Sunteți pe pagina 1din 13

ISTORIA

COMPANIEI
BUCURIA
A realizat:Adam Nicoleta, clasa IX
1946
Naşterea legendei
■ Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de
ordonanţa Sovietului de Miniştri al republicii
privind modernizarea şi lansarea producţiei la
Fabrica Nr. 1 din Chişinău, fondată în baza
fostelor întreprinderi rudimentare.Anume acest
an dificil, primul de după război, reprezintă,
conform documentelor, data oficială a „naşterii”
Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza
căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă”
întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”.
1955
Creşterea în forţă
■ În 1946, pe şantierele stabilite de către fabrică
a început construcţia cazangeriei şi secţiei de
compresoare. În termeni deosebit de restrânşi
au fost date în exploatare secţia de
cromolitografie, secţia mecanică, sub-staţia de
transformatoare, staţia de generatoare cu gaz
pentru transportarea gazului la cuptoarele
pentru biscuiţi şi vafele iar în 1955 denumirea
fabricii a fost schimbată în Fabrica de
cofetărie şi macaroane.
1962
Căpătarea numelui

■ În 1962, fabrica este redenumită cu un


nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor
mari şi mici de dulciuri nu numai din
ţara noastră – „Bucuria”. Într-adevăr,
este imposibil de inventat o denumire
mai potrivită pentru fabrica de
cofetărie: doar dulciurile sunt o bucurie
pentru toţi fără excepţie – şi pentru
maturi, şi pentru copii!
1977
Perioada experimentelor
■ În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de cercetare şi
experimentare. Aceasta a avut loc datorită implementării active în
procesul de producere a tipurilor ne tradiţionale de materie primă. Astfel
a început a doua etapă în istoria „legendei dulci”. 
■ Toată multitudinea de roade moldoveneşti a fost plasată pe conveiere ca
aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice aşteptare: elaborările date au
conferit o atractivitate irepetabilă produselor lansate!
1987
Vremea recunoaşterii
■ Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă
forţe însăşi întreprinderea. Către anul
1986 capacităţile de producere au ajuns
la 42 mii de tone de produse de cofetărie
pe an. Acest an a fost marcat în istoria
economiei ţării noastre prin crearea
Asociaţiei de întreprinderi ale industriei
cofetăriei „Bucuria”. Această perioadă
relativ recentă poate fi considerată etapa
a treia în istoria dezvoltării şi
modernizării fabricii.
1992
În pas cu timpul

■ Anii nouăzeci ai secolului precedent au


schimbat radical şi istoria ţării, şi istoria
fabricii „Bucuria”.La 28 septembrie 1992,
prin acord cu colectivul de muncă şi în
conformitate cu Legea Republicii Moldova
„Privind societăţile pe acţiuni”,
întreprinderea de arendă a devenit societate
pe acţiuni de tip închis cu capital mixt de
stat şi privatizat. Astfel întreprinderea a
primit statutul de SACP „Bucuria”.
1994
Societate pe acţiuni
■ În 1994, în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, SACP „Bucuria”
şi-a schimbat forma de proprietate –
acum este o societate pe acţiuni de tip
deschis cu formă privată a capitalului.
Structura producerii SA „Bucuria”
constă din secţii de producere, filiale
cu volum propriu de producere,
echipament special.
Concluzie

■ Marca comercială SA
„Bucuria” este cartea de
vizită a Moldovei. Astăzi
aceasta este cea mai mare
întreprindere producătoare
de produse de cofetărie din
republică. 
■ Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie
deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au
glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei.
■ Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte
dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile
moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei.
■ În prezent SA „Bucuria” este cea
mai mare întreprindere
specializată în fabricarea
producţiei de cofetărie. Volumul
de producere constituie aproape
90 de procente din volumul
producţiei de bomboane din
Republica Moldova.
Vă mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și