Sunteți pe pagina 1din 17

Agricultura este unul dintre sectoarele cheie ale economiei și

reprezintă principalul furnizor de alimente pentru om și materie


prima pentru industrie.
 Ramurile agriculturii
 Cultura plantelor
(cereale,plante tehnice
legume, pomi fructiferi,
vița de vie).
-Producția vegetală -70%
din totalul producție
agricole.

 Creșterea animalelor
(bovine,ovine,porcine,pă
sări de curte ,albine etc).
Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii
a.Fondul funciar cuprinde:
 -fondul funciar agricol

-terenuri arabile (9,3 mil. ha);


-pășuni și fânețe naturale (4,8 mil. ha);
-vii și livezi;
 -fond forestier (aproximativ 6 mil. ha, ce reprezintă

aproape 25% din suprafața țării);


 -ape și bălți (peste 900.000 ha);
 -alte suprafețe (vetre de localități, drumuri, mine,

cariere, etc., aproximativ 1,4 mil. ha);


Harta utilizării terenurilor in România
 b. Relieful

- este reprezentat de ⅔ de câmpii, dealuri


şi podişuri cu terenuri favorabile
lucrărilor agricole
- terenuri accidentate – favorabile pentru
cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă, orz,
ovăz, secară, viţă de vie, pomi fructiferi
- la peste 700 m – păşuni şi fâneţe,
culturi rare, creşterea animalelor
- grânarele României sunt: C. Română,
C. de Vest, Pod. Dobrogei, Pod. Getic,
Pod. Moldovei,
c. Clima
Temperat-continentala moderata, este favorabilă
atât culturii plantelor cât și creșterii animalelor.
 - prielnică 6-7 luni pe an la altitudinea de 200-300

m
 - manifestări climatice negative: secete, excese de

umiditate, geruri târzii de primăvară.


 - măsuri: irigaţii, desecări, amendamente etc.
C.Resursele de apa

Iaz

-Apele de suprafața și cele subterane sunt inegal răspândite


și asigură necesarul atât pt agricultură cât și pt
aprovizionarea populației
-Pentru zonele predispuse la secetă s-au construit iazuri și
heleștee(irigații,creșterea peștilor).
d. Solurile Cernoziom

-în cea mai mare parte sunt


fertile (câmpie, deal-podiş)
 cernoziomul și solul

brun
- procese negative (de
degradare a solului): secetă,
Sol brun
exces de umiditate,
alunecări de teren etc.
Lucrările de imbunătatire funciară

-Folosirea utilajelor moderne


Irigarea terenurilor
Aratul in lungul curbei de nivel,

nu de-a lungul pantei, pt evitarea


eroziunii de suprafata
Fixarea solurilor nisipoase prin

plantatii de salcam sau vita de vie


Utilizarea de ingrasaminte
Utilizarea de soiuri si specii

asupra carora s-a intervenit


genetic, pentrut o mai mare
rezistenta la boli si daunatori, sau
adaptare la mediu
Desecari de zone mlastinoase sau

cu exces de umiditate etc


Fixarea terenurilor nisipoase
Utilizarea
ingrășămintelor
Desțelenire și defrișare
defrisar
defrisare.webp
w.webp
Valorificarea terenurilor în funcție de unitățile
majore de relief
 A.Campiile:
 -au relief neted, soluri
fertile și favorabile
agriculturii, dar cu
precipitații și resurse de
apa modeste.
 permit dezvoltarea

majoritatii ramurilor
agricole. Cele mai
productive zone: C.
Romana si C. de Vest
 B.Dealurile și
podișurile:

-au precipitații suficiente


dar relief cu pante
predispuse la alunecări de
teren.
-Favorabile viticulturii,
pomiculturii și creșterii
animalelor.
Depresiunea Brașov
C.Munții:
-cu clima rece și relief
accidentat,
-sunt favorabili cu
deosebire pentru
creșterea animalelor,
datorită păsunilor intinse.
- in depresiunile mari
(Maramureș, Giurgeu,
Ciuc, Brasov) se cultivă Depresiunea Maramureșului
porumbul.

S-ar putea să vă placă și