Sunteți pe pagina 1din 14

c 

 cc

 c c c
 
 
 

u 
 
 

   


 

 


  


  
   
 
 c 
c c
 


 


  
 u 
 


 


  
 u 

 

 
 
  ! Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a
produselor
"#$%&'"()$% 
 (* - privind produsele agroalimentare ecologice;
u(* - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
34/2000;
"#"&(* ± pentru aprobarea OUG nr. 34/2000;
*+,($% (* - pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea
produselor agroalimentare ecologice;
*+,($% (* - pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie
si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare in
agricultura ecologica;
*+,($% (* - pentru aprobarea Regulilor privind importul si exportul
produselor agroalimentare ecologice;
 (*-- - pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2000.
*+,($% (* - ± pentru modificarile privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice
"#"&(* +,( - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62
din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;
*+,((* +,( - privind modificarea si completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice
privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
 
c c c

½  

   
  ½
 ½ 
  
  

 Î   
 Î  Î
  

  
Î 
 Î   
 

 
 
   


 
    ½ Î  

   
 ½ Î  
  

 
 
  Î   
 
  
 
   

       
    
   

Î 
 ½     
 
 
   
  
     
  

Î 
 
  
 
c c c

c 
   
½ 


      
 

 
 ½ 
  
      ½
 


  
½  
 
   
c  cccc 
  c c

  
  

  
½  
 
 
 
 
 

½ 


 
 

   ½ 
 

½ 
 
   
   A  
    
!
½ 
 ½ 
  

 
  
" !
 
  
 ½ 
½   
  

  
 
A ½   
½ 
  
 ##
 ½ 
 ½ 


$ 

 $ 

 $


 
 !!"! 


 
 .

 

 
 "*),%,/&(),0,1"0),2,+"+"0,()"/&

 
 ),'$%&)3*,0,*"#$%&)3*,+"2*"0)"*"4

 53*'3(,4&(),6,3),2"40,0)"',()"(0,7 

+"2*"0)"*" 

  +,),7,25,',2,+"0,()"/&
 
#  $! 

6 #   
 % 
 
6 &    
  
½ 
 

6 '  

6    


6 
  
   
½ 
 
 
6 (c½ 
) ½ )! 
 
 
6 #   ½ ½     
 
6 ½

' cc
''c # cĂ
c 

# ' ' c&


& c c cc
' 

CONTRACT PRESTĂRI
SERVICII

#' #'ŢIE NECONFORMITĂŢI ACŢIUNI


CORECTIV

c c mNREGISTRARE mN

c# 
c REGISTRUL OPERATORILOR
CONTROLAŢI c'

'''c&' # c
c 
c'*

ACŢIUNI
#' #' NECONFORMITĂŢI CORECTIVE

'' 
 c' 
 c CERERE UTILIZARE

c SIGLĂ NAŢIONALĂ
‘ 
 

 

 
 
 
!   
 
! ½
 " 
! ½
 

! ½
 
  
 
! ½
     


  
 
 


c 
 
 

   
 
!
!
 
 
" ! #1# ' 


 
 


+#   ½   


 
,#    
 
- 
   
 

 

.  


/&
 
0  


1 
  
 
   
 


$ 
 

" ! #Õ 

 
 
 


 
  
 
 ½  
 "
 ½ 

Õ  
 
     "

 

  
 
   


 
   


Õ c


 

 

 
 
  

   
 
 
 ½ 2
c


 '

 
  

Õ 

 
 
 


 1

Õ 
 
   

 
!  
2    
 % 


rrr 
rrr 
rrr %&% 
rrr % 
rrr % 
rrr 
rrr %% 
rrr %% %&
rrr % 
rrr ' 
rrr