Sunteți pe pagina 1din 8

AMINELE

Elaborat : Popa Evelina grupa 21 ÎP


Controlat : Bronicean Silvia
CURPINS:
1. Descrierea aminelor
2. Definiție
3. Clasificarea aminelor â
4. Obținerea aminelor
5. Proprietăți fizice și chimice
6. Utilizarea aminelor
1. DESCRIEREA AMINELOR

• Aminele sunt compuși organici cu azot . Atomul


de azot este direct unit cu unul sau mai mulți
atomi de carbon.
DEFINIȚIE
• Aminele sunt derivați ai amoniacului , în care
atomii de hidrogen sunt substituiți cu radicali
de hidrocarbură.
CLASIFICAREA AMINELOR

Primară Secundară Terțiară

• R-N-H • R-N-R • R-N-R


• H • H • R
OBȚINEREA AMINELOR
• În natură aminele alifatice se formează în urma proceselor de descompunere a
substanțelor ce conțin azot , în general , a aminoacizilor din proteine.
• Din halogenați și amoniac în urma interacțiunii amoniacului cu derivații halogenați
se obține un amestec de amine primare , secundare și terțiare, care deseori se separă
foarte greu.
• Din alcooli reacția unui alcool cu amoniacul are loc la temperaturi înalte , în stare
gazoasă.
• Prin reacții de reducere a nitroderivaților , nitroderivații sunt compuși organici care
conțin în moleculă grupa nitro-NO2
PRORPIETĂȚILE AMINELOR

A. Proprietăți fizice : aminle sunt substanțe cu miros neplăcut , cele inferioare au


miros de amoniac , iar cele superioare – miros de pește . Aminele există în toate
cele trei stări de agregare : gazoasă , lichidă în funcție de masa moleculară
B. Proprietăți chimice : bazacitatea aminelor ,deoarece aminele sunt derivați ai
amoniacului , ele vor avea proprietățile bazice specifice lui . Amoniacul are
proprietatea de a fixa un proton la perechea de electroni neparticipanți în reacția cu
apa , formând soluții bazice.
UTILIZAREA AMINELOR
• Anilina este cel mai important termen al seriei. Ea se folosește ca materie primă
pentru industria coloranților, a medicamentelor și a detergenților.
• Aminele primare aromatice sunt materie primă pentru fabricarea coloranților. În
reacție cu acidul azotos (HNO2), formează sări de diazoniu, care se supun imediat
(datorită instabilității) unor reacții de cuplare, rezultând azoderivați. Aceștia sunt
puternic colorați și deci folosiți în special în industria textilă.
• Printre substanțele medicamentoase rezultate din amine se numără clorfeniramina,
clorpromazina, efedrina, fenilefrina, amfetamina, metamfetamina, metcatinona.

S-ar putea să vă placă și