Sunteți pe pagina 1din 100

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T.

POPA”, IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
DISCIPLINA CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIAL ÎNTINSE

       PREZENTARE DE CAZ

Grupa 14, an IV, seria B, an universitar 2020-2021


ȘEF DISCIPLINĂ: PROF. UNIV. DR. Norina-Consuela Forna
ÎNDRUMĂTOR: ASIST. UNIV. DR. Pavăl Daniel
I. DATE GENERALE

Nume:  Daicu
Prenume: Ana
Sex: F
Vârstă:   52 ani
Domiciliu : Iași
Profesie: lucrător comercial
II. MOTIVELE PREZENTĂRII
•Pacientul s-a prezentat cu:
 
- tulburări funcţionale (masticatorii, fizionomice, fonetice şi de
deglutiţie).
                   

III. ANAMNEZA
ISTORICUL  AFECȚIUNII
Edentație parțial întinsă ce a debutat în urmă cu aproximativ 15 ani, de etiologie
plurifactorială, cu evoluție lent progresivă, tratată incorect, ultimul dinte pierdut fiind cu o
lună în urmă. 

•Etiologia și cronologia pierderii dinților - caria dentară cu debut în adolescență,  primele


extracții efectuate în urmă cu 15 ani
•Data pierderii ultimului  dinte – 2021
•Tratamente protetice anterioare – proteze fixe și mobile la ambele maxilare
•Reacții de intoleranță la materiale acrilice, anestezice, materiale de amprenta- neagă
•Gradul de colaborare cu medicul – Foarte bună
•Data ultimei vizite la stomatolog - 2019
III. ANAMNEZA
2. ANTECEDENTE PERSONALE
 antecedente personale generale:
 HTA- medicație betablocantă (Nebilet)

 antecedente personale stomatologice: 


• abrazii gradul I și II la nivelul dinților frontali mandibulari la nivelul marginii incizale
• afecțiuni parodontale - parodontită marginală cronică profundă localizată la nivelul dinților
4.1, 4.2 și parodontită marginală cronică medie, la nivelul celorlalti dinți prezenți -
netratată
               - parodontită apicală cronică la nivelul dinților 2.1 și 2.2 - tratată inițial prin tratament
endodontic, ulterior prin tratament endodontic adjuvant (chirurgical) - rezecții apicale
• afecțiuni pulpare - necroză pulpară la nivelul dinților 1.1, 1.4, 1.5, 1.7,  2.1, 2.2, 3.4, 3.5
• tratamente efectuate – Tratamente endodontice: 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.4, 3.5
Tratamente chirurgicale - extracții dentare și de chirurgie endodontică - rezecții apicale la
nivelul dinților 2.1 și 2.2
Tratamente protetice: proteza unidentară metalo-ceramică, semi-fizionomică la nivelul dinților
1.7, 3.4, 3.5; proteză fixa metalo-ceramică, semi-fizionomică 
cu elemente de agregare: 1.5, 1.4, 1.1, 2.1, 2.2 și corp de punte:1.2, 1.3

3. ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE
 antecedente heredo-colaterale generale: nesemnificative

 antecedente heredo-colaterale stomatologice: 


• mama - leziuni carioase multiple
• tata - leziuni carioase multiple
III. ANAMNEZA

4. CONDIȚII DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

- Condiții de viață
- nivel mediu de stres
              
- Alimentația:
1. Alimente ce alcătuiesc dieta zilnică: alimente variate
2. Orarul meselor: neregulat
3. Consistența alimentelor: scăzută
4. Ritm masticator: lent
5. Stereotip masticator: mixt
6. Cicluri masticatorii: incomplete
7. Mișcări masticatorii: verticale și orizontale
8. Masticație: predominant frontal
                9. Fumător: nu

Factori de risc: - consum de cafea: mediu


                           - consum de alcool: absent
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL GENERAL

 Tipul constituțional: cerebral


 Comportament psihic: introvertit
 Starea psihică: echilibrată
 Postura capului și a trunchiului:
nemodificată
 Mersul: nemodificat
 Starea generală: buna
TA: 140/90 mm-Hg
Puls: 70 bpm

 
IV. EXAMEN CLINIC

2. EXAMENUL FACIAL
A. Inspecția din față;
Se urmăresc:
- aspectul morfologic static și dinamic de ansamblu = normal
- conturul feței = ovalar, relativ simetric
- tipul constituțional = cerebral
- expresia feței = mimica și fizionomia sunt normale
- simetria facială și tipul facial = leptoprosop
- proporția etajelor = predominanța etajului superior
- colorația tegumentelor = normal colorate
- integritatea tegumentelor = fără soluții de continuitate
- elementele constituente ale feței = normal reprezentate
- relieful natural al feței = normal reprezentat
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL
A. Inspecția din față

Verificarea :
- colorației tegumentelor, 
- integrității tegumentelor, 
- elementelor constituente ale feței, 
- reliefului natural al feței.
DETERMINAREA TIPULUI FACIAL

Indicele facial- (I.F.): = 100 x Gn-Oph (10,1 cm)      112,22


Zy-Zy (9 cm) (leptoprosop)
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL
A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal 

Verificarea simetriei faciale în


sens transversal în raport cu Distanța Gn-Zy Distanța Gn-Zy
axul vertical al feței. dreapta = 8,1 cm  stânga = 8 cm 
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL
A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal 

Distanța Zy-Kdl dr. = 5,5 cm  Distanța Zy-Kdl stg. = 5,5 cm 
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL
A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal 

Distanța Gn-Go dreapta = 8,5 cm  Distanța Gn-Go stânga = 8,5 cm  
A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens vertical în relația 
de postură (RP)
- proporționalitatea etajelor feței: etajul inferior este ușor subdimensionat față
de etajul mijlociu măsurat după Metoda Leonardo DaVinci modificată. (acest
lucru fiind susținut de abrazia dinților restanți ai pacientei - grup frontal
inferior și de migrarea în sens vestibular a grupurilor frontale datorită pierderii
stopurilor ocluzale pe grupurile laterale);
- contur ovalar;
- Gn – ușoară latero-deviație dreapta;
- Treapta labiala inversata;
- Postura buzelor în protuzie.

