Sunteți pe pagina 1din 12

AGENTI CHIMICI

PERICULOSI
• CLASIFICAREA, AMBALAREA SI
ETICHETAREA SUBSTANTELOR SI
PREPARATELOR
(Dir. 67/548/CEE si 88/379/CEE modificate)

Chimici 4 1
T+

Foarte toxic

Substanţă (produs) chimică care, în caz de pătrundere în organism


T prin inhalarare, prin ingerare sau prin piele, poate produce, în
funcţie de cantitate, efecte letale, efecte ireversibile după o singură
expunere, efecte grave asupra sănătăţii după expunere repetată sau
prelungită, cât şi efecte mutagene, cancerigene, sau teratogene

Toxic

Xn
 

Nociv

Chimici 4 2
AGENTI CHIMICI
PERICULOSI
• CLASIFICARE :
• Inflamabili…..
• Nocivi, toxici,
• Iritanti,
• Mutageni, cancerigeni

Chimici 4 3
Etichetarea
Reguli principale

Chimici 4 4
ETICHETAREA
Etichetarea CE
200-659-6
Furnizor: Dupont
tel 01 40 44 50 02

METANOL
R11 - Usor inflamabil
R23/25 - Toxic prin inhalare si ingestie
S7 - A se pastra intr-un recipient bine inchis
S16 - A se pastra la loc ferit de orice sursa de foc
- Fumatul interzis
S24 - A se evita contactul cu pielea
Chimici 4 5
Etichetarea: frazele de risc
Exemple de fraze simple
R10: Inflamabil
R20: Nociv prin inhalare
R35: Provoaca arsuri grave
R45: Poate cauza cancer
fraze combinate
R36/37/38: Iritant pentru ochi, piele si cai
respiratorii

Chimici 4 6
REGULI DE ETICHETARE
• Substante pure:
– urmarind descrierea din anexa directivei
– urmarind rezultatele teste/criterii de etichetare
• Preparate:
– Concentratii prag
– Reguli de aditivare

Chimici 4 7
Criterii de clasificare CAS 1330-20-7
Xilen, amestec de izomeri a Index CE 601-022-00-9
caror temperatura de aprindere EINECS 215-535-7
> 21°C
Clasificare
CEE 215-535-7
R10 : inflamabil
R20/21 : nociv prin inhalare si contact cu
Xilen pielea
R38 : iritant

- Nociv prin inhalare si prin Concentratii limita specifice


contact cu pielea Xn R20/21-38 conc. >20%
- Inflamabil
Xn R20/21 12,5% < conc. < 20%
- A se evita contactul cu ochii
- Iritant pentru piele

Chimici 4 8
Criterii de clasificare CAS 7758-97-6
Cromat de plumb Index CE 082-004-00-2
sau galben de crom EINECS 215-693-7
Clasificare
CEE 215-693-7
Cancerigen C3 R40
Cromat Toxic pentru reproducere
Dezvolare R1 R61
de plumb
Fertilitate R3 R62

R40-Efect cancerigen suspectat- probe


Concentratii limita specifice
insuficiente R61 conc. > 0.5%
R61-Risc de efecte nefaste asupra R40 et R33 conc. > 1%
copilului, in timpul sarcinii
R62 conc. > 5%
R62- Risc posibil de alterare a
fertilitatii
R33- Pericol de efecte Chimici 4 9
cumulative
Etichetarea cancerigenelor
C1 sau C2 conc. > 0.1% C3 conc. > 1%

R45- Poate cauza cancer R40- Efect cancerigen


sau suspectat – probe
R49- Poate cauza cancer insuficiente
prin inhalare

In baza clasificarii CE
Chimici 4 10
Etichetarea mutagenelor
M1 sau M2 conc. > 0.1% M3 conc. > 1%

R46- Poate cauza alterari R68- Risc potential de


genetice efecte ireversibile

In baza clasificarii CE
Chimici 4 11
Etichetarea toxicelor pentru reproducere
R1 sau R2 conc. > 0.5% R3 conc. > 5%

R60- Poate altera R62- Risc posibil de


fertilitatea alterare a fertilitatii
sau sau
R61- Risc de efecte R63- Risc posibil de efecte
nefaste asupra fatului nefaste asupra fatului

In baza clasificarii CE fertilitate sau dezvoltare

Chimici 4 12