Sunteți pe pagina 1din 14

TEORIA JOCURILOR

N RELA IILE INTERNA IONALE

BIBLIOGRAFIE


Anatol Rapoport, Albert M. Chammah: Prisoner's dilemma: a study in conflict and cooperation. cooperation. University of Michigan Press, 1965 Robert Axelrod: Die Evolution der Kooperation. Kooperation. Oldenbourg Verlag, 2000 Eggebrecht, Winfried; Manhart, Klaus: Fatale Logik: Egoismus oder Kooperation in der Computersimulation, Computersimulation, 1991

UTILITATEA TEORIEI JOCURILOR
Teoria jocurilor ne ajut s n elegem felul n care ra ion m atunci cnd lu m decizii ce implic mai mult de un actor. Ea ne arat de ce trebuie s in cont de deciziile altora, ca i de propriile decizii, de ce ceea ce ssa petrecut n trecut e relevant n aceea i m sur ca i ceea ce s-ar putea ntmpla n viitor i de sce valorile proprii trebuie s se dezvolte astfel nct s acopere binele comun i nu doar binele meu individual.

UTILITATEA TEORIEI JOCURILOR
n teoria jocurilor fiecare decident, sau juc tor , are un num r de op iuni care pot da na tere unei serii considerabile de rezultate , n func ie de alegerile f cute de el sau de ceilal i juc tori. Astfel, dac sunt patru juc tori, fiecare avnd trei posibilit i de a ac iona, vor rezulta 81 (3x3x3x3) de rezultate posibile. Fiecare rezultat este evaluat de c tre fiecare dintre juc tori potrivit propriului s u sistem de valori iar valoarea pe care juc torul i-o atribuie e inumit c tigul s u.

DILEMA PRIZONIERULUI
 

Odat ce recunoa tem c exist i al i actori care iau propriile lor decizii, apar n mod natural conflictele. Dilema prizonierului este cel mai cunoscut i mai familiar dintre jocuri. Ea a fost sesizat pentru prima dat de c tre Protagoras, l-a impresionat profund pe lPlaton i mai trziu pe Hobbes - care a f cut din ea temelia argumentului s u pentru Leviathan. Forma sa modern i se datoreaz lui A.W. Tucker
A a cum a scris S.J. Hagenmayer n The Philadelphia Inquirer ( Albert W. Tucker, 89, Famed Mathematician , Thursday, Feb. 2, 1995, p.. B7), n 1950, pe cnd se adresa unei audien e formate din psihologi la Universitatea Stanford unde era profesor invitat, dl. Tucker a creat Dilema prizonierului pentru a ilustra dificult ile ce apar n ncercarea de a analiza anumite tipuri de jocuri. Explica ia simpl a dlui. Tucker a fost de atunci sursa a numeroase articole n domenii diverse precum filosofie, etic , biologie, sociologie, tiin e politice, economie i, binen eles, teoria jocurilor.

DILEMA PRIZONIERULUI. DESCRIEREA SITUA IEI
Doi prizonieri sunt b nui i c au s vr it o infrac iune. Pedeapsa maxim pentru aceast infrac iune este de cinci ani. Celor doi prizonieri li se face o propunere pe care cei doi o cunosc. Dac unul dintre ei m rturise te i astfel i mpov reaz partenerul, atunci scap nepedepsit cel lalt trebuie s isp easc o pedeaps de cinci ani. Dac cei doi decid s nu m rturiseasc , r mn doar dovezi prezumptive care le vor aduce o pedeaps de doi ani. Dac amndoi m rturisesc, pe fiecare l a teapt o pedeaps de patru ani. Prizonierii sunt chestiona i separat unul de cel lalt, astfel nct nici unul dintre ei nu va cunoa te nici nainte i nici dup chestionare inten ia celuilalt. Aceast dilem poate fi numit paradox, deoarece decizia prizonierilor luat individual i con tient (aceea de a m rturisi) i decizia colectiv (aceea de a t inui) sunt divergente.

DILEMA PRIZONIERULUI. MATRICEA RECOMPENSELOR


Matricea recompenselor arat n felul urm tor:  A t inuie te, B t inuie te A: 2 / B: 2  A t inuie te, B m rturise te A: 5 / B:0  A m rturise te, B m rturise te A: 4 / B: 4  A m rturise te, B t inuie te A:0 / B: 5 Semnifica ia rezultatelor:  0... temptation Recompens pentru tr dare unilateral (libertate)  2... reward Recompens pentru cooperarea lui A cu B (doar pedeaps de doi ani)  4... punishment Pedeaps pentru tr dare bilateral (patru ani de pedeaps )  5... sucker's payoff Pedeaps pentru n elarea ncrederii

DILEMA PRIZONIERULUI. INTERPRETARE
n mod individual, pare s fie pentru fiecare avantajos s coopereze. Prizonierul se gnde te astfel: Dac cel lalt coopereaz , mi pot reduce pedeapsa la patru ani, dac cooperez i eu; ns dac cel lalt t inuie te faptele eu; s vr ite: pot s -mi reduc pedeapsa de la doi ani la zero prin declara ia mea! Deci trebuie s m rturisesc faptele orice s-ar ntmpla!. s- ntmpla!. Decizia de a m rturisi faptele s vr ite nu depinde de comportamentul celuilalt i pare s fie ntotdeauna avantajos s m rturiseasc . O astfel de strategie care este aleas f r a ine cont de decizia oponentului este denumit strategie dominant .