-    Etajele au fost măsurate în RP


- Proporționalitatea etajelor feței în RP: etajul mijlociu este mărit cu 0,6 cm față de
cel inferior (asimetrie verticală)
- Enumerarea metodelor:
       
   - Metoda Leonardo DaVinci
        - Metoda Leonardo DaVinci modificată
        - Metoda Boianov
        - Metoda Boianov modificată 
        - Metoda Willis
Metoda Leonardo DaVinci - măsoară distanțele Sn-N cu Sn-Gn.

Distanța N-Sn = 4 cm  Distanța Sn-Gn= 4,6 cm


Metoda Leonardo DaVinci modificată 
– compară distanțele  Sn-Oph cu Sn-Gn 

     Distanța Oph- Sn = 4,8 cm      Distanța Sn- Gn = 4,6 cm 


Metoda Boianov – compară distanțele Ch-Ch cu St-Gn

         Distanța Ch-Ch = 4,2 cm    Distanța St-Gn = 3,2 cm


Metoda Boianov modificată – compară distanța interpupilară cu St-Gn 

Distanța interpupilară = 4,4 cm Distanța St-Gn = 3,2 cm


Metoda Willis - măsoară egalitatea distanțelor fantă labială-fantă palpebrală cu Sn-Gn

                    fanta labială - fanta palpebrală  


      dreapta = 5,8 cm                         stânga = 6,1 cm                         Sn-Gn = 4,6 cm
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL

B. Inspecția din profil


 Se urmăresc:
- profilul facial: convex
- unghiul nazo-labial:  ~ 90º
- postura buzelor: protruzie
- treaptă labială: inversată
- șanțul labio-mentonier: normal
- poziția mentonului: ușoara progenie
      - unghiul goniac: > 120º
- ramul bazilar: normal
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL
C. Palparea superficială:
  Verificarea temperaturii și a umidității

Temperatura: normală
Sensibilitate: tactilă păstrată
Umiditate: normală
   
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL
C. Palparea profundă:

 Grupele musculare: la palparea  mușchilor, aceștia prezintă masă musculară


hipertonă la mușchii ridicători și hipotonă la cei coborîtori, contractură musculară
stânga, inserții nedureroase (pentru un diagnostic de certitudine sunt necesare
examene paraclinice).
 Contururi și suprafețe osoase: integre, continue, nedureroase.
 Grupele ganglionare: nepalpabile.
 Punctele de emergență ale trigemenului: nedureroase.
      Palparea punctelor de emergență

Supraorbitar Suborbitar Mentonier


Palparea mușchilor manducatori
Mușchiul temporal

Inserția superioară a m. maseter Masa musculară a m. maseter

Inserția inferioară a m. maseter


Palparea mușchilor manducatori
Mușchiul digastric Mușchiul milohioidian

Mușchiul pterigoidian extern- Mușchiul pterigoidian intern- Mușchiul pterigoidian intern-


palpare intraorala palpare intraorala palpare extraorala
Palparea mușchilor manducatori

Inserția superioară (SCM) Masa musculară (SCM) Inserția inferioară (SCM) Mușchiul genioglos

Mușchii limbii Mușchiul geniohioidian


Palparea mușchilor mimicii

Orbicularul buzelor Mușchii narinari

Muschiul buccinator
Palparea contururilor osoase

Concluzie: 

Reborduri supraorbitare Reborduri infraorbitare Arcada zigomatică Suporturi și


contururi
osoase
integre și
continue,
nedureroase.

Marginea posterioară a
Marginea bazilară Simfiza mentonieră
ramului ascendent
Palparea grupelor ganglionare

Palparea ggl. Palparea ggl.  Palparea ggl. Palparea ggl. Palparea ggl.
suboccipitali retroauriculari preauriculari genieni submandibulari

Palparea ggl. submentonieri Palparea ggl. Jugulo-carotidieni Palpare ggl.supraclaviculari


Examenul articulației temporo-mandibulare
Inspecția statică
De față De profil

Tegumente integre, nemodificate de culoare, fără deformări


Examenul articulației temporo-mandibulare
              Inspecția dinamică
Prin închiderea și deschiderea gurii se
urmăresc excursiile condiliene, excursiile
mentonului din față și din profil și
amplitudinea deschiderii gurii 

Amplitudinea deschiderii gurii este normală


(4,5 cm)
Mișcarea mentonului din față este ușor
deviată spre dreapta
Traiectoria dechiderii gurii este asimetrică
Examenul articulației temporo-mandibulare
Palparea dinamică
      Se realizează prin două metode: 
  bidigital, cu indexul în conductul auditiv extern și policele pretragian: surprinde mișcarea de
rotație pură a condililor
  cu 4 degete pretragian: surprinde mișcarea de translație și amplitudinea excursiilor condiliene

Palparea  cu 4 în zona pretragiană                  Palparea cu policele pretragian și indexul în CAE 


        

 Excursii condiliene
asimetrice, asinergice, de
amplitudine inegală.
Condilii nu sunt centrați
în cavitățile glenoide 
Examenul articulației temporo-mandibulare

Inspecție Regiuni pretragiene cu Excursii mentoniere în


aspect normal, simetrice arc de cerc cu
convexitatea situată
anterior și cu deviație
laterală spre dreapta.

