Sunteți pe pagina 1din 45

PROIECT EDUCAȚIONAL

COPILUL : MINTE ȘI SUFLET


 
COSTACHE IOANA
BĂRBOIU(ȘERB) DANA
PREZENTAREA
PROBLEMEI
 a) Dictatul ideologic actual, al corectitudinii politice universale,
spune că nu există o fire a lucrurilor, ci numai interpretarea
noastră a faptelor, evenimentelor etc, ceea ce înseamnă că
realitatea însăși este o imagine care poate fi oricând deconstruită
și reconstruită la infinit. Astăzi, accentul este pus pe o
emancipare sexuală totală, unde familia devine o „închisoare” a
omului, o limitare a libertăţii sale originare, familia trebuie deci
abolită.
 Copilul trebuie livrat statului, educaţiei dictate de acesta,
educaţie ideologică, realizată împotriva familiei. Obiectivul îl
reprezintă copiii, reeducarea lor, ruperea de morala familială, de
religie.
Un text din noile manuale de clasa a III a,
introdus în școlile din Vrancea de către LGBT
 c) Reamintim că au fost foarte bine învățați elevii vrânceni ce
înseamnă egalitate de gen, roluri de gen și identitate de gen, în
data de 24 februarie 2018, când li s-a spus: "Cred că este
extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gândim
dincolo de binaritatea masculin-feminin, pentru că fiecare avem
în noi, fie că e 0,1%, fie că e 70-80%, din genul pe care îl/ se
consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt
acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici
genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină
amândurora în proporții diferite și variabile sau niciunele…
Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri
diferite, care se pot combina în orice fel posibil. "
 d)Papa Ioan Paul al II-lea spunea despre programul
politic pentru anularea identității de gen a bărbatului și a
femeii că este noua ideologie a răului, iar Gabrielle Kuby
a avertizat care este scopul ideologiei de gen:
"Diferențierea de gen a bărbatului și femeii și
heterosexualitatea ca normă trebuie anulate. În acest scop
a fost inventat cuvântul gen ( gender) pentru că rolurile
de gen pentru bărbat și femeie trebuie anulate.
Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu nu poate fi mai
radicală, mai dementă, decât atunci când omul neagă că
este bărbat și femeie. "
 e) Termeni absolut necesar de cunoscut de către un părinte, în
România. Ce înseamnă că vor învăța copiii noștri? 
În România, omul este frânt în două în sensul că sexul și genul
lui nu ar fi unul și același. Astfel:
- prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și
fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații;
- prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile,
comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le
consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați.
Așadar, copiii noștri vor învăța că sexul și genul sunt două
aspecte diferite ale identității lor. 
Aceasta înseamnă că elevii nu vor mai mai învăța ceea ce credem
noi-ca societate milenară-că intră în atribuțiile femeii și ale
bărbatului. Aceste atribuții devin simple “stereotipii de gen“ care
încalcă “egalitatea de gen“ potrivit cu care orice gen poate
îndeplini în mod egal rolurile celuilalt gen sau, mai simplu spus,
orice persoană, indiferent de sexul pe care îl are, poate fi, în mod
egal, orice gen dorește. 
Egalitatea de gen înseamnă anihilarea, dizolvarea acestei
diferențe de gen dintre femeie și bărbat. Exact aceasta înseamnă
combaterea stereotipurilor de gen- în mod obligatoriu acum,
introdusă în manualele școlare.
 
 Consecințele ideologiei de gen: “Performanțele copiilor scad,
ei devin rezistenți la învățătură, scandal permanent în clasă și
în curtea școlii, violență între elevi, violență contra
profesorilor, violența sexuală între minori “ (G. Kuby).
ARGUMENT/
JUSTIFICAREA
 PROBLEMEI
Până în anii ’70, tratatele de psihiatrie şi codificarea
internaţională a bolilor conţinea diagnosticul de boală numit
„homosexualitate”, fiind trecut la capitolul „deviaţii sexuale”.
În medicina modernă, bazată pe argumente solide, un
diagnostic sau o noţiune se schimbă numai dacă apar dovezi
ştiinţifice, adică studii clinice, care să fie apoi confirmate şi
răs-confirmate. Homosexualii americani însă, care sunt cu
grămada, pentru că din America au plecat astfel de nenorociri
în toată lumea, prin lobby politic şi presiuni non-ştiinţifice, au
determinat Asociaţia Psihiatrilor din S.U.A. să elimine
diagnosticul „homosexualitate” din tratatele de
psihiatrie. Odată cu eliminarea politică a diagnosticului de
„homosexualitate” a dispărut şi tratamentul.
 
