Sunteți pe pagina 1din 33

Igiena copiilor şi adolescenţilor.

Starea de sănătate a copiilor şi


adolescenţilor
Planul lecţiei:
 Igiena copiilor şi adolescenţilor ca ştiinţă.
 Periodizarea etapelor de dezvoltare.
 Particularităţile dezvoltării copiilor de diferite
vârste. Starea de sănătate, indicatorii ei.
 Grupele de sănătate a copiilor şi adolescenţilor.
 Regimul zilei copiilor şi adolescenţilor.
 Rolul personalului medical mediu în instituţiile
de copii şi tineret.
Bibliografie:
A. Obligatorie:
 1. Hăbăşescu I. Igiena copiilor şi adolescenţilor. Lucrări practice, 2009.
 2. I. Hăbăşescu, Maria Moraru. Igiena copiilor şi adolescenţilor. Manual,
Chişinău, 1999.
 3. В.Н. Кардашенко. Гигиена детей и подростков. Учебник, М.
Медицина, 1988.
 4. В.Н. Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по
гигиене детей и подростков. М. Медицина, 1983.
 5. В.И. Берзинь. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене
детей и подростков. Киев, Вища школа, 1989.
B. Suplimentară:
 1. Г.Н. Сердюковская, А. Сухарев. Гигиена детей и подростков.
Руководство для врачей. М. Медицина, 1995.
 2. S. Mănescu. Tratat de igienă. Bucureşti, 1986.
 3. A. Antal. Igiena şcolară. Teoria şi practica promovării sănătăţii copiilor
şi tinerilor. Bucureşti, 1978.
 4. И.А. Опарин – Практиkа по гигиене детей и подростков 1974.
Cea mai de preț  bogăție a unei
țări sunt copiii...
Igiena copiilor şi adolescenţilor
este o știință profilactică, care se ocupă de
menținerea și fortificarea stării de sănătate a
generației în creștere.

Ea studiază și supraveghează influența factorilor


mediului ambiant și a diferitor activități (orele
didactice, ocupațiile cu sportul, instruire prin muncă,
odihnă ect.)asupra organismului în creștere și în
baza rezultatelor obținute elaborează norme și reguli
sanitare (Regulamente igienice) pentru toate
condițiile de mediu și activitate (microclimă,
iluminare,ventilație), stabilește un regim optim de
activitate și odihnă .
Obiectul de studiu
al igienei copiilor și adolescenților este copilul care
se află într-un proces intensiv de creștere și dezvoltare
supus procesului de instruire și educație în diferite
colectivități respective vîrstei.
Scopul principal
al igienei copiilor și adolescenților este:

de a menține
și ocroti de a o fortifica
starea de permanent de a ameliora
sănătate de forța și nivelul de
acțiunea rezistența dezvoltare
factorilor organismului fizică și
mediului neuropsihică
ambiant
Creşterea -
fenomenul fiziologic prin care copilul se
deosebeşte de adult

Această noţiune cuprinde


totalitatea fenomenelor care
duc la o dezvoltare
armonioasă a greutăţii şi
înălţimii copilului,
paralel cu acest proces are
loc şi modificarea
“calitativă” a structurii şi
funcţiilor organismului
copilului.
Periodizarea etapelor de dezvoltare.
În cadru unui simpozion internaţional (Moscova,1985) a fost
propusă şi confirmată schema periodizării pe vârste, unde
perioada maturizării a fost separată în cîteva etape:
de la 1 -10 zile nou-născutul

de la 10 zile-1 an vîrsta sugarului

de la 1 an -3 ani copilăria timpurie

de la 4 ani -7 ani prima copilărie

b. 8 ani-12 ani
f. 8 ani-11 ani a doua copilărie

b.13ani-16ani
f. 12 ani-15ani vîrsta adolescentă

b.17ani- 21ani vîrsta tinereţii


f. 18 ani-20 ani
Etapele dezvoltării
(schema periodizării după Romănia)
Prima A doua A treia Adolescență Tinerețea
copilărie copilărie copilărie