Palpare Compresiune pe menton Excursia mentonului –


– nedureroasă; deviație laterală spre
dreapta.
Regiuni pretragiene
nedureroase la palpare;

Auscultație Prezintă cracment la
nivelul articulației de pe
partea stângă
Examenul oral
ORIFICIUL BUCAL –
EXAMINAREA STATICĂ

  CULOAREA = ASPECT ȘI
COLORAȚIE NORMALĂ
  TEXTURA LABIALĂ = NORMALĂ,
TEXTURĂ FINĂ, TEG. INTEGRE
  FANTA LABIALĂ = COMISURI     
 BUCALE ASIMETRICE
  TREAPTA LABIALĂ = INVERSATĂ
  ARCUL LUI CUPIDON = UȘOR
APLATIZAT
  FILTRUL BUZEI SUPERIOARE =
NORMAL
Examenul oral

ORIFICIUL BUCAL – EXAMINAREA


DINAMICĂ

 AMPLITUDINEA DESCHIDERII
GURII = 4,5 CM
 SIMETRIA DESCHIDERII GURII =
ASIMETRICĂ
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI
LABIO-JUGALE ȘI A
VESTIBULULUI BUCAL
MAXILAR
  MUCOASA LABIO-JUGALĂ
  CULOARE = NORMALĂ

  INTEGRITATE = PĂSTRATĂ
  TEXTURĂ = NORMALĂ  
  INTERLINIU ARTICULAR =
ABSENT 
 ORIFICIUL CANALULUI LUI
STENON
  ASPECT = NORMAL

  INTEGRITATE = INTEGRU
  PERMEABILITATE = PERMEABIL
 SALIVĂ = SALIVĂ NORMALĂ
CANTITATIV ȘI CALITATIV
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI
LABIO-JUGALE ȘI A
VESTIBULULUI BUCAL
MAXILAR

  PLICI ALVEOLO-JUGALE
MAXILARE
  NUMĂR =  2

  ASPECT = NORMAL
  INTEGRITATE = INTEGRE
  BAZA DE IMPLANTARE =
FIECARE PLICĂ ARE BAZĂ UNICĂ
DE IMPLANTARE
  INSERȚIA: LA DISTANȚĂ
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI LABIO-JUGALE ȘI A VESTIBULULUI
BUCAL MAXILAR

 FRENUL LABIAL SUPERIOR


  ASPECT = NORMAL
  INTEGRITATE = INTEGRU
  BAZA DE IMPLANTARE = UNICĂ
  INSERȚIA = ÎNALTĂ, LA DISTANȚĂ
DE COLETUL DINȚILOR FRONTALI

    EXAMINAREA VESTIBULUI BUCAL:


 LIBER, SUPLU, FĂRĂ FORMAȚIUNI PATOLOGICE
Examenul intraoral
Examinarea arcadei dento-alveolare maxilare

  Arcada dento-alveolară
  forma de U
  Simetrie = asimetrică
  Continuitate = discontinuă
Examenul intraoral
Examinarea arcadelor dento-alveolare
Arcada maxilară – examinarea unităților 
                                odonto-parodontale:
1.8- absent
1.7- prezent, proteză fixă unidentara, metalică, nefizionomică, 
          recesiune egala cu 1/4 din lungimea radacinii
1.6- absent
1.5- prezent (dinte stâlp), recesiune egala cu 1/4 din lungimea radacinii PROTEZA FIXĂ, metalo-compozită,
1.4-prezent (dinte stâlp), recesiune egala cu 1/4 din lungimea radacinii SEMI-FIZIONOMICĂ,  cu: 
1.3- absent
Elemente de agregare: 1.5, 1.4, 1.1,
2.1, 2.2
1.2- absent 
Corp de punte: 1.2, 1.3
1.1- prezent (dinte stâlp)
2.1-prezent (dinte stâlp)
2.2-prezent (dinte stâlp)
2.3- absent
2.4 –absent 
2.5 –absent 
2.6 –absent 
2.7- absent 
Examenul intraoral
EXAMINAREA BOLȚII
PALATINE

FORMA = U
SIMETRIE = ASIMETRICĂ
ADÂNCIMEA = MEDIE
TORUSUL PALATIN =
ABSENT
INTEGRITATEA
SUPORTULUI 
FIBROMUCOS = NORMALĂ
REZILIENȚA
SUPORTULUI 
FIBROMUCOS = MEDIE
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI LABIO-
JUGALE ȘI A VESTIBULULUI BUCAL
MANDIBULAR

 MUCOASA LABIO-JUGALĂ

  CULOARE = NORMALĂ
  INTEGRITATE = PĂSTRATĂ
  TEXTURĂ = NORMALĂ

 VESTIBUL BUCAL MANDIBULAR LIBER, 


SUPLU, FĂRĂ FORMAȚIUNI PATOLOGICE
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI LABIO-JUGALE ȘI A VESTIBULULUI
BUCAL MANDIBULAR