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
→ elevi, cadre didactice și părinți deschiși → există riscul ca printre cei menționați
la dialog pe această temă; mai sus să existe și persoane care să nu
→ spații de desfășurare a orelor. dorească să participe și să se implice în
acest proiect, fiindcă susțin cu vehemență
comunitatea LGBTQ, afirmând că trebuie
să fim open-minded.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
→ posibilitatea ca între școli să existe o → UE nu va accepta să ofere sprijin
colaborare de lungă durată și în viitor, financiar, fiindcă deja se implică activ în
extinzându-se la nivel național, precum și susținerea persoanelor cu altă orientare;
colaborarea cu alte școli, alți reprezentanți →Ministerul Educației Naționale a propus
din afara țării, fie Europa sau America. deja disciplina “Dimensiunea de gen de-a
lungul istoriei";
… AMENINȚĂRI
 →-în vara aceasta au fost organizate tabere pentru învățarea egalității de gen de către
adolescenți, pentru “reeducare în spirit gay“. Această practică se va repeta, devenind un obicei;
 →UNICEF sprijină, de asemenea, această propagandă a ideologiei de gen, prin publicarea unui
material, prin care definește dimensiunea de gen;
 - în școlile din America și Europa, copiii sunt vizitați de transgenderi deghizați, cu chipuri
demonice, pentru a se împrieteni cu ei și a-i obișnui cu acest mod de viață, citindu-le povești
specifice;
 -normalizarea pedofiliei: planul diabolic al neomarxistilor lgbt.
Dacă un copil îşi poate alege sexul, de ce nu pot alege şi alte lucruri? 
 - educația sexuală în școli, obiectiv asumat de Ministerul Muncii pentru prevenirea „sarcinilor
nedorite în rândul adolescentelor”, până în 2020, prin "Asigurarea de servicii de sănătate a
reproducerii și planificare familială în rândul copiilor și adolescenților”.Moment în care copiii
vor fi transformați pentru totdeauna în pacienți de tot felul, irecuperabili ca oameni sănătoși,
copii normali sau viitori părinți - doar marfă, bani. Adulții care-și vor asuma atitudinea, să se
aștepte la ce e mai rău. A fost decizia celor care au sabotat si boicotat referendumul pt casatorie.
Scopul real al introducerii "Educației sexuale" în programa școlară din ciclul primar și
gimnazial este de fapt familiarizarea copiilor cu "diversitatea" lgbt și identitatea de gen.
DURATA

