Sunteți pe pagina 1din 40

Schizofrenia

Defini ie:
Schizofrenia se caracterizeaz printr-un grup de tulbur ri mentale care au un debut n adolescen sau la adultul tn r. Termenul de schizofrenie vine de la: schizein scindare frenos minte


pidemiologie:
 

 

S are o prevalen egal la ambele sexe, de 0,1-1% din popula ie. Vrsta de debut difer la cele dou sexe, astfel la pacien ii de sex masculin debuteaz ntre 15-25 de ani i are o evolu ie i un prognostic mai rezervat, iar la femei debuteaz mai tardiv, 25-35 de ani i are o evolu ie mai bun . Debutul S nainte de 10 ani i dup 50 de ani este foarte rar. Speran a de via a unui schizofrenic este de 55 ani. Reparti ia pe etnii este omogen . Un factor de vulnerabilitate este emigrarea, stresul fiind un factor de risc pentru S.

Epidemiologie:
Pacien ii cu S comit deseori suicid. Aproximativ 50% din pacien ii cu S au tentativ de suicid cel pu in o dat n via , n m sur egal femeile i b rba ii. Factorii de risc pentru suicid sunt: vrsta tn r la debut prezen a simptomelor depresive pacien i cu studii superioare; ace tia realizeaz gravitatea bolii i v d suicidul ca o alternativ rezonabil .

Epidemiologie:


Pacien ii cu schizofrenie sunt mai predispu i la boli somatice i la accidente dect popula ia general .

S a fost descris la toate clasele socio-economice, dar mai ales la pacien i cu un nivel socioeconomic sc zut. Aceast observa ie se bazeaz pe 2 alternative: - fie c pacien ii afecta i de aceast boal sufer un declin al performan elor profesionale i sociale. - fie c pacien ii cu un nivel socioeconomic sc zut sunt afecta i de stres care este un factor predispozant pentru S.

Etiologie
Etiologia nu este cunoscut ; exist mai multe teorii n leg tur cu aceasta. Factori etiologici: precoce factori genetici - complica ii obstetricale, infec ii n primele luni de sarcin tardivi diverse evenimente de via - abuz de droguri consumul de canabis pn la 18 ani determin un risc de apari ie a S de pn la 6 ori mai mare.


1. Teoria genetic


se spune c ar exista o anumit predispozi ie genetic demonstrat prin studii pe copii adopta i. Astfel, copiii din p rin i schizofrenici crescu i de p rin i s n to i s-au mboln vit mai mul i de S dect copiii din p rin i s n to i crescu i de p in i schizofrenici.

2. Teoria biologic


a). Teorii care sus in substratul lezional leziuni la nivelul cortexului prefrontal, sistemului limbic i ganglionilor bazali. Imageria cerebral la pacien i cu schizofrenie i examenul neuropatologic postmortem a ar tat c sistemul limbic poate fi prima zon afectat n schizofrenie, iar hipocampul este mai mic la pacien ii care prezint S. Se ncearc identificarea N-acetil-aspartatului care este o substan specific neuronilor. Dac N-acetil-aspartatul este sc zut la nivelul cortexului prefrontal, poate fi un marker al bolii manifeste, dar nu are nici o valoare predictiv . Dac N-acetil-aspartatul este identificat la nivelul hipocampului, acesta este un indicator al riscului de boal .

b). Teorii neuroradiologice vizez constat rile privind cre terea ventriculilor laterali i sc derea volumului cerebral, deci natura organic a bolii. c). Teorii neuropatologice care const n sc derea num rului de neuroni fa de celulele gliale, constatate la bolnavii schizofreni.

d) Teoria neurochimic care vizeaz catecolaminele cerebrale (dopamina, serotonina, norepinefrina). Schizofrenia rezult n urma unei cantit i crescute de Dopamin (se bazeaz pe ac iunea antipsihoticelor care sunt antagoni ti ai receptorilor dopaminergici, particip la efectele de blocare a dopaminei). Exist 5 tipuri de receptori dopaminergici: D1, D2, D3, D4, D5. Receptorii D1 i D5 sunt caracteristici S cu simptome negative, iar D2, D3, D4 schizofreniei cu simptome pozitive (cu delir i halucina ii). Amfetamina elibereaz dopamin n sinapse. Dopamina induce la unii oameni normali o tulburare ce nu poate fi deosebit de schizofrenie, iar la pacien ii cu S nr ut e te simptomele.

3. Teoria sociocultural :


- se refer la familia n care cre te copilul. n aceast familie este descris mama schizofrenogen care este o persoan supraprotectiv sau din contr o mam distant , rejectant . Aceast mam supraprotectiv poate determina de foarte multe ori rec derile pacien ilor pentru c se implic emo ional inutil. - se refer la mediul social i elementele de presiune; astfel imigran ii au un risc cu 26% mai crescut pentru S din cauza presiunilor la care sunt supu i, a discrimin rii i a stresului adaptativ.

