Sunteți pe pagina 1din 13

Anghelescu ileana

Artamon Petre
Bagneanu Ioana

Planul de cariera
Cariera

Termenul de cariera este asociat cu ideea de


miscare ascendenta sau de avansare a unei
persoane untr-un domeniu de activitate
dorit, cu scopul de a obtine mai multi bani ,
mai multa responsabilitate sau de a
dobandi mai mult prestigiu si mai multa
putere.
Stadiile carierei
Stadiile carierei Varsta (ani)
Explorarea 15-22
Cariera timpurie 22-30
(incercarea)
Cariera timpurie 30-38
(stabilizarea)
Cariera medie 38-45
(dezvoltarea)
Cariera medie 45-55
(mentinerea)
Cariera tarzie 55-62
(platoul)
Cariera tarzie 62-77
(declinul)
 tinta
Planul de  scop
cariera =  destinatie
Etapele elaborarii planului de cariera

 autocunoaştere
 analiză SWOT
 principii directoare
 deprinderi spre eficienţă
 misiune personală
 fixare a obiectivelor
b) Analiza SWOT
a) autocunosterea

Cine suntem? Unde vrem sa ajungem?

Analizăm experienţa noastră profesională,


studiile, inteligenţa emoţională, inteligenţa
generală sau specifică, aptitudinile pe care le-
am dezvoltat, cunoştinţele tehnice şi
caracteristicile personale.
 

INTERN

Părţi tari (aspecte pozitive interioare Părţi slabe (aspecte negative interioare,
care pot fi controlate şi pe care le putem controlate, pe care avem intenţia de a le
folosi în planificarea carierei) îmbunătăţi)
EXTERN

Oportunităţi (condiţii externe pozitive, Temeri (condiţii externe negative,


necontrolabile, dar pe care le putem necontrolabile, dar al căror efect îl
folosi în propriul avantaj) putem prevedea/evita)
c) Principiile directoare

Se recomandă construirea unui plan de


carieră care să pornească de la o serie de
principii directoare care vor fundamenta
criterii, standarde, indicatori şi proceduri
specifice
d) Deprinderi spre eficienta

 Eficienta profesionala se bazeaza atât pe


competenţe profesionale cât şi pe
aptitudinile fiecăruia de a comunica eficient
cu ceilalţi.
 Eficienţa activităţii desfăşurate se apreciază
în funcţie de indicatorii specifici fiecărui
domeniu sau post ocupat ori vizat.
e) Misiunea personala

 Misiunea reprezintă tocmai rolul şi scopul final al


unui individ sau al organizaţiei în raport cu
sistemul din care face parte.
 În procesul definirii misiunii profesionale
personale:
 se urmăresc activităţile pe care le va întreprinde
individul şi orientările de bază în mediul profesional;
 se doreşte a răspunde cât mai pertinent la trei
întrebări: Cine este individul uman? Ce face el?
Încotro se îndreaptă?
Mission statement

Se recomandă ca o "declaraţie de misiune" (mission


statement):
 să reflecte valorile şi credinţele de bază;
 să exprime competenţa şi abilitatea de bază (ce anume,
ca abilitate personală, face individul uman o persoană
unică);
 să identifice “clienţii” – acei oameni pe care îi va „servi”;
 să definească serviciul de bază (ce anume este oferit şi
promovat) care poate fi – în acest caz - propria imagine
(personal brand) cu tot ce ţine de aceasta.
f) Fixarea obiectivelor

Obiectivele pot fi exprimate sub formă de:  


▪ obiective sau ţinte de plan
▪ sarcini/lucrări/proiecte

Obiectivele trebuie să fie SMART

S-ar putea să vă placă și