Sunteți pe pagina 1din 16

-Specii invazive

-Seminar III-

Definitie

Specii exotice se refer la speciile str ine p trunse ntr-un ecosistem. Termenul nu se limiteaz i nu se refer doar la specii din zone tropicale, ci se refer la orice specie nou introdus . Alti termeni folositi uneori sunt specii nenative, non-native, non-indigene, introduse. Termenul recomandat i utilizat n legisla ie este ns de specie str in .

Definitie

Botanistii folosesc uneori termenul de specii adventive. Un termen frecvent folosit de botanisti este specii xenofite. Acestea pot fi, in functie de momentul introducerii: - arheofite introduse inainte de anul 1500 - neofite introduse dupa anul 1500

Colonizarea uscatului de catre specia umana care a reusit sa depasesca practic orice bariera geografica urmata apoi de migratiile unor grupuri de indivizi, schimburi comerciale si razboaie practic continue, au creat conditii favorabile pentru dispersia unor alte specii. Introducerile de specii noi datorate activit ilor antropice pot fi: 1. Accidentale - atunci cnd o specie este transportat pasiv de om sau scapa in natura din captivitate; 2. Deliberate (autorizate sau neautorizate). 3. Facilitarea dispersiei.

Ponderea speciilor de plante straine


REGIUNEA SUPRAFATA (km2) SPECII NATIVE SPECII STRAINE %

Antigua Marea Britanie Insulele Canare Insulele Galapagos Arh. Hawaii Noua Zeelanda Australia Franta Polonia Spania

442 241.600 7.300 7.900 16.500 268.670 7.617.930 550.100 304.450 499.440

900 1492 1700 541 1100 1790 17.500 4400 2025 4900

180 405 700 240 880 1570 1750 500 275 750

16 21 29,2 30,7 44,4 46,7 9,1 10,2 12 13,3

Sp. aclimatizata

Principalele etape n procesul de invazie al unei specii str ine.

Sp. naturalizata

Sp. straina neinvaziva Sp. straina invaziva

Dinamica efectivelor unei specii str ine p trunse ntr-un ecosistem cu un efectiv ini ial N0. Ace tia pot muri rapid, f r s se reproduc (a), pot s se aclimatizeze (adic supravie uiesc dar nu se reproduc) (b), se pot reproduce dar nu i extind mult arealul n cazul speciilor str ine neinvazive (c), sau pot s devin specii str ine invazive (d).

Introducerile accidentale Din cauza diversific rii conexiunilor i a ratelor de schimb ntre componentele sistemului social uman i ntre acestea i ecosfer , sunt facilitate introducerile accidentale. M surile de carantin i de prevenire, orict de severe, nu pot stopa acest proces, ci pot doar s l ncetineasc . Principalele c i de introducere accidentale sunt datorate:

1. utiliz rii pe scar tot mai larg a containerelor n transportul de marf 2. utilizarii apei ca lest pe vapoare 3. traficului aerian 4. cresterii importantei comertului cu animale de companie si plante ornamentale

Apa de balast

Peste 7000 specii sunt transportate anual prin apa de balast.

Introducerile deliberate Se refer la specii care sunt incluse in urmatoarele categorii:

1. Valoare economic (n principal plante agricole, i silvice, animale domestice), 2. Cinegetic (de exemplu fazanul, muflonul), 3. Piscicol (crapii chineze ti, p str vul curcubeu) 4. Estetic (plante ornamentale, animale de companie, pe ti, plante si animale de acvariu), 5. Controlul biologic (specii de parazi i i pr d tori introdu i pentru controlul biologic al unor d un tori).

Specii cu valoare economica

Plante agricole

Efecte negative si amenintari


Schimb ri n modelele competi iei pentru resurse (hran , spa iu, zone de reproducere etc) Introducerea de noi grupe func ionale i modificarea re elelor trofice; Limitarea resurselor mediului (spa iu, nutrien i, lumin , oxigen etc); Introducerea de specii poten ial toxice sau produc toare de toxine (specii de microalge ce produc nfloriri toxice); Introducerea de agen i patogeni sau parazi i (virusuri, bacterii, fungi ecto sau endoparazi i) asocia i cu speciile invazive. Speciile invazive ar putea fi imune la efectul acestora dar nu i cele autohtone. Un num r foarte mare de agen i patogeni poate n final afecta speciile introduse. Efecte genetice asupra speciilor autohtone (hibridizare, modific ri ale fondului comun de gene, pierderi ale genotipurilor autohtone); Dispersare, mpr tiere necontrolat printr-un r puns fiziologc nea teptat; o verig lips n ciclul de dezvoltare al unei specii

Introducerea unei specii care reprezint parazite;

Efecte pozitive, beneficii

Cre terea biodiversit ii Refacerea lan urilor trofice n ape poluate datorit unor specii invazive rezistente; Surs complementar de hran pentru speciile autohtone; Cre terea gradului de bioturbare a sedimentelor i n felul acesta la disponibilitatea oxigenului i asigurarea de condi ii mai bune pentru denitrificare; Cre terea capacit ii de biofiltrare; Asigurarea de ni e ecologice pentru o serie de specii; Prevenirea eroziunii (rizomii unora din plantele din zonele intertidale);

Studiu de caz Marea Neagra

Extinderea arealului speciei Rapana venosa in Marea Neagra.

Studiu de caz Marea Neagra

P trunderea ctenoforului Mnemiopsis leidyi n Marea Neagr i bazinele marine adiacente

Gomoiu, Skolka (1996)

Studiu de caz Marea Neagra

Extinderea arealului speciei Eriocheir sinensis