Sunteți pe pagina 1din 18

AMDEC

Analiza modurilor de defectare,a efectelor si


criticitatii sistemelor

Radoi Ioan
Grupa 632CB
Cuprins

 Defecte si defectari
 Principalele cauze de defecte
 Clasificarea defectiunilor
 Analiza modurilor de defectare, a efectelor si a criticitatii(AMDEC/FMEA)
 Obiectivele metodei AMDEC
 Analiza functionala
Defecte si defectari

 Starea de defect este stare unei entitati inapta de a indelini o cerinta functional,
excluzand inaptitudinea datorata mentenantei preventive sau altor actiuni progrmate
sau lipsei unor resurse exterioare .
 Defectarea reprezinta incetarea aptudinii unei entitati de a-si ineplini cerinta functionala
 Defectu reprezinta evenimentul fundamental in teoria fiabilitatii.
Principalele cauze de defecte
Clasificarea defectiunilor
Analiza modurilor de defectare, a
efectelor si a criticitatii(AMDEC/FMEA)
Metoda AMDEC este consierata ca fiind un instrument de baza in
managementul proiectelor, al mentenantei si in cel al calitatii totale
Sunt mai multe tipuri de AMDEC:
 AMDEC produse-proiect permite urmarirea si analiza produselor inca
din stadiul de proiectare, incercand sa evidentieze care sunt
defectele posibile si implicatiile acestora asupra utilitatii produsului
final.
 AMDEC produs-proces permite validarea tehnologiilor de realizare a
unui produs, astfel in cat sa fie asigurata o fabricatie eficienta a
acestuia.
 AMDEC mijloc de munca-utilaj este focalizat pe analiza mijloacelor de
productie, in scopul diminuarii numarului de rebuturi, a ratiei de
defectare si cresterii fiabilitatii si disponibilitatii.
Obiectivele metodei AMDEC

 Determinarea punctelor slabe a unui sistem ethnic;


 Cautarea cauzelor initiatoare ale disfunctionalitatii componentelor;
 Analiza
consecintelor asupra mediului, sigurantei de functionare, valorii
produsului;
 Prevederea unor actiuni corective de inlaturare a cauzelor de aparitie a
defectelor;
 Prevederea
unui plan de ameliorare a calitatii produselor si
mentenantei;
 Determinarea necesitatilor de tehnologizare si modernizare a productiei;
 Crestereaniveluilui de comunicare intre compartimentele de munca,
persoane, nivele ierarhice
Analiza functionala
 Modul de defectare: este datorat functionarii unei parti din sistem, a unei componente,
a unei piese. El se caracterizeaza printr-un comportament care risca sa opreasca
functionarea pentru care a fost introdus.
 Cauzele potentiale:
 pot fi cauze minore gasite repede de catre grupul de lucru
 pot fi cauze carora trebuie sa li se aplice metoda de lucru”Cauza-Efect”
Analiza funcţională

 Efectele potenţiale ale defectelor: efectele pot fi pe subsisteme, pe sisteme,


pe mediul înconjurător, pe utilizator
 Detectarea: daca, cauza a aparut , detectarea corespunde a ceea ce trebuie
modificat ca utilizatorul sa foloseasca corespunzator sistemul.Obiectivul este
de a prevenii aparitia cauzei si introducerea in sistem a unor dispozitive care
sa previna cauza sau sa se gaseasca o noua configuratie a subsistemului sau a
componentei.
Analiza funcţională 

 Evaluarea: riscul este evaluat cu ajutorul unor indici:


 Frecvenţa deapariţie (F) exprimă probabilitatea cauzeicare
produceşi conduce la defect. Poate fi apreciată prin media timpului de bună
funcţionare .
 Gravitatea (G) reprezintă gravitatea efectului datorat defectării, resimţită de
utilizatorul utilajului respectiv. Se poate exprima înfuncţie de media timpului
dementenanţă .
 Detectabilitatea (D) ia în considerare că defectul poate fi detectat de
utilizator, de asemenea cauza şi modul în care el a apărut. Cu cât riscul de a
detecta defectul este mai mare, cu atât nota este mai mică.
Analiza funcţională
 

 Criticitatea defectului se va aprecia cu ajutorul următoarei relaţii:


 C = G x F x D
 Dificultatea constă în aprecierea corectă a factorilor F, G, D, pentru aceasta
trebuind a fi consultat întregul istoric de date al mentenanţei.
 Modalitatea de calcul a criticităţii devine însă relativ simplă, mai ales că se
va recurge la fişe tipizate AMDEC.
Defect Cauza Efect F D G C Actiuni corective

1.Nepornirea scanner-ului Blocarea butonului de contact (ON/OFF) Scanner-ul nu porneste cand i se da comanda 1 2 3 6 Repararea butonului ON/OFF.

2.Pornirea scanner-ului cu lampa stinsa – cazul1 Dezlipirea firului de alimentare a lampii Scanarea nu poate fi realizata (imaginile sunt complet negre) 1 1 4 4 Lipirea firului de alimentare a lampii

3. Pornirea scanner-ului cu lampa stinsa – cazul2 Arderea lampii Scanarea nu poate fi realizata (imaginile sunt complet negre) 1 1 2 2 Schimbarea lampii scanner-ului

Scanarea carnetului de munca este ineficienta

4.Pornirea automata a mecanismului de scanare Depunere de praf pe suprafata scanner-ului (pagina scanata se dubleaza automat) 6 5 1 30 Desfacerea carcasei scanner-ului si curatarea acestuia de praf

Scanarea nu poate fi realizata (imaginile prezinta diferente foarte


5. Functionarea lampii cu intermitente Defectarea lampii mari de ton si luminozitate) 1 1 2 2 Schimbarea lampii scanner-ului

6.Pornirea si oprirea la jumatatea zonei de


scanare Suprasolicitarea scanner-ului Scanarea nu poate fi realizata (scanner blocat) 5 4 1 20 Scanner-ul se restarteaza

Scanner-ul nu poate fi coordonat prin statia OCR (scanarea nu poate


7.Scanner-ul nu apare pe ecranul statiei OCR Cablul USB este defect fi realizata 3 1 1 3 Schimbarea cablului USB