Sunteți pe pagina 1din 35

Costul capitalului si structura financiara a intreprinderii

Obiective
Definirea costului capitalului Identificarea costului capitalului propriu si imprumutat Analiza structurii financiare a intreprinderii Identificarea strategiilor de optimizare a structurii financiare a intreprinderii

Costul capitalului
este rata de recuperare care trebuie utilizata la alocarea resurselor de capital. costul capitalului reprezinta costul necesar pentru obtinerea tuturor bunurilor firmei (achizitii de teren, cladiri, echipamente intrebuintate in productia de bunuri sau prestare de servicii). Nota!!! O companie trebuie sa-si organizeze resursele si sa selecteze proiectele cu scopul de a obtine venituri care sa acopere cel putin costul capitalului.

Costul capitalului este alcatuit din


Costul capitalului propriu (dividende, dobanzi) In general, CCP>CCI, iar riscul pe care-l implica este si el mai mare. care Costul capitalului imprumutat La baza determinarii costului capitalului imprumutat stau doua metode: -metoda exogena (prin negocierea cu potentiali finantatori, in baza ratelor dobinzilor de pe pia practicate la credite cu un risc similar riscului, in baza ratelor dobanzii efectiv bonificate de catre intreprinderile din ramura data); -metoda endogena (costul capitalului imprumutat poate fi estimat prin metoda randamentului la scadenta)

COSTUL CAPITALULUI PROPRIU


= cu rata de capitalizare pretins de ac ionari. Aceast rat de capitalizare corespunde ratei de randament minim , care impulsioneaz furnizorul de capital s cumpere ac iuni iar pe ac ionar s renun e la vnzare. Rata de randament este influen at de m rimea dividendului sperat, care la rndul lui depinde att de m rimea profitului anual ct i de hot rrea adun rii generale a ac ionarilor cu privire la repartizarea profitului net.

Costul capitalurilor proprii


Exprima valoarea de pia a ntreprinderii. Costul explicit al CP presupune un flux monetar de ie ire care, de fapt, l ocazioneaz toate aporturile de capital din afara ntreprinderii (ac iunile cu dividende iar mprumuturile cu dobnd ). Costul implicit sau costul de oportunitate nu comport fluxuri monetare de ie ire (pl i) ci presupune formarea unor resurse de finan are care se folosesc imediat (profitul, rezervele, diferite fonduri).
Astfel de capitaluri proprii apar ca fiind ,,gratuite ns , practic, ele au un cost ntruct apar in ac ionarilor i dac ar fi date acestora s-ar putea plasa cu remunera ie

Costul capitalurilor proprii


Dac perioada de p strare a ac iunilor este lung , adic ac ionarii nu consider oportun s le vnd , fluxurile de lichidit i aferente ac iunilor sunt formate exclusiv din dividende. n acest caz, valoarea actualizat a ac iunilor prezint o importan mai mic , n schimb de in torii de ac iuni au ansa de a beneficia de cre terea economic a ntreprinderii i, astfel, s ob in cre teri de dividende de la un an la altul.

Costul capitalului propriu.


prive te i profitul nedistribuit, precum i ac iunile nou emise; profitul nedistribuit, component a capitalului propriu, are un cost dimensionat la nivelul ratei venitului cerut de investi ii pentru ac iunile comune. Acest cost se bazeaz pe argumentul c dac ntreprinderea poate reinvesti profiturile n cauz la o rat superioar celei cerute de investitori, atunci averea ac ionarilor va cre te. Concluzie: costul profitului nedistribuit este acela i cu cel al capitalului ob inut din ac iuni comune.

Costul capitalului mprumutat


credite bancare i mprumuturile obligatare. Ambele forme ale datoriilor trebuiesc compensate de c tre ntreprindere prin plata de dobnzi i acoperirea altor cheltuieli financiare.

Costul mprumutului
este dat de diferen a dintre sumele primite cu titlu de mprumut, pe de o parte, i v rs mintele f cute pentru ramburs rile periodice, plata remunera iei i a altor cheltuieli financiare aferente capitalului mprumutat, pe de alt parte.