Nou-născut Preşcolar mic Școlar mic 13 – 18 ani 18 – 25 ani


0 - 28 zile 3 – 4 ani 6 – 10 ani

Sugar Preşcolar Școlar


1 -12 luni mijlociu mijlociu
4 – 5 ani 10 – 15 ani

Copil mic Preşcolar


1 an -3 ani mare
5 – 6 ani
III. Particularităţile dezvoltării copiilor
de diferite vîrste.
Starea de sănătate, indicatorii ei.
Pentru a judeca dezvoltarea unui copil, s-au luat
drept criterii unele modificări morfologice şi anume:

creşterea în dezvoltarea
greutate şi unor
lungime perimetre

dezvoltarea
ţesutului
gras
subcutanat
Cifrele indicate în tabele nu reprezintă valori
absolut fixe, ci servesc doar ca un mijloc de
orientare pentru aprecierea dezvoltării copilului
la diverse vîrste.
Vârsta Creșterea în Vârsta Creșterea în
greutate înălțime
în prima Creștere cu
în primele sugarul creşte în lună 4 cm
4 luni medie cu 750 g pe
lună în luna a Creștere cu
Între 5-8 sugarul creşte în doua şi a treia 3 cm
luni medie cu 500 g pe
lună în luna a Creștere cu
patra 2 cm
Între 9-12 sugarul creşte în
luni medie cu 250 g pe Între 5 şi 12 Creștere cu 1 cm
lună. luni în fiecare lună
Între 1-2 ani creşterea în medie lungimea de la Se dublează
cu 3 kg naştere pînă la
Între 2-10 1,500 pîna la 5 ani
ani 2 kg în fiecare an. La 14 ani se triplează
Perimetrul Perimetrul
cranian toracal

Vârsta

La naştere 35 cm 34 cm
1 an 43 cm 45 cm
2 ani 48 cm 47 cm
7 ani 51 cm 55 cm
10 ani 51 cm 61 cm
15 ani 54 cm 73-75 cm
IV. Regimul zilei copiilor şi adolescenţilor.

Copilul 0-3 ani

Regim educativ - independent (în


timp)
- colaborare (cu cel care îl îngrijeşte)
Regimul zilnic - nevoia de somn 2 - reprezentarea binelui de rău
luni → 16 ore
poziţii corecte – pentru a nu i se
36 luni – 12 ore deforma coloana
- baie, înfăşat, alimentat, plimbări - îmbracăminte lejeră
Iluminatul – natural - jocuri - de mişcare
Izolarea termică – temperatura 22- - de comunicare (domenii simple)
24˚C; umiditate 40-50 %;
- jocul are impact instructiv-educativ
curenţi de aer 0,1 – 0,3 m / s
- jucăriile pentru copii - material
- nu bucați mici (înghite)
- de tras / împins – 12 luni
IV. Regimul zilei copiilor şi adolescenţilor.

copilul mic
3 – 6 ani
oboseala apare după 15 – 30 min.
Gradiniţe cu program normal
-îmbrăcăminte adecvată
(8 –19)
-plimbări 15 – 30 min.
-primirea copiilor 8 – 8,30
-activitățile obligatorii 9,30 -10,30
-mic dejun 8,30 – 9
-aerisirea sălii de grupă
-jocuri şi activitaţi libere 9 – 9,30
-spălarea pe mâini
-activitaţi, plimbari 10,30 – 12,30
Pauzele - 10 min.
-prânz 12,30 – 13,30
- mişcare, alergare
-somn 13,30 – 16
- în încaperi aerisite
-gustare 16 – 16,30
- supravegheaţi
-activitaţi libere 16,30 – 18,30
Activitatea: 5 – 10 ore/zi
-plecarea copiilor 18,30 - 19
1/3 dimineață + 2/3 după masă
Somnul 12 – 13 ore (10 + 2 d. m)
IV. Regimul zilei copiilor şi adolescenţilor
faza de
faza în care se Copilul
maturizare
desavârşeşte 6 (7) ani - 18ani
sexuala -
copilaria adolescent
Dezvoltarea motorie - mişcari precise, Pubertatea
coordonari complexe ale mişcarilor • prepubertatea
- sudarea oaselor bazinului • pubertatea propriu-zisa
- erupţia dinţilor permanenţi • post pubertate
Dezvoltarea neuropsihica - -transformari - neuro-endocrine;
perfecţionarea SNC :
intelectual-afective
- atenţia - cognitiva
-maturaţie sexuala ( precoce sub
- volitiva
9 ani , tardiva 15 – 16 ani)
- memoria – se dezolta intens
(progreseaza mai rapid decât gândirea
-se dezvolta memoria logica
logica) -percepţia sintetica, globala
- viaţa afectiva-devine mai-puţin timid, -treceri bruşte ale relaţiilor
capricios afective
-obraznic, exploziv
Grupele de sănătate
Grupele de sănătate a copilului se determină
prin evaluarea complexă cu bilanțul stării de
sănătate a copilului în baza celor 6 criterii de
sănătate.

Determinarea grupelor de sănătate oferă o imagine mai amplă a


statului fizic al copilului, decît un diagnostic și permite
diferențierea asistenței medicale pentru copii cu probleme de
sănătate, cu stări premorbide sau fără perturbări de sănătate.
6 criterii de apreciere a stării sănătăţii
copilului
I. rezistența și
II. dezvoltarea fizică
reactivitatea
a copilului care se III. starea funcțională
copilului, care se
apreciază în a organelor și
apreciază conform
baza parametrilor sistemelor, care este
particularităților de
antropometrici (talia, apreciată prin
ontogeneza, după
masa, perimetrul examenul clinic al
numarul de
craniului, toracelui) și copilului și permite
îmbolnăviri acute
permite evidențierea depistarea unor
suportate de copil în
tulburărilor de stări premorbide.
perioada preliminară
creștere.
examinării.

VI. dezvoltarea
IV. se referă la
V. prezența neuropsihică a
particularitățile
maladiilor cronice copilului, care se
ontogenezei
și a focarelor efectuează în
copilului de prezența
corespundere cu
sau lipsa cronice de infecție. liniile principale de
incidențelor în
dezvoltare la diferite
anamneza biologică.
perioade de vîrste.
V. grupă de sănătate include:
I grupă de sănătate include: Copii și adolescenți cu
Copii absolut sănătoși, care malformații de dezvoltare grave
nu suferă de maladii cronice, și maladii cronice severe, starea
au o dezvoltare armonioasă, de decompensare fiind
o stare fizică și neuropsihică determinată de modificări
normal, n-au fost bolnavi sau morfopatologice și funcționale
rareori au avut maladii, tot severe atît în organul afectat, cît
anul au fost sănătoși. și în alte organe și sisteme cu
starea decompensată, care
determină invaliditatea
copilului;
 
II grupă de sănătate IV grupa de sănătate include:
include: Grupele de Copii și adolescent care sunt
Copii și adolescenți la care sănătate a bolnavi cronic și au patologii
lipsesc maladii cronice, dar congenitale în perioada de
posedă anumite dereglări copiilor și subcompensare, cu schimbări
morfofuncționale. Deseori adolescenților esențiale a stării generale
după acutezare și o perioadă
sunt bolnavi în timpul îndelungată de
anului (mai mult de 4 ori pe recomvalescență după orice
an). îmbolnăvire.
Această grupă include copii (Acesti copii fregventează școli
cu miopie de un grad jos, III grupă de sănătate include:
de cultură generală, instituții
dereglări de ținută, picior Copii și adolescent care fac boli de copii).
plat cronice ori au patologii
congenitale. Caz de acutizare a
maladiilor cronice sunt rare, cu
stări relative ușoare, în timpul
căreia starea generală a
organismului nu se schimbă
considerabil. ( Faza neactivă a
reumatismului, forma simplă a
tonzilitei, copii cu neajunsuri
fizice, urmări evidente ale
traumelor).
Indicii dezvoltării fizice
(indicii antropometrici)
pot fi divizați în trei grupe:

• . Talia, • Ținuta • . Capacitatea


• masa corporală
• forma
Somatometrici

de ventilație

Somatoscopici
• perimetrul toracic

Fiziometrici
și al capului coloanei a plămînilor
• lungimea diferitor vertebrale • forța
părți și segmente • forma cutiei musculară
ale corpului
(lungimea toracice • tensiunea
trunchiului, • starea arterială
extrimităților musculaturii
superioare și
inferioare • elasticitatea
• diametrele pielii
diferitor segmente
ale corpului
(toracelui,
capului)
Rolul personalului medical mediu în
instituţiile de copii şi tineret
Ordin din 27 mai 2013 Nr.613/441
Cu privire la Serviciile de Sănătate
din instituțiile de învățămînt preuniversitar
În scopul fortificării sănătății și dezvoltării armonioase a generației în
creștere,în contextual realizării prevederilor Legii ocrotirii sănătății nr.
411-XIII din 28.03.1995, Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995,
Legii nr. 25-XVI din 03.02.2009 priviind aprobarea Strategiei naționale
pentru tineret pe anii 2009-2013, Politicii Naționale de Sănătate pentru
anii 207-2021, Hotărîrii Guvernului nr. 934 din 04.08.2008 ” Cu privire la
aprobarea Nomenclaturii serviciilor suplimentare de sănătate acordate
copiilor, elevilor și studenților în instituțiile de învățămînt”.
Serviciile de Sănătate din Instituțiile de
Învățămînt Preuniversitar
 
oferă:

servicii servicii de
de asistenţă
profilaxie medicală

crearea
educaţie unui mediu
pentru sigur
sănătate pentru
elevi
Servicii de profilaxie:
1) Asistentul medical de comun cu administraţia şi personalul instituţiei
de învăţămînt, contribuie la asigurarea respectării normelor sanitaro-
epidemiologie în instituţie, în corespundere cu cerinţele actelor
normative în vigoare şi monitorizarea acestora prin:
a) verificarea actelor medicale privind starea sănătăţii elevilor şi
angajaţilor;
b) depistarea timpurie şi activă a bolnavilor cu boli transmisibile şi
supravegherea medicală a contacţilor cu bolnavii contagioşi;
c)organizarea şi evaluarea realizării măsurilor de prevenire a
transmiterii bolilor contagioase prin intermediul factorilor comuni:
apă potabilă, produse alimentare, bucate pregătite în cadrul blocului
alimentar al instituţiei;
d)organizarea efectuării dezinfecţiei curente în timpul înregistrării
cazurilor de boli contagioase în instituţie;
e) organizarea şi realizarea, în comun cu serviciul de asistenţă medicală
primară şi serviciul de sănătate publică, a investigării elevilor la
helminţi;
f) efectuarea controlului pentru depistarea pediculozei şi scabiei;
g) evidenţa şi prezentarea rapoartelor statistice.

 
Servicii de profilaxie:
2) Asistentul medical asigură organizarea suportului
informaţional în procesul de imunizare a elevilor şi oferă
asistenţă echipei medicului de familie, în cazul efectuării
imunizării elevilor/angajaţilor, în cadrul instituţiei de
învăţămînt.

3) Asistentul medical asigură monitorizarea şi supravegherea


realizării în instituţie a: ( activităţilor de educaţie fizică;
alimentaţiei elevilor; respectării regimului de instruire şi odihnă;
pectării condiţiilor antiepidemice.)

4) Asistentul medical instruieşte personalul din instituţie


(pedagogi, educatori, bucătari, personal auxiliar etc.), asupra
sarcinilor ce le revin în asigurarea normelor sanitare.
Servicii de asistenţă medicală.
Asistentul medical în cadrul instituţiei de învăţămînt:
1) asigură acordarea primului ajutor medical (potrivit
competenţei) în stările de urgenţă;
2) asistă medicul de familie în efectuarea examenelor medicale
profilactice anuale, realizate în instituţia de învăţămînt;
3) administrează elevilor medicamente în cazul tratamentului de
durată/profilactic, la solicitarea părintelui/tutorelui sau cu
acordul acestora;
4) comunică individual cu fiecare elev în funcţie de necesităţile
personale ale acestuia, asigurînd confidenţialitatea.
Educaţie pentru sănătate
Asistentul medical organizează şi realizează diverse măsuri de
informare privind promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru
sănătate, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor elevilor,
părinţilor/tutorilor, cadrelor didactic, prin:
1) Organizarea activităţilor de informare (prezentări, lecţii, ore
informative, distribuirea materialelor informative etc.), inclusiv prin
implicarea specialiştilor în domeniu (medici, psihologi etc.) şi a elevilor,
pentru promovarea modului sănătos de viaţa .
2) Organizarea activităţilor de comunicare şi consiliere individuale şi
interactive în grup, inclusiv prin implicarea specialiştilor în domeniu
(medici, psihologi etc.), prevenirea problemelor prioritare de sănătate
(accidente/traume/otrăviri; dereglărilor de nutriţie; prevenirea violenţei
şi abuzului, ITS/HIV/SIDA/sarcina la vîrsta adolescenţei şi dereglările
pubertate; probleme legate de consumul de substanţe psiho-active,
maladii contagioase etc.
3) Asistentul medical se implică în activităţile de voluntariat şi de
educaţie „de la egal la egal”; instituie, de comun cu pedagogii şi
instruieşte echipe sanitare în cadrul instituţiei de învăţămînt şi le
însoţeşte la concursuri.
Crearea unui mediu de susţinere
 Asistentul medical prezintă recomandări pentru conducerea
instituţiei de învăţămînt şi pedagogi, pe diverse probleme ce
ţin de sănătatea elevilor, în scopul creării unui mediu
favorabil şi sigur, în cadrul instituţiei.

 Asistentul medical conlucrează cu medicii de familie şi cu


instituţiile medicale teritoriale (Centrul Medicilor de Familie,
Centrul de Sănătate Autonom, Centrul de Sănătate Prietenos
Tinerilor, Centrul de Sănătate Publică), în vederea soluţionării
problemelor ce ţin de sănătatea şi dezvoltarea elevilor.

 Asistentul medical conlucrează cu membrii comunităţii


(autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile
comerciale, reprezentanţii cultelor, ONG, etc.) în scopul
asigurării securităţii, sănătăţii fizice şi psihice a elevilor;
participă in elaborarea planurilor APL la capitolul sănătatea
şi dezvoltarea elevilor.
Crearea unui mediu de susţinere
 Asistentul medical asigură informarea părinţilor (în cadrul
adunărilor de părinţi), elevilor şi cadrelor didactic despre
problemele de sănătate şi dezvoltare a elevilor, despre
drepturile elevilor referitor la luarea deciziilor despre
sănătatea lor, atît şi referitor la SSIÎP.

 Asistentul medical realizează sarcini în cadrul echipei


multidisciplinare, pentru asigurarea serviciilor de sănătate şi
educaţionale pentru elevi cu cerinţe speciale; încurajează şi
promovează includerea elevilor cu nevoi speciale în diverse
programe de sănătate pentru elevi.

 Asistentul medical asigură referirea elevilor la alte servicii


din comunitate (Centre de susţinere socială, Centre
comunitare, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Centre
informaţionale pentru tineret etc.), în scopul soluţionării
individuale a problemelor.
Responsabilităţile asistentului medical:
1. Organizarea şi evaluarea respectării normelor sanitaro-
epidemiologice şi antiepidemice în cadrul instituţiei.

2. Raportarea fiecărui caz de boli infecţioase, nou depistat şi


organizarea măsurile primare antiepidemice, în timpul
existenţei focarelor de boli contagioase în colectivitate.

3. Asigurarea monitorizării şi supravegherii realizării


activităţilor de educaţie fizică; alimentaţie a elevilor; respectării
regimului de instruire şi odihnă în instituţie.

4. Monitorizarea rezultatelor examenelor medicale periodice


profilactice a elevilor şi angajaţilor instituţiei, realizate în
conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii.
5. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă.
Responsabilităţile asistentului medical:
6. Asistarea medicului de familie pe perioada realizării activităţilor în
cadrulminstituţiei de învăţămînt (examen medical profilactic, imunizări
etc.) şi înregistrarea datelor în documentaţia medicală.

7. Participarea în activităţile echipei multidisciplinare, în crearea şi


realizarea programelor individuale pentru elevii cu nevoi speciale.

8. Organizarea şi realizarea activităţilor de informare, educare şi


comunicare pentru elevi, pedagogi şi părinţi, privind promovarea
sănătăţii, utilizînd diverse cu accent deosebit pe:
a) prevenirea traumelor, accidentelor, otrăvirilor, abuzului şi violenţei;
b) ameliorarea sănătăţii mintale şi a bunăstării psihologice;
c) prevenirea îmbolnăvirilor prin tuberculoză, infecţii cu transmitere
sexuală,HIV infecţiei etc.;
d) educaţie sexuală şi planificare familială, întru prevenirea sarcinilor
nedorite printre adolescente;
e) prevenirea consumului de substanţe nocive (alcool, tutun, droguri;)
f) promovarea alimentaţiei raţionale şi sănătoase;
g) promovarea modului sănătos de viaţă, a activităţilor de educaţie
fizică, sport şi odihnă activă.
Responsabilităţile asistentului medical:
9. Conlucrarea cu instituţiile medicale teritoriale şi cu membrii
comunităţii (autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile
comerciale, reprezentanţii cultelor, ONG, etc.), în vederea soluţionării
problemelor ce ţin desănătatea şi dezvoltarea elevilor.
10.Referirea corectă a elevilor la alte servicii din comunitate (Centre de
susţinere socială, Centre informaţionale pentru tineret, Centre
comunitare, etc.), în scopul soluţionării individuale a problemei.
11.Respectarea confidenţialităţii şi intimităţii elevilor.
12.Evidenţa bazei materiale a cabinetului medical.
13.Întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliţi, a rapoartelor
statistice şi informaţiilor privind starea sănătăţii copiilor.
14.Respectarea legislaţiei muncii, Codului de etică şi deontologie
medicală, a actelor normative ce reglementează activităţile în domeniu.
15.Perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în domeniu.
Sănătatea a copilului-
„stare de activitate vitală, ce corespunde cu
vârsta lui biologică, unităţi armonioase ale
caracteristicilor fizice şi intelectuale,
formarea  reacţiilor de adaptare şi
compensare în  procesul de creştere „
A fi matur nu înseamnă de a împlini o anumită
vârstă, ci a fi capabil sa-ți asumi anumite
răspunderi:
să fii în stare să-ți îndeplinești sarcina până la
capăt;
să faci un lucru bine, fără a fi supravegheat;
să fii în stare să ai mulți bani , și să nu-i cheltuesti;
să suporți o nedreptate fără să te răzbuni.
Abigal Van Buren

S-ar putea să vă placă și