Sunteți pe pagina 1din 30

Fizioterapia

Recuperare, medicin fizic balneologie i

Kinetologia medical


Defini ie: Kinetologia sau kinesiologia este tiin a care se ocup cu studiul mi c rii organismelor vii i al structurilor care particip la aceste mi c ri. Kinetologia medical studiaz mec.neuromusculare i articulare care asigur omului activit ile motrice normale, urm rind i corectarea acestora cnd sunt deficitare;

Kinetologia medical


Clasificare: n func ie de obiectivul urm rit se distinge: 1. Kinetologia profilactic cuprinde totalitatea metodelor i mijloacelor kinetologice care se adreseaz : a) men inerii i nt ririi st rii de s n tate (prevenirii st rii de boal ) = profilaxie primar sau de gradul I; b) prevenirii agrav rii sau apari iei complica iilor unei boli cronice = profilaxie secundar sau de gradul II;

Kinetologia medical

Clasificare: 2. Kinetologia de recuperare metodele i mijloacele kinetologice folosite n refacerea deficitului func ional din bolile cronice, n special ale ap.locomotor i cardiorespirator; 3. Kinetoterapia sau kinetologia terapeutic cuprinde metode i mijloace kinetologice folosite n tratarea unor boli;

Termenii de kinesiologie, kinesiterapie sunt sinonimi; Practic nu exist deosebiri ntre tehnicile celor 3 forme de kinetologie deosebirea const n obiectivele i metodologia de aplicare;

Kinetologia medical Bazele anatomice ale locomo iei
Ap.locomotor - asigur mi carea are ca unitate component de baz unitatea kinetic = ap.neuromusculoartrokinetic (NMAK) alc tuit din articula ie-mu chi-nerv; iechi1. Articula ia dup gradul de mobilitate i libertate a mi c rilor: a) Articula ii cu un singur grad de libertate: - articula ii plane = artrodii mi care de alunecare, f.redus (ntre oasele carpului, tarsului); - articula ii cilindroide - trohoid permite mi carea de rota ie (articula ia radiocubital superioar ) - trohlear (articula ia cotului); b) Articula ii cu dou grade de libertate: - articula ii elipsoide (genunchi); - articula ii selare (articula ia trapezo-metacarpian a policelui); trapezoc) Articula ii cu trei grade de libertate: - articula ii sferoide = enartroze (scapulohumeral , coxofemural ).

Kinetologia medical Bazele anatomice ale locomo iei
2. Mu chiul elementul motor al mi c rii; - dup gruparea n jurul articula iilor, mu chii ndeplinesc roluri diferite: gruparea a) Mu chii agoni ti - dezvolt direct mi carea propus : flexie, extensie, adduc ie, etc; - sunt pu ini n organism, majoritatea mu chilor participnd la mai multe categorii de mi c ri; b) Mu chi antagoni ti - se opun mi c rii primare propuse; - 2 roluri: - rolul de frn amortizarea mi c rii protejarea articula iilor fa de suprasolicit ri mecanice; mecanice; - rolul de adaptare a contrac iei n scopul realiz rii unei regl ri ct mai fine i precise a mi c rilor; c) Mu chii sinergici - ajut mi carea ini iat de agoni ti orientare, reglare i nt rire; ntre agoni ti i antagoni ti exist un echilibru tonic: cnd un agonist se contract , antagonistul lui se relaxeaz .

Kinetologia medical Bazele anatomice ale locomo iei
3. Nervul: a) jonc iunea mioneuronal = sinapsa neuromuscular = placa motorie; b) c ile motorii voluntare: - fasciculele corticospinale = c ile piramidale; - primul neuron motor (central n.m.c) n scoar a cerebral ; - al 2 lea neuron motor (periferic n.m.p) n coarnele anterioare ale m duvei spin rii; - influxul nervos motor axonii n.m.c neuronii intercalari n.m.p c) c ile motorii involuntare: - c ile extrapiramidale: rubrospinal, vestibulospinal, tectospinal i olivospinal; - influxul nervos motor axonii neuronilor motori din nucleul ro u, nucleii vestibulari din bulb, corpii cvadrigemeni, olivele bulbare n.m.p = calea final comun att pentru motilitatea voluntar ct i pentru cea involuntar ;