Proiectul se va desfășura pe o
perioadă de 6 luni (ianuarie-iunie
2019.
GRUP ȚINTĂ
 Proiectul are scopul de a educa două generații de elevi:
 → elevi ai claselor primare și gimnaziale;
 → elevi ai colegiilor și liceelor din respectiva rază teritorială.
SCOPUL PROIECTULUI
 Proiectul are scopul de a informa în mod corect și în
timp util, copiii și tinerii, cu privire la riscurile
semnalate, în scopul prevenirii unor posibile afecțiuni
emoționale, tulburări de identitate, stări de confuzie,
depresie, izolare, incertitudine, temere, nesiguranță cu
privire la rostul și menirea lor în societate.
OBIECTIVELE
PROIECTULUI
 Specific: clarificarea faptului că genul și orientarea sunt 2 termeni inventați pentru a putea
susține și da credibilitate acestei propagande intrusive.
 Măsurabil: Toți copiii și adolescenții din Focșani vor avea ocazia să beneficieze de lămuriri
cu argumente pertinente, venite din partea specialiștilor: avocat, medic, psiholog,
pastor(6luni, 10000 lei,10 școli și 12 licee).
 Abordabil/de atins: Destinatarii proiectului vor putea cu resursele existente, prin
mobilizarea promptă și activă a celor implicați în proiect, precum și dispunând de cele 6 luni
în prima fază, să aibă o viziune de ansamblu asupra problemei și chiar să reușească să
dezbată cu elevi din alte localități acest subiect, aducând propriile argumente și păreri, în
urma informațiilor și cunoștințelor acumulate în acest timp.
 Relevant: Atunci când elevii vor urmări o dezbatere televizată sau înregistrată pe youtube,
vor putea să facă diferența între adevăr și manipulare, între informare corectă și
dezinformare.
 Încadrat în timp: În cele 6 luni, atât copiii, cât și adolescenții vor putea accesa o cantitate
mare de informații, filtrate și prezentate, explicate pe înțelesul lor de specialiști, astfel încât,
după cele 6 luni de dezbateri în cadrul întâlnirilor, ședințelor, conferințelor, elevii vor avea
oportunitatea să se implice în acțiuni de voluntariat pentru alți copiii și tineri din județ/țară.
ANALIZA PEST
POLITIC ECONOMIC
Ministerul Educației Naționale dorește a)Copiii ai căror situație materială este una
înființarea unei rețele de educatori precară, ajung să devină ținta principală
parentali care să-i învețe pe părinți și pe pentru reeducarea de către membrii și
elevi să nu mai aibă „mentalități susținătorii LGBTQ, prin organizarea unor
conservatoare” și atitudine care conferințe și tabere deghizate, ce promit să
„idealizează familia tradițională”. vorbească despre un subiect general acceptat
Ministerul intenționează să promoveze de întreaga societate, când de fapt, realitatea
„o nouă cultură familială” și „respectul este cu totul alta, iar subiectul este elimniarea
pentru diversitate”. Pentru aceasta, stereotipiilor de gen.
părinții vor urma cursuri de parenting, b)Profesorii, salarii de mizerie, experții în
fiind necesară numai în primul an o diversitate plătiți regește.
alocare bugetară de 295.041.105 lei, Pentru o muncă de patru ore pe zi, ei vor fi
pentru 2.553.861 de părinți. remuneraţi cu 4000 de lei, cam vreo două
salarii şi jumătate de cadru didactic.

