Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea “Dunarea de jos”Galati

Facultatea Transfrontaliera

TEMA: FORME SPECIALE DE LEASING

Coordonator:Zugrav Inga

Studenta:Curac Ana

2022
Operaţiunile de leasing sunt cele prin care o parte,
denumitălocator/finanţator,transmite pentru o perioadă
determinată dreptulde folosinţă asupra unui bun
al cărui proprietar este, celeilalte părţi,denumită, utilizator, lasolic
itarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rata de
leasing, iarla sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţator se
obligă să respectedreptul de opţiuneal utilizatorului de a
cumpăra bunul, de a prelungicontractul deleasing, ori de a înceta
raporturile contractuale.
Sub aspect juridic, leasingul reprezinta un
contract complex care permite unui agent
economic sa obtina si sa utilizeze un
lucrufara a plati imediat contraaloarea
acestuia.!na dintre primele încercari de a
defini operatiunile de leasingeste
consemnata de literatura franceza, definitie
care se referadoar la leasingul imobiliar
"denumit credit-bail 
Leasing-ul s-a impus si la noi in tara, asa cum
a facut-o peste tot in lume (poate mai putin in
economiile tarilor din lumea a III-a) in primul
rand prin simplitate. In conditiile in care
mediul concurential din tara noastra devine
tot mai aspru, viteza de reactie a companiilor
la schimbarile din mediul extern este vitala.
Leasing-ul, prin operativitatea, sa satisface in
intervale de timp foarte scurte nevoia de
fonduri pentru investitii a agentilor
economici. De asemenea, prin leasing, agentii
economici evita procedurile complicate ale
contractarii de credite bancare, proceduri care
presupun imobilizarea unor elemente din
patrimoniul societatii sau cel privat pentru
constituirea de garantii.
Leasingul presupune existenta a trei terte persoane: furnizorul, societatea
finantatoare (societatea de leasing) si utilizatorul (beneficiarul finantarii).
Societatea de leasing cumpara de la furnizor bunul solicitat de utilizator si il
cedeaza acestuia din urma pe o anumita perioada de timp contra unor redevente
lunare.
Aceasta reprezinta in esenta operatiunea de finantare prin leasing. Pentru
utilizator, aceasta operatiune ii va aduce si alte avantaje cum ar fi:
-Ii permite realizarea de investitii atunci cand nu dispune de lichiditatile
necesare. Si cum investitiile contribuie de cele mai multe ori la sporirea cifrei de
afaceri, surplusul de venit obtinut poate acoperi redeventele lunare. 
-Ii permite sa-si foloseasca fondurile pentru sporirea capitalului de lucru (a
activelor circulante), cele care sunt aducatoare de bani. 
-Ii permite sa fie in pas cu noua tehnologie prin aceea ca la sfarsitul contractului
de leasing poate returna bunul societatii finantatoare si sa inchirieze altul ale
carui caracteristici tehnice sporite ii pot oferi o eficienta mai mare in exploatare.
-Ii permite sa beneficieze de amanarea platii taxelor vamale pana la sfarsitul
contractului pentru bunurile aduse din import. Plata taxelor vamale se va face
doar la 20% din valoarea bunului.
-Ii permite sa beneficieze de facilitatile fiscale Intreaga valoare a ratei de leasing
este deductibila fiscal pentru IMM.
Leasingul este de doua feluri: financiar si operational. Procedural, este vorba
de acelasi lucru, insa exista aspecte care diferentiaza cele doua tipuri de
operatii, si anume:

In cazul leasingului financiar, bunul finantat In cazul leasingului operational, redeventa


este evidentiat in contabilitatea utilizatorului este compusa din cota de amortizare
(beneficiarul finantarii). Utilizatorul va calculata conform prevederilor legale plus
inregistra amortizarea aferenta mijlocului fix un beneficiu. Pentru utilizator, intreaga
intrat in patrimoniu, amortizare care este redeventa lunara este considerata cheltuiala
deductibila din punct de vedere fiscal, deductibila din punct de vedere fiscal.
potrivit legislatiei in vigoare. In cazul leasingului operational, bunul
In cazul leasingului financiar, redeventa ramane evidentiat in contabilitatea societatii
lunara este compusa din cota parte din finantatoare;
valoarea de intrare a mijlocului fix si din
dobanda de leasing. Dobanda de leasing este
o cheltuiala deductibila din punct de vedere
fiscal pentru utilizator.
Leasing-ul financiar

