Sunteți pe pagina 1din 23

28 Februarie 2022

MANAGEMENTUL INFORMATIILOR
PENTRU AFACERI
ORGANIZATIA ECONOMICO-SOCIALA
- SISTEM, SISTEM CIBERNETIC, SISTEM CIBERNETICO
ECONOMIC -

S, C, F

- Structura
- Comportamnet
- Functionalitate
STRUCTURA -  1. Mod de organizare internă, alcătuire a unui intreg sau sistem;
- 2. mod de asociere a componenelor unui corp sau a unui întreg organizat,
caracterizat prin forma și dimensiunile fiecărui element component, prin
aranjarea
lor unul față de celălalt și prin interacțiunile lor reciproce

FUNCTIONALITATEA - 1 Capacitatea de a îndeplini un rol determinat, o funcție în cadrul


sistemului 
- 2 Utilitate (practică)

COMPORTAMENT - 1. Modalitate de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări sau


situații
- 2. Ansamblul reacțiilor unui construct sau al unei colectivități la factorii de
mediu;
- 3. Conduita
ORGANIZATIA ECONOMICO-SOCIALA
- SISTEM, SISTEM CIBERNETIC, SISTEM CIBERNETICO
ECONOMIC -

S, C, F

STAREA SISTEMULUI
CONCEEPTUL 3 E

1. Eficienta
2. Eficacitate
3. Economicitate
SOLICITARI DIN PARTEA BENEFICIARULUI

3E
Indicatori financiari:
• indicatori ai situaţiei financiare a societăţilor comerciale
• indicatori ai gestiunii resurselor;
• indicatori ai randamentului financiar şi rentabilităţii;
• indicatori ai valorii de piaţă a societăţilor comerciale.
Indicatori nefinanciari: 3E
a/. Interni

1. Structura organizatorica. Fluxul de luare a deciziei. Baza informationala a deciziei.


2. Calitatea managerială a conducerii companiei. Pregatirea profesionala a staff-ului executiv,
prestigiul, experienta. Structura conducerii din punct de vedere profesional. Stabilitatea pe
functii a conducerii.
3. Calitatiile morale ale decidentilor de rangul I si II.
4. Structura actionariatului. Aspecte juridice ale membrilor actionariatului.
5. Calitatea activităţii organizatiei. Existenţa şi viabilitatea planului de afaceri. Evoluţia activităţii
firmei si respectarea planului de afaceri.
6. Prestigiul firmei, al actionariatului si al conducerii executive.
7. Caracterul activităţii, sfera de activitate, segmentul de piaţă pe care actioneaza.
8. Politica de preţuri a organizatiei.
9. Politica de penetrare a pietei
10. Resursele materiale şi umane.
11. Calitatea si eficienta sistemului informational
12. Strategia de marketing a organizatiei
3E
13. Strategia de dezvoltare a organizatiei.
14. Evaluarea riscului in dezvoltarea organizatiei.
b/. Externi:
1. Incadrarea organizatiei in mediul de afaceri in care isi desfasoara activitate. Pozitionarea pe
plan national. Incadrarea geoeconomica si geopolitica.
2. Impactul legislativ national asupra procesului de fuziune ca si asupra functionarii ulterioare a
noii organizatii.
3. Impactul legislativ european asupra procesului de fuziune ca si asupra functionarii ulterioare.
4. Capacitatea de absorbtie a pietei referitor la noile produse.
5. Riscul reputational la nivel national si european.
6. Imaginea politica la nivel national si european.
7. Impactul asupra mediului de afaceri cu toate componentele sale.
8. Concurenti la nivel national si european.
9. Pozitia competitorilor fata de procesul de fuziune.
10.Pozitia principalilor clienti asupra fuziunii
5P
– Model al managementului strategic –

P1 – Purpose (Scopul)

P2 – Principiile

P3 – Procesul (Procesele)

P4 – Persoanele incadrate

P5 – Performantele organizatiei
Purpose (Scopul) refera :

Intentiile organizatiei (scopul auditului) referitoare la :

- Misiune (misiuni)
- Viziunea
- Obiective
- Strategie (Strategii, Strategii sectoriale, Planuri etc.)
Principii:
Acestea reprezinta filosofia de directionare si atitudinile
companiei in discutie referitor la modul in care organizatia ar
trebui sa actioneze in afacerea pe care o deruleaza :

Bazele referentiale sunt:

- Integritate
- Etica
- Valorile fundamentale care ghideaza activitatea
angajatilor.
Procesele:

Se refera la:
- Structra organizatorica a companiei auditate
- Sistemele si subsistemele functionale
- Fluxurile informationale
- Procedurile operationale
- Infrastructurile de sprijin a fluxurilor, procedurilor si a
sistemelor (subsistemelor)
Oamenii (angajatii) :

Persoane individuale si/sau echipe care executa lucrari


(muncesc) in concordanta cu PRINCIPIILE si PROCESELE
gazduite de organizatie cu scopul indeplinirii SCOPURILOR
(Purposes).

Angajatii reprezinte partea activa din companie care


genereaza rezultatele asteptate de la organizatie.
Performanta

Reprezinta masura rezultatelor asteptate, care dau o


imagine a eficacitatii organizatiei, urmare a deciziilor
manageriale luate.

Performantele reprezinta feed-back-ul nececar


managementului strategic .
Pasii modelului 5 P.

P1. SCOPURI (Purposes) identificati :

a) active necorporale (informationale):


- S,W,O,T ( puncte tari, slabe, oportunitati si
oportunitati )
- misiuni,
- viziune,
- tinte,
- obiective
- strategii.

b) compentente de baza pentru leadership-ul


companiei
P2. PRINCIPII

- Pentru PRINCIPII, selectati si oprationalizati o echipa


care sa identifice VALORILE FUNDAMNETALE ale
companiei.

Folisiti o echipa care sa dezvolte:

- Ideea de “valori de baza”


- Strategic Management
- Managementul calitatii
- Evaluare organizationala
- Managementul schimbarii
P3. Proces

- Listare toate procesele


- Documentare procese prin recurs :
- la scheme de flux
- maparea proceselor
- liste de control
- Managerii de proces. Daca acestia nu sunt cunoscuti,
atunci sa desemnam responsabilii cu documentarea
proceselor si imbunatarirea acestora.
P4. Oameni (Persoane)

Ce tip de training este necesar.

Care este directia autoimpusa de echipe ?


5. Performanta

- identificare ce masuri sunt sau ar putea fi


operationalizate

- Stabilirea indicatorilor cheie de performanta (KPI)

- Setarea sistemelor de metrici cu care se vor masura


performantele
Puncte tari ale Modelului 5 P

- Modelul 5 P poate fi utilizat la orice nivel ( corporate sau


IMM )

- 5 P nu contravine nici unui fel de teorie a


managementului, concept sau tehnici.

- 5 P este un model care rezista in timp ( nu se erodeaza ).


Limitari ale Modelului 5 P

- Modelul 5 P solicita intelegerea sistemica a bazelor


conducerii si managementului organizatiilor, la toate
nivelurile (tactic si strategic)

- Pentru ca o organizatie sa fie eficienta si efectiva trebuie


ca toti cei 5 P sa fie sincronizati ( sa se sprijine si sa
interconditioneze )

- Eventuale incompatitibilitati intre cei 5 P conduce la:


- Consum de timp, bani, energie
- Frustari si insatisfactii de tot felul
?

S-ar putea să vă placă și