 PLICI ALVEOLO-JUGALE MANDIBULARE


  NUMĂR =  2
  ASPECT = SUPLE
  INTEGRITATE = INTEGRE
  BAZĂ DE IMPLANTARE =  FIECARE PLICĂ
     ARE BAZĂ UNICĂ DE IMPLANTARE
  INSERȚIA = MEDIE FAȚĂ DE MARGINEA 
      GINGIVALĂ
Examenul intraoral
EXAMINAREA MUCOASEI LABIO-JUGALE ȘI A
VESTIBULULUI BUCAL MANDIBULAR

 FRENUL LABIAL INFERIOR


  ASPECT = NORMAL
  INTEGRITATE = INTEGRU
  BAZA DE IMPLANTARE =  
     UNICĂ
  INSERȚIA= JOASĂ FAȚĂ DE 
     MARGINEA GINGIVALĂ
Examenul intraoral
EXAMINAREA PARODONȚIULUI
MANDIBULAR
 ASPECT ȘI COLORAȚIE = NORMALE
  LA NIVELUL GRUPULUI FRONTAL
INFERIOR =  RECESIUNE GINGIVALĂ
 LA PALPARE CU SONDA = 
      FĂRĂ SÂNGERARE

EXAMINAREA PLANȘEULUI
BUCAL 
 PLANȘEUL BUCAL
SUPLU, NEDUREROS LA PALPARE
 TONICITATE MEDIE
Examenul intraoral
Examinarea arcadei dento-alveolare mandibulare

- Arcada dento-alveolară
 formă de parabolă
 simetrie= asimetrică
 continuitate= discontinuă
Examenul intraoral
Examinarea arcadelor dento-alveolare
Arcada mandibulară – examinarea unităților odonto-parodontale: 
 3.8- absent
 3.7- absent
 3.6- absent 
3.5- prezent, proteza fixă, metalo-Compozită, semifizioniomică, recesiune egala cu ¼ din lungimea radacinii
3.4- prezent, proteza fixă, metalo-compozită, semifizioniomică, recesiune egala cu ¼ din lungimea radacinii
 3.3- prezent, abrazie gradul 1, recesiune egala cu ¼ din lungimea radacinii
3.2- prezent, abrazie gradul 2, recesiune egala cu ¼ din lungimea radacinii
 3.1- prezent, abrazie gradul 2, recesiune egala cu ¼ din lungimea radacinii
4.1- prezent, abrazie gradul 2, mobilitate in  sens V-O si M-D, recesiune egala cu 1/2 din lungimea radacinii
4.2- prezent, abrazie gradul 2, mobilitate in  sens V-O si M-D, recesiune egala cu 1/2 din lungimea radacinii
4.3- absent
4.4 –absent
4.5 – absent
4.6 – absent
4.7- absent
4.8 - absent
Examenul intraoral
Examinarea ocluziei
Arii ocluzale prezente, mixte, discontinue, scurtate
A. ANALIZA PARAMETRILOR OCLUZALI
  CUSPIZII DE SPRIJIN – ABSENȚI ÎN NUMĂR MARE
    MAXILAR = ARTIFICIALI
    MANDIBULĂ = ARTIFICIALI
  CUSPIZII DE GHIDAJ – ABSENȚI ÎN NUMĂR MARE
    MAXILAR = ARTIFICIALI
    MANDIBULĂ = ARTIFICIALI
  CURBA DE OCLUZIE SAGITALĂ (SPEE):
 MAXILAR = STÂNGA – ABSENTĂ, DREAPTA
- PREZENTĂ, ÎNTRERUPTĂ
 MANDIBULĂ= SCURTATĂ;
 CURBA DE OCLUZIE TRANSVERSALĂ (WILSON):
MAXILAR = ABSENTĂ;
MANDIBULĂ = ABSENTĂ;
 CURBURA FRONTALĂ: ARTIFICIALĂ, DISCONTINUĂ
 CURBA DE GHIDAJ ANTERIOARĂ: ARTIFICIALĂ
Examenul intraoral
EXAMINAREA OCLUZIEI
B. RAPOARTELE OCLUZALE INTERARCADICE (CHEIA ANGLE)

Plan  molari premolari canini incisivi


Dr. Stg. Dr. Stg. Dr. Stg -
.
Sagital - Overjet 0
- - - - -
Transversal - - - - - - Laterodeviație
dreaptă

Vertical - - - - - - Cap la cap


Examenul relațiilor fundamentale
mandibulo-craniene
A. RELAȚIA DE POSTURĂ
REPERE:
- REPERUL ARTICULAR: CONDILII NU SUNT CENTRAȚI ÎN
CAVITĂȚILE GLENOIDE;
- REPERUL MUSCULAR: ECHILIBRU TONIC ANTIGRAVIFIC
- REPER OSOS: DIMENSIUNEA ETAJULUI INFERIOR SN-GN = 4,6 CM;
 - REPER DENTAR: SPAȚIU MINIM DE VORBIRE PREZENT
    (“FREE-WAY SPACE”);
- REPER LABIAL:  BUZELE ÎNCHID FANTA LABIALĂ NORMAL;
- REPER LINGUAL: EXISTENȚA SPAȚIULUI DONDERS.
  B. RELAȚIA CENTRICĂ
  - REPERUL ARTICULAR: CONDILII NU SUNT CENTRAȚI ÎN
CAVITĂȚILE GLENOIDE;
- REPERUL MUSCULAR: CONTRACTURĂ MUSCULARĂ STÂNGĂ;
- REPER OSOS: DIMENSIUNEA ETAJULUI INFERIOR
   SN-GN = 4,6 CM
 - REPER DENTAR: CONTACTE DENTO-DENTARE
- REPER LABIAL:  BUZELE INCHID FANTA LABIALĂ NORMAL;
- REPER LINGUAL: ABSENȚA SPAȚIULUI DONDERS.
  V. EXAMENE PARACLINICE
1. Ortopantomografia
2.Modele de studiu