Bazele fiziopatologice ale locomo iei
Principalele mecanisme fiziopatologice ce stau la baza suferin elor bolnavului i pot fi influen ate prin ex.kinetice:
A. Articula ia i poate pierde: - mobilitatea => redori sau anchiloze; => - stabilitatea => mobilit i articulare exagerate; => Cauze: Cauze: durerea; inflama ia; pierderea integrit ii ap.capsuloligamentar, a congruen ei supraf. osoase articulare sau a func iei musculaturii adiacente; 1. Redoarea = limitare patologic a mi c rii articulare; - obiectul kinetologiei; 2. Anchiloza = pierdere definitiv a mi c rilor articulare; - stadiul final al unor procese care au determinat ini ial redoare; 3. Mobilitatea articular exagerat = inversul redorii; Cauze: Cauze: relax ri i rupturi ligamentare, elonga ii tendinoase, hipotonii musculare, alterarea tampoanelor cartilaginoase; - ex. kinetice pot influen a factorul muscular.

Bazele fiziopatologice ale locomo iei


B. Mu chiul: 1. Atrofia muscular de imobilizare apare ntr-un m.cu inerva ie normal , dar ntrcare a fost pus n imposibilitatea de a func iona; 2. Contractura muscular = tonusului muscular, func ional , reversibil Retractura muscular = contractur muscular veche, ireversibil ( .conjunctiv nlocuie te .muscular) obiectul chirurgiei; 3. Distrofiile musculare progresive = boli degenerative ale m.striat, condi ioionate genetic; pot fi atrofice sau hipertrofice; 4. Oboseala muscular det.de contrac ia intens sau prelungit a m.

Bazele fiziopatologice ale locomo iei


C. Complexul nerv-mu chi: nerv1. Spasticitatea (piramidal ) n sindromul de n.m.c; 2. Rigiditatea (extrapiramidal ) este tot o hipertonie muscular ; 3. Atrofia muscular de denervare: denervare: - m.lipsit de influx nervos degradare structural ; - obiectivul kinetologiei: men inerea func iei i structurii m. pn se va produce reinervarea; D. Nervul: 1. Sindroame hipokinetice det.de leziuni ale n.m.c sau n.m.p (paralizii) 2. Sindroame hiperkinetice det.de alterarea func iei struct.extrapiramidale => apari ia mi c rilor involuntare (ex. B. Parkinson); 3. Sindroame diskinetice au la baz reflexe condi ionate patologice; - denumite crampe profesionale; 4. Tulbur ri n coordonarea mi c rilor voluntare (apraxia, ataxia, discoodonarea); 5. Tulbur ri de sensibilitate; sensibilitate;

Tehnici n kinetologie

Clasificare: I. Th.anakinetice imobilizarea i posturarea; Anakinezia exclude mi carea articular i contrac ia muscular voluntar ; II. Tehnicile kinetice includ mi carea i/sau contrac ia muscular ; 1. Th.kinetice dinamice: - au la baz mi carea; - se realizeaz - prin contrac ie muscular => th.active; => th.active; - f r contrac ie muscular => th.pasive; => th.pasive;

Tehnici n kinetologie
1. Tehnicile kinetice dinamice a) Mi carea pasiv - se face cu ajutorul unei for e exterioare; - pacientul nu face travaliu muscular f r contrac ie muscular ; Indica ii: - sechele posttraumatice combaterea redorilor articulare - n neurologie prevenirea atitudinilor vicioase i men inerea senza iei kinestezice pe segmentele paralizate; Contraindica ii: - articula ii f. dureroase sau cu procese inflamatorii acute; - n tromboze venoase; - n colec ii lichidiene intraarticulare;

Tehnici n kinetologie
1.Tehnicile kinetice dinamice b) Mi carea activ - implic contrac ia muscular a segmentului ce se mobilizeaz ; - poate fi reflex - prin contr. muscular involuntar ; - se aplic n cazul parezelor; voluntar , prin contr. muscular voluntar ; Efecte: Efecte: - cre terea sau men inerea amplitudinii mi c rilor articulare; - cre terea sau men inerea for ei musculare; - rec p tarea sau dezv.coordon rii neuromusculare; 2. Tehnici kinetice statice - contrac ia muscular nu determin mi carea segmentului; a) Contrac ia izometric - mu chiul lucreaz contra unei rezisten e for a sa; - lungimea m. r mne constant , dar cre te tensiunea n m. - determin cre terea for ei i rezisten ei musculare; - determin o rapid hipertrofie muscular ;

Tehnici n kinetologie
2. Tehnici kinetice statice b) Relaxarea muscular - tensiunea de contrac ie n m. => relaxare muscular ; => - exist ntotdeauna o tensiune de contrac ie, chiar ntr-o stare de ntrmaxim relaxare a m. = tonus muscular; - relaxarea poate fi general , legat de relaxarea psihic (metoda Jacobson); - relaxarea local , a unui grup muscular; - metode de realizare a relax rii locale: se execut alternativ contrac ii statice, urmate de relax ri statice; scuturarea ritmic a membrului respectiv, executat de un asistent.

