Sunteți pe pagina 1din 23

. Evaluarea paraclinică a condițiilor periimplantare.

Planificarea
tratamentului implanto-protetic. Utilizarea
ghidurilor chirurgicale pentru
inserarea implanturilor dentare. .
CROITOR ALINA
Explicați importanța
spațiului coronar în
planificarea
tratamentului
implanto-protetic.
Importanța volumului ofertei osoase în implantologie.
Clasificarea volumului osos după Misch C.E. Cerințe
față de volumul osos periimplantar.
2. Tip B – os disponibil la limită,
care se imparte in 2 grupe B+
Cu referire la gradul de atrofie, 1. Tip A – os suficient cu lăţimea >
(lăţimea4-6mm) şi B-w (lăţimea
Misch clasifică creasta edentată in 6mm, inălţimea > 12mm, spaţiu
2,5-4 mm), inălţimea > 12mm,
4 tipuri disponibil pentru coroană ≤ 15mm;
spaţiu disponibil pentru coroană <
15mm;

3. Tip C – os insuficient pe 4. Tip D – atrofia completă a crestei


verticală (C-h inălţimea < 12mm) alveolare insoţită de atrofia
sau orizontală(C-w 0-2.5mm), marginii bazilare, maxilar plat,
angularea ocluzală > 300, spaţiul mandibulă subţire tip lamă, spaţiul
coronar> 15mm; disponibil pentru coroană > 20mm.
Subclasa A corespunde la os disponibil, suficient in toate dimensiunile.Pe mă sură ce osul se
resoarbe, lă țimea osului disponibil se reduce mai intai din vestibular. Osul cortical este mai
gros pe fața linguală a osului alveolar, in special la mandibulă . In primii 3 ani de la extracția
dinților, lă țimea osoasă se reduce cu aproximativ 40%.
Subclasa B oferă suficient os disponibil. Precum resorbția osului disponibil apare mai intai in
lă țimea osului și apoi in ină lțime, subclasa B continuă să se resoarbă in lă țime și devine
insuficientă pentru inserarea implantelor. Acest procedeu continuă și osul disponibil se
reduce apoi și in ină lțime. O dată ce osul și-a redus ină lțimea, osul bazal incepe să se reducă la
randul să u in lă țime.
Subclasa C este deficient in una sau mai multe dimensiuni (lă țime, lungime, ină lțime,
angulație sau raport coroană /implant). Astfel, resorbția osoasă pe termen lung poate duce la
pierderea completă a osului alveolar, insoțită de atrofia osului bazal.
Subclasa D este descrisă prin atrofie severă . Pierderea osului bazal duce la un maxilar
complet neted sau la o mandibulă in creion. La maxilar poate apă rea resorbția spinei nazale și
a palatului pană la nivelul crestei zigomatico-alveolare. Arcada mandibulară se poate prezenta
cu gaura mentonieră și pă rți ale canalului
mandibular pe coama crestei
Criteriile de selecție a tipului
investigației paraclinice
 OPG - Radiografia oferă informaţii integrale despre arcadele dentare și dinţii prezenţi,
procesele patolog¬ice existente, structurile anatomice învecinate (sinusul maxilar,
apertura piriformă , fosa canină , cavitatea nazală , canalul mandibular, protuberanţa
mentonieră , foramenul mentonier, ATM) pre¬cum şi despre înă lţimea procesului
alveolar, reprezentâ nd astfel o etapă indispensabilă în cadrul planifică rii
tratamentului. Neajunsul acestei metode în terapia implantară este că nu ne oferă date
despre grosimea osului maxilar și țesuturilor moi orale.

CT- Este posibilă efectuarea unor măsurători exacte, ceea ce prezintă o mare importanţă în
special în zona laterală a maxilarelor. Imaginile CT pot furniza indicii despre densitatea osului
cortical şi spongios din zona crestei edentate. Prin realizarea planului de tratament cu
ajutorul unei simulări grafice interactive pe calculator, se poate obţine o simplificare a fazei
chirurgicale de tratament. Simularea realizată pe calcu¬lator poate fi transferată direct în faza
clinică chirurgicală prin intermediul şabloanelor con¬fecţionate pe baza datelor CT. Prin
utilizarea acestor şabloane, implanturile pot fi poziţionate cu mare acurateţe
 Radiografia retrolaveolară standartizată
  Ea reprezintă o parte integrantă a practicii
 stomatologice și îi ajută să descopere scăderi
 în masa osoasă asociată cu boli parodontale,
 procese distructiv-inflamatorii periapicale.
 Această metodă are o deosebită importanță în
 intervenția de implantare, care ne permite
 vizualizarea situsului neoalveolei la diferite
 etape de forare, paralelismul neolaveolei /
 implantului față de dinții adiacenți, corelația
 apexului implantului cu elementele anatomice
 învecinate, nivelul de inserție a implantului
 față de coama apofizei alveolare, la a doua
 etapă chirurgicală ne permite să studiem
 țesuturile dure periimplantare (rezorbții /
 apoziții osoase).
Ortopantomografia

  Oferă clinicianului o imagine de ansamblu a


maxilarelor, informaţii integrale despre arcadele dentare
și dinţii prezenţi, procesele patologice existente,
structurile anatomice învecinate (sinusul maxilar,
apertura piriformă, fosa canină, cavitatea nazală, canalul
mandibular, protuberanţa mentonieră, foramenul
mentonier, ATM) precum şi despre înălţimea procesului
alveolar, reprezentând astfel o etapă indispensabilă în
cadrul planificării tratamentului. Prin aplicarea
corespunzătoare a modului de calibrare a imaginii în
zona de interes se pot efectua de asemenea măsurători
suficient de precise ale înălţimii osului din zona
perimplantară.
 Ghidul chirurgical digital – o metodă precisă de inserare a
implantului dentar!

