Sunteți pe pagina 1din 56

TEHNICI DE ANESTEZIE

LOCO-REGIONALĂ
UTILIZATE ÎN
STOMATOLOGIE
Anestezie loco-regională

Anestezie generală Metode intermediare


Anestezie Anestezie
locală regională

Analgezia generală Neuroleptanalgezie

Anestezie generală Tronculară


De contact
de scurtă durată periferică
Sedare conştientă

Anestezie generală
Prin injecţie
de durată
Anestezia loco-regională reprezintă metoda
cea mai folosită pentru majoritatea
intervenţiilor stomatologice:
• asupra dinţilor, parodonţiului şi osului
alveolar
• operaţii asupra părţilor moi ale feţei şi
gâtului, a oaselor maxilare, a sinusului
maxilar etc.
➤ Pacientul corect poziţionat pe scaunul
stomatologic
➤ Se utilizează ace sterile de unică folosinţă
➤ Antiseptizarea locului de puncţie
➤ Poziţionarea corectă a mâinii stângi
➤ Nu se atinge cu acul decât locul puncţiei
➤ Acul se introduce cu bizoul spre os
➤ Aspiraţie obligatorie
➤ Injectare lentă a anestezicului (1ml/min)
➤ Pacientul se ţine sub supravegere
ANESTEZIA TOPICĂ(CONTACT)
Se bazează pe permeabilitatea mucoasei pentru substanţele anestezice.
Concentraţia anestezicului este de 4-10% (xilină), 1%(tetracaină), 9-20%
(benzocaină)
Indicatii : - intervenţii pe fibromucoasa gingivală
- suprimarea reflexului de vomă
- extracţia dinţilor temporari
- detartraj
- amprentare

1. Anestezia locală prin badijonare


2. Anestezia locală prin pulverizare
3. Anestezia prin îmbibiţie
- Anestezia nervului lingual
- Anestezia nervului nazopalatin (procedeul Escat)
ANESTEZIA PRIN INFILTRAŢIE LOCALĂ
1.Anestezia prin infiltrație la distanța (“prin baraj”) sau
intradermică

2.Anestezia subcutană și submucoasă ’’în straturi”

• Constă în injectarea soluţiei intratisular şi blocarea


receptorilor periferici.
• Se obţine suprimarea sensibilităţii dureroase într-un teritoriu
limitat
ANESTEZIA PARAAPICALĂ SUPRAPERIOSTALĂ (PLEXALĂ)

• Blocarea anestezică a plexului nervos, în grosimea


procesului alveolar
• Aria anesteziată: periostul, osul, mucoasa
vestibulară, 1- 2 dinţi vecini
• Puncţia se face în mucoasă mobilă, fară înţeparea
periostului, în jurul apexului
INDICAŢII:

• Extracţii dentare
• Rezecţii apicale
• Inserarea implanturilor dentare
• Intervenţii chirurgicale parodontale
• Extirpări de tumori gingivale
• Biopulpectomii
• La maxilar: rezultate bune pe toată suprafața, cu
excepția crestei zigomato-alveolare

• La mandibulă: rezultate bune în zona arcului anterior;


nu se folosește în regiunea laterală

• La copii și tineri: corticală cu densitate mică

• La bătrâni: os calcifiat
Anestezie de elecție:
1. premolarii superiori
2. radăcina mezio-vestribulară a primului molar,
3. completare pentru incisivii centrali (transfrenulară)
4.ANESTEZIA INTRAPAPILARĂ ŞI INTRALIGAMENTARĂ

Avantaje - localizată la un singur dinte


- se instalează rapid(20 sec)
- cantitate redusă de anestezic(0,20ml)
- lipsa anesteziei la părţile moi
Dezavantaje:
- necesită seringi speciale
- durerea locală postanestezică este mai frecventă
- carpulele se pot sparge
- dificil de realizat în zonele laterale
- alveolita postextracţională
• Indicații:
➢ anestezie pulpară la 1-2 dinți
➢ la pacienţii cu risc hemoragic
(hemofilici, tratamente cu anticoagulante