Debutul


De obicei S debuteaz lent cu simptome care sunt observate de c tre anturaj. Astfel, apar in torii observ n ultimele luni o schimbare a comportamentului bolnavului. El este irascibil, poate avea reac ii violente nemotivate i este frecvent retras, se nchide n camer . Uneori refuz s vorbeasc , s se alimenteze, s - i fac igiena corporal . n comportamentul colar randamentul la nv at scade foarte mult, la fel ca i interesul pentru studiu. Apar absen e nemotivate repetate. La locul de munc bolnavul devine dezinteresat de activitatea profesional , i scade randamentul, lipse te nemotivat. Apar in torii relateaz uneori tentative de suicid, plec ri spontane, nemotivate de acas care pot dura zile, s pt mni.

Diagnosticul


Diagnosticul S se realizeaz pe baza simptomelor clinice care trebuie s fie prezente cel pu in 1 lun de zile. Perioada de remisiune trebuie s fie de minim 6 luni i obligatoriu s fie nso it de un declin al performan elor profesionale i sociale.

Simptomele care determin tabloul clinic:
Asocia ii nsolite tulbur ri calitative n productivitatea gndirii idei bizare care izbucnesc brutal f r s aib leg tur cu contextul. Se observ o lips a conexiunilor ntre propozi ii care determin deraierea gndirii de la cursul ei normal. n forme severe, coeren a gndirii este pierdut astfel nct cele rostite sunt amestecate de-a valma (salat de cuvinte). Tulbur rile formale ale gndirii sunt considerate patognomonice pentru schizofrenie. Poate exista o lentoare a ritmului ideativ cu perioade de laten ntre ntrebare i r spuns sau chiar situa ii n care pacientul nu r spunde.

Simptomele care determin tabloul clinic:
Ambivalen tulburare de afectivitate pacientul tr ie te sentimente contrarii, ntre dragoste i ur , ntre veselie i triste e. Frecvent, aceast tulburare este nso it de inversiunea afectiv ura fa de mam , so , copil. Autism pacientul tr ie te ntr-o lume paralel cu lumea real i rupe orice leg turi cu aceasta. Afectivitate plat indiferen emo ional , lipsa oric rui r spuns emo ional.

Simptome accesorii:


Halucina ii tubur ri de percep ie - nu sunt necesare pentru diagnosticul de S. Halucina iile sunt de obicei auditive, halucina ii imperative - ele pot fi sub form de voci la persoana a II-a, ce se adreseaz pacientului, i d comenzi c rora nu se poate ab ine pacientul poate s comit acte de hetero sau autoagresiune - !!!urgen psihiatric pot avea repercursiuni medicolegale. Halucina iile auditive pot fi i comentative, voci la persoana a III-a, ele discut subiectul. Mai pot fi halucina ii auditive n care pacientul i aude gndurile cu voce tare, sonorizarea gndirii . Halucina iile pot fi vizuale, tactile (haptice), olfactive, gustative sau somatice cnd apar la nivelul organelor interne. Bolnavii le descriu sub forma existen ei unei fiin e n corp, a schimb rii pozi iei unor organe sau chiar a dispari iei acestora, sau cel mai adesea la nivelul organelor genitale senza ie de viol la distan .

Simptome accesorii:


Idei delirante tulbur ri de fond ale gndirii. Cele mai frecvente sunt ideile delirante de persecu ie, dar pot fi prezente i idei mistice, hipocondriace, de filia ie, de rela ie, de inser ie, sau de sustragere a gndurilor.

Simptome accesorii:


Tulbur rile de limbaj reflect adesea o tulburare de gndire subiacent . Astfel, limbajul este dezorganizat, poate s apar polilalia, cnd pacientul vorbe te mult, dar incoerent, sare de la o idee la alta, fug de idei.

Simptome accesorii:


Tulbur rile activit ii motorii sunt reprezentate de lentoarea psihomotorie sau chiar catatonie, sau de agita ie sau de comportament bizar, inadecvat care este determinat de tulbur rile halucinatorii. Stuporul poate fi prezent i pacientul este imobil, mut i nu comunic n nici un fel de i este pe deplin con tient. Stuporul se poate transforma, uneori rapid, ntr-o stare de agita ie, de activitate motorie necontrolat raptus. Mai pot fi prezente tulbur ri calitative ale activit ii motorii, cum sunt manierismele, stereotipiile.

Simptome accesorii:


Tulbur ri de voin abulia lips de impuls i ini iativ este marker al formei negative de boal .

Simptome accesorii:


Tulbur ri de comunicare inuta devine dezordonat , nengrijit , mbr c mintea poate fi n stare de igien precar , p rul nengrijit. Mai poate fi rafinat sau excentric . Mimica poate fi imobil timp ndelungat, n st ri catatone sau mi c rile mu chilor fe ei pot fi rapide, exagerate, cnd bolnavii grimaseaz i sunt agita i. Uneori putem observa trecerea brusc a expresiei fe ei de la indiferen la un rs bizar, inadecvat sursul schizofrenicului . Privirea deseori la schizofrenici privirea este rupt de realitate, el prive te n gol, evit s se iute n ochii examinatorului. Alteori privirea este speriat din cauza tr irilor halucinatorii.

