Sunteți pe pagina 1din 10

Tema:

Oxizii nemetalelor
FORMULA GENERALĂ
E O
E2Ox
X 2
OXIZI ACIZI: carora le OXIZI NEUTRI: carora nu le
corespund acizi oxigenati. corespund acizi.

De exemplu: De exemplu:
OXIDUL DE SULF (IV) OXIDUL DE CARBON (II)
SO2 CO;
SI OXIDUL DE AZOT (II)
NO.
Prefixul care indică
numărul atomilor
de oxigen + oxid +
de + denumirea  CO -monoxid de carbon
nemetalului  SO3 -trioxid de sulf
 CO2 -dioxid de carbon
 SiO2 - dioxid de siliciu
 P2O3 -trioxid de fosfor
 P2O5 -pentoxid de fosfor
a) Arderea substantelor simple in oxigen (cu exceptia halogenilor):
C+O2(exces) →CO2+Q
2C+O2 (insuficienta)→2CO+Q
S+O2 →SO2+Q
4P+5O2(exces) →2P2O5+Q
b) Arderea sau oxidarea substantelor gazoase compuse:
2H2S+3O2 →2SO2+2H2O+Q
2SO2+O2 →2SO3+Q(in prezenta catalizatorului de V2O5)
c) Calcinarea substantelor solide compuse:
4FeS2+11O2 →8SO2+2Fe2O3+Q
2CuS+3O2 →2CuO+2SO2+Q
d) Descompunerea in procesul de calcinare a unor saruri:
CaCO3 →CaO+CO2
2Mg(NO3)2 →2MgO+4NO2+O2
e) Interactiunea arurilor acizilor instabili cu acizii tari:
CaCO3+2HCl →CaCl2+H2O+CO2
Na2SO3+2HCl →2NaCl+H2O+SO2
1. Reacţia cu apa:
Oxizii nemetalici reacţionează cu apa cu formare de oxoacizi.
CO2 + H2O → H2CO3
SO3 + H2O → H2SO4
N2O5 + H2O → 2 HNO3
2. Reacţia cu bazele solubile:
Oxizii acizi pot reacţiona cu bazele solubile după schema generală:
oxid acid + bază → sare + apă
Exemple:
SO3 + Ca(OH)2 → CaSO4 + H2O
CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O
3. Reacţia cu oxigenul:
Oxizii nemetalelor cu valenţă inferioară se pot oxida la oxizi superiori prin reacţia cu oxigenul:
2 CO + O2 → 2 CO2
2 NO + O2 → 2 NO2
2 SO2 + O2 → 2 SO3
CaO+CO2 → CaCO3
3CaO+P2O5 → Ca3(PO4)2
*5.Reactia cu bazele insolubile la topire:
Mg(OH)2+SiO2 → MgSiO3+H2O
Ca(OH)2+SiO2 → CaSiO3+H2O
*6.Reactia cu sarurile (numai la topire):
SiO2+CaCO3→CaSiO3+CO2
SiO2+Na2CO3 → Na2SiO3+CO2
Alte reacţii ale oxizilor
7.Reacţia cu agenţii reducători
Fe2O3+ CO→ 2 FeO + CO2
CO2+ C → 2 CO
CO+FeO →Fe+CO2
SiO2- este folosit atat pentru CO2 -este intrebuintat pe
prepararea sticlei obisnuite, larg in fabricarea si
cat si pentru prepararea sticlei producerea apei gazoase.
termorezistente.

CO2- de asemenea
este folosit pentru
Preparearea ghetii uscate,
Numita si gheata carbonica,
Folosita in diverse domenii.

S-ar putea să vă placă și