Sunteți pe pagina 1din 25

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

(1939-1945).
Ofensiva statelor agresoare.
Motto:
“Viciile reunite ale tuturor
epocilor și ale tuturor
lucrurilor nu vor egala
niciodată nenorocirile
produse de un singur
război.”
Voltaire
Plan de idei:
 Limita cronologică;
 Cauzele războiului;
 Etapele războiului;

 Războiul între 1939-1941;

 Atacul împotriva URSS;


 Intrarea în război a SUA.
Termeni:
 Conciliatorism- concepție dominantă în Marea
Britanie și Franța în anii ’30, care pleda pentru o
politică de cedare față de pretențiile Germaniei
naziste.
 Pact de neagresiune- tratat internațional încheiat în
scopul menținerii păcii între semnatari.
 Protocol adițional secret- act adăugător al pactului
Molotov- Ribbentrop, care consemnează împărțirea
sferelor de interese ale Germaniei și URSS din
Europa.
 Război total- confruntarea în care sunt implicate nu
numai armatele statelor beligerante, ci și întreaga
populație civilă.
 Blitzkrieg (germ.:”război fulger”) -
teorie (și strategie bazată pe ea) a
purtării războiului pentru a obține o
victorie totală asupra inamicului în
minimum de timp (zile sau luni).
 Luftwaffe(germ.) - denumirea forțelor
militare aeriene ale Germaniei pînă în
1945; denumirea actuală a forțelor
militare aeriene ale Germaniei.
 Wehrmacht - denumirea forțelor
armate ale Germaniei naziste.
 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL a
fost un conflict armat generalizat, la
mijlocul secolului al XX-lea, care a
mistuit cea mai mare parte a globului,
fiind considerat cel mai mare și mai
ucigător război neîntrerupt din istoria
omenirii. A fost prima oară când un
număr de descoperiri tehnice noi,
incluzând și bomba atomică, au fost
folosite la scară largă împotriva militarilor
și civililor, deopotrivă. 
Limita cronologică. Etapele războiului.
 Perioada ofensivei statelor agresoare,
începînd cu invazia în Polonia și
terminînd cu importantele bătălii de la
El-Alamein, Stalingrad și Kursk (1939-
1943), în care forțele axei au suferit
grele înfrîngeri.
 După aceste victorii a coaliției
antihitleriste, s-a produs cotitura
radicală în cel de-al Doilea Război
Mondial, după care și inițiativa
strategică trece în mîinile coaliției
antihitleriste (1943-1945).
Cauzele războiului:
 Lupta pentru reîmpărțirea lumii dusă de
Germania, Italia, Japonia.
-În anii 1931-1932, Japonia pune stăpînire pe
Manciuria (nord- estul Chinei) transformînd-o într-
un stat marionetă numit Mancijou-go.
-În anul 1935, Italia invadează Abisinia
( astăzi Ethiopia). În 1936, forțele militare ethiopiene
au capitulat.
-În 1936-1939- războiul civil din Spania. State care au
intervenit: Germania (de partea generalului
F.Franco),U.R.S.S (de partea guvernului republican
de orientare stîngistă).
 Politica de conceliere a Marilor Puteri făță
de Germaniei.
 La 16 martie 1935 în Germania a fost întrodus
serviciul militar obligatoriu;
 În 1935, hitleriștii organizează un plebescit
(referendum) în regiunea Saar, drept rezultat ea a
intrat în componența Germaniei;
 Martie 1936, trupele Reichului au intrat în zona
demilitarizată a Rinului;
 Martie 1938, Germania anexează Austria
(“Anschluss”);
 La 29- 30 septembrie 1938 este semnat Acordul
(“cîrdășia “) de la Miinchen (Marea Britanie,
Franța, Germania și Italia).
 Neînțelegerea germano-polonă
privitor la orașul Danzig.
Reprezentanții Reichului au cerut
polonezilor “returnarea” orașului port
Danzig și cedarea unei fîșii de pămînt
ce ar fi unit Germania cu Danzigul și
Prusia Orientală.
La 31 martie 1939, Anglia și Franța au
afirmat că vor susține Polonia în caz de
agresiune din partea Germaniei
 Semnarea pactului Molotov-
Ribbentrop și protocolul
adițional secret (U.R.S.S.,
Germania) la 23 august 1939,
la Moscova.
Războiul între 1939-1941
Începutul războiului. Zdrobirea Poloniei.
 La 1 septembrie 1939,

Germania invadează Polonia;


la 8 septembrie, tancurile
Germaniei ajung la periferiile
Varșoviei.
 La 3 septembrie 1939, Franța, Marea Britanie și
dominioanele ei au declarat război Germaniei.
 La 17 septembrie, guvernul sovietic a emis o Notă
prin care ordona Armatei Roșii să ”ia sub ocroticea
sa viața și averea fraților bieloruși și ucraineni din
Polonia”, astfel a comis un act de agresiune
împotriva Poloniei independente.
Invazia Poloniei de către Germania și URSS
 În 1939-1940 –războiul sovieto-
finlandez (105 zile).Tratatul de Pace cu
Finlanda a fost semnat la Moscova la 12
martie 1940 și el prevedea:
- cedarea de către Finlanda în favoarea URSS a
unui vast teritoriu;
- darea în arendă pe un termen de 30 de ani a
peninsulei Hanco, cu dreptul pentru sovietici
de a construi o bază militară, precum și a
cîtorva insule mici din Marea Baltică.
În decembrie 1939 URSS a fost exclusă din
Liga Națiunilor.
 “Războiul ciudat”.
În tot acest timp, francezii și
englezii, adăpostiți în spatele
liniei Maginot pe granița
Lorenei, așteptă fără să
intervină. “Războiul straniu”
a durat pînă la 10 mai 1940.

