Sunteți pe pagina 1din 11

Analiza plăților

parafiscale administrate
de Serviciul Fiscal de
Stat

Lucru individual: Fiscalitate


și Administrare Fiscală
TAXELE
NEFISCALE/PARAFISCALE

Nu sunt înscrise în
bugetul statului

Nu sunt prevăzute de
Codul Fiscal
Taxe nefiscale

Contribuții de asigurări sociale de stat și


pimele de asigurare obligatorie de asistență
medicală;
Taxe ecologice

Patenta de întreprinzător

Bunurile conficate

Taxele în fondul viei și vinului

Taxele pentru serviciile de telefonie mobilă


Taxe suplimentare obligatorie la vînzarea
valutei străine prin intermendiul caselor de
schimb valutar
Taxa de portabilitate taxa de portabilitate – în mărime de 50 la
LEGE Nr. 256 din 16-12-2020 sută din plata lunară de operare,
administrare și întreținere a bazei de date
centralizate pentru implementarea și
realizarea portabilității numerelor;

subiectul taxei de portabilitate este persoana


juridică care administrează procesul de
portare a numerelor

Agenții economici sunt obligați să prezinte


Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data
de 25 a lunii imediat următoare lunii de
gestiune.
Taxa
aeroportuară

• Taxa aeroportuară– în mărime de 50 la sută din


suma acumulată lunar din tariful pentru
modernizarea aeroportului.
• Subiectul taxei aeroportuare este persoana
juridică care administrează activele aflate în
gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul
Internațional Chișinău”;
• Agenții economici sunt obligați să prezinte
Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de
25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
În anul 2022,taxa pentru
serviciile telefonice va
constitui 1,5% din venitul
Taxa pentru
obținut din vânzările
prestarea serviciilor aferente acestor servicii.
de telefonie mobilă

Taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie


mobilă – în mărime de 2,5 la sută din venitul
obținut din vânzările aferente acestor servicii;

Subiectul taxei pentru prestarea serviciilor de


telefonie mobilă este persoana juridică care
prestează servicii de telefonie mobilă;

Agenții economici sunt obligați să prezinte


Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de 25 a
lunii imediat următoare lunii de gestiune.
Taxe ecologice

Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul


articol sînt persoanele juridice, indiferent de
tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare, şi persoanele fizice care
desfăşoară activitate de întreprinzător, sub
orice formă stabilită de legislație:
a) produc mărfuri ce cauzează poluarea
mediului în procesul utilizării;
b) importă mărfuri ce cauzează poluarea
mediului în procesul utilizării;
c) procură de la persoane fizice și juridice de
pe teritoriul Republicii Moldova care nu au Subiecții calculează și achită plățile
relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia corespunzătoare și prezintă darea de
ce cauzează poluarea mediului în procesul seamă respectivă anual, pînă la data de
utilizării.  25 a lunii februarie a anului următor de
gestiune.
Patenta de întreprinzător, este un certificat de
stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura
Patenta de genul de activitate de întreprinzător indicat în
întreprinzător ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Taxa pentru patentă se achită la contul


bugetului local pînă la data depunerii cererii de
eliberare sau de prelungire a patentei, în
cuantum corespunzător termenului solicitat,
dar care nu poate fi mai mic o lună

Taxa pentru patentă se compune:


• taxele pentru resursele naturale
• taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii
• taxa pentru amenajarea teritoriu
Declararea și achitarea contribuțiilor
Taxe pentru vin și vie obligatorii se efectuează până în data de
LEGE Nr. 57 25 a lunii următoare trimestrului de
din 10-03-2006 raportare.

Cotele contribuțiilor obligatorii la Fond sunt


următoarele:
a) 0,12 lei per viță altoită de soiuri pentru vin
comercializată;

b) 35,0 lei per tonă exportată de struguri proaspeți


sau zdrobiți de soiuri pentru vin, precum şi de must
de toate categoriile;

c) 0,1 lei per litru comercializat de vin, de produs


obţinut pe bază de must, de produs obținut pe bază
de vin cu concentraţia alcoolică sub 25% vol. și de
produs vitivinicol aromatizat;

d) 1,2 lei per litru de alcool absolut comercializat de


produs obţinut pe bază de vin cu concentraţia
alcoolică de cel puțin 25% vol.

S-ar putea să vă placă și