Sunteți pe pagina 1din 25

Dragi elevi,fiți atenți și veți

putea rezolva cu mine


exercițiile despre verb de
mai jos:
Pentru început...
Ce ştim?... Cât ştim? ...
Cum ştim? ...
despre
VERB
VERBUL
VERBUL

Partea de
vorbire care Numărul Persoana Timpul
exprimă

I a III-a
acţiunea starea Trecut Viitor

existenţa singular plural a II-a Prezent


Completaţi spaţiile punctate cu verbe potrivite:

Toamna ............ arome dulci şi amărui,


miresme stinse. Când................ toamna,
păsările ........ şi frunzele .................. Ce
repede ............vacanţa!
Completaţi spaţiile punctate cu verbe potrivite:

Toamna împrăştia arome dulci şi


amărui, miresme stinse. Când vine
toamna, păsările pleacă şi frunzele cad .
Ce repede a trecut vacanţa!
Subliniaţi şi analizaţi verbele din textul
următor:
Vântul clatină frunzele şi ele cad
pe rând într-o ploaie lină. Într-un colţ
de cer mocneşte un nor vânăt.
(Cezar Petrescu – Aurul toamnei)
Subliniaţi şi analizaţi verbele din textul
următor:
Vântul clatină frunzele şi ele cad
pe rând într-o ploaie lină. Într-un colţ
de cer mocneşte un nor vânăt.
(Cezar Petrescu – Aurul toamnei)
clatină =verb, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular
cad = verb, timpul prezent, persoana a III-a, numărul plural
mocneşte= verb, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular
Joc didactic: Eu spun una, tu spui alta:

a aduna ................ a accepta .....................


a nega .................. a ateriza .......................
a se întuneca ........ a râde ...........................
a se certa ............. a termina .....................
a munci ............... a veni ..........................
Joc didactic: Eu spun una, tu spui alta:

a aduna –a împrăştia a accepta – a respinge


a nega – a afirma a ateriza – a decola
a se întuneca – a se lumina a râde – a plânge
a se certa - a se împăca a termina – a începe
a munci – a lenevi a veni - a pleca
Subliniază verbele din textul următor şi precizează
funcţia lor în propoziţie:
Carele porneau spre sat. Ele
scârţâiau de povara porumbului.
(I. Agârbiceanu – Culesul porumbului)
Subliniază verbele din textul următor şi precizează
funcţia lor în propoziţie:
Carele porneau spre sat. Ele
scârţâiau de povara porumbului.
(I. Agârbiceanu – Culesul porumbului)

porneau = predicat
scârţâiau = predicat
Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul
toc să aibă mai multe înţelesuri.
Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul toc să aibă mai
multe înţelesuri.
Eu toc o varză pentru salată.
Ina are pantofi cu toc.
S-a oprit lângă tocul uşii.
Caută un toc pentru ochelari.
Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi alege
din paranteză forma corectă a verbului:

 Irina..................... frunze galbene. (ea, ia)


 Vântul................ furios. (ieste, este)
 Tu ..................... mere din livadă. (ei, iei)
Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi alege
din paranteză forma corectă a verbului:

 Irina ia frunze galbene. (ea, ia)


 Vântul este furios. (ieste, este)
 Tu iei mere din livadă. (ei, iei)
Pornind de la verbul a spune găsiţi:

1. - alte verbe care încep cu aceeaşi literă;


2. - alte verbe care încep cu primele două litere;
3 .- alte verbe cu sens asemănător;
Pornind de la verbul a spune găsiţi:

1. - alte verbe care încep cu aceeaşi literă;


a sări, a striga, a suna, a surâde, a suspina, a susura ...
2. - alte verbe care încep cu primele două litere;
a sparge, a spinteca, a spumega, a spori, a spera ...
3 .- alte verbe cu sens asemănător;
a zice, a cuvânta, a grăi, a vorbi, a exprima
1)Descoperă verbele care se ascund în cuvintele
devreme , pahare, carte, veste, pian, papuc.

2) Completaţi tabelul cu primele trei verbe:


verbul timpul persoana numărul
1)Descoperă verbele care se ascund în cuvintele
devreme , pahare, carte, veste, pian, papuc.

2) Completaţi tabelul cu primele trei verbe:


verbul timpul persoana numărul

vrem prezent I plural

are prezent a III-a singular

car prezent I singular


Utilizând expresii din lecturile
studiate, alcătuiţi un text cu titlul
„Roadele toamnei”. Subliniaţi verbele.
Analizaţi primele trei verbe ale textului
compus precizând timpul, persoana,
numărul şi rolul în propoziţie.

S-ar putea să vă placă și