Sunteți pe pagina 1din 12

Ötvös Ianis

FOTOSINTEZA
Fotosinteza este procesul biologic complex prin
care plantele verzi, algele și cianobacteriile, în
prezența luminii absorbită de pigmenții asimilatori,
transformă substanțele anorganice (CO2 si H2O) în
substanțe organice și oxigen.
FOTOSINTEZA

 Procesul necesită
trei condiţii
principale:
 prezenţa în celule
a pigmenţilor
asimilatori;
 existenţa în mediu
a CO2;
 prezenţa luminii
în mediu.
FOTOSINTEZA
 Ecuația
 Locul desfășurării:
fotosintezei - Organul vegetal specializat
în fotosinteză
este frunza, deşi mai există
ţesut asimilator şi în alte
organe expuse la lumină.
Pigmenţilor asimilatori

 Fotosinteza are loc în


celulele organelor
verzi expuse la
lumină, celule ce
conţin un complex de
pigmenţi asimilatori,
localizaţi în
cloroplaste.
 Cloroplastele se
găsesc în celulele
țesutului asimilator,
palisadic si lacunos
Cloroplastul - structura
 înveliș este format din două
membrane: externă și
internă;
 intre membrane se află
spațiul intermembranar.
 fluidul din cloroplast se
numește stroma;
 Membrana internă formează
prelungiri în interiorul stromei
sub formă de lame
stromatice,numite tilacoide 
în lungul cărora se dispun grupe
de saci aplatizați, numiți
grana ce conțin pigmentul
asimilatori.
Fazele fotosintezei
 1. Faza de lumină – reacțiile  2. Faza de intuneric - (numita
au loc in grana; aşa nu pentru că necesită
întuneric, ci pentru că nu mai
 Pigmenții absorb energia solară necesită lumină), (se numește
care este apoi folosită pentru: și Ciclul Calvin)
 a) descompunerea (fotoliza)  Reacțiile au loc în stroma
apei în oxigen şi hidrogen. cloroplastului;
Oxigenul va fi pus în libertate,
iar hidrogenul va fi acceptat de  ATP-ul este folosit pentru
substanţe organice, cu energia încorporarea hidrogenului și
pe care o conţine. CO2 în substanțe organice
(glucoza, respectiv glucide,
 b) producerea unei substanţe
proteine, lipide).
special, purtătoare de energie
chimică numită ATP (acid
adenozintrifosforic).
Fazele fotosintezei
Intensitatea fotosintezei
depinde de:
Intensitatea luminii
 Fotosinteza începe la
lumina slabă;
 Crește odată cu
creșterea intensității
luminii până la 50.000
lucși;
 Intre 50.000-100.000 de
lucși rămâne constantă 500 50.000 100.000 140.000 lucsi

 Peste 100.000 de lucși


scade din cauza
leziunilor celulare.
Influenta temperaturii
 Fotosinteza
incepe la peste 0
grade si creste
pana la 35 grade;
 Peste 35 de grade
scade din cauza
alterării enzimelor
și structurii
cloroplastelor.
Influenta umiditatii, concentratiei
CO2 si a sarurilor minerale

 Deficitul de apă crește  Ionii minerali


vâscozitatea citoplasmei, participă direct sau
încetinind difuziunea indirect la sinteza
gazelor; substanțelor organice;
 Hidratarea optimă este de  Plantele extrag din
70-80% din capacitatea de sol cantități mari de
reținere a apei. N, P, K și moderate
 Limita inferioară a cc. de de S, Ca, Mg, Na, Fe,
și infime de Cu, Zn,
CO2 este de 0,01%; Mn, B;
 Creșterea cc de CO2 peste  Carențele minerale
0,03% duce la creșterea scad fotosinteza și
fotosintezei; respectiv recolta.
 Peste 2-5%, CO2 devine
toxic.
Importanta fotosintezei

 Este sursa principală de hrană (substanțe organice)


pentru organismele heterotrofe,
 asigură compoziţia constantă a aerului atmosferic, in O2
si CO2.
 fotosinteza determină direct producţia agricolă, silvică
şi indirect pe cea zootehnică, având deci o deosebită
importanţă practică.
 fotosinteza este singurul fenomen prin care planeta
noastră fixează energia solară, fiind prin aceasta un
fenomen cosmic.

S-ar putea să vă placă și