Simptome accesorii:


pacientul nu are con tiin a bolii, el nu recunoa te c este bolnav.

Forme clinice de schizofrenie:


  

1. 2. 3. 4. 5.

S S S S S

paranoid hebefrenic (dezorganizat ) cataton nediferen iat rezidual

1. S paranoid


Debut la 25-30 de ani. Este centrat de delirul paranoid, delir de persecu ie, de influen , mistic. Predomin halucina iile auditive cu con inut de critic , injurioase, n corela ie cu ideile delirante. R spunsul terapeutic este bun. Evolu ia este n pusee cu perioade asimptomatice iar integrarea este satisf c toare.

2. S hebefren (dezorganizat )


debut la 15-16 ani, are prognostic nefast. Este prezent afectarea profund a gndirii care este dezorganizat ap rnd incoeren a, scade randamentul colar, comportamentul este modificat.

3. S cataton


 

Tabloul clinic este dominat de o stare de stupoare cu inhibi ie psihomotorie, pozi ii bizare p strate timp ndelungat, mutism (lipsa comunic rii verbale), refuz alimentar. Evolu ia este foarte bun . Se aplic electro oc, avnd o evolu ie spectaculoas .

4. S nediferen iat


Are elemente din toate celelalte tipuri de S: delir, halucina ii, limbaj, gndire dezorganizat .

5. S rezidual


Diagnosticul se pune atunci cnd a existat cel pu in un episod de schizofrenie, dar tabloul clinic actual nu prezint simptome psihotice pozitive proeminente (idei delirante, halucina ii, limbaj sau comportament dezorganizat)

Crow (1980) divide schizofrenia n 2 tipuri:
Tipul I productiv, schizofrenia cu simptome pozitive cum sunt iluziile i halucina iile. Tipul II negativ, schizofrenia cu simptome negative cum sunt afectivitate plat , abulie, tulbur ri de comunicare.

Date de laborator asociate:


Nu sunt diagnostice pentru schizofrenie, ele au fost eviden iate la pacien ii cu schizofrenie spre deosebire de lotul de control. l rgirea ventriculilor laterali reducerea esutului cerebral

Diagnostic diferen ial:
sindroame organice st ri induse de droguri, epilepsia de lob temporal, boli cerebrale, demen (la vrstnici) tulbur ri afective (depresie, manie)

Evolu ie:
 

10-20% - vindecare 80-60% - n pusee

Prognostic


Exist o serie de factori de prognostic n evolu ia S

Prognosticul bun este anticipat de:


  

 

 

debut acut vrsta la debut de peste 40 de ani i n general debutul tardiv absen a antecedentelor de boal psihic n familie prezen a factorilor declan an i, psihotraumatici (debut pseudoreactiv) prezen a n cadrul simptomelor a tulbur rilor afective durata primei spitaliz ri sub 6 luni, cu r spuns bun la tratamentul neuroleptic adaptare familial , profesional i social absen a deficitului intelectual absen a modific rilor structurale cerebrale, mai ales a ventriculomegaliei pacient c s torit

Pentru un prognostic prost pledeaz :


 

  

 

debut insidios debut precoce; cu ct debutul se instaleaz la o vrst mai mic cu att prognosticul este mai rezervat prezen a antecedentelor de boal psihic n familie absen a factorilor declan an i (debut endogen) absen a tulbur rilor afective durata primei spitaliz ri peste 12 luni cu nonresponsivitate la neuroleptice adaptare familial dificil , cu manifest ri heteroagresive, inadaptabilitate social i profesional deficit intelectual prezent prezen a ventriculomegaliei nec s torit sau celibatar.

Tratament:
 

Trebuie nceput ct mai repede. Medica ia de elec ie: antipsihotice / neuroleptice

Antipsihotice de prim genera ie, neuroleptice clasice, tipice, sunt de prim alegere blocheaz receptorii D2. Efecte: reduce simptomatologia pozitiv i diminu excita ia i agita ia psihomotorie. Dup modul de ac iune, neurolepticele clasice se mpart n: neuroleptice monopolare, cu efect sedativ levomepromazina, clorpromazina neuroleptice bipolare, cu efect stimulant/dezinhibitor la doze sc zute i efect sedativ antipsihotic la doze crescute tioproperazina, pipotiazina, sulpirid, pimozid.

Antipsihotice atipice din a doua genera ie antagoniste ale receptorilor dopaminergici (D1, D2, D3, D4, D5), serotoninergici, muscarinici, histaminici. Efecte: reduce simptomatologia pozitiv , negativ , depresiv .

Cura neuroleptic
Administrarea neurolepticelor se face dup cura neuroleptic : faza de atac (3-8 zile) se cresc progresiv neurolepticele faza de men inere (6-8 zile) apar efectele antipsihotice faza terapeutic (15-45 zile) se scade progresiv doza pentru a se stabili doza minim necesar .

Tratamentul de ntre inere este o necesitate (80 % din pacien i recad la ntreruperea terapiei dup primul episod). Durata tratamentului de ntre inere este de min 2 ani dup primul episod i de min 5 ani dup ultima rec dere.