Sunteți pe pagina 1din 33

Gestiunea structurilor de primire în turismul

religios
Studiu de caz: Mănăstirea Cernica
2
CUPRINS
Cap. 1. Accesibilitate 
Cap. 2. Prezentarea generală a mănăstirii
 Istoricul, complexul mănăstiresc
Cap. 3. Obiective turistice naturale și antropice din apropierea mănăstirii 
Cap. 4. Patrimoniul religios turistic al mănăstirii / Elemente de atracție
turistică în cadrul lăcașurilor de cult
Cap. 5. Infrastructura turistică și circulația turistică 
5.1. Unitățile de cazare, alimentație, agrement mănăstirești și laice 
5.2. Circulația turistică (fluxul de turiști
Cap. 6 Propuneri de îmbunătățire a situației unităților de primire 
Concluzii
Bibliografie 
3
Cap. 1. Accesibilitate 
Se poate ajunge la prin mai multe
mijloace, transport comun și maxi taxi sau
transport individual, astfel daca folosim
prima varianta vom lua Metroul Republica
sau orice alt mijloc de transport care vă duce
până la Cora Pantelimon. Aici luam
microbuze maxi-taxi 410 și 459. Prin
transport individual se poate ajunge folosind
următoarele indicații DN 3 spre Pantelimon
→ DJ503 → DC301. 4
Cap. 2. Prezentarea generală a mănăstirii
  Istoricul, complexul mănăstiresc

Mănăstirea Cernica este o


mănăstire ortodoxa aflată în
apropiere de București, în
județul Ilfov. Așezat la o distanţă
de numai 12 kilometri spre
răsărit de capitală, complexul
monahal se întinde pe două
dintre insulele lacului Cernica.
5
Mănăstirea Cernica , ctitorie a
marelui vornic Cernica Știrbei și a
soției sale, doamna Chiajna.
Este atestată documentar încă din
anul 1608, printr-un hrisov
domnesc al lui Radu Vodă Șerban,
fiul lui Mihnea Vodă. Începând cu
anul 1608, schitul se vă numi
"Cernica", până la aceasta dată el
fiind numit "Gradiștea
Floreştilor".

6
Complexul monahal Cernica se afla pe două ostroave, : ostrovul Sfântul
Gheorghe cu Biserica Sfântul Mucenic Gheorghe (l842), şi ansamblul
monahal în formă de cetate, ctitorite de Sfântul Ierarh Calinic, fost
stareţ al mănăstirii (1820-1850) şi ostrovul Sfântul Nicolae cu Biserica
Sfântul Ierarh Nicolae.
Aceasta a fost construită de stareţul Timotei între anii 1809-1815, pe
fundaţiile a două biserici: una de lemn pe temelie de piatră, consemnată
în documentele vremii ca prima aşezare monahală cernicană –
Grădiştea Foreştilor, având ca egumen pe Partenie – iar cea de-a doua,
consemnată pe la anul 1606, ca fiind o nouă zidire ridicată peste cea
veche. Aceasta era ctitoria vornicul Cernica Ştirbei, înconjurată de
căsuţe ce ţineau loc de chilii pentru vieţuitorii de atunci, dornici de
nevoinţă în vederea desăvârşirii.

7
Biserica construită de Cernica Ştirbei, din cauza unor degradări
structurale, va fi demolată şi, pe temeliile ei, stareţul Timotei va
construi actuala Biserică Sfantul Nicolae, una dintre cele mai
impunătoare lăcaşuri de cult. În partea de nord a ostrovului Sf.
Nicolae se află Biserica Sfântul Lazăr, ctitorită de stareţul Gheorghe
în 1804, a cunoscut numeroase modificări în timpul lucrărilor de
restaurare executate în vremea stareţului Zosima Pârvulescu, în anul
1936.
De la ctitoria modestă din anul 1606 a vornicului Cernica, mănăstirea
a crescut ca dimensiuni şi importanţă social-religioasă. Astăzi ea
ocupă cele două ostroave, Sfântul Nicolae şi Sfântul Gheorghe. În
ostrovul Sfântul Nicolae se află Biserica Sfântul Ierarh Nicolae
(1815), Biserica Sfântul Lazăr (1804), un corp de chilii, câteva case şi
cimitirul. În ostrovul Sfântul Gheorghe se găseşte cetatea, în mijloc
cu biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (1842), trei paraclise,
două case memoriale, muzeul mănăstirii,
8
trapeza, biblioteca şi alte
Mari duhovnici ai Mănăstirii
Cernica
Stareţul Gheorghe, care revigorează
viaţa monahală de aici dându- i noi
dimensiuni duhovniceşti şi în acelaşi
timp reface aproape din temelie întregul
aşezământ. Pentru viaţa sa plină de
dăruire, smerenie şi sfinţenie, stareţul
Gheorghe este canonizat la 3 decembrie
2005. Moaştele sale se află în Biserica
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din
ostrovul cu acelaşi nume.