 În martie 1940, Hitler a elaborat planul de război


“Exercițiul Weser”, ce prevedea cucerirea
Danimarcei și Norvegiei. La 9 aprilie, Germania a
declarat că ”ia sub ocrotirea sa” cele două țări
nordice. Regele Danimarcii a capitulat fără a opune
rezistență, însă regile Norvegiei a respins cerea
naziștilor de a capitula, rezistînd în fața Germanilor
pînă în iunie 1940.
 În octombrie 1939, Hitler a emis
directiva nr.6 “Planul Galben”, care
prevedea distrugerea militară a Franței,
cotropirea Olandei, Belgiei și a
Luxemburgului.
La 10 mai 1940, Hitler a ordonat
începerea operațiilor militare. După o
scurtă împotrivire, armata olandeză a
capitulat. Forțele militare belgiene au
opus rezistență împotriva invadatorilor,
care folosind avantajele războiului
fulger, la 17 mai au intrat în Bruxelles.
Atacul Franței
Armata germană a ocolit la nord “Linia Maginot” și a intrat
în țară.
 La 5 iunie 1940, trupele germane au început ofensiva spre
sudul Franței.
 La 10 iunie 1940, Italia intră în război, declarănd război
Franței.
 La 12 iunie, Parisul a fost declarat “oraș deschis”.

 La 14 iunie, germanii au intrat în Paris.

 La 22 iunie 1940, în pădurea Compiegne, în același vagon


unde Germania, la 11 noiembrie 1918, semnase actul de
capitulare, fiind înfrîntă în Primul Război Mondial, a fost
semnat actul de capitulare a Franței.
Actul de capitulare a Franței prevedea:
 Suspendarea ostilităților;
 Trecerea sub controlul Germaniei a circa
două treimi din suprafața țării;
 Întreținerea de către Franța a unei armate
germane de 400 de mii de soldați;
 Două milioane de prizonieri francezi
urmau să fie trimiși în Germania ca forță
de muncă;
 Armata franceză- să fie demobilizată etc.
Noi acte de agresiune sovietică
 În iunie 1940- Kremlinul a înaintat
guvernului român Notele ultimative,
România fiind nevoită să cedeze în
favoarea U.R.S.S., Basarabia și nordul
Bucovinei.
 În iunie 1940, guvernul sovietic a
înmînat conducătorilor statelor baltice
(Lituania, Letonia, Estonia) note
ultimative, în urma cărora ele s-au
pomenit ocupate de trupele sovietice.
Războiul împotriva Marii Britanii
 La 16 iulie 1940, Hitler a semnat directiva
“Leul de mare”, ce prevedea debarcarea
trupelor germane în Marea Britanie.
Realizarea planului a fost amînată,
conducerea nazistă a decis să bombardeze
orașele și obiectivele militare
britanice.Totuși, eroismul englez a reușit să
reziste agresiunii germane
și să continuie lupta.
Operații militare în nordul
continentului african
 În vara anului 1940, italienii
invadează a Somalia Britanică.
Trupele engleze, staționate în Egipt,
trec în ofensivă și ocupă portul
Bardia, Tobrucul și Benghazi.
 În ianuarie1941, englezii pun
stăpînire pe Addis Abeba (capitala
Etiopiei), trupele italiene, cantonate
în Africa de Est, au capitulat.
Pactul Tripartit
 La 27 septembrie 1940, la Berlin,
reprezentanții Germaniei, Italiei și
Japoniei au semnat Pactul Tripartit-
un tratat de alianță politică și
militară încheiat între cele trei
puteri pe zece ani.
Operații militare din Balcani
 În octombrie 1940, Mussolini- ultimatum
Greciei ( să predee bazele navale ale țării).
Guvernul grec a refuzat să satisfacă
pretențiile italienilor.De pe teritoriul
Albaniei, forțele militare italiene trec la
ofensivă. Dar trupele elene au rezistat,
eliberează țara de invadatori, trecînd chiar în
Albania. Statele axei au suferit prima
înfrîngere. A intervenit Germania, care în
primăvara 1941, invadează Iugoslavia,
ocupă Grecia, cu mari sacrificii, insula Creta.
Războiul germano-sovietic
 La 22 iunie 1941, Germania începe
realizarea planului militar “Barbarossa”,
ce prevedea distrugerea URSS. Folosind
avantajele “războiului-fulger”, germanii au
pus stăpînite pe întinse teritorii
( Letonia, Lituania, Ucraina, Belorusia etc.)
 În septembrie 1941, trupele germane încep
operația “Taifun”, avînd ca obiectiv
ocuparea capitalii URSS, dar victoria
sovieticilor lîngă Moscova a zădărnicit
planul războiului -fulger împotriva URSS.
Extinderea ariei celui de-al Doilea
Război Mondial
 La 7 decembrie 1941,
Japonia a atacat baza
maritimă a SUA-
Pearl Harbor din Hawaii.

 La8 decembrie 1941, SUA au


declarat război Japoniei.

S-ar putea să vă placă și