Exerci iul fizic terapeutic


  

Tehnicile de baz descrise reprezint elementele ce alc tuiesc ex. fizic; Mai multe ex. fizice alc tuiesc mpreun o metod kinetologic ; n cadrul ex. fizic sunt necesare contrac iile musculare; Tipurile de contrac ii musculare: a) contrac ia izometric , static ; b) contrac ia izotonic , dinamic : contrac ie izotonic simpl , f r rezisten (eventual for a gravita ional ); contrac ie izotonic contra unei rezisten e: - concentric , capetele m. se apropie, m. se scurteaz (for a exterioar < for a muscular ); - excentric , capetele m. se ndep rteaz , m. se alunge te (for a exterioar nvinge rezisten a muscular );

Metode n kinetologie
     

Metoda Bobath se adreseaz leziunilor de n.m.c; Metoda Kabat de facilitare a actului motor voluntar; Metoda Klapp pentru redresarea scoliozelor; Metoda Williams pentru discopatii lombare; Metodele Jacobson i Schultz pentru relaxarea progresiv ; Metode speciale nu se caracterizeaz printr-un anume obiectiv, ci prin printrutilizarea unei anumite tehnologii: - mecanoterapia, scripetoterapia, suspensoterapia; - hidrokinetoterapia; - terapia ocupa ional ; - trac iunile vertebrale; - manipul rile; - gimnastica aerobic .

Hidrokinetoterapia (HKT)
  

Corect hidrokinetologie; Este metoda exerci iilor kinetice n ap ; Exist 2 modalit i distincte de HKT: 1. HKT par ial - imersia unui membru sau segment de membru; - utilizat pentru mobilit ii articulare; (35-37 - se bazeaz pe efectele apei calde (35-37C): sedarea durerilor relaxarea muscular elasticit ii esuturilor moi; 2. HKT general - imersia ntregului corp; - n bazine trefl sau piscine; - se bazeaz pe 2 fenomene (+ efectele apei calde): plutirea corpului, mi c rile de jos n sus sunt facilitate; corpului, rezisten a opus de ap la mi c rile laterale i la cele de sus n jos;

Terapia ocupa ional (TO) sau ergoterapia
Defini ie: reprezint o metod complex de tratament i recuperare a unor afec iuni fizice sau mentale care utilizeaz munca sau orice alt ocupa ie n vederea corect rii sau compens rii deficien elor func ionale. Urm re te integrarea familial , social i profesional a pers. handicapate;

Principalele activit i sau tehnici folosite sunt clasificate n: 1. Th.de baz (ceramic , tmpl rie, es torie); 2. Th.complementare (cartonajul,marochineria,topografia,dactilografia) 3. Th.de readaptare - activit i care urm resc dobndirea independen ei cotidiene a pacien ilor (mbr cat, sarcini casnice); 4. Th.de exprimare (desen, pictur ) 5. Th.sportive (jocuri sportive sau p r i componente ale acestora); 6. Th.recreative (jocuri distractive adaptate handicapa ilor: ah cu piese grele, popice); n cadrul TO activit i prin care pacien ii sunt nv a i s utilizeze ajutoarele tehnice (crje,bastoane,c rucioare) sau orteze (atele,benzi i bandaje elastice,dispozitive statice i dinamice) menite s transforme mediul ambiant pentru a le asigura independen a social .

Balneologia
I. Apele minerale
- se confer aceast nomenclatur apelor care provin dintr-o surs dintrnatural sau forat artificial i ndeplinesc una din urm toarele condi ii: a) mineralizare sau con inut de s ruri minerale dizolvate > 1g/l; b) prezen a unor elemente chimice cu ac iune farmacologic cunoscut (Fe, Br, I, S, Si, Mn, Al, Li); c) con inut n gaze dizolvate cu efecte biologice, n concentra ii stabilite biologice, (1000 mg CO2/l, 1 mg H2S/l); Ape plate = ape naturale subterane lipsite de gaze dizolvate; d) t > 20C, ce le confer caracteristica de ape termale: t 20 - ape hipotermale 20-31C 20-31 - ape termale (izoterme) 32-38C 32-38 - ape hipertermale > 38C; 38 e) existen a unei ac iuni terapeutice tiin ific recunoscut .