Maxilar 

Mandibulă
 Limite: 1.7- 1.5
 A = 7 mm
 H = 6 mm
Spațiile  L = 10,5 mm
protetice
potențiale Creasta alveolară:

 A = 7 mm
MAXILAR  H = 7 mm

SPP 1 


L = 11 mm
Formă pe secțiune: triunghiulară
 Orientare: descendentă spre posterior
 Muchia crestei: rotunjită
 Profil: neregulat
 Versant: retentiv
 Bază: largă
 Limite: 1.4 - 1.1
 A = 11 mm
 H = 7 mm
Spațiile  L = 5 mm

protetice  Creasta alveolară:
potențiale  A = 11 mm

MAXILAR 


H = 7 mm
L = 5 mm
SPP 2  Formă pe secțiune: semielipsă
 Orientare: descendentă 
 Muchia crestei: rotunjită
 Profil: regulat
 Versant: neutru
 Bază: largă
 Limite: 2.2 - șanț retrotuberozitar = imprecis
 A = ≅ 41 mm

Spațiile  H = 4 - 9 mm
 L = 8 mm
protetice
potențiale  Creasta alveolară:
 A = 41 mm
MAXILAR  H = 4 - 7 mm
SPP 3  L = 8 mm
 Formă pe secțiune: triunghiulară
 Orientare: descendentă 
 Muchia crestei: ascuțită
 Profil: regulat
 Versant: neutru
 Bază: îngustă
 Limite: 3.5 - tubercul piriform  = imprecis
 A ≅ 23 mm

Spațiile 


H = 9 mm
L = 9 mm
protetice
potențiale  Creasta alveolară:
 A = 23 mm
MANDIBULĂ  H = 7 mm

SPP 1  L = 10 mm
 Formă pe secțiune: semielipsă
 Orientare: ascendentă 
 Muchia crestei: rotunjită
 Profil: regulat
 Versant: retentiv
 Bază: îngustă
 Limite: 3.2 - tubercul piriform  = imprecis
 A ≅  40 mm

Spațiile  H = 11 mm
 L = 8 mm
protetice
potențiale  Creasta alveolară:
 A = 40 mm
MANDIBULĂ  H = 4 mm

SPP 2  L = 8 mm
 Formă pe secțiune: triunghiulară
 Orientare: ascendentă 
 Muchia crestei: ascuțită
 Profil: neregulat
 Versant: neretentiv
 Bază: îngustă
Zone funcționale periferice
MAXILAR 
A H L Limite
 Zona Eisenring:
Dreapta 25 mm 15 mm 2 mm întreruptă
Stânga Șț. retrotub-
19 mm 10 mm 3 mm
cr.zig-alv
A H L Limite
 Zona vestibulară 
Dreapta 15 mm 7 mm 1 mm întreruptă
     laterală:
Stânga Cr.zig-alv –plica
17 mm 7 mm 4 mm
alv-jug 

A H L Limite
 Zona vestibulară  Dreapta 22 mm 7 mm 5 mm scurtată
     frontală: Stânga 23 mm 6 mm 5 mm scurtată

Limite Aspect Poziția vălului


A L
palatin
 Zona "Ah":
2 Șanțurile  bandă intermediar
48 mm
mm retrotuberozitare
Zone funcționale periferice
MANDIBULĂ 
A H L Limite
 Zona Fish: M2-C
Dreapta 34 mm 4 mm 3 mm

Stânga 35 mm 10 mm 5 mm scurtată

A H L Limite
 Zona vestibulară  IC-C
Dreapta 12 mm 3 - 7 mm 2 mm
     frontală:
Stânga - - - -
Zone funcționale periferice
MANDIBULĂ 
A H L Limite
 Zona Retro- M2-vf. Tub. Pir.
Dreapta 10 mm 8 mm 2 mm
     milohioidiană
Stânga 9 mm 15 mm 2 mm M2-vf. Tub. Pir.
     (Ney și Bowen):
A H L Limite
 Zona linguală  M2-C/PM
Dreapta 32 mm 10 mm 3 mm
      Laterală
Stânga 35 mm 10 mm 3 mm M2-C/PM

    A H L Limite
 Zona linguală  C-IC
Dreapta 10 mm 7 mm 3 mm
     Centrală (Slack):
Stânga 15 mm 10 mm 3 mm IC-C
VI. DIAGNOSTIC

1. DIAGNOSTIC DE STARE GENERALA

Stare generală: Nu prezinta patologii generale


VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

A. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A UNITĂȚILOR ODONTALE

Abrazie dentară generalizată, gradul II, respectiv I la nivelul grupului frontal , de


etiologie traumatică, cu tulburarea funcției masticatorii și fizionomice, cu evoluție lent
progresivă, cu complicații locale, prognostic favorabil în caz de tratament
corect, netratată. 
B. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE PULPARĂ

Necroză pulpară la nivelul dinților 1.1, 1,4, 1.5,1.7, 2.1, 2.2, 3.4, 3.5 de
etiologie plurifactorială, cu afectarea funcțiilor sistemului stomatognat: masticatorie și
fizionomică, cu evoluție lentă, complicații locale, prognostic favorabil, tratate.
Tratamente endodontice: 1.1, 1.4, 1.5,1.7, 2.1, 2.2, 3.4, 3.5
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ


C. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE PARODONTALĂ

Parodontită marginală cronică profundă localizată la nivelul dinților 4.1, 4.2, de etiologie traumă-
ocluzală și igienă precară, cu tulburarea funcțiilor masticatorii și estetice, cu complicații locale (resorbția
suportului osos și malpoziție - vestibulo-poziție și malocluzie – cap la cap spre angrenaj invers), cu
evoluție lentă, cu prognostic nevaforabil, netratată.
Parodontită marginală cronică medie, localizată la restul dinților prezenți, de etiologie traumă-ocluzală
și igienă precară, cu tulburarea funcțiilor masticatorii și estetice, cu complicații locale (resorbția
suportului osos, la fel cu malpoziție si malocluzie), cu evoluție lentă, cu prognostic rezervat,
netratată.   
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ


D. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A ARCADEI

- Edentație parțială întinsă, maxilară, clasa I Kennedy cu 2 modificări, subclasa D


Lejoyeux, de etiologie mixtă, cu tulburări funcționale masticatorii, fizionomice,
fonetice, cu evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale: malocluzie cu
modificarea planului de ocluzie și a DVO datorită pierderilor stopurilor ocluzale și
apoi a instalării malpozițiilor grupurilor frontale în vestibulo-poziție, afectarea
parodontală a dinților restanți și, în consecință, a ATM cu prognostic favorabil în caz
de tratament corect, tratată complet, dar incorect.
- Edentație parțială întinsă, mandibulară, clasa I Kennedy, subclasa D Lejoyeux, de
etiologie mixtă, cu tulburări funcționale masticatorii, fizionomice, de deglutiție, cu
evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale cu aceleași modificări patologice, cu
prognostic favorabil în caz de tratament corect, tratată complet, dar incorect.
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

E. Diagnosticul de integritate ocluzală 

Modificări ocluzale prin:


 modificarea reperelor ocluziei statice și dinamice, modificarea parametrilor
ocluziei statice:
 arii ocluzale abrazate, întrerupte, scurtate;  
cuspizi de sprijin și ghidaj absenți în număr mare;
curbe sagitale: întreruptă ( în cadranul 1), scurtată (cadranul 3)
și absente (în cadranele 2 și 4)
curbura frontală întreruptă; 
plan de ocluzie denivelat.
 Etiologie: edentație netratată ce determină modificarea funcțiilor
sistemului stomatognat: masticatorie, fizionomică, deglutiție, fonetică;
evoluție lentă, complicații la nivel local și loco-regional , prognostic
favorabil prin tratament protetic corect, netratate. 
  VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

F. Diagnosticul de integritate a relațiilor mandibulo-craniene

Malrelație mandibulo-craniană clasa a III-a extraposturala excentrica, de


etiologie: edentație netratată, cu afectarea funcțiilor sistemului stomatognat,
evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale, prognostic favorabil în
caz de tratament corect și complet, netratată.
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

G. Diagnosticul de integritate la nivel articular

 Modificări articulare sesizate:

  Prin examen complementar: OPT


 Pensarea spațiului articular în porțiunea anterioară a articulației stângi și mărirea spațiului
articular în porțiunea anterioară a articulației drepte.

  Prin examen clinic: 


 cu devierea mandibulei spre dreapta în mișcarea de deschidere a gurii

Etiologie: edentație tratată incorect, cu afectarea funcțiilor sistemului stomatognat,


evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale, prognostic favorabil prin tratament
protetic corect și complet, netratate.
VI. DIAGNOSTIC
2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

H. Diagnosticul de resorbție osoasă

 Resorbție osoasă la nivelul crestelor edentate marcantă clasa a III-IV-a Atwood


maxilar și clasa a V-a Atwood mandibular; 
 Crestele sunt: înaltă și rotunjită  în cadranul 1, înaltă și ascuțită în cadranulul  2 și
rezorbită în cadranele 3 și 4.
 Etiologie: edentație tratată incorect, cu nerespectarea dispensarizării; cu afectarea
funcțiilor sistemului stomatognat, evoluție lentă, complicații locale și loco-
regionale, prognostic favorabil în caz de tratament corect și complet, netratată.
   VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

I. Diagnosticul chirurgical

 Parodontită marginală cronică profunda la nivelul dinților  4.1, 4.2, etiologie


mecanică, cu afectarea funcțiilor sistemului stomatognat: deglutiție și
masticație, evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale, prognostic
favorabil in caz de tratament, netratată.
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

J. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A HOMEOSTAZIEI

Dishomeostazie clinică manifestă, de etiologie edentație tratată incorect, cu afectarea


funcțiilor fizionomică, masticatorie, cu evoluție lent progresivă, cu complicații locale
și loco-regionale, prognostic favorabil numai cu tratament corect condus protetic,
netratată.

K. Diagnosticul de igienă

Nivelul stării de igienă: satisfăcătoare.