9
Sfântul Ierarh Calinic

 ZideşteBiserica Sfântul Mare Mucenic


Gheorghe cu cetatea din jur în ostrovul
Sfântul Gheorghe, trapeza şi biblioteca.
Pentru vrednicia sa, dar mai ales pentru
viaţa sa sfântă a fost ales în 1850
episcop al Râmnicului şi Noului Severin
spre „a îndrepta Biserica şi clerul care
erau în scăzământ”. Adoarme în
Domnul la 11 aprilie 1866, iar la 23
octombrie 1955 este canonizat. Moaştele
lui se află în Biserica Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, ctitoria sa.
10
Şcoală de pictură a activat până spre sfârșitul
secolului XIX, fiind model de formare și organizare
pentru școlile de zugravi de subțire înființate în
decursul veacului XIX. Aici au studiat si au pictat
zugravi precum Nicolae Teodorescu (profesorul lui
Gheorghe Tattarescu), David Adam si Gheorghe
Fruginschie.
Iconografia este cvasi-tradițională, însă maniera de
tratare a temelor și de alcătuire a compozițiilor
încep să fie subordonate concepțiilor inovatoare ale
epocii( neoclasică). De asemenea, în aceeași perioadă
la mănăstirea Cernica a funcționat și un atelier de
caligrafie. Bogăția de artefacte păstrate, provenind
de la cele două ateliere, de zugravi și de caligrafi,
constituie marca identitară a acestui locaș monastic,
întreaga expunere fiind organizată în jurul ei.Tot
aici a functioant şi un seminar monahal. 11
Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

12
13
Biserica Sfântul Nicolae

14
Biserica Sfântul Lazăr

15
Arhitectura celor două biserici,
Sfântul Gheorghe şi Sfântul
Nicolae este monumentală, cu
plan trilobat, cu abside laterale şi
turle impunătoare. Boltirile
naosului şi ale pronaosului sunt
susţinute de coloane de zid
puternice. Biserica Sf. Lazăr din
cimitir este de dimensiuni mai
reduse dar se remarcă printr-o
bogată decoraţie exterioară.

16
Cap. 3. Obiective turistice naturale și antropice din apropierea mănăstirii 

Lacul Pasărea este situat la


marginea Pădurii Cernica,
în zona cunoscuta în
termeni populari drept
Pădurea Pustnicu. Lacul
este format de apele
părăului Pasărea, care își
trage izvorul din pădurea
Buciumeni, de lângă
Mogoșoaia și care se varsă
în răul Dâmbovița

17
Pădurea Cernica se află în estul
Capitalei, pe o suprafață mai mare
decât Băneasa: se întinde de la șoseaua
București – Călărași (DN 3) spre sud,
până la valea Colentinei, unde se află
Lacul Cernica. În zonă, se află
Mănăstirea Cernica, Phoenix Complex
(ponton, loc de joacă pentru copii,
piscină și restaurant), Toya Concept
Events (ballroom) și Extreme Park
Cernica (parc de aventuri-tiroliana,
tir,paintball sau aventura prin copaci)