Balneologia
I. Apele minerale Ape minerale: a) de mas (statut de aliment, pot fi modificate n con inut); b) terapeutice (statut de medicament, se interzice orice modificare); Modalit i de aplicare ale apelor minerale: a. Cur extern = balnea ie b. Cur intern = crenoterapie c. Aplicare pe tegumente i mucoase

I. Apele minerale
1. Apele oligometalice (acratice) - categorie particular - nu ndeplinesc niciuna din cond. clasific rii chimice: mineralizare total < 1g/l nu con in elemente farmacologic active (I, S, Fe, etc) nu con in gaze terapeutice (CO2, H2S) a) termale => ape acratoterme (Felix, Va a de Jos) Cur extern pt. balnea ie HKT n bazine i la cad . Efecte: antialgic, antispastic i decontracturant, vasodilatator; Indica ii: - afec iuni ale ap.locomotor; - afec iuni neurologice centrale i periferice; - afec iuni ginecologice; Cur intern Efecte: diuretice i antispastice pt. tub digestiv Indica ii: - afec iuni tub digestiv, c i biliare; - afec iuni renale i c i urinare; b) ape acratopege: t < 20C la izvor (Izv.7 C lim ne ti,11-12 Ol ne ti) acratopege: t 20 ti,11Cur intern Efecte: diuretice Indica ii: - afec iuni renale, c i urinare, boli metabolice

I. Apele minerale
2. Apele alcaline i alcalino-teroase alcalinoApele alcaline: 1g/l s ruri cu pred. ion bicarbonic legat de Na i K; alcaline: Apele alcalino-teroase: 1g/l s ruri cu pred. ion bicarbonic + Ca i Mg; alcalino-teroase: De obicei sunt izvoare mixte (+CO2, S, Fe, NaCl); a) Apele alcaline pure Cur intern : Efecte: Efecte: - inhibarea secre iei gastrice cu 1 or nainte de mese; - stimularea secre iei gastrice n timpul sau cu pu in nainte de mese - accelerarea evacu rii stomacului, calmarea durerilor - efect coleretic - alcalinizarea urinii (litiaze urinare acide); Indica ii: crenoterapia afec . digestive, hepatobiliare, metabolice, renale b) Apele alcalino-teroase i cele mixte Cur intern : alcalinoEfecte i indica ii - efecte excito-secretorii digestive, mai ales gastrice excito- ionii de Ca infl. proc. inflamatorii i alergice, tulb. neurovegetative i metabolice fosfo-calcice; fosfo- efecte diuretice => cure de diurez n bolile urinare i metabolice. =>

I. Apele minerale
2. Apele alcaline i alcalino-teroase alcalinoc) Apele alcaline i alcalino-teroase alcalinoEfecte i indica ii : Aplicate pe mucoase inhala ii n afec . ORL i bronhopulmonare => fluidificarea i => eliminarea secre iilor; iriga ii vaginale n afec .ginecologice comprese, b i par iale sau generale n afec .dermatologice pruriginoase; Sta iuni cu izvoare alcaline: Sl nic Moldova, Malna , Miercurea Ciuc alcaline: Sta iuni cu ape alcalino-teroase (de obicei mixte): Sl nic Moldova, Vatra alcalinoDornei, Lipova, Bibor eni, Vlcele, Harghita; Ape alcaline i alcalino-teroase mbuteliate: Borsec, Vlcele, Covasna. alcalinombuteliate:

I. Apele minerale
3. Apele cloruro-sodice (s rate) cloruro- con in > 1g/l NaCl (varia ie larg ntre 1-300g/l); 1Calea de administrare: a) Crenoterapie < 15g/l Efecte: - stimuleaz secre ia gastric i motilitatea stomacului - stimularea secre iei i peristaltismului intestinal - apele s rate hipertone efect de purga ie Indica ii: - afec . digestive n care se urm re te stimularea func iilor secretorii i motorii ale tubului digestiv; Contraindica ii: - tulb. metabolism hidro-mineral, HTA, edeme renale hidrosau de alt natur ; b) Aplicate pe mucoase Efecte: secretolitice, antiinflamatorii, stimulant-tonizante; stimulantIndica ii: inhala ii, gargarisme n afec . ORL i bronhopulmonare ( Nu n bron ite cronice purulente i bron iectazii); iriga ii vaginale n afec .ginecologice inflamatorii cronice