Costul mediu i costul marginal al capitalului


Costul mediu ponderat al capitalului este dat de suma costurilor diferitelor surse de finan are ponderat cu cota parte aferent fiec reia n finan area total ;

= costul capitalurilor proprii;

= capitalurile proprii;

= capitalurile mprumutate;

= costul capitalurilor mprumutate.

Importan a calcul rii costului mediu ponderat al capitalului ntreprinderii


const n faptul c atunci cnd se estimeaz costul capitalului pentru un anumit proiect de finan are, ntreprinderea trebuie s abordeze problema n complexitatea sa. Astfel, componentele capitalului nu se vor aprecia ca o entitate separat ntruct procesul de finan are a unei investi ii presupune mai degrab , folosirea capitalurilor provenite din mai multe surse dect a celor care au o provenien mic . dac ntreprinderea folose te numai capitaluri mprumutate la finan area unor investi ii, va sc dea capacitatea acesteia de a contracta datorii n viitor. O perpetuare a finan rii printr-o singur surs de finan are poate conduce la decizii de investi ii care s reduc valoarea ntreprinderii. Toate acestea motiveaz folosirea unui cost mediu ponderat al capitalului n luarea unei decizii de finan are care s p streze structura optim a capitalului n timp.

Costul marginal al capitalului


este costul adi ional pentru ob inerea unei unit i monetare de capital nou. Acest cost cre te pe m sur ce capitalul cre te. De aceea, costul marginal al capitalului are un punct critic pn la nivelul c ruia valoarea ntreprinderii cre te, dup care achizi ionarea de capital nou nu mai este recomandat . Aceast limit este dat de inegalitatea dintre rata rentabilit ii i rata dobnzii. Cnd rata rentabilit ii este mai mare dect rata dobnzii cump rarea de capital pentru finan are este benefic , n timp ce schimbarea raportului ntre cele dou rate, nu mai recomand achizi ionarea de capital n condi iile respective.

METODE DE FORMARE A CAPITALURILOR FIRMEI

metoda aporturilor n bani i natur metoda autofinan rii metoda credit rii metoda finan rii bugetare

Avantajele autofinan rii


cre terea cointeres rii firmei n ob inerea de rezultate superioare; identificarea i mobilizarea resurselor interne folosirea ra ional a resurselor; subordonarea dezvolt rii ntreprinderii fa de rezultatele activit ii proprii; reprezint un mijloc sigur de acoperire financiar a necesit ilor ntreprinderii; protejeaz libertatea de ac iune a firmei,asigurndu-i autonomia n gestionarea activit ilor sale economico-financiare.

Importan a structurii financiare


decurge din faptul c fondurile mprumutate exercit o influen i asupra rentabilit ii capitalurilor proprii (este vorba de prghie finaciar ) precum i din necesitatea asigur rii autonomiei financiare a firmei i din riscul generat de contractarea de datorii.

Politica structurii capitalului


implic echilibrarea gradului de risc cu rata de rentabilitate. Firma trebuie s analizeze o serie de factori (costul capitalurilor, factorii interni i externi, regulile privind ndatorare, levierul opera ional i cel financiar) i s stabileasc o structur obiectiv a capitalului, care const din anumite propor ii de capital mprumutat, ac iuni preferen iale i capital propriu

Structura optim a capitalului este cea care asigur maximizarea valorii ac iunilor ntreprinderii. V ac iunii = dividend / Rentabilitatea cerut

teoria statica a de in torilor de interese, teoria structurii financiare prin prisma abord rii organiza ionale a firmei, teoria dinamica a finan rii ierarhice.

Miller si Modigliani
Problematica structurii capitalului a fost abordata de Miller si Modigliani care au analizat efectul diferitelor tipuri de impozite asupra datoriilor si capitalurilor proprii comparand valoarea unei firme neindatorate cu valoarea unei firme similare (din aceiasi clasa de risc, ce obtine acelasi excedent inainte de plata dobanzilor si plata impozitelor) care are in componenta capitalului permanent si datorii.

Ideea teoriei:
Datorita deductibilatii dobanzilor se realizeaza o economie de impozit egala cu cip*Dob (cip cota de impozit pe profit; Dob dobanda aferenta de plata pentru datoria financiara).