18
Lacul Cernica este un lac antropic
amenajat pe răul Colentina. În jurul
sau se afla localitățile Cernica și
Căldăraru, iar pe mai multe ostroave,
legate atât intre ele, cât și de uscat.Se
întinde pe o suprafață de circa 310 de
hectare, malul sau drept fiind amenajat
cu: un debarcader, un ștrand cu cabine,
un restaurant, terenuri sportive și un
cabinet medical. Pădurea și lacul
Cernica este unul dintre cele mai
importante obiective turistice din
Muntenia.
19
Cap. 4. Patrimoniul religios turistic al mănăstirii / Elemente de
atracție turistică în cadrul lăcașurilor de cult

Muzeul de la Manastirea Cernica a fost


construit în anul 1910, de starețul
Visarion Ionescu, fiind folosită inițial ca
spital al mănăstirii. În primii ani ca
stareț al mănăstirii, episcopul Roman
Ialomițeanul înființează colecția
muzeală a mănăstirii, care va fi
adăpostită de atunci în această clădire.
O nouă etapă în evoluția muzeului
mănăstirii a avut loc în anul 2005, când
întreaga expunere a fost reorganizată cu
prilejul canonizării Cuviosului
Gheorghe de la Cernica. 20
Spațiul expozițional a fost organizat în
jurul a două secțiuni tematice: istoria
Mănăstirii Cernica (prezentată în 3 săli)
și Mănăstirea Cernica - izvor de artă și
cultură (prezentată în cinci săli)

21
Biblioteca Mănăstirii Cernica
adăpostește foarte multe cărți vechi,
manuscrire cu caractere de origine
chirilica, cărți liturgice, istorice, dar și
cărți scrise în limba latina.Aici se află
nu mai puțin de peste 14.000 de
volume. Printre acestea se numără
Sfânta Evaghelie din 1637,Veneția scrisa
în limba greaca și legata în piele având
coperți de lemn, Cazania lui Varlaam
1643,Iași, Biblia lui Șerban Cantacuzino
din 1688 și altele.

22
Casa memorială „ Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
ʺ
Are câteva camere, unite printr-un hol,
precum şi un mic paraclis, fost loc de
rugăciune pentru cuvioşii cernicani înainte
de a fi fost transformată în muzeu. Se
păstrează şi astăzi patul de lemn, tare şi
incomod, veşminte şi icoane de pe vremea
cuviosului, ceea ce te introduce într-o
atmosferă de rugăciune. În această cameră
se păstrează un tablou al Sfântului Cuvios
Paisie Velicikovski, din 1794, sub oblăduirea
căruia Cuviosul Gheorghe şi-a petrecut
mulţi ani, până când a coborât în Ţara
Românească, păstorind mănăstirile de
călugări Cernica şi Căldăruşani. 23
Casa memorială „Sfântul Calinic de la Cernicaʺ

Pe malul lacului, în spatele bisericii care


adăposteşte moaştele Sfântului Calinic,
se află casa memorială a marelui stareţ
şi ierarh din secolul al XVIII-lea.
Ridicată în anul 1842, casa a fost
stăreţie, dar şi chilia smeritului stareţ,
care îmbina lucrul cu rugăciunea.
Anume în această casă a avut loc
episodul din viaţa Sfântului Calinic,
care, asurzit de orăcăitul broaştelor din
lac, le-a poruncit să nu mai facă gălăgie.
Până astăzi, în această parte de lac,
broaştele sunt tăcute
24
Fântână Turcului – popas de legendă care ne aduce aminte
de credința puternică a starețului Calinic

25
Icoane facatoare de minuni şi sfinte moaşte
 
Biserica Sfântul Nicolae din Complexul Cernica deţine o
astfel de icoană, dar nu se ştie cu precizie care dintre cele
7 prezente în interior este aceea. Se bănuieşte că ar fi cea
mai veche dintre ele. Presupusa icoană îl înfăţişează pe
Sfântul Nicolae. Legenda spune că acesta a coborît într-o
noapte în visul Sfântului Calinic şi l-ar fi anunţat că
stareţul Nicandru a murit. La vremea aceea călugării au
notat data respectivă în scriptele bisericii şi trista veste s-
a confirmat.
Moaștele făcătoare de minuni ale Sfanțului Calinic se afla
într-o racla din biserica mare a mănăstirii. Multe sunt
minunile vrednice de pomenire ale Sfanțului Calinic, de la
vindecări miraculoase la întoarcerea bărbaților acasă, la
măritișul fetelor sau la dezbărarea de 26vicii cumplite.
Cap. 5. Infrastructura turistică și circulația turistică 