▪ Contraindicații:
➢ dinții temporari
➢ infecții
5. ANESTEZIA INTRASEPTALĂ

6. ANESTEZIA INTRAOSOASĂ

7. ANESTEZIA INTRAPULPARĂ
ANESTEZIA TRONCULARĂ PERIFERICĂ

 Este o anestezie de conducție


 Soluția anestezică este depusă la nivelul
orificiilor pe unde intră sau ies nervii
 Nu deformează câmpul operator
 Are o durată mare de acțiune
 Nu necesită repetarea puncțiilor anestezice
ARCADA
SUPERIOARĂ

1. NERVUL INFRAORBITAR
2. NERVII ALVEOLARI SUPERIO – POSTERIORI
3. NERVUL NAZO – PALATIN
4. NERVUL PALATIN ANTERIOR (MARE PALATIN)
ANESTEZIA LA GAURA INFRAORBITARĂ

● Nervii anesteziați: alveolari supero-anteriori, alveolari supero-mijlocii (50%),


ramurile terminale ale n. Infraorbitar
● Zone anesteziate:
1. Dinții frontali superiori
2. Premolarii( 50% cazuri)
3. Osul alveolar anterior - superior
4. Mucoasa vestibulară și parodonțiul adiacent osului
5. Pleoapa inferioară, aripa nasului, hemibuza superioară
6. Peretele anterior al sinusului maxilar
INDICAŢII:
• Intervenţii dento-alveolare la grupul incisivo-canin

• Intervenții asupra mucoasei vestibulare și a osului alveolar incisivo-canin

• Intervenţii chirurgicale pe părţile moi şi peretele anterior al sinusului maxilar


REPERE

Gaura infraorbitară
• 8-10 mm sub rebordul orbitar inferior
• la unirea a 2/3 externe cu 1/3 interne a
marginii infraorbitare
• 5 mm intern de linia medio-pupilară
• verticala dusă printre cei doi premolari
superiori
• verticala dusă prin gaura supraorbitară şi
gaura mentonieră
• Canalul infraorbitar este orientat înainte, în jos și înăuntru, astfel că prelungirea axelor celor
două canale infraorbitare se încrucișează pe linie mediană, înaintea coroanelor incisivilor
centrali
TEHNICĂ
➢ Pacientul are gura întredeschisă
➢ Se reperează marginea gaura infraorbitară cu
indexul iar cu policele se ridica buza superioară
si se antiseptizează mucoasa vestibului bucal

➢ Locul de puncție: deasupra și înapoia caninului


➢ Acul are o direcție în sus, înapoi și în afară
➢ În grosimea țesuturilor se merge pe o
profunzime de 2cm
➢ Se pătrunde obligatoriu în canalul inftraorbitar
aprox. 5mm
➢ Se aspiră și se injectează 1,7ml anestezic
ANESTEZIA LA TUBEROZITATE

Zone anesteziate
• fibromucoasa vestibulară distal de
creasta zigomato-alveolară
• peretele posterior al sinusului maxilar și
mucoasei acestuia
• molarii superiori cu excepția radăcinii
mezio-vestibulare
• osul alveolar
Indicații:
➢ Intervenții asupra regiunii molare
➢ Intervenții asupra sinusului
maxilar
Contraindicații:
➢ prezenţa unor procese tumorale
sau inflamatorii retrotubetozitar
➢ pacienţii cu risc hemoragic
TEHNICA

