Sunteți pe pagina 1din 1

Programele școlare pentru disciplina religie conțin un set de elemente comune pentru toate cultele, cu scopul de

a asigura un cadru coerent în predarea religiei: lista competențelor generale, o parte din competențele specifice şi o
serie de activități de învățare, precum și partea generală a sugestiilor metodologice. Se justifică astfel prezenţa
documentele şcolare a unei singure rubrici pentru disciplina religie.

Structura programei şcolare pentru Religie include următoarele elemente:


notă de prezentare prezintă o imagine sintetică a structurii interne adisciplinei Religie la o anumită
clasă

competenţele generale indică schimbările în planul cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor elevilor la care ar trebui să ducă
studiul religiei, pe niveluri de şcolaritate, fiind subordonate idealului educaţional, scopurilor educaţiei,
în general, şi ale disciplinei religie, în particular, şi corelate cu cele ale disciplinelor din aceeaşi arie
competenţele specifice curriculară
reprezintă rezultatele la care ar trebui să ducă studiul religiei la nivelul unui an de studiu

activităţile de învăţare sunt exemple ale unor posibile demersuri didactice, vizează activitatea elevului şi sunt propuse astfel
încât să susţină formarea competenţelor specifice

constituie sinteze sau decupaje din domeniul teologic relevante din punct
conţinuturile învăţării de vedere didactic, necesare elevilor pentru dobândirea competenţelor specifice, sunt incluse în unităţi de conţinut
organizate fie tematic, fie în conformitate cu componente relevante din domeniul religios

sugestii metodologice făcute profesorilor