I. Apele minerale
3. Apele cloruro-sodice cloruroCalea de administrare: c) Cur extern - ape s rate nc lzite sau termale (Icoana) - lacuri helioterme (Sovata, Techirghiol) Efecte: - efectul termic - efectul for ei hidrostatice de mpingere n sus al apei s rate - efecte chimice ale NaCl: hiperemie cutanat , hiperexcitabilihiperexcitabilit ii nervoase, echilibrarea tulbur rilor neuro-vegetative; neuroIndica ii: afec iuni ale ap.locomotor, afec iuni neurologice centrale i periferice, afec iuni ginecologice, afec iuni circulatorii periferice veno-limfatice (apele s rate reci); venoSta iuni: Amara, Bazna, Ocna Sibiului, Lacul S rat, Sovata, litoral; Govora, Ocnele Mari, Sl nic Moldova, Sl nic Prahova Izvoare minerale pt.cur intern : Tu nad, Sl nic Moldova.

I. Apele minerale

     

Ape iodurate Ape sulfuroase Ape carbogazoase Ape sulfatate Ape feruginoase Ape radioactive

II. N molurile (peloidele) terapeutice
Sunt substan e care se formeaz n condi ii naturale sub influen a proceselor proceselor geologice i care n stare fin divizat i n amestec cu ape se folosesc n practica medical sub form de b i i proceduri locale. Din p.d.v fizic reprezint un sistem heterogen format din: - faza solid substan e organice i minerale; - faza lichid apa; - faza gazoas H2S, CO2, H2, O2; Propriet i fizice: plasticitatea, hidropexia, termopexia, densitatea,granula ia; Efecte: n molul prin elementele sale termice, mecanice, chimice stimulastimularea neuroreceptorilor periferici => reflexe locale i la distan + vasodilata ie => + resorb ia elementelor chimice; Modalit i de aplicare: b i, mpachet ri, onc iuni, aerosoli cu ap de mare i extract de n mol; Indica ii: afec iuni ale ap.locomotor, neurologice periferice i centrale, ginecologice, dermatologice, endocrine; Contraindica ii: cele generale + formele acute ale afec iunilor men ionate, nefrite, litiaza renal .

III. Gazele terapeutice naturale
n Romnia exist zone cu apari ii de gaze carbogazoase i sulfatariene Mofetele naturale = emana ii naturale (spontane sau foraje) de CO2 uscat; - termenul s-a extins i pt. gazele extrase din ape carbogazoase; sMofetele artificiale = emana iile de CO2 artificial ob inut din containere i utilizat n scop terapeutic; aplicarea tratamentului se face colectiv, n nc peri special amenajate n form de circ roman; bolnavii sunt plasa i pe o anumit treapt n func ie de nivelul gazului, astfel nct acesta s le ajung la jum tatea corpului; ac ioneaz pe circula ia cerebral , periferic i pe hemodinamica cordului => indica ia major n profilaxia secundar i recuperarea bolnavilor cardiovasculari; Covasna, Tu nad, Harghita, Buzia (extragere din ape carbogazoase) contraindica ii: CPC, tulbur ri severe de ritm, IC, angor instabil.

Gazele sulfatariene sunt insuficient valorificate n cura balnear .

Climatologia


Clasificarea bioclimatelor Din p.d.v terapeutic, climatele din Romnia pot fi: A. Bioclima excitant-solicitant excitant- climatul marin - climatul de cmpie i podi uri joase (Amara, Lacu S rat, Felix, Buzia ) B. Bioclima sedativ-indiferent (de cru are) sedativ- climatul de es, coline, depresiuni, dealuri (Subcarpa ii: Sl nic Moldova, Sl nic Prahova, Govora, Ol ne ti, Herculane; Podi ul Transilvaniei: Bazna, Sovata; Dealurile vestice: Moneasa, OcnaOcnaugatag) C. Bioclima tonic-stimulant tonic- climatul subalpin (Tu nad, Borsec, Sinaia, Vatra Dornei) - climatul alpin (P ltini , Stna de Vale)

Climatologia

A. Bioclima excitant-solicitant excitant- caracteristici: solicitarea marcat a sistemului neuro-endocrin neurocre terea capacit ii nespecifice de ap rare a organismului mbun t irea metabolismului calciului (depunere n oase). B. Bioclima sedativ-indiferent (de cru are) sedativ- foarte slab solicitare a SN i endocrin. C. Bioclima tonic -stimulant - normalizarea i echilibrarea SNC i SNV, a activit ii tiroidiene, stimularea proceselor imunologice nespecifice i a hematopoezei.