Repere:
• Creasta zigomato-alveolară
• Radăcina mezio-vestibulară a
molarului doi
• Versantul postero-extern al
tuberozităţii maxilare
• Planul de ocluzie al molarilor
superiori
• Orificiile de intrare a nervilor
alveolari superiori și posteriori
TEHNICĂ
➢ Pacientul are gura întredeschisă
➢ Se reperează creasta zigomato-alveolara cu
indexul pentru partea dreapta și cu policele pentru
partea stângă și se ridică partile moi
➢ Se antiseptizează cu alcool 70˚
➢ Locul de puncție: în dreptul rădăcinii MV a
molarului 2 superior,
➢ Acul are o direcție în sus, înapoi și înăuntru
pastrînd contactul cu osul, face un unghi de 45˚ cu
planul de ocluzie al molarilor superiori
➢ În grosimea țesuturilor se merge pe o profunzime
de 1,5-2cm la adult (1-1,4cm la copil)
➢ Se aspiră și se injectează 1,7ml anestezic
➢ După retragerea acului se introduce un compres în
vestibulul bucal superior
ANESTEZIA LA GAURA RETROINCISIVĂ
Indicații:
• Anestezia fibromucoasei şi periostului din 1/3anteriară a bolţii palatine
• Completarea anesteziei la gaura infraorbitară
REPERE - GAURA RETROINCISIVĂ
• situată pe linie mediană imediat în spatele incisivilor centrali la 1cm de marginea
gingivală
TEHNICA

• Se introduce un ac scurt şi subţire pe marginea papilei de partea opusă zonei de


anesteziat
• Acul are o direcţie în sus, înapoi şi înafară intând în canal 0,5cm apoi se merge
paralel cu axul incisivilor centrali, şi se introduce 0,25-0,50 ml soluţie.
TEHNICI ALERNATIVE

• Procedeul Escat – anestezia prin îmbibiţie a nervului pe podeaua foselor nazale


• Procedeul Hoffer – anestezia prin puncţie la nivelul mucoasei nazale: acul se introduce la
1,5cm în spatele pragului narinar
ANESTEZIA LA GAURA PALATINĂ POSTERIOARĂ
Indicaţii:
• Anestezia fibromucoasei palatine în 2/3 posterioare a bolții palatine
• Completează anestezia la tuberozitate
REPERE – GAURA PALATINĂ POSTERIOARĂ

• planul frontal ce trece între molarul 2


și 3 la 1cm deasupra coletului
• 0,5 cm înaintea marginii posterioare a
palatului dur
• 1cm înaintea cârligului aripii interne a
apofizei pterigoide
• unghiul diedru format între creasta
alveolară și lama orizontală a osului
palatin
TEHNICA
• Se foloseşte un ac lung care va fi dirijat în sus, înafară şi înapoi, seringa se află la comisura opusă
• Puncţia se face în şanţul palatin în dreptul molarului doi
• Nu se urmăreşte intrarea acului în canal, se injectează 0,5ml soluție fără vasoconstrictor
ANESTEZIA PRIN INFILTRAŢIE A MUCOASEI PALATINE
• Când se intervine pe o arie redusă de fibromucoasă
• Puncţia se efectuează la 1cm de marginea gingivală, acul fiind ţinut perpendicular pe os
• Se injectează 0,30-0,50ml soluţie anestezică
ARCADA INFERIOARĂ

1. NERVII ALVEOLARI INERIORI


2. NERVUL LINGUAL
3. NERVUL BUCAL
4. NERVII MENTONIER ȘI INCISIV
ANESTEZIA NERVULUI ALVEOLAR INFERIOR

Intervenţii asupra osului, dinţilor şi gingivomucoasei vestibulare cu excepția zonei inervate


de nervul bucal
Intervenţii pe părţile moi labiomentoniere
REPERE
Planul de ocluzie al molarilor inferiori

Creasta temporală a ramului ascendent al


mandibulei
Plica pterigomandibulară corespunde
ligamentului pterigomandibular, inserat pe
croșetul aripii interne a apofizei pterigoide și
trigonul retromolar.
TEHNICĂ