Indici clinico-bliologici
     Suport Pozitivi Negativi
     General Vârsta, sex

Odonto-parodontal - Puncte de contact prezente (frontal - Morfologie coronară afectată


mandibular) (abrazii gr. 2 și distrucții coronare)
- Implantare normală a dinților în alveolă - Retracție gingivală
- Suport dento-parodontal sănătos ce va - Număr redus de dinți prezenți
putea prelua o parte din solicitările (maxilar și mandibular)
mecanice - Distribuirea neuniformă a dinților
pe arcadă
Mucos - Mucoasa labio-jugală de colorație
normală

Osos - Absența torusului palatin - Creste edentate resorbite


- Tuberculi piriformi resorbiți
- Creasta edentată maxilară și
mandibulară clasa a III-a , a IV-a și a
V-a Atwood

Bolta palatină - Absența torusului palatin


- Bolta palatină de adâncime medie

Loco-regional ATM: lipsa durerii Excursii condiliene asimetrice,


asinergice și de amplitudine inegală,
latero-deviație dreapta
INTOCMIREA PLANULUI DE TRATAMENT
Elaborarea planului de tratament a avut în vedere:
1. Obiectivul profilactic:
      profilaxia generală: psihoterapie
      profilaxia locală nespecifică: educaţia sanitară
                                                         detartraj
                                                         tratament antiinflamator
                                                         duşuri bucale
                                                         masaje gingivale
      profilaxia locală specifică: conservarea unui metabolism optim şi a unei stări de sănătate optime
a ţesuturilor cu care vin în contact viitoarele restaurări

2. Obiectivul curativ
morfologic: realizarea la nivel maxilar și mandibular a unor proteze parțiale 
acrilice moblizabile
funcţional: refacerea funcţiilor sistemului stomatognat afectate (masticația, fizionomia şi deglutiţia)
INTOCMIREA PLANULUI DE TRATAMENT

În întocmirea planului de tratament s-a ţinut cont de următoarele criterii :


CRITERIUL SOCIO-ECONOMIC: favorabil
CRITERIUL DOTĂRII TEHNICE: favorabil
CRITERIUL COMPETENȚEI PROFESIONALE A ECHIPEI STOMATOLOGICE:
favorabil
CRITERIUL BIOLOGIC: evaluarea tuturor indicilor clinico-biologici stabiliţi prin
examenul clinic şi paraclinic
CRITERIUL BIOMECANIC: evaluarea capacităţii câmpului protetic de a suporta
presiuni
ETAPIZAREA PLANULUI DE
TRATAMENT

1. Pregatirea generală a organismului și a cavității orale


     Educație sanitară
     Pregătire generală a organismului
     Pregătire locală  - Preprotetică
                                   - Proprotetică
2. Tratamentul protetic propriu-zis
3. Tratamentul post-protetic (dispensarizarea)
VII. PLANUL DE TRATAMENT

I. PREGĂTIREA ORGANISMULUI ȘI A CAVITĂȚII ORALE

1. Educația sanitară: 

- S-a explicat pacientului modul  corect și în timp util de igienizare a cavității orale (tehnica corectă
de periaj) și utilizarea mijloacelor adjuvante de igienizare: clătiri cu soluție de clorhexidină 0,12 %,
ața dentară, duș bucal; 

- Conștientizarea pacientului asupra nivelului de afectare a morfologiei și funcției sistemului


stomatognat în urma edentației;

- Aducerea la cunoștință a măsurilor de tratament  gnatoprotetic ce se pot întreprinde pentru


refacerea morfologică și funcțională; prezentarea limitelor posibilităților terapeutice, propunerea și
argumentarea soluției terapeutice optime;

- Etapizarea tratamentului gnatoprotetic propus și acceptat împreună cu pacientul.


2. Pregătirea generală a organismului:
          * Fizică: alimentație și vitaminizare corespunzătoare;
* Psihică: crearea unui tonus psihic corespunzător, printr-o atitudine plină
de seriozitate și înțelegere din partea echipei medicale.
3. Pregatirea locală nespecifică - preprotetică

 Pacientului i s-au realizat:


- relevarea plăcii bacteriene
 - Detartraj ultrasonic;
 - Periaj profesional 
- Extracția dinților 4.1,4.2
DIAGRAMA STATICĂ MAXILARĂ
DIAGRAMA DINAMICĂ MAXILARĂ

Vectorul RP (38mm) este orientat  pe linia


mediană, antero-posterior, în sectorul 3, culoarul 0.
DIAGRAMA STATICĂ MANDIBULARĂ
DIAGRAMA DINAMICĂ MANDIBULARĂ

Vectorul RP (37mm) este orientat , antero-


posterior,paramedian, în sectorul 0, culoarul 0.
Varianta terapeutică efectuată
MAXILAR
PROTEZĂ PARȚIAL AMOVIBILĂ, TOTAL ACRILICĂ, FORMATĂ DIN: 
- CONECTOR PRINCIPAL: PLĂCUȚĂ ACRILICĂ PALATINĂ CU
CONTACT DENTO-MUCOZAL;
- 2 ȘEI ACRILICE, PURTĂTOARE A 1, RESPECTIV 5 DINȚI ACRILICI,
ANATOMORFI, MEDIOCUSPIDAȚI; 
- ELEMENTE DE MENȚINERE, SPRIJIN ȘI STABILIZARE: CROȘET CERVICO-
ALVEOLAR DESCHIS EDENTAL LA NIVELUL DINTELUI 2.2 ȘI CROȘET
CERVICO-ALVEOLAR DESCHIS DENTAL LA NIVELUL DINTELUI 1.7.

