Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA DIDACTICĂ: UTILITATE ŞI SEMNIFICAŢIE

Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși în
realizarea instrucției și educației.

are ca referință o perioadă mai mare de instruire – ciclu sau an de studii – și operează
Proiectarea globală cu obiective, conținuturi și criterii de evaluare mai largi, ce au în vedere activitățile din
instituțiile școlare

Proiectarea eșalonată se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline şi
apoi unei lecții, aplicabile la o anumită clasă de elevi.
ELABORAREA PLANIFICĂRILOR CALENDARISTICE PENTRU RELIGIE

Planificarea calendaristică anuală Planificarea calendaristică semestrială

Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. asocierea competențelor specifice și a conținuturilor prezentate în programa școlară;


2. stabilirea unităților tematice;
3. stabilirea succesiunii parcurgerii unităților tematice;
4. stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învățare.