Sunteți pe pagina 1din 2

Sinteză pentru activități metodice

Religie Ortodoxă

Libertatea religioasă redobândită după 1989 a adus şi dreptul şcolii de a realiza educaţia
integrală a omului, pe toate laturile personalităţii sale, prin reintroducerea religiei ca
disciplină de învăţământ.
Valorile religioase prezente în curriculumul de religie, susţinute prin conţinuturile propuse în
cadrul acestuia, sunt:
- Credinţa în existenţa lui Dumnezeu şi în ajutorul permanent al Lui;
- Speranţa în biruinţa Luminii;
- Iubirea, valoare supremă şi definiţie a lui Dumnezeu, manifestată în relaţia cu El şi cu semenii;
- Curajul de a respecta poruncile divine;
- Dreptatea înţeleasă ca adevăr, în plan personal şi în colectivitate;
- Cumpătarea în privinţa valorilor materiale;
- Înţelepciunea de a vedea adevărata semnificaţie a lucrurilor;
- Libertatea, dobândită prin delimitarea de nonvalori;
- Învăţătura creştină aplicată în viaţa personală şi a comunităţii;
- Biserica, comunitate a creştinilor;
- Spaţiul sacru, timpul sacru, obiectele sacre;
Prin conţinuturile, atitudinile şi valorile promovate, disciplina religie
contribuie în special la formarea competenţelor-cheie, aceste a sunt:

Comunicare în limba maternă


Comunicare în limbi străine
Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţeşi tehnologii
Competenţă
digitală
A învăţa să înveţi
Competenţe sociale şi civice

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat


Sensibilizare şi exprimare culturală