Se palpează cu indexul mâinii stângi, pe patrea


dreaptă, sau cu policele, pe partea stîngă,
creasta temporală a mandibulei

Se puncţionează între creasta temporală


înafară şi plica pterigomandibulară înăuntru

La 1cm deasupra planului de ocluzie a


molarilor inferiori la pacient dentat sau 1,5 cm
la pacientul edentat
Acul are o direcţie îndărat și puțin înafară, iar
corpul seringii este paralel cu planul ocluzal
inferior
Pe măsură ce se înaintează corpul seringii se
deplasează spre linia mediană sau spre caninul şi
premolarul de partea opusă
Se aspiră și se injectează la 1cm în profunzime
pentru nervul lingual apoi la 1,5-2cm pentru
alveolarul inferior
GREȘELI DE TEHNICĂ

Puncție anestezică prea joasă- neinstalarea anesteziei


Puncție anestezică prea sus- anestezia nervului auriculo-temporal
Puncție anestezică profundă ( 2-3cm)- pareză tranzitorie de facial
Puncție anestezică înăuntrul plicii pterigomandibulare- anestezia laringeului superior
ANESTEZIA NERVULUI BUCAL
a) Tehnica tronculară periferică
Repere: - marginea anterioară a apofizei
coronoide
- planul de ocluzie al molarilor superiori
- orificiul canalului Stenon
Bolnavul cu gura larg deschisă, cu indexul sau
policele mâinii stângi se reperează marginea
anterioară a apofizei coronoide
Puncţia anestezică se face în mucoasa jugală la
nivelul planului de ocluzie al molarilor superiori și
înafara marginii anterioare a coronoidei
Acul se direcţionează îndărăt și puțin înafară,
străbate mușchiul buccinator și la o profunzime de
1cm se injectează 1-2ml anestezic
b)Tehnica terminală a nervului bucal ( prin infiltrație)

Pentru completarea anesteziei la spina Spix, în


intervenții dentoalveolare la nivelul molarilor inferiori
Bolnavul are gura întredeschisă, se îndepărtează obrazul
între indexul și policele mâinii stângi
Acul se introduce submucos la nivelul mucoasei pasiv
mobile din dreptul premolarului doi, și se îndreaptă spre
molarul de minte injectând progresiv soluție anestezică
c)Tehnică simultană – tehnica Waisbrem, Gaw-
Gates
ANESTEZIA NERVULUI LINGUAL

Intervenţii asupra hemiplanşeului bucal


Intervenţii asupra versantului lingual al crestei
alveolare
Intervenţii asupra limbii
Completarea anesteziei tronculare periferice la
spina Spix
MODALITAȚI DE ANESTEZIE

În mod curent poate fi anesteziat împreună cu nervul alveolar inferior


prin anestezia tronculară periferică la Spina Spix

Prin tehnicile simultane de anestezie

Prin infiltrație locală:


- Tehnica Dan Theodorescu: puncția anestezică se face în dreptul caninului sau
primului premolar
- În șanțul paralingual

 Prin anestezie de contact cu o dischetă îmbibată în pantocaină 2%


REPERE PENTRU ANESTEZIA PRIN INFILTRAȚIE ÎN ȘANȚUL
PARALINGUAL

Mucoasa planşeului bucal

Şanţul gingivolingual

Ultimul molar
TEHNICĂ

Puncţia se realizează în şanţul


mandibulo-lingual din dreptul ultimului
molar, la egală distanţă între versantul
lingual şi baza limbii

Acul are o direcţie înapoi şi uşor


înafară spre os, pătrunzând submucos
aproximativ 1-2mm şi se lasă 0,5-0,8ml
soluţie anestezică
TEHNICI SIMULTANE DE ANESTEZIE

