Sunteți pe pagina 1din 38

CURS: Stresul abiotic la plante

Profesor: Monica Badea

Studiu privind
conținutul de apă
și substanțe
minerale și
organice din
plante

•Diana Pintilie
•Adelina Scorobete
•Carmen Eșeanu
•Călin Apostol
Material și metodă

• Materialul vegetal provine de la 12 specii de plante, este alcătuit din frunze, tulpini și flori recoltate din campusul USAMV, în luna mai.
El a fost mărunțit, cântărit, uscat în etuvă, pentru 24 de ore la peste 100 de grade Celsius, cântărit, calcinat la 600 de grade Celsius și
cântărit, din nou. Prima cântărire indică masa totală a materialului vegetal, a doua marchează absența apei, iar a treia, conținutul în
minerale. Cântarul folosit este unul de precizie, ultima zecimală indicând numărul microgramelor.
Plante
studiate
1. Trifolium pratense
• Trifoiul (Trifolium pratense), sau trifoiul roșu, planta
erbacee mica anuală, bienală sau plantă perenă cu
viață scurtă, din familia fabaceae (leguminoase).
• Caractere morfologice: rădăcină pivotantă; tulpină
lignificată la bază; frunze alterne, trifoliolate;
foliolele sunt eliptice, ovate sau obovate, cu
marginea întreagă sau fin ciliată; florile dispuse în
capitule de culoare roșiatică.
• Ecologie și răspândire: specie xeromezofită –
mezofită, mezotrofă – eutrofă, întâlnită prin pășuni,
fânețe, rariști de pădure frecvent în zona de
silvostepă - etajul boreal.
Trifolium 100
Tri f o l i u m p ra ten s e

pratense (trifoi) 90
93.07

80

69.81
70
64.09

• Trifoiul depozitează cea 60

mai multă apă în tulpină 50

• cel mai mare aport de 40


35.91

substanțe minerale se 30
30.19

regăsește în floare
20

10 6.93
4.13
2.75 1.97
0
Frunză Tulpină Floare

Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU


2. Taraxacum officinale

•Păpădia (Taraxacum officinale) este o plantă


erbacee perenă din familia asteraceae.
•Caractere morfologice: planta de talie mică;
rizom gros, continuat cu rădăcină pivotantă;
tulpină aeriană cilindrică, fistuloasă; frunze
glabre, lungi, crestate care formează o rozetă
bazală; flori ligulate galbene, grupate în antodiu.
•Ecologie și răspândire: specie xeromezofită –
mezofită, foarte frecventă în zona de stepă,
etajul boreal, locuri cultivate și ruderale.
Taraxacum offi cinale

Taraxacum officinale
- Păpădie Floare

• Aportul de substanțe
minerale din păpădie se Tulpină
regăsește cel mai mult în
floare
• Tulpina are un conținut
mai ridicat de apă
Frunză

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cenușă % din SU Substanță Uscată (SU) Apă %


3. Chelidonium majus

• Rostopască (Chelidonium majus), plantă


perenă erbacee, din familia papaveraceae.
• Caractere morfologice: planta de talie medie;
rizom ramificat, brun – roșiatic; tulpina
ramificată, tinde să formeze tufe, ajungând
până la 100 cm înălțime; frunze alterne,
imparipenat-sectate; flori galbene, grupate în
umbele simple; toate părțile plantei conțin
latex de culoare galbenă.
• Ecologie și răspândire: planta vegetează în
locuri umbroase, tufișuri, păduri, grădini, în
jurul caselor, de la câmpie până la munte.
Chelidonium majus - Rostopască

Chelidonium 90
84.24

majus -
81.11
80
76.5

Rostopască 70

60

• La rostopască tulpina și 50
floarea conțin mai multă
apă decât frunza, iar din 40

substanța uscată obținută


aportul de substanțe 30

minerale este relativ 23.5

scăzut, predominant în 20 18.89


15.76

frunză
10

2.41 1.81 1.78


0
Frunză Floare Tulpină

Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU


4. Solanum tuberosum

• Cartoful (Solanum tuberosum) este o plantă erbacee, din


familia solanacee.
• Caractere morfologice: plantă de talie medie, având un
sistem radicular foarte puțin dezvoltat, rădăcina fiind
fasciculată cu ramificatii primare și secundare; tulpina
cuprinde două porțiuni: subterană (tuberculul) și aeriană, cu
lungimea până la 100 cm; frunzele sunt întrerupt
imparipenat compuse, glabre sau pubescente; florile sunt
grupate în cime simple sau compuse, de culoare albă sau
violaceu, închis sau deschis.
• Ecologie și răspândire: specie cultivată anual pe scară largă,
în peste 120 de țări din întreaga lume. Cartoful nu rezistă nici
la cele mai mici înghețuri. Insuficiența luminii afectează
creșterea tuturor părtilor plantei, influențând negativ
productia de tuberculi. Umiditatea în sol trebuie să fie
ridicată.
Solanul Sol anul Tube ros um

Tuberosum - 1.83

Cartof Tulpină 6.17%

93.83
• Tulpina cartofului conține
peste 90% apă
• Din substanțele organice 1.65

rezultate în urma uscării


materialului vegetal, Frunză 1774.00%

aportul de substanțe
minerale este unul scăzut, 82.26

atât în tulpină, cât și în


frunză. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cenușă % din SU Substanță Uscată (SU) Apă %


5. Plantago lanceolata

• Pătlagina (Plantago lanceolata), sau pătlagina îngustă,


plantă perenă spontană, dar și cultivată, din familia
plantaginaceae.
• Caractere morfologice: plantă de talie mică; rizom gros și
scurt, cu numeroase rădăcini fasciculate; tulpina nefoliată,
ajungând până la 50 cm înălțime; frunze lanceolate, ușor
subțiate în pețiol; flori foarte mici, gălbui-brune, grupate în
inflorescențe de tip spic.
• Ecologie și răspândire: plantă comună, de la câmpie până în
zona montană, întâlnită prin pășuni aride la munte, fânețe,
la marginea drumurilor.
Plantago Plantago lanceolata ( Pătlagină )

lanceolata -
90

81.47
80

Pătlagină 70

60

• Pătlagina depozitează în
jur de 80% apă în tulpină.
50

40
• Din materialul vegetal
uscat s-a obținut aproape 30

3% substanță minerală. 18.53


20

10

2.72
0
Frunză

Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU


6. Tradescantia zebrina

• Tradescantia (Tradescantia zebrina), plantă


perenă, din familia commelinaceae.
• Caractere morfologice: plantă decorativă, cu
tulpini cărnoase ce pot atinge o lungime de 30
cm; frunzișul este spectaculos: frunzele ovate
sunt brăzdate de două dungi argintii pe partea
superioară, fiind violet pe cea inferioară; florile
sale sunt mici, de culoarea purpurei și sunt
grupate în cime terminale.
• Ecologie și răspândire: Preferă umiditatea
ridicată și temperaturile medii.  Iