Sunteți pe pagina 1din 15

CE SĂ FACI CÂND

VÂNTURILE VIEȚII BAT


PREA TARE?
TRAGEDIA DIN
FAMILIA MARTEI
ȘI MARIEI
IOAN 11:21, 32

Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi


fost aici, n-ar fi murit fratele meu!

Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a


văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a
zis: „Doamne*, dacă ai fi fost aici, n-ar fi
murit fratele meu.”
De ce este nevoie în astfel de
situații?
• Maria și Marta aveau nevoie de cuvinte de
speranţă.

• Isus le oferă un suport pentru speranţă,


spunându-le: “Eu sunt învierea şi viaţa”

• Demonstraţia puterii divine.


Gândește-te la viitorul promis de
Dumnezeu.

Apoc. 21,1 “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era”.

Apoc. 21,3 “El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui; şi Dumnezeu însuşi va fi cu


ei . El va fi Dumnezeul lor.
 
Apoc. 21, 4 “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu
va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.
NU PĂRĂSI GÂNDUL REZOLVĂRII
ÎNCERCĂRII

Nu v-a ajuns nicio ispită (încercare) care să nu fi fost potrivită


cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu
ispita, a pregătit† şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
1 Corinteni 10:13
Ioan 11,40

Nu ţi-am spus că dacă vei crede vei


vedea slava lui Dumnezeu.
OMUL ESTE CA UN COPAC.
OMUL ESTE CA UN COPAC.
OMUL ESTE CA UN COPAC.
Femeia care crede în Isus este o femeie
puternică. Speranţa ei nu moare. Rezistă celor
mai dure experienţe.
Maria şi Marta au fost
speciale nu prin
capacităţile lor ci prin
credinţa în promisiunile
lui Isus Hristos. Ele au
crezut cu toată inima, şi
credinţa le-a modelat
viaţa.