Sunteți pe pagina 1din 4

Compensați amprenta pe care o are gospodăria dvs.

SS1
Vă puteți reduce amprenta de carbon, dar este imposibil să o
Opțiuni de compensare
reduceți la zero. Așadar, cum pot gospodăriile și
întreprinderile să devină neutre din punct de vedere al 1. Plantați copaci
2: Reîmpădurirea
emisiilor de carbon? Cost: 73,70 RON pentru a compensa 1 tonă de CO 2
Cost: 58,96 RON pentru a compensa 1
Prin compensarea amprentei de carbon. Fiecare copac va elimina CO 2 din atmosferă. Copacii pot
tonă de CO2
Aceasta înseamnă să faci ceva pentru a fi plantați în apropierea școlilor, pentru a educa copiii și
Finanțarea dumneavoastră sprijină
elimina toate emisiile de CO2 produse de pentru a susține habitatele.
plantarea de copaci în Valea Marelui
acțiunile tale. Fie o puteți face Rift din Kenya. În cadrul proiectului
dumneavoastră, fie plătiți o companie care să sunt angajați localnici.
o facă pentru dumneavoastră.

Ce trebuie să faceți:
1. Amintiți-vă amprenta de carbon a gospodăriei
dumneavoastră (după acțiuni), pe care ați calculat-o mai
devreme. 3: Plătiți o instalație de captare a carbonului
Cost: 353,66 RON pentru a compensa 3 tone
2. Examinați cele șase opțiuni pentru a vă compensa amprenta de CO
2
de carbon. Gândiți-vă la:
Veți plăti o instalație de captare a carbonului
- consecințele economice (cât de mult costă).
din Islanda pentru a elimina CO2 din aer. Uzina
- Consecințele sociale (modul în care acestea afectează
oamenii). pompează gazul în subteran, unde se va
- Consecințele asupra mediului (modul în care acestea transforma încet în piatră.
afectează habitatele). 4: Oferiți gospodăriilor o sobă de gătit
Alegeți o combinație de cel puțin două opțiuni. Cost: 176,83 RON pentru a compensa 2 tone de CO 2
Banii dumneavoastră vor oferi oamenilor din Malawi sobe de gătit
3. Scrieți-vă recomandările și prezentați-le gospodăriei..: eficiente din punct de vedere energetic, pe care să le folosească în locul
focurilor deschise. Acestea folosesc mai puțin lemn de foc și emit mai
puține fumuri periculoase.
• Putem compensa ... tone de CO2 la un cost de .... 6: Investiți într-un parc eolian
5: Protejați pădurea tropicală
• Opțiunile pe care le recomand sunt... Cost: 589,65 RON pentru a compensa 4 Cost: 88,45 RON pentru a compensa 2
• Le-am ales pentru că... tone de CO2 tone de CO2
Finanțarea dvs. va ajuta la protejarea Finanțarea dvs. va ajuta la construirea
4. Discutați împreună această întrebare. Ar trebui ca fiecare
unei zone de pădure tropicală din Brazilia unui nou parc eolian în Panama. Energia
gospodărie să își compenseze amprenta ecologică. De ce eoliană va furniza comunităților energie
împotriva defrișărilor, păstrând astfel
sau de ce nu?
acest habitat cu o biodiversitate ridicată. electrică fără a elibera emisii de CO 2.
Fișe pentru elevi
Ajutați Coffee Club să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon SS2
3. Scrieți-vă recomandările
Iată ce trebuie să includeți.
"Ne pasă foarte mult de planetă și vrem să fim neutri din punct de
Introducere
vedere al emisiilor de carbon, dar nu vrem să cheltuim prea mulți bani.
• Ce este o amprentă de carbon.
Așadar, angajăm consultanți în domeniul emisiilor de dioxid de carbon
• Amprenta de carbon actuală a cafenelei.
Rose - proprietara care să ne recomande ce să facem." • Ce înseamnă "neutru din punct de vedere al
cafenelei
emisiilor de carbon".
Sunteți o echipă de "consultanți în domeniul carbonului". Vreți să fiți aleși de cafenea pentru a • De ce este important să fii neutru din punct de
reduce amprenta de carbon de la 15 tone la 0. Pentru a face acest lucru, veți face recomandări și vedere al emisiilor de carbon.
le veți prezenta proprietarei. Mijlocul
Acțiuni
Iată ce trebuie să faceți: Resurse de utilizat: • Ce măsuri credeți că ar trebui să ia cafeneaua.
• Costurile totale inițiale și anuale.
1. Cum se reduce amprenta la sol • motive convingătoare pentru a alege aceste
Există trei probleme: transportul, energia electrică și SS4-6 din activitatea "Alege acțiuni acțiuni (economice, sociale și de mediu).
deșeurile. Fiecare dintre ele are trei acțiuni posibile. Compensarea
• Discutați opțiunile și alegeți o acțiune pentru • Ce este compensarea emisiilor de carbon.
fiecare problemă. • Ce compensații ar trebui să folosească cafeneaua.
• Calculați costul inițial total și costul anual. • Costul anual.
• Adunați cât de mult CO2 vor economisi aceste • motive convingătoare pentru a alege această
acțiuni. compensare (economice, sociale și de mediu).
• Alegerile tale reduc amprenta de carbon a cafenelei Concluzie
SS2: Costurile și
la 0? Dacă nu, trebuie să vă schimbați alegerile. • De ce este acesta cel mai bun plan pentru cafenea.
economiile acțiunii
• De ce ar trebui proprietarul să vă angajeze echipa.