Exemplu
Astfel sa presupunem ca avem 2 firme. O firma are capitalul permanent egal cu capitalul propriu in valoare de 1,000,000 MDL; si nu are imprumuturi contractate. Si are un excedent de exploatare (Venituri operationale Cheltuieli operationale) de 200,000 MDL. ROE = ROA = 20%. A doua firma are un capital permanent tot de 1,000,000 insa acesta este format din capitaluri proprii de 500,000 si imprumuturi pe TL de 500,000 MDL; (ROE = 40% iar ROA = 20%) si a doua firma obtine ca si prima un excedent de explotare in valoare de 200.000 MDL. Astfel prima firma va plati un impozit pe profit de 200,000*0.16 = 32,000 MDL. A doua firma va plati un impozit pe profit de (200,000-50,000)*0.16 = 24,000 (50,000 dobanda platita, aferenta imprumutului de 500,000). A doua firma va obtine o economie de impozit pe profit in valoare de 32,000 24,000 = 8,000MDL, adica cip*Dob = 0.16*50,000 = 8,000 MDL. Insa prima firma va avea un profit net mai mare decat a doua cu 200,000*0,84 (200,000 50,000)*0,84 = 168,000 126,000 = 42,000 MDL . Ecartul de 42,000 MDL dintre profitul net al firmei neindatorate si cel al firmei indatorate ramane constant in conditiile in care cele doua firme au un ROA egal, mai mic sau mare de 20% si in care dobanda si cip raman nemodificate.

Exemplu

Exemplu
A firm has an existing capital structure made up of long-term debt (50%), preferred stock (10%) and common equity (40%). The firm desires to keep its capital structure at this target mix. The firm will have $360 million of new retained earnings, and the tax rate (T) is 40%.

Exemplu
rd = 6% pentru o datorie de 300 mii rd = 7% pentru o noua datorie > 300 mii insa < 600 mii rd = 10% pentru o noua datorie > 600 mii rp = 12% rs = 14% (costul noilor profituri nerepartizate) re = 16% pentru noile actiuni simple 400 mii re = 18% for new common stock above 400 mii W = .50; W = .40W = .10;
D CE P

Rezolvare

Rezolvare

Exemplu

Rezolvare

Exemplu

Ilustrarea grafica

Efectul de levier
"Efectul de maciuca" se determina prin intermediul indicatorului "efectul de levier". Efectul de levier devine negativ daca rata dobanzii devine prea ridicata sau daca rata rentabilitatii economice se diminueaza, indatorarea avand un "efect de maciuca".

EFECTUL DE LEVIER (ELF)


Efectul de levier exprima cresterea ratei de remunerare a capitalurilor proprii determinata de cresterea gradului de indatorare. Efectul de levier este cu atat mai mare cu cat rentabilitate economica este superioara ratei dobanzii capitalurilor imprumutate. Formula de calcul: EFL = (REPB - RDEF) x LF REPB = (PB / AT) x 100 RDEF = (CHD / DATFIN) x 100 REPB = rentabilitatea economica (a profitului brut) PB = profit brut AT = activ total RDEF = rata dobanzii efective DATFIN = datorii financiare CHD = cheltuiala cu dobanda LF = DT / CPR LF = levierul financiar (rata generala a indatorarii) DT = datorii totale CPR = capitaluri proprii

RATA DOBANZII EFECTIVE (RDF)


Masoara procentul dobanzii platite de societate pentru toate creditele si imprumuturile realizate. Daca este calculata la soldul datoriilor trebuie comparata cu rata obtinuta in perioada de comparatie iar daca este calculata la volumul creditelor utilizate intr-o anumita perioada trebuie comparata cu rata medii a dobanzii de pe piata. Formula de calcul: RDEF = (CHD / DATFIN) x 100 DATFIN = datorii financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata CHD = cheltuiala cu dobanda

RATA GENERALA A INDATORARII (LEVIERUL FINANCIAR) (LF)


Mai este cunoscuta si sub denumirea de "rata de levier" si exprima indatorarea totala (pe termen scurt, mediu si lung) a intreprinderii in raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,33 exprima un grad foarte ridicat de indatorare, societatea putandu-se afla chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste de cateva ori pragul de 2,33. Formula de calcul: LF = DT / CPR DT = datorii totale CPR = capitaluri proprii