Conform IAS 17, “Leasingul financiar este


operatiunea de leasing care transfera, in
mare masura, toate riscurile si beneficiile
aferente dreptului de proprietate asupra
bunului. Titlul de proprietate poate fi, sau
nu, transferat, in cele din urma”. IAS
furnizeaza unele exemple de indicatii care
pot sugera clasificarea unui leasing ca fiind
leasing financiar.
Exista forme de leasing in care, la
sfarsitul perioadei, utilizatorul are
dreptul de a opta fie pentru achizitionarea
bunului la o valoare reziduala, fie pentru
prelungirea contractului, fie pentru
renuntarea la bunul respectiv. Aceste
forme de leasing fac parte din categoria
operatiunilor de leasing financiar.
Avantajele si impactul economic al leasingulul

Din punctul de vedere al locatorului, este


esential faptul ca contractul de leasing ii
protejeaza dreptul de proprietate si deci
poate actiona direct asupra bunului in
cazul in care utilizatorul nu se achita de
obligatiile contractuale. De asemenea,
obiectul finantarii fiind legat direct de
contract si fiind personalizat, exista
posibilitatea urmaririi afacerii in
intimitatea ei si este mult mai usor de luat
o decizie in caz de insolvabilitate
temporara a utilizatorului.
Efectele cele mai importante din punct de
vedere economic se regasesc la utilizator.
Acesta poate sa plateasca dreptul de
folosinta si, in cele din urma, sa
achizitioneze un bun investitional pe
masura ce produce. Ratele pot fi astfel
dimensionate si cadentate incat sa permita
plata ratelor si chiar obtinerea unui profit
fara a supune utilizatorul la sarcini
impovaratoare. De exemplu, pentru
activitati sezoniere - cum ar fi industria
zaharului - ratele pot fi orientate spre
sfarsitul perioadei de productie, cand
veniturile inregistrate din vanzarea
produselor vor permite achitarea
obligatiilor de plata. In aceste cazuri, ratele
sunt de cele mai multe ori anuale sau
semestriale; dimpotriva, pentru activitati
unde incasarile sunt ritmice si se intind pe
tot parcursul anului - cum ar fi panificatia,
industria laptelui - ratele pot fi lunare.
Contractul de leasing se incheie pe o perioada de cel putin un an. Nu
exista o cerinta expresa ca contractul sa fie incheiat in forma scrisa, dar
Ordonanta nr. 51 reglementeaza clauzele obligatorii intr-un contract de
leasing, astfel ca forma scrisa trebuie subinteleasa.
Contractul de leasing constituie titlu executoriu (adica poate fi pus in
executare contra utilizatorului fara nevoia parcurgerii vreunei
proceduri judiciare) daca utilizatorul refuza sa inapoieze bunul, in
urmatoarele situatii:
la sfarsitul perioadei de leasing, daca acesta nu a formulat optiunea
cumpararii bunului sau a prelungirii contractului
Leasing-ul este un pas inainte in finantarea societatilor care
doresc sa-si achizitioneze utilaje si echipamente. Tehnica
finantarii prin leasing vine sa dea satisfactie agentilor
economici care nu pot sa obtina credite de la banci sau nu pot
sa-si greveze bunurile mobile si imobile prin instituirea de
ipoteci sau gajuri, sarcini de natura a afecta dinamismul
specific domeniului comercial. Interesul practic al leasing-ului
este de a asigura finantarea integrala prin fonduri
imprumutate a unei investitii fara ca beneficiarul sa constituie
masuri asiguratorii; prin aceasta leasing-ul se distinge de
traditionala creditare a investitiilor, unde intreprinderea
beneficiara suporta o parte din valoarea investitiei. De aceea
leasing-ul, ca tehnica de finantare, vizeaza, in primul rand
intreprinderile care urmaresc largirea activitatii si ridicarea
performantelor, iar, pe plan general, asigura progresul tehnic.
Caracteristici ale tranzactiilor de leasing
Operatiunile de leasing au urmatoarele caracteristici (ce trebuie
indeplinite cumulativ):
operatiunile de leasing sunt realizate numai de societati
specializate in calitate de locator / finantator. Societatile de leasing
sunt persoane juridice care se infiinteaza si functioneaza potrivit
Legii nr. 31/1990, sub aspectul constituirii, organizarii, functionarii,
modificarii, incetarii si lichidarii lor. Ordonanta Guvernului nr.
51/1997 instituie, prin articolul 19, alineatul 2, restrictii privind