DILEMA PRIZONIERULUI. INTERPRETARE
Cum arat i matricea, cei doi prizonieri ar fi totu i mai avantaja i dac amndoi s-ar decide s t inuiasc sfaptele. Atunci ar primi fiecare doar cte doi ani de deten ie. Locul de desf urare a jocului mpiedic n elegerea dintre cei doi prizonieri i provoac astfel o tr dare unilateral prin care tr d torul sper s ob in pentru sine cel mai bun rezultat achitarea (dac cel lalt prizonier t inuie te faptele) sau s primeasc o pedeaps de patru ani n loc de cinci (dac cel lalt prizonier m rturise te). Dac amndoi fac acest lucru, i nr ut esc astfel i individual situa ia, deoarece acum fiecare prime te cte patru ani n loc de cte doi ani.

DILEMA PRIZONIERULUI. INTERPRETARE
Dilema prizonierului const din aceast divergen a strategiilor posibile. Presupusa analiz progresiv , ra ional a situa iei induce pe cei doi prizonieri la m rturisire, ceea ce conduce la un rezultat prost (alocare care nu este optim ). Rezultatul mai bun ar fi atins prin cooperare, ns acesta este susceptibil de tr darea ncrederii.

DILEMA PRIZONIERULUI. JOCUL UNIC
Conform analizei clasice a jocului, n dilema prizonierului jucat o singur dat , singura strategie ra ional pentru individul interesat de binele propriu este aceea de a nu coopera cu cel lalt prizonier, ci s m rturiseasc i astfel s -l tr deze pe cel lalt. Prin decizia sa prizonierul nu poate influen a comportamentul celuilalt prizonier i independent de decizia luat de cel lalt se plaseaz ntr-o pozi ie mai bun ntrdac nu coopereaz (m rturise te). Aceast analiz condi ioneaz faptul c juc torii se ntlnesc o singur dat , iar hot rrile lor nu pot influen a interac iunile de mai trziu. Deoarece este vorba despre o dilem autentic , din aceast analiz nu reiese nici o instruc iune clar (concluzie prescriptiv ) pentru interac iuni reale corespunz toare unei dileme a prizonierului. ntrntr-un joc unic trebuie precizat c este indiferent dac cele dou p r i s-au n eles ntre ele. Situa ia r mne la fel dup o seventual discu ie!

DILEMA PRIZONIERULUI. JOCUL REPETAT
Situa ia se schimb , dac jocul este jucat n mai multe runde (a a numitele turnee iterate). n acest caz o n elare a ncrederii este r zbunat n jocul urm tor sau ntr-un joc de mai ntrtrziu, iar cooperarea este r spl tit . Num rul rundelor nu trebuie s fie cunoscut dinainte, ci trebuie s fie necunoscut. n caz contrar s-ar putea ca pentru strategii sde fapt cooperante s fie profitabil ca n ultima rund s intervin tr darea, deoarece pentru aceasta nu mai este posibil o recompens . Astfel, penultima rund devine ultima, pentru care rezult din nou aceea i situa ie. Din aceasta reiese o solu e neoptim . Problema ultimei runde se aplaneaz dac jocul este jucat ca un - presupus sau actual - turneu nesfr it. Ct de benefic este o anumit strategie ntr-un astfel de ntrturneu, depinde ntotdeauna de strategiile concurente pe care aceasta le influen eaz i nu poate fi declarat n mod absolut.

DILEMA PRIZONIERULUI. JOCUL INFINIT
Jocul se repet , f r ca juc torii s tie cnd va avea loc ultima rund . Dac juc torii se afl n aceast dilem , atunci poate exista o lips de cooperare n jocul urm tor. Faptul de a nu coopera nu este r spl tit (n mod inevitabil), deoarece pentru tr dare (n mod direct) se va primi pedeaps n jocul urm tor, n timp ce cooperarea este r spl tit (n mod constant). Tit-for-tat (Ochi Tit-forpentru ochi) nseamn pedeaps pentru tr dare n perioada ochi) urm toare. n acest caz se vorbe te despre ncredere calculat . Politologul american Robert Axelrod a organizat la nceputul anilor '80 un concurs pe calculator, pe tema dilemei prizonierului repetat . El f cea ca programele de calculator s concureze ntre ele pe baza a diferite strategii. Cea mai de succes strategie i n acela i timp una dintre cele mai u oare a fost Strategia ochi pentru ochi, dezvoltat de Anatol Rappaport. Aceasta nsemna ochi, cooperare (renun are la tr dare), atta timp ct i cel lalt (renun dare), coopera. Dac cel lalt ncerca s - i creeze un avantaj (tr dare), (tr dare), atunci i cealalt parte tr da.

Din tr s tur sistemic a rela iilor interna ionale - anarhia, i prin aceasta, dependen a strict a statelor de auto-ajutorare - rezult , n autocombina ie cu faptul c nu exist practic mijloace militare cu un caracter eminamente defensiv, o problem central a politicii interna ionale. Analistul politic american John H. Herz a introdus n 1950 un concept potrivit n acest sens: dilema siguran ei. Acest concept atrage aten ia sens: ei. asupra faptului c m surile militare, chiar i atunci cnd sunt introduse de A cu scopuri defensive, apar pentru B ca un factor de amenin are, B narmndunarmndu-se prin urmare la rndul s u, fapt care spore te sentimentul lui A de nesiguran . Astfel se ajunge nu doar la o spiral infinit a competi iei ntru narmare , sentimentul de siguran necrescnd, n ciuda eforturilor militare sporite, ci sc znd din pricina sesiz rii acestei competi ii . Sau, formulat altfel i mai pe scurt: n condi ii de anarhie, dorin a unilateral de cre tere a siguran ei poate duce la o cre tere a nesiguran ei. Dilema siguran ei d astfel o explica ie sistemic problemei securit ii n cadrul politicii interna ionale."

APLICA IE. DILEMA SECURIT II