Sunteți pe pagina 1din 14

Introducere în Managementul

Sistemelor de Calitate (MSC)


Curs 2
Evoluția managementului sistemelor de calitate
(MSC)

Al II-lea război
ISO ISO 9001
mondial
Organizația internațională pentru standardizare
(ISO – international organization for standardization)

 SMC = Structura organizatorică, responsabilitățile, procedurile, procesele și resursele pentru implementarea


managementului calității.

Autoritățile

 Rol vital în cazul unor dispute cu Clienții

Consumatorii

SMC – ISO 9001


Produse și servicii de calitate Produse și servicii de calitate controlate
Calitatea este: Calitatea nu se referă la:

 un standard care poate fi acceptat atât de furnizor, cât  respectarea unei specificații (deoarece este
și de client; posibil ca specificația să fie greșită!);
 oferirea unei satisfacții complete clientului;  a fi cel mai bun (deoarece atingerea acestui
 respectarea consecventă la un nivel de specificații ideal poate fi foarte costisitoare și ar putea
depăși prețul pe care clientul este pregătit să-l
convenit;
plătească);
 furnizarea de produse și servicii la un cost acceptabil;
 producerea de produse și servicii care sunt
 furnizarea de produse și servicii care au dovezi adecvate scopului la punctul de livrare
auditabile că sunt „adecvate scopului”; (deoarece acel „scop „poate fi complet diferit
 totalitatea caracteristicilor sau caracteristicilor unui de nevoile reale ale clienților!”).
produs sau serviciu care se referă la capacitatea
acestuia de a satisface o anumită nevoie.
Controlul calității și Asigurarea calității

 Controlul calității  prevenire

Controlul calității este definit ca „parte a


managementului calității concentrată pe îndeplinirea
cerințelor de calitate.
- Inspecții, verificări, teste

 Asigurarea calității
Auditul

implică elaborarea a ceea ce este necesar pentru a


garanta că nivelul calității va fi atins și stabilirea
proceselor, standardelor, procedurilor și/sau politicilor
pentru a face acest lucru.
 
Asigurarea calității Controlul calității
 
  Este proactivă. Ea urmărește să prevină defectele Este reactiv și există pentru a identifica defectele de
  înainte ca acestea să apară, prin proiectarea procesului. calitate ale produselor după ce acestea au apărut.
 
  Orientată spre proces și se concentrează pe Orientat spre produs și se concentrează pe
  prevenirea problemelor de calitate identificarea problemelor de calitate ale produselor
 
fabricate care ar putea afecta satisfacția clienților.
 
  Implică acțiunile care creează produsul. Se concentrează pe produsul rezultat.
 
 DIFERENȚE Metodele și procedurile utilizate pentru a proteja Eforturile de control al calității se pot concentra, de
standardele de calitate. Sistemele de control al calității asemenea, asupra pieselor utilizate pentru a crea
măsoară părțile, inclusiv ieșirile sistemului. produsul final, cum ar fi materiile prime de la un
furnizor. Sistemul de control al calității pentru
managementul calității poate dicta diverse activități
pentru a se asigura că intrările sunt în mod constant
sigure și eficiente, cum ar fi auditarea furnizorilor și
eșantionarea loturilor de materii prime.

Implică definirea standardelor pentru proiectarea, Implică verificarea produselor după fabricare și înainte
fabricarea, ambalarea, distribuția, marketingul și de distribuție sau confirmarea siguranței și eficacității.
vânzarea produselor.
Implică întreaga echipă. Implică anumiți membrii ai personalului.
 SMC-ul unei organizații definește politica, organizația și responsabilitățile pentru managementul calității în
cadrul acelei organizații.
 Acesta asigură că toate activitățile organizației respectă un set convenit de reguli, reglementări și linii
directoare și că produsul final și serviciul (adică livrabilul) este conform cerințelor contractuale ale clientului
(adică ale utilizatorului).
Acest lucru se realizează prin:
 determinarea cu acuratețe a nevoilor și așteptărilor clientului;
 dezvoltarea și menținerea politicii de calitate și a obiectivelor de calitate ale organizației;
 definirea proceselor şi responsabilităţilor necesare atingerii obiectivelor de calitate; revizuirea periodică a
eficienței curente a fiecărui proces;
 crearea de mijloace de prevenire a neconformităţilor şi eliminarea cauzelor acestora; finalizarea unui
program de analiză a riscurilor;
 căutarea oportunităților de îmbunătățire a eficacității și eficienței proceselor;
 planificarea strategiilor, proceselor și resurselor pentru a furniza îmbunătățirile identificate;
 implementarea acestor activități planificate;
 monitorizarea efectelor îmbunătățirilor și modificărilor aduse produselor și serviciilor;
 evaluarea rezultatelor în raport cu rezultatele scontate;
 revizuirea activităților de îmbunătățire pentru a determina acțiunile ulterioare adecvate.
Ce înseamnă un
SMC de succes?
Documentele sistemului calității
Manualul calității
Proceduri de calitate (P.C.)

Structura generală a unei proceduri este:

 scopul procedurii
 domeniu de aplicare
 definiţii, prescurtări
 documente de referinţă
 descrierea procedurii
 responsabilităţi
 înregistrări
 anexe
Schema etapelor necesare elaborării procedurilor
Înregistrările
calității

S-ar putea să vă placă și