/wp-content/uploads/2020/02/Studiu-nediscriminarea-in-educatie_f
inal2020-2.pdf?fbclid=IwAR0w7FF5oAHWHpQjgP7H4dCJk1oz2nJY2VUD
LHeEfG3rYy16vSaPDWmYnr4
Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni”. Disponibil
la :
http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_discriminarea_si_strategii_antidicri
minatorii-final.pdf
Combaterea Discriminării-Manual de pregătrie (2006).Disponibil la :
file:///C:/Users/Ari/Downloads/train_ro%20(2).pdf
Educație fără discriminare(2014) .Disponibil la :

S-ar putea să vă placă și