Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA NIVELULUI DE PERFORMANŢĂ AL

COMPETENŢELOR SPECIFICE DOBÂNDITE DE ELEVI LA


RELIGIE
teleologică

Cele trei valenţe ale evaluării: tehnică


axiologică

Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie :

- Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?


- În raport cu ce (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării?
- Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?
- Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?
- Cu ajutorul căror instrumente și prin proceduri se face evaluarea?
Funcții ale evaluării: 1) funcția constatativă evidențiază faptul că în urma evaluării se obțin date, informații care
permit cunoașterea stării fenomenului, a activității realizate;
2) funcția diagnostică relevă condițiile, respectiv factorii care au condus la datele obținute;
3) funcția prognostică arată faptul că pot fi realizate predicții privind evoluția fenomenului
evaluat, pe baza cărora pot fi luate măsuri ameliorative;
4) funcția de informare a decidenților educaționali, dar și ai beneficiarilor educației privind
rezultatele evaluării;
5) funcția de ierarhizare conduce la decizia privind poziția ocupată în baza rezultatelor
obținute pe baza evaluării:
6) funcția de certificare asigură recunoașterea statutului conferit de promovarea unui examen;
7) funcția de feed-back care exprimă posibilitatea obținerii prin intermediul evaluării de
multiple informații/date ce pot fi utilizate în ameliorarea activității didactice;
8) funcția motivațională a rezultatelor obținute, prin stimularea spre noi performante;
9) funcția formativ-educativă a evaluării la religie, aceasta fiind înțeleasă drept modalitate de
apropiere de Dumnezeu.