2. Cum se compensează amprenta


• Alegeți ce compensare a emisiilor de dioxid de SS1:
carbon să utilizați pentru a ajunge la neutralitatea Compensați-vă
emisiilor de dioxid de carbon. amprenta
• Calculați costul pe an.
Costurile și economiile SS3 Costurile și economiile SS3

acțiunii acțiunii
Problema: Transportul Problema: Transportul
Acțiunea 1: Utilizați Acțiunea 2: Cumpărați Acțiunea 3: Cumpărați Acțiunea 1: Utilizați Acțiunea 2: Cumpărați Acțiunea 3: Cumpărați
transportul public biciclete produse locale transportul public biciclete produse locale

Costul inițial: 0 RON Costul inițial: 0 RON


Costul inițial: 3000 RON Cost pe an: 3600 RON Costul inițial: 3000 RON Cost pe an: 3600 RON
Costul inițial: 0 RON Costul pe an: 0 RON. CO2 : -1,1 tone/an Costul inițial: 0 RON Costul pe an: 0 RON. CO2 : -1,1 tone/an
Costul pe an: 0 RON. CO2 : -1,3 tone/an Costul pe an: 0 RON. CO2 : -1,3 tone/an
CO2 : -0,6 tone/an CO2 : -0,6 tone/an

Problemă: Electricitatea Problemă: Electricitatea

Acțiunea 1: Creșterea Acțiunea 2: Acțiunea 3: Instalarea de Acțiunea 1: Creșterea Acțiunea 2: Schimbarea Acțiunea 3: Instalarea de
eficienței Schimbarea panouri solare eficienței furnizorului panouri solare
furnizorului Costul inițial: 30000 Costul inițial: 3000 RON Costul inițial: 30000
Costul inițial: 18000 Costul inițial: 3000 RON Costul inițial: 18000 RON Costul pe an: 1080 RON RON
RON RON Economii pe an: 4800 Economii pe an: 720 RON CO2 : -1,4 tone/an Economii pe an: 4800
Economii pe an: 720 Costul pe an: 1080 RON CO2 : -1,0 tone/an RON
RON RON CO2 : -1,6 tone/an CO2 : -1,6 tone/an
CO2 : -1,0 tone/an CO2 : -1,4 tone/an

Problema: Deșeurile Problema: Deșeurile

Acțiunea 1: Reciclați mai Acțiunea 2: Vânzarea Acțiunea 3: Donați Acțiunea 1: Reciclați mai Acțiunea 2: Vânzarea Acțiunea 3: Donați
mult de pahare deșeurile alimentare mult de pahare deșeurile alimentare
reutilizabile reutilizabile
CAFEATA CAFEATA
CLUB CLUB

Costul inițial: 0 RON Costul inițial: 0 RON Costul inițial: 0 RON


Costul inițial: 0 RON Costul pe an: 540 Costul inițial: 0 RON Costul inițial: 0 RON Costul pe an: 540 RON Costul pe an: 0 RON
Costul pe an: 4320 RON RON Costul pe an: 0 RON. Costul pe an: 4320 RON CO2 : -0,4 tone/an CO2 : -0,2 tone/an
CO2 : -0,8 tone/an CO2 : -0,4 tone/an CO2 : -0,2 tone/an CO2 : -0,8 tone/an
Lista de verificare a evaluării SS4
Acordați fiecărui element de "conținut" maxim 3 puncte, unde 3 înseamnă că a fost acoperit în totalitate.
Argumentele persuasive ar trebui să includă o serie de consecințe economice, de mediu și sociale diferite.
Secțiunea Conținut Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6
Introducere
Amprenta de carbon explicată

Explicația neutralității emisiilor de carbon

Explicație despre motivul pentru care este


important să fii neutru din punct de vedere al
emisiilor de carbon
Acțiuni
Trei acțiuni prezentate cu costuri

Realizează un nivel neutru de carbon

Argumente persuasive despre motivele pentru


care să le alegeți
Compensarea
Compensarea explicată

Recomandări cu costuri pe an

Argumente persuasive despre motivele pentru


care să le alegeți

Concluzie
Pledoarie persuasivă pentru a alege planul lor

Total pentru prezentare (notă din 30)

S-ar putea să vă placă și