Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT TEMATIC:

„HAI SĂ DĂM MÂNĂ


CU MÂNĂ!”
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILIȚA
NIVEL : I (3-5) și II (5-6 ANI)
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ZONTEA ANA-MONICA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIHALACHE MARIA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MANOLACHE GABRIELA
Cuprins
O Tema anuală de studiu
O Tema și subtemele proiectului tematic
O Durata proiectului
O Domenii de dezvoltare, dimensiuni ale dezvoltării și comportamente
vizate
O Argument
O Harta proiectului
O Planificarea activităților proiectului
O Resurse
O Metode și procedee
O Evaluarea proiectului
O Tema anuală de studiu: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema proiectului tematic: „Hai să dăm mână cu mână!”
Subtemele proiectului tematic:
O 1. „Ne pasă de cei din jur”;
O 2. „Românași și româncuțe”;
O 3. „Dăruim din inimă”.
O Durata proiectului: 3 săptămâni
O Domenii de dezvoltare:
Dezvoltarea socio-emoțională;
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.
Dimensiuni ale dezvoltării :
 Autocontrol și expresivitate emoțională;
 Activare și manifestare a potențialului creativ;
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate.
Comportamente vizate:
 Demonstrează abilități de autocontrol emoțional;
 Demonstrează acceptare și înțelegere față de copii de vârstă apropiată și față de
celelalte persoane din mediul apropiat;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
Argument

Copiii de vârstă preșcolară încep să conștientizeze treptat care


este apartenența lor la grupurile mici-familia, grupurile de prieteni,
vecini, dar și la grupurile mari, precum grădinița, comunitatea
locală, țara de origine.
Pornind de la această premisă, ne-am propus ca, prin
intermediul acestui proiect tematic să le dezvoltăm copiilor
sentimente de empatie față de semenii lor.
Ziua Națională a României accentuează nevoia de a renaște în
fiecare dintre noi mândria de a fi români, de a trăi în România și de
a cunoaște în profunzime identitatea națională.
Copiii răspund cu plăcere acestor provocări, dovada faptului
că sunt conștienți de locul și rolul pe care îl ocupă în mica societate
ce se conturează în jurul lor.
Harta proiectului
Planificarea activităților

1. „Ne pasă de cei din jur”


Activitatea „Ne pasă de cei
din jur” , în cadrul SNAC,
organizată cu preșcolarii,
elevii claselor primare și
gimnaziale, a avut drept scop
colectarea de fructe și
legume care au fost
distribuite ulterior familiilor
nevoiașe și persoanelor
vârstnice din Căminul de
bătrâni de la Fitionești.
1. „Ne pasă de cei din jur”
1. „Ne pasă de cei din jur”
2. „Românași și româncuțe”

Ziua de 1 decembrie a fost un


prilej de „a da mână cu mână”
pentru a redescoperi tradițiile
strămoșești, valorile noastre
culturale, toate acestea
transmise prin ochi și suflet de
copil.
2. „Românași și româncuțe”
„Românași și
româncuțe”
3. „Dăruim din inimă”

Parteneriatul desfășurat în colaborare cu Asociația de Părinți a Școlii


Gimnaziale a devenit deja o tradiție pe care dorim să o continuăm și
anul acesta prin organizarea unui târg de mărțișoare tradiționale
confecționate manual. Fondurile strânse în urma acestei activități vor
fi folosite în scopuri caritabile.
Resurse umane:
O Educatoare
O Preșcolarii
O Elevii de la ciclul primar și gimnazial
O Învățători și profesori

Metode și procedee:
 Conversația euristică
 Demonstrația
 Explicația
 Exercițiul
 Povestirea
 Jocul didactic
 Observarea spontană și dirijată
Metode activ-participative: Cubul, Turul Galeriei, Harta conceptu ală
Bibliografie
1. Ministerul Educației Naționale, Direcția Generală
Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial,
Curriculum pentru educația timpurie, București, 2019
2. Revista Învăţămantul Preşcolar 1-2/, Editura
Arlequin, 2013 ;
3. Aplicaţiile noului curriculum pentru învățământul
preşcolar , Editura Didactica Publishing House,
2009 ;
4. Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate
pentru preşcolari , Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2008.
Evaluare
SFÂRȘIT

S-ar putea să vă placă și