Sunteți pe pagina 1din 15

Tipuri de curriculum

 Care sunt principalele tipuri de curriculum?


 Care sunt elementele definitorii ale principalelor tipuri
de curriculum?
 Cum putem regasi tipurile de curriculum in practica
educationala curenta?
Tipuri de curriculum si elemente definitorii
ale acestora

 1. Overt (explicit, scris)-Leslie Owen Wilson (2005)=curriculum


deschis, official, la nivelul unei institutii de invatamant.
 =toate documentele de planificare, organizare, desfasurare a
procesului de invatamant constituie curriculum explicit si
curriculum scris; include toate documentele curriculare.
 2. Societal curriculum= este un masiv, inert si informal curriculum
al familiei, grupului de persoane, vecinilor, organizatiilor,
profesiilor, mass media, si a altor forte de socializare care educa in
noi ceea ce consideram ca ne defineste (Cortes, 1981).
 =scoala celor 7 ani de acasa, scoala vietii
 3. Hidden (covert) curriculum (ascuns, voalat),
priveste acea invatare pe care copilul o deriva din
natura inconjuratoare, inclusiv din arhitectura scolara
si conduitele educatorilor sau administratorilor
(Longstreet, Shane, 1993)
 =atmosfera scolara, regulamentele
scolii/clasei/grupului, climatul clasei
 4. null curriculum/curriculum zero: ceea ce nu se preda in
scoala, inducand elevilor credinta ca elementele respective nu
trebuie invatate pentru ca nu sunt necesare propriei formari si
nu sunt importante in societatea noastra.
 =poate fi impus de explozia cunoasterii stiintifice si de nevoia
de profesionalizare excesiva
 =este insotit de prejudecata ca ceea ce nu se preda , nefiind
specificat in curriculum formal/scris, nu este important
5. Phantom curriculum/curriculum fantoma are la baza
conceptul de enculturatie (mesaje transmise de
diverse media).
=tehnici de manipulare, tehnici de propaganda,
ce declanseaza modificarea mentalitatii si a valorilor
anterioare.
=ex toti studentii de la stiintele educatiei declara ca au
ales aceasta profesie deoarece iubesc copiii/iubesc sa
lucreze cu oamenii, cand de fapt au ales aceasta
profesie pentru prestigiul social....
 6. Concomitant curriculum /curriculum simultan este
in mare masura o prelungire a celor 7 ani de acasa,
adica o prelungire a experientelor de invatare dirijate
si sanctionate de familie. (ex curriculum ce poate fi
receptat in biserica, in diferite cercuri...)
 =este o invatare accidentala, poate avea atat impact
pozitiv, cat si negativ
7. Rhetorical curriculum/curriculum retoric=idei oferite de
politicieni, oficiali, personalitati proeminente.
=vocile lor conteaza ori de cate ori au loc schimbari in societate
Poate fi sustinut de publicarea a diferite studii, statistici, care au
darul de a sugera cai de urmat.
8. Curriculum in use/curriculum in folosinta ceea ce preda
efectiv profesorul, pe baza curriculumului scris, prevazut in
programa scolara.
=profesorul preda ceea ce crede ca este important, relevant,
fundamental si demn sa fie asimilat de elevi. Este forma
subiectiva a curriculumului scris.
 9. received curriculum/curriculum
receptat=este ceea ce recepteaza elevii,
acesta nu se suprapune integral pe
curriculum scris/formal sau curriculum predat
 10.internal curriculum/curriculum
launtric=sinteza personala a individului, ca
urmare a expunerii la diferite tipuri de
curriculum
 11. curriculum electronic oferit de
internet, poate fi bun sau rau, deschis
sau inchis, corect sau incorect
 Este util in masura in care dispunem de
capacitatea de a discerne corectitudinea
informatiei.
Curriculum national
Curriculum nucleu/trunchi comun/core
curriculum=studierea
disciplinelor/continuturilor obligatorii in
numarul minim de ore din planul de
invatamant
=Asigura cultura generala
=Este obligatoriu de studiat de toti elevii inscrisi
intr-un sistem de invatamant
=Sta la baza evaluarilor de nivel national
 Curriculum la decizia scolii:
 A. Curriculum aprofundat: studierea continuturilor obligatorii in
numarul minim de ore; clase slabe sau clase care nu prezinta
interes
 B curriculum extins: studierea continuturilor obligatorii si
facultative in numarul maxim de ore; clase bune, clase care
prezinta interes
 C. Curriculum elaborat in scoala, discipline optionale, la ciclul
prescolar si primar se aleg de catre parinti, la gimnaziu si liceu se
aleg de elevi; disciplina optionala are alta denumire, alte
continuturi si finalitati decat disciplina echivalenta din planul de
invatamant
Tipuri de curriculum in
invatamantul liceal
 Curriculum nucleu
 Curriculum diferentiat: totalitatea disciplinelor, cu caracter
obligatoriu, care sunt in concordanta cu specializarea liceului
 Curriculum la decizia scolii/curriculum elaborat in
scoala/discipline optionale; se recomanda a fi complementare
curriculumului diferentiat
 Gasiti ai alte exemple de tipuri de
curriculum in practica educationala
curenta.
Bibliografie
 Potolea, D., Neacsu, I., Iucu, R.,
Panisoara, I-O., 2008, pregatirea
psihopedagogica, Editura Polirom, Iasi
 Ungureanu, D., 1999, Educatie si
curriculum, Editura Mirton, Timisoara
 Curriculum National

S-ar putea să vă placă și