obiectul de activitate si capitalul social minim al societatilor de
leasing, stabilindu-se ca trebuie ca obiectul lor de activitate sa fie
desfasurarea operatiunilor de leasing', iar „capitalul social minim,
subscris si varsat integral la infiintare, de 500 milioane lei'.
Derularea tranzactiei de leasing presupune
parcurgerea mai multor faze, de la cea a
aranjamentelor precontractuale pana la
lichidarea tranzactiei prin cumpararea
definitiva a bunului de catre beneficiar sau
prin restituirea lui catre societatea de
leasing
Leasingul operational (functional, leasing de
mentenanta) ofera atat finantarea, cat si serviciile de mentenanta. IBM este unul
dintre pionierii contractului de leasing. Computerele de birou, automobilele si
camioanele sunt principalele tipuri de echipamente implicate in tranzactiile de
leasing operational. De obicei, aceste locatii cer locatorului sa asigure mentenanta si
sevice-ul echipamentului inchiriat. Costul asigurarii mentenantei este inclus in
chiria leasingului. O alta caracteristica importanta a leasingului operational este ca.
in mod frecvent, acesta nu este complet amortizat (platile solicitate prin contract nu
sunt suficiente pentru recuperarea costului total al echipamentului). Durata
contractului de leasing este insa mai mica decat durata economica de viata estimata
a echipamentului si locatorul se asteapta sa recupereze toate costurile investitiei
prin reinnoirea contractului, prin inchiriere catre alti locatari sau prin vanzarea
echipamentului, in mod frecvent, exista o clauza de anulare in contractul de leasing
operational, clauza care da posibilitatea locatarului sa renunte la locatie si sa
restituie echipamentul inainte de expirarea contractului de baza. Aceasta este o
facilitate importanta pentru locatar, deoarece echipamentul poate fi inapoiat, daca
se uzeaza moral ca urmare a evolutiei tehnologiei sau daca locatarul nu mai are
nevoie de el datorita declinului afacerilor. Aceasta flexibilitate ii avantajeaza pe
locatari, deoarece le reduce riscul, insa locatorii se confrunta, ca urmare, cu un risc
mai ridicat.
Diversitatea formelor operatiunilor de leasing este foarte mare
permitand clasificari dupa mai multe criterii.
Dupa calitatea utilizatorului, leasing-ul este:
-leasing public, daca cel care beneficiaza de finantare este statul,
avand ca varianta leasing-ul comunal, cand utilizatorul este o
comunitate locala:
-leasing privat, daca se realizeaza finantarea unei intreprinderi
particulare vizand bunuri cu destinatie comerciala sau industriala
ori pentru persoane fizice, bunuri cu folosinta indelungata sau
imobile cu destinatie de locuinta.
In functie de prezenta elementului de
extraneitate, se disting:
leasing national, daca partile apartin
aceluiasi stat;
- leasing international, cand intervine un
element de extraneitate. De obicei, este
intalnit pentru leasing-ul echipamentului
industrial sau alte bunuri mobile de mare
valoare (avioane, petroliere, sateliti,
camioane, etc). In acest caz este important
sistemul de impunere fiscala si vamala
Dupa modul de calcul al redeventelor se
disting:
leasing cu amortizare integrala (full-pay-
out-leasing) in cadrul caruia suma
redeventelor platite locatorului, din care s-
a scazut cea cu titlu de marja de profit,
amortizeaza valoarea bunului;
leasing cu amortizare partiala (non-full-
pay-out-leasing) caracterizat printr-o
valoare reziduala considerabila care da
consistenta dreptului de optiune.
In functie de numarul societatilor de
leasing participante, se poate intalni:
leasing realizat cu fondurile unei societati
de leasing
leasing sindicalizat care realizeaza
finantarea achizitiei bunurilor prin
punerea in comun de fonduri apartinand
mai multor societati de leasing, in acest
mod se pot finanta investitii mari cu riscuri
scazute.
Dupa provenienta bunurilor finantate, intalnim:
leasing clasic, contractul avand structura tripartita, iar bunul provine de la o
terta persoana, numita furnizor;' - leasing care are ca obiect un bun aflat in
patrimoniul finantatorului sau construit chiar de finantator, folosit de
societatile imobiliare pentru si industrie care exploateaza astfel imobilele
care le-au construit,