MANDIBULĂ
PROTEZĂ PARȚIAL AMOVIBILĂ, TOTAL ACRILICĂ, FORMATĂ DIN: 
- CONECTOR PRINCIPAL: PLĂCUȚĂ ACRILICĂ LINGUALĂ CU
CONTACT DENTO-MUCOZAL; 
- 2 ȘEI ACRILICE, PURTĂTOARE A 2, RESPECTIV 7 DINȚI ACRILICI,
ANATOMORFI, MEDIOCUSPIDAȚI; 
- ELEMENTE DE MENȚINERE, SPRIJIN ȘI STABILIZARE: CROȘETE CERVICO-
ALVEOLARE DESCHISE EDENTAL LA NIVELUL DINȚILOR 3.1 ȘI, RESPECTIV,
3.5
Varianta terapeutică de elecție 
la maxilar

Varianta terapeutică de elecție


la mandibulă
Alte variante terapeutice MAXILA

Variantă protetică mixtă alcătuită din:


 Proteze fixe acrilice provizorii, total
fizionomice - măscuțe scutan - la nivelul
dinților: 1.7; 1.5-1.4; 1.1-2.1-2.2  și 
 Proteză parțial amovibilă, total acrilică,
formată din: 
- conector principal: plăcuță acrilică palatină cu
contact dento-mucozal;
- 3 șei acrilice, purtătoare a 1, 2 și
respectiv 5 dinți
acrilici, anatomorfi, mediocuspidați; 
EMSS: croșete cervico-alveolare deschise
dental la nivelul dinților 1.7, 1.4 și, respectiv,
1.2.; croșet cervico-alveolar deschis edental la
nivelul dintelui 2.2
Alte variante terapeutice
MAXILAR Variantă protetică mixtă alcătuită din:
Ø Proteze fixe acrilice provizorii, total fizionomice
- măscuțe scutan - la nivelul dinților: 1.7; 1.5-1.4;
1.1-2.1-2.2  și 
Ø Proteză parțial amovibilă, total acrilică, formată
din: 
- conector principal: plăcuță acrilică
palatină cu contact mucozal;
- 3 șei acrilice, purtătoare a 1, 2
și respectiv 5 dinți acrilici, anatomorfi, mediocuspidați
EMSS: croșete cervico-
alveolare deschise dental la nivelul dinților 1.7, 1.4 și,
respectiv, 1.2.; croșet cervico-alveolar
deschis edental la nivelul dintelui 2.2
Alte variante terapeutice
MAXILAR
 Proteza fixă acrilică-mască Scutan, total fizionomică, unidentară la nivelul
dintelui 1.7;  proteza fixa acrilică-mască Scutan, total fizionomică, 
la nivelul dinților 1.4 și 1.5; proteză acrilică-mască Scutan, total fizionomică,
la nivelul dinților 1.1, 2.1 și 2.2.

Proteză parțial amovibilă,total acrilică, formată din: 

-conector principal: plăcuță acrilică palatină cu contact dento-mucozal,


rascroită distal;

-3 șei acrilice, purtătoare a 1, 2 și respectiv 5 dinți acrilici, anatomorfi,


mediocuspidați; 

EMSS: croșet cervico-alveolar deschis dental la nivelul dintelui 1.7; croșet 


cervico-alveolar deschis dental la nivelul dinților 1.4 și, respectiv, 1.1;  croșet 
 cervico-alveolar deschis edental la nivelul dintelui 2.2.
Alte variante terapeutice-
MANDIBULA  Proteză fixă provizorie acrilică-mască
Scutan, total fizionomică,  la nivelul dinților
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5;

Proteză parțial amovibilă, total acrilică,


formată din: 

-conector principal: plăcuță acrilică linguală


cu contact dento-mucozal;

-2 șei acrilice, purtătoare a 2 respectiv 7 dinți


acrilici, anatomorfi, mediocuspidați; 

-EMSS: croșete cervico-alveolare deschise
edental la nivelul dinților 3.5 și, respectiv,
3.1
Etapizarea planului de tratament

II. TRATAMENTUL PROTETIC PROPRIU-ZIS


1. Amprentarea preliminară a câmpului protetic cu
portamprente standard, corect adaptate, cu material tip
hidrocoloid ireversibil (alginat), în vederea realizării modelelor
preliminare și a portamprentei individuale
2. Înregistrarea amprentei funcționale periferice și centrale cu
portamprentele individuale 
3. Verificarea amprentei funcționale
4. Înregistrarea relațiilor mandibulo-craniene cu machete de
ocluzie
5. Verificarea pe model și în cavitatea orală a machetelor cu dinți
6. Verificarea pe model și în cavitatea orală a protezei parțiale
acrilice
1. Amprentarea preliminară a câmpului protetic 
cu material alginic în vederea realizării modelului
preliminar și a portamprentei individuale
2. Pregatirea portamprentelor individuale în vederea
amprentarii periferice
3. Verificarea amprentelor funcționale realizate în doi
timpi, periferică și centrală, cu ceară bucoplastică și
material siliconic fluid
4. Înregistrarea relațiilor mandibulo-craniene cu ajutorul
machetelor de ocluzie
a)Verificarea  extraorală a machetelor de ocluzie
b) Verificarea intraorală a machetelor de
ocluzie și înregistrarea relației centrice
 c) Solidarizarea machetelor de ocluzie
5.Verificarea extraorală a machetelor cu dinți
a. pe model și în articulator
5.Verificarea extraorală a machetelor cu dinți
b. detașate de pe model
Verificarea intraorală a machetelor cu dinți
Aspectul protezelor finite și
verificarea extraorală a acestora
6. Adaptarea imediată protezelor parțial acrilice
7.Aspect final

S-ar putea să vă placă și