SOCIAL TEHNOLOGIC
Implicarea părinţilor în procesul Pe plan naţional şi mondial se constată un
instructiv-educativ a scăzut. Multi dintre accent pus pe tehnologia informaţiei şi
elevi provin din familii sărace, comunicării. S-a implementat un program
dezorganizate. informatic ce ajută la dotarea cu echipamente
Majoritatea părinților sunt plecați în moderne, calculatoare noi în toate locațiile
străinătate, iar copiii rămân în grija școlii. Astfel, profesorii pot asigura un
bunicilor, rudelor, sau chiar a fraților caracter interactiv.
mai mari. Efectele acestor probleme
RESURSE
 Resurse umane: cadre didactice, părinți, profesori, consilieri
școlari, psihologi, preoți, medici, avocați, reprezentanții unor
asociații.
 Resurse materiale: pliante, broșuri, materiale video, cărți,
interviuri, articole,excursii, vernisaje, expoziții fotografice.
BUGET
 Bugetul alocat orașului Focșani pentru tipărirea de broșuri,
pliante, mobilizarea cadrelor didactice și a părinților în scopul
informării corecte a copiilor și tinerilor, materiale digitale de
ultimă generație, cheltuielile ocazionate cu efectuarea
deplasărilor ce se impun, onorarii aferente contraserviciilor
efectuate de avocat, psiholog, medic, consilier pastoral, în
cadrul tuturor școlilor primare și gimnaziale, precum și a
liceelor existente în raza teritorială a orașului Focșani.
 Suma alocată în faza incipientă a proiectului este de
aproximativ 10.000 lei, grație sponsorizărilor oamenilor de
bună-credință, care încurajează acest proiect, înțelegând
necesitatea lui, ce vor fi distribuiți în mod echitabil către 10
școli generale și 12 colegii și licee.
ACTIVITĂȚI
Ianuarie 2019
 În prima lună a președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, capitala țării va găzdui o expoziție de fotografii dedicată
Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei și Familiei Imperiale, intitulată
Ultimul Țar Romanov. În ziua de 17 iulie 1918, Ţarul Nicolae al II-
lea al Rusiei şi familia lui au fost asasinaţi cu sălbăticie de
bolşevici. Această tragedie, petrecută în timpul Primului Război
Mondial, avea să deschidă calea unei nesfârșite suferințe pentru
poporul rus. O sută de ani au trecut de la uciderea ultimului împărat
rus și a familiei lui. Acesta este un exemplu elocvent de familie
creștină unită, ce a fost martirizată, iar masacrul de la Ekaterinburg
a rămas unul dintre cele mai rușinoase episoade din istorie.
ACTIVITĂȚI
 Februarie 2019
 Psihologul, consilierul școlar, directorul de școală, profesorii care au predat
lecția din manualul Să dezlegăm tainele textelor literare, de clasa a III-a, ce
conținea material nepotrivit pentru niște copii vulnerabili, vor fi nevoiți să
aducă explicații și lămuriri elevilor din clasele primare, pentru a stopa orice
efect produs de acele îndemnuri și curiozități nelalocul lor.
  Parcurgerea unui material informativ Dr. Paul R. McHugh, Profesor Eminent
de Psihiatrie la Universitatea Johns Hopkins și fost șef al secției de psihiatrie la
Spitalul Johns Hopkins, care a studiat persoanele transgender timp de 40 de ani,
a declarat că este un fapt științific că „bărbații transgender nu devin femei și că
nici femeile transgender nu devin bărbați”.Iadul nu are altă înverșunare decât
interesul de a se travesti într-un principiu moral.
ACTIVITĂȚI
ACTIVITĂȚI
 Martie 2019
 Intelectualii de marcă ai României, care sprijină familia tradițională vor realiza un
vernisaj, cu titlul Regina României, prima femeie din istorie care conduce Casa
Regală a României. 
 Pe 26 martie 2019 Majestatea Sa Regina Margareta a României va împlini 70 de
ani, prilej cu care va fi organizată o expoziție, în care vor fi expuse 40 de panouri
fotografice, ce vor înfățișa perioade din copilăria și tinerețea Principesei, alături de
familia Custodelui Coroanei. Tinerii români au nevoie să restabilească legătura cu
istoria ce le-a fost furată și să aibă ocazia de a vedea un model real, autentic de
familie regală unită, aflată în exil, în care credința, iubirea și speranța au
reprezentat pilonii de bază, ce i-a ajutat să depășească toate obstacolele.
 ”Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Nu
văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe
care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri. Aşa să ne ajute Dumnezeu!” -
MAJESTATEA SA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI 
ACTIVITĂȚI
ACTIVITĂȚI
 Aprilie 2019
  