Evoluția pe ani a numărului unităților de cazare (Cernica, Ilfov)

nr.unit de cazare
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9 90 9 92 4 6 8 0 2 4 6 8
99 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 202
0 2 4 6 8 0
u l1 u l1 ul
1
ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul
An An A n A n A n A n A n A n A n A n A n A n A n A n A n A n

27
Evoluția pe ani a capacității de cazare

nr.unit capacităţi de cazare


2500

2000

1500

1000

500

0
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0
1 99 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 202
n ul n ul n ul n ul n ul n ul n ul n ul n ul nul n ul n ul n ul n ul n ul n ul
A A A A A A A A A A A A A A A A

28
Evoluția pe ani a numarului de sosiri ale turiștilor

nr.sosiri turisti
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
01 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
0
l2
u ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2 ul 2
An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An

29
Evoluția pe ani a nr. de înnoptări

nr.ȋnoptari
300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 00 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202
n ul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul nul
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

30
Cap. 6 Propuneri de îmbunătățire a situației unităților de primire
 
Consider că un punct forte privind dezvoltarea sau îmbunătățirea situației actuale a complexului Mănăstiresc
Cernica este dat de accesibilitate, drumuri mai bune atunci când vine vorba de transportul personal, un altul
privește și crearea unui serviciul ce oferă masa în interiorul mănăstirii, astfel turiștii veniți vor putea gusta din
bunătățile locale. Îmbunătățirea condițiilor actuale de cazare, modernizarea daca este posibil, acest lucru cu
siguranță vă atrage un număr și mai mare de turiști.

Concluzii
 
Complexul monahal de la Cernica este locul de o valoare culturală de neprețuit, cu un trecut istoric foarte
bogat, este prin excelenţă o adevărată comoară a ortodoxiei.
Este un obiectiv turistic ce oferă pe lângă apropierea de Dumnezeu și un loc verde unde oamenii își pot regăsii
liniștea în agitația cotidiană.
Pădurea și lacul Cernica reprezintă un magnet pentru fluxul de turiști, dezvoltarea actuală şi cea viitoare vor
asigura o creştere semnificativă a interesului celor ce vor
31ajunge pe aceste meleaguri binecuvântate.
Bibliografie
 
Luсrărі еdіtе
 
Arhimandrit Bălan, Ioanichie , Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, Bucureşti,
2011
 
Ѕurѕе еlесtrоnісе
 
https://manastireacernica.ro/
https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-cernica-67798.html
Manastirea Cernica - o oază de sfintenie intre cer si pamant | LaTAIFAS
https://www.seebucharest.ro/extreme-park-cernica/
https://www.phoenixcernica.ro/
https://toyaconcept.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=V7xoN56tTBE&t=102s
https://doxologia.ro/viata-bisericii/locuri-de-pelerinaj/biserica-sfantul-nicolae-din-ostrovul-cernic
ai 32
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/sarbatorirea-sfantului-cuvios-gheorghe-la-ctitoria-sa-de-la-c
ernica-167495.html
https://www.librariacartilorbisericesti.ro/wp-content/uploads/Valori-ale-Ortodoxiei-rom%C3%A2ne%C8%99
ti-M%C4%83n%C4%83stirea-C%C4%83ld%C4%83ru%C8%99ani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9qB7CNJEPkI
https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/patrimoniu/muzee-si-colectii-muzeale/muzeul-manastirii-cernica
https://biblioteca-digitala.ro/?volum=3869-manastirea-cernica--1966
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/homepage/casa-sfantului-calinic-izvor-de-liniste-si-bucurie-103558.html
https://basilica.ro/
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/homepage/casa-sfantului-calinic-izvor-de-liniste-si-bucurie-103558.html
https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-calinic-la-cernica/manastirea-cernica-suflarea-duhului-peste-6
8112.html
https://sites.google.com/view/manastireacernica/centrul-sf-calinic
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

33

S-ar putea să vă placă și