lease-back (sale and lease-back) in care bunul utilizat este vandut societatii
de leasing chiar de catre beneficiar. Acest tip de leasing evidentiaza cel mai
bine caracterul de
operatiune financiara a leasing-ului. Lease-back-ul este reglementat de
Ordonanta nr. 51/1997, in articolul 22, sub forma de „vindere a
echipamentului industrial', fapt care ar putea fi interpretat ca legiuitorul a
dorit sa lase lease-back-ul imobiliar in afara reglementarii, indiferent daca
este vorba de mobile cu destinatie comerciala sau
industriala ori imobile cu destinatie de locuinta.
In functie pozitia furnizorului in contractul de leasing, se
disting doua grupe principale:
leasing direct ,caz in care producatorul de bunuri este
totodata si furnizorul lor. contractul de leasing fiind
incheiat intre acesta si utilizatorul bunului;
leasing indirect, caz in care o societate de leasing cumpara
de la producator bunurile care fac obiectul contractului de
leasing pe care il transmit (il inchiriaza) utilizatorului de
leasing.
Natura bunului contractat imparte leasing-ul in:
leasing mobiliar, care poate avea ca obiect bunuri cu
destinatie comerciala sau industriala ori bunuri de
folosinta indelungata;
leasing imobiliar, care poate avea ca obiect imobilele cu
destinatie industriala sau comerciala ori imobile cu
destinatia de locuinte pentru persoanele fizice.
Durata inchirierii face sa distingem:
leasing-ul pe termen scurt (renting, hire) consta in inchirierea
bunurilor pe o durata de cateva ore, zile sau luni mai multor beneficiari, in
vederea amortizarii. Exista unele forme „intermediare' de leasing pe termen
scurt cum ar fi
operatiunile de hire si renting. Acestea insa nu indeplinesc conditia esentiala
a unui contract de leasing si anume de nu fi revocat de nici una din parti. Pe
scurt, prin hire se intelege
inchirierea unor mijloace de transport sau echipamente cu ora sau ziua.
Inclusiv a service-ului aferent. Prin renting se realizeaza o inchiriere
revocabila pe scurta durata, dar mai
lunga decat in cazul operatiunii de tip hire
- leasing-ul pe termen mediu (equipement leasing) presupune amortizarea
bunului prin inchirierea consecutiva a acestuia mai multor beneficiari pe
termene scurte de 2-3 ani:
- leasing-ul pe termen lung (plant leasing) se practica frecvent pe piata
bunurilor imobiliare pentru cladiri complet utilate, durata fiind de circa 20-30
de ani. In fapt, durata corespunde celei de functionare normala a bunului,
urmand ca dupa perioada de inchiriere, beneficiarul sa poata opta pentru
cumpararea acestuia la in pret inferior celui initial.
Concluzii

Credem ca - cel putin in ceea ce priveste leasingul -


experienta economiilor dezvoltate poate fi un exemplu de
urmat. Nu intamplator, boom-ul economic din Statele Unite,
si mai tarziu din Europa de Vest s-a datorat in mare masura
incurajarii leasingului. Stimulentele, mai ales de natura
fiscala, acordate firmelor de leasing au determinat
efervescenta fenomenului, astazi vorbindu-se de o adevarata
industrie a leasingului. Trebuie bine inteles faptul ca de
facilitatile de orice natura acordate leasingului vor beneficia
in cele din urma utilizatorii.
Din nefericire, in Romania nu se poate vorbi de un cadru
legal si fiscal stimulativ in tratamentul leasingului; fara a
exagera lucrurile, am dori sa sugeram ca schimbarea acestei
stari de fapt ar putea fi una din caile redresarii economice.
Bibliografie
„Tranzactii comerciale” – Laurentiu
Tachiciu, Nela Popescu, Adrian Cucu,
Editura GRUBER, Bucuresti, 2003
„Leasing, cale de finantare a investitiilor
pentru intreprinderile mici si mijlocii” – M.
Andreica, Editura CRIMM, Bucuresti, 1997
„Tranzactii comerciale” – H. Dorobantu,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
„Dreptul comertului international” – B.
Stefanescu, I. Rucareanu, Editura Didactica
si Pedagogica, Bucuresti,1987

S-ar putea să vă placă și