 Preoții creștini vor organiza o excursie la biserici din București: Sfântul Gheorhe Nou, lăcaş voievodal al Sfinţilor
Martiri Brâncoveni, biserica Domnița Bălașa, ctitorită de fiica Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.
Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache,
sunt prăznuiți pe 16 august. Domnia lui Constantin Brâncoveanu a început sub semnul apariției Bibliei în limba
română, numită "de la București", în anul 1688. Si-a asumat rolul de protector al tiparului și scolilor din Muntenia,
dar și din Transilvania. A dat Bucureștiului o nouă Academie Domnească, transformând școala de la Sf. Sava în
"colegiu public pentru pământeni și străini", cu o programă asemănătoare instituțiilor de grad superior.
 Pentru că a refuzat să se lepede de la credința creștină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când împlinea 60 de ani,
domnitorul român a fost decapitat. Aceeași pedeapsă au suferit-o și cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul
Ianache.
"De legea creștină nu mă las, căci în ea m-am născut și am trăit, și în ea vreau să mor! "
 Pe 15 august 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache au fost declarați sfinți de către
Biserica Ortodoxă Română. 
 Cea mai frumoasă pildă a domnitorului înainte de decapitare: „Fiilor, fiţi bărbaţi!“ Astfel, copiii vor avea un
exemplu de moralitate creștină, de corectitudine și spirit de sacrificiu pentru o cauză mai mare decât propria
familie, și anume mărturisirea adevărului lui Hristos.
 "Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem şi pe ele, ci să le
ducem curate înaintea feţei Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru!".
ACTIVITĂȚI
ACTIVITĂȚI
 Mai 2019
 În luna regalității, diriginții, învățătorii, profesorii, le vor oferi tinerilor ca activitate un act cultural-
vizionarea unui spectacol de teatru, intitulat Royal Fashion. Pe 10 mai românii sărbătoresc independența și
suveranitatea statului român. Cu acest prilej, vor avea ocazia să își dezvolte gândirea autocritică, să își pună
întrebări, dar mai ales să caute răspunsuri. Va urma o dezbatere după vizionarea acestei piese de teatru.
Tinerii vor învăța că ”regalitatea presupune: o înălțare, o înnobilare, o scoatere din mulțime. Monarhia este
ca lumina soarelui unde fluturii calității au putut să zboare în voie, fără frica de a se arde. Comunismul și
lumea haotică de azi, fără de nume, dar sinistră, reprezintă lumina făcută. lampa sau becul la care bieții
fluturi ai calității vin în naivitatea lor și mor uciși cu aripile frânte de căldura ucigașă. România și-a ars
fluturii calității și-i arde fără milă și azi. De asta am făcut acest spectacol, ca să sting lumina ucigașă și să
deschid fereastra ca să intre soarele.” Cu ironie duioasă povestește regizorul Dan Puric despre frivolități și
orgolii (admirabilă scena în care Napoleon este dispus să cucerească lumea pentru Josephine), dar cu mare
tristețe rememorează molima roșie, comunismul, care a alungat sau chiar ucis capete încoronate. Un
moment excepțional din spectacol este scena executării țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale. Istoria
odioasă a masacrării Romanovilor, ploaia de sânge și zborul îngerilor de la sfârșit aduce lacrimi în ochi.
Doare sufletul când locul eleganței și demnității regale a fost luat de ”moda” inculturii crase, a golăniei, a
prostului gust, a ”gândirii” cu viscerele… Situație subtil exprimată prin silirea balerinelor să se
convertească la hip-hop (trainer: Gil), acest dans ”futuristic, democratic, liberal, sexy, wild&crazy” și,
evident, ”Goooooood evening, Budapeeest!”
 Adolescenții vor înțelege că Uniunea Europeană albastră a înlocuit ciuma roșie numită Comunismul.
ACTIVITĂȚI
ACTIVITĂȚI
 Iunie 2019
 *Salvați Familia, Salvați Lumea*
 Intervenția avocatului, ONG, Platforma civică pentru drepturi și libertăți ÎMPREUNĂ, intelectuali de marcă ai
țării se implică.
 Ultimele dispoziții legale în materia educației prevăd:
-includerea în programa școlară a unor noțiuni privind egalitatea de gen;
-integrarea perspectivei de gen în manualele școlare;
-combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor;
-organizarea unei campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanța dezvoltării abilităților non-
cognitive la adolescenți cu accent pe eliminarea stereotipurilor.
 Așadar, este foarte important să cunoaștem toate definițiile noi de mai sus pentru a ne apăra copiii pentru că avem
această posibilitate în baza dreptului prevăzut de art. 29 alin 6 din Constituția României pe care îl au părinții de a
asigura potrivit propriilor convingeri educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Acest drept este
prevăzut nu numai în Constituție, ci și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, unde se statuează
foarte clar dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor potrivit propriilor convingeri religioase,
filozofice și pedagogice.
Platforma civică pentru drepturi și libertăți ÎMPREUNĂ este cea mai mare și profundă formă de unitate a
societății civile din România, compusă din 500 de ONG-uri și peste 1000 de intelectuali, reuniți pentru prima dată
într-un număr așa copleșitor în istoria recentă a României. Platforma ÎMPREUNĂ a realizat, până în prezent,
demersuri internaționale împreună cu peste 250 de ONG-uri din 8 țări.
Să ne unim în demersul de a apăra mintea și sufletul copiilor noștri!
ACTIVITĂȚI
 10.000 LEI SUMA TOTALĂ A PROIECTULUI (buget alocat
de la Consiliul local, sponsorizări și donații);
  6 LUNI :ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2019;
  1.666lei suma alocată fiecărei luni;
REZULTATE
PRECONIZATE
 La finalul acestor demersuri și în urma interpelării mai multor
tipologii de copii și adolescenți, estimăm o marjă de peste
70%, ca fiind pe deplin lămurită, interiorizată și acceptată
problema ca o intruziune de gen, propaganda lgbtq care a
pătruns cu repeziciune în mediul de învățământ românesc, prin
tabere, conferințe și chiar lecții descoperite în manualul
auxiliar.
  
