Sunteți pe pagina 1din 8

Program de formare

Section
Dezvoltarea conținutului digitalBreak
Insert the title of your subtitle Here

Coceaș Sergiu
Centrul de Excelență în Construcții
Sesiunea V.
Elaborarea prezentărilor.
Animație, tranziție, interactivitate.
1. Setări de bază.
2. Prezentarea meniului
PowerPoint.
3. Cum creem machete.
4. Plasarea obiecte.
5. Realizarea unei prezentări
neliniare.
6. Tranziții, Animații.
7. Interactivitate.
Interactivitatea prezentărilor
Folosirea TIC permite elevilor să devină
din spectator (în cazul folosirii
calculatorului pentru stimulare
senzorială), participant (în cazul
interacţiunii cu mediul de învăţare), iar
apoi creator (în cazul modificării
mediului conform dorinţelor, intereselor).

(vezi mai mult AICI)


Interactivitatea prezentărilor
1. Ca spectator, elevul priveşte, ascultă şi
răspunde pasiv, iar relaţia dintre elev şi
mediul de învăţare se reduce la
receptarea simplă a diverselor
informaţii.
În acest context, folosirea tehnologiei
evidenţiază partea senzorială prin
stimulări vizuale, auditive sau tactile,
într-un context stimulativ şi motivant.
Interactivitatea prezentărilor
2. Ca participant, elevul începe să
interacţioneze cu mediul său şi învaţă o
acţiune specifică împreună cu efectele
produse (ex. atingerea unui computer
produce un răspuns, sub forma unei
explozii de culori, imagine prezentată pe
monitor). La acest nivel, programele
implica atingerea de către elev a unei
taste sau atingerea unei ferestre pentru
a observa efectele.
Interactivitatea prezentărilor
3. La nivelul de creator, elevul foloseşte
tastatura, fereastra sensibilă (mausul)
pentru a alege răspunsurile corecte. Cu
ajutorul a două taste, elevul stabileşte
viteza de lucru, întrucât o tastă
evidenţiază opţiunile, iar a doua
realizează selecţia.
Mulțumesc pentru atenție!