Ghidurile chirurgicale folosite în implantologia dentară reduc riscul de „eroare umană” în


timpul operației. Un ghid chirurgical digital este o gutieră din material plastic sau siliconic,
care se montează pe maxilar și indică exact locul și unghiul în care trebuie introdus fiecare
implant. Această tehnică și-a găsit o utilizare activă în implantologie, făcând operațiile mai
sigure și mai eficiente.
Citeşte întreaga ştire: (P) Ghidul chirurgical digital - o metodă precisă de inserare a
implantului dentar
 Ghidul chirurgical este utilizat în principal în cazuri dificile – atunci când un nerv sau un vas
trece în apropierea locului unde se intenționează instalarea implantului. De asemenea,
utilizarea ghidului este recomandată și atunci când:
 sunt inserate mai multe implanturi în același timp;
 lipsesc dinți sau alte repere ce indică poziția dorită pentru inserarea implantului;
 se lucrează în zona anterioară, unde poziția implantului este crucială pentru a obține o
estetică finală bună;
 există o anatomie osoasă complexă și/sau atrofie tisulară
 Cum arată și cum se realizează un ghid chirurgical digita
Ghidul chirurgical digital - o metodă precisă de inserare a implantului
dentar Un ghid chirurgical arată ca o gutieră, în interiorul căreia sunt
instalate manșoane speciale ce ghidează frezele în poziția, angulația și
la adâncimea ideală. Numărul de manșoane depinde de numărul de
implanturi inserate. Ghidurile sunt elastice și ușor de montat pe dinți
sau crestele edentate. În cazul absenței totale a dintilor, acestea pot fi
stabilizate pe os cu ajutorul unor pini de fixare.
Planificarea
tratamentului
implanto-protetic
Care este scopul tratamentului cu
implanturi dentare?

Recuperarea funcțiilor pierdute odată cu starea de edentație:


masticație, fonație, fizionomie

Creșterea calitătii vietii


www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

Care este strategia unui tratament de succes în


implantologia orală?

 1) selecția pacienților
 2) elaborarea planului de tratament
 3) alegerea implanturilor
 4) tehnica chirurgicală
 5) realizarea lucrărilor protetice
 6) dispensarizarea

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

Soluții – Etapele de tratament în


metodele digitalizate

 Elaborarea planului de tratament se face ținând cont de


situația clinică a pacientului și de așteptările pe care și le
prefigurează de la lucrarea protetică finală.

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

 Alegerea solutiei protetice optime


constituie cheia succesului întregului
tratament
 Rolul cel mai important in alegerea
solutiei îl joaca fara indoiala pacientul,
deoarece el trebuie sa suporte atat
fizic cat si financiar tratamentul propus
de noi, insa este foarte important sa-i
prezentam toate solutiile care se pot
aplica la situatia lui clinica.

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

 Stim cu totii ca o data cu pierderea dintilor,


osul alveolar mandibular trece printr-un proces
de resorbtie.
 Acest proces poate fi mai lent sau mai rapid in
functie de terenul pacientului, de modul in
care au fost extrasi dintii, si nu in ultimul rand
de calitatea lucrarilor protetice de care
pacientul a beneficiat dupa ce a devenit
edentat.

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

 De asemenea exista posibilitatea ca situatia


clinica a unui pacient dentat sa impuna
transformarea lui in edentat total.
 In asemenea situatii impactul psihologic este
enorm.
 Din punctul de vedere al pacientului, el vine in
cabinetul nostru cu “dinti” si afla ca in urma
tratamentului va purta “placa”.

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

R2Gate este un program ce produce imagini


sofisticate cu ajutorul datelor CT si datelor
rezultate în urma scanării modelelor din gips.

Implantul va fi plasat în cea mai bună poziție care


va garanta siguranță pe termen lung.

 ÎNCĂRCARE OCLUZALĂ IMEDIATĂ 1 săptămână


 ÎNCĂRCARE OCLUZALĂ RAPIDĂ 1 săptămână – 2 luni
 ÎNCĂRCARE CONVENȚIONALĂ > 2 luni

Weber et al. Int J Oral Maxillofac Implants 2009

www.implantologieorala.ro
Planificarea tratamentului implanto-protetic

Principiul “One-Day Implant”

www.implantologieorala.ro
One Day Implant

CERINȚE:
1. Sistem de implant pretabil metodei
2. Computer tomograf (CT)
3. Scanner intraoral
4. Software-ul R2Gate
5. Sistemul CAD/CAM / Printer 3D
6. Mega ISQ & Meg-TorQ

www.implantologieorala.ro
Concluzii
Beneficiile utilizării sistemului digitalizat în implantologia orală:
1. Intervenție chirurgicală minim invazivă
2. Intervenție într-un singur timp chirurgical concomitent cu restaurarea
protetică provizorie
3. Reducerea la minim a duratei intervenției
4. Reducerea perioadei de tratament
5. Siguranță în tratament
6. Calitatea actului medical
7. Calitatea lucrărilor protetice
8. Confortul pacientului
9. Integrare socio-profesională imediat postoperator

www.implantologieorala.ro
Mulțumesc pentru atenție!

www.implantologieorala.ro

S-ar putea să vă placă și