EVALUAREA
PROIECTULUI
 Proiectul a fost bine asimilat și perceput. Acest proiect a
avut menirea de a veni în sprijinul viitoarelor generații de
copii ai României, pentru a le apăra mintea și sufletul
curat de intruziunea de gen a mișcării LGBTQ, cu
sprijinul asociației Accept, ASUR ȘI Mozaiq. S-a înțeles
faptul că Homosexualitatea este o boală a cărui diagnostic
a fost eliminat. Tratamentul încă există, pentru cine
vrea… Eliminarea politică a pederastiei din tratatele de
psihiatrie. Eliminarea diagnosticului a dus la dispariţia
tratamentului. Nu există orientarea sexuală, ci o
propagandă pseudo-ştiinţifică.
CONTINUITATEA/DURABILITATEA
PROIECTULUI
 În urma feedback-ului primit, proiectul Copii: minte și suflet, ce
dorește să apere mintea și sufletul copiilor nevinovați, vulnerabili, în
continuă formare, ce pot fi atrași în mrejele acestei ideologii, se va
extinde la nivelul întregului județ Vrancea, apoi va avea proiecte de
colaborare și cu celelalte județe, devenind în peste un an deja un
proiect național. Sprijinul financiar va veni exclusiv din interiorul
țării, din partea oamenilor care respectă valorile moral-creștine și
cultura românească. Nici o țară nu poate forța, obliga, amenința sau
chiar amenda o alta pentru că își apără valorile strămoșești. Vom
elimina abuzurile îndoctrinării ideologice și corectitudinea politică pe
cât posibil din spațiul public românesc.
  
  
 „Adevărul este unul din lucrurile cele mai importante, capitale, pentru o țară și istoria unei
țări. Acolo unde e minciună, nu poate fi libertate.
 Am spus întotdeauna că adevărul luptă singur.
 Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie.
 Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.
 Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am
luat-o cu împrumut de la copiii noștri.
 Vom avea o șansă în viitor doar dacă ne vom asuma propria noastră răspundere. Nu va veni
nimeni de altundeva să ne ofere binele.
 Copiii și tinerii țării au astăzi o viață fără granițe. În fața computerelor sau călătorind pe
cinci continente, fără nici un complex de inferioritate, ei sunt acea parte a României care ne
așează la nivel de egalitate cu orice altă țară a lumii.
 Mulțumesc părinților și profesorilor care, prin sacrificiu personal, dau copiilor lor un viitor
așa cum nicio altă generație trecută nu a putut avea. ”
  
  
BIBLIOGRAFIE:
 1. Informații furnizate de Coaliția pentru Familie și Platforma Împreună
 2. www.muzesiarme.ro
 3. www.adevarul.ro
 4. www.crestinortodox.ro
 5. www.culturavieții.ro
 6. Manual școlar, clasa a III-a, Să dezlegăm tainele textelor literare, Carmen
Iordăchescu și Dana Dogaru, Editura Carminis.
 7. www.apologeticum.ro
 8. ro.sputnik.md
 9. www.familiaregala.ro
 10. Discursul Majestății Sale Regelui Mihai I al României, în Parlament.
 11. Și adaugi la bibliografie www.activenews.ro- articol pentru The Witherspoon
Institute

S-ar putea să vă placă și