Tehnica Weisbrem pentru nervii alveolar inferior, lingual și bucal


Tehnica Gaw-Gates pentru nervii alveolar inferior, lingual, bucal și auriculo-
temporal
Tehnica Ginestet pentru nervii alveolar inferior, lingual, bucal și maseterin
Tehnica Akinosi pentru nervii alveolar inferior, lingual și milohioidian
Tehnica Steiber Wilderman pentru nervii alveolar inferior, lingual, bucal și
alveolarii supero-posteriori
TEHNICA WEISBREM

Este anestezia simultană a celor trei nervi


(bucal, lingual şi alveolar inferior) la nivelul
proeminenței mandibulare
Repere:
- tuberculul mandibular
- plica pterigomandibulară
- planul ocluzal al molarilor superiori

Puncţia anestezică se practică:


- dentați la 0,5cm sub planul de ocluzie a
molarilor superiori.
- edentaţi se face la 1,5cm sub creasta
alveolară superioară edentată.
Direcţia acului este perpendiculară pe planul
mucos iar corpul seringii se află în dreptul
primului molar de partea opusă
Pătrunde 1,5cm şi se injectează o primă
cantitate de anestezic pentru nervii lingual şi
alveolar inferior
Se retrage acul 5mm şi se injectează restul de
soluţie anestezică pentru nervul bucal
ANESTEZIA LA GAURA MENTONIERĂ
INDICAȚII
Intervenţii asupra dinţilor frontali de
partea anesteziată
Intervenţii asupra procesului alveolar
şi fibromucoasei vestibulare
Intervenţii pe hemibuza inferioară şi
regiunea mentonieră
REPERE
Gaura mentoniera situata
pe faţa externă a corpului mandibulei,
între apexurile celor doi premolari, la
egală distanţă între marginea bazilară şi
cea alveolară
la edentaţi este situată la jumătatea
distanţei dintre simfiza mentonieră şi
marginra anterioară a muşchiului maseter
iar în plan vertical mai aproape de
creasta alveolară
canalul mentonier este îndreptat îndărat,
înafară și în sus
TEHNICĂ
Între indexul și policele mâinii stângi se
îndepărtează buza inferioară
Puncţia se realizează în mucoasă mobilă la nivelul
rădăcinii meziale a molarului de 6 ani
Direcţia acului este oblică, în jos, înăuntru şi înainte
sub un unghi de 15-20ºpentru a pătrunde în gaura
mentonieră
Se injectează 0,5-1ml soluţie anestezică
SISTEME COMPUTERIZATE DE ANESTEZIE LOCALĂ

➤ Sistemul Wand ( Piscataway, NJ, USA)


➤ Sistemul Wand ( Piscataway, NJ, USA)
➤ Quicksleeper (Dental Hi-Tec, Cholet France)
➤ Dentapen (Septodont)
SISTEMUL WAND
➤ 1997- Milestone Scientific Company
➤ Mult mai confortabil decât o seringa
➤ Reduce anxietatea
➤ Anestezie doar la un singur dinte
SISTEMUL QUICKSLEEPER
➤ Se utilizează pentru anestezii intraosoase,
intraligamentare, intraseptale și anestezii tronculare
periferice
➤ Confortabil pentru pacienți și pentru medic
➤ Eficiență maximă pe molarii mandibulari.
➤ 3 moduri de injectare: lent, rapid, intraosos (pentru
toate tipurile de anestezie).
➤ Rotația acului permite penetrarea ușoară a corticalei
pentru a avea acces simplu și rapid la anestezia
osteocentrală.
➤ Comenzile se realizează cu ajutorul unei pedale
wireless fără baterie
SISTEMUL DENTAPEN
➤ Dispozitiv portabil, compact
➤ Fără fire, fără consolă, fără activare cu piciorul,
prevăzut cu baterii lithium (AG13)
➤ Compatibil cu toate carpulele și ace de
anestezie.
➤ Autoaspiratie
➤ Funcție pentru anestezie intraligamentară
➤ 3 viteze de injectare
➤ 2 moduri (flux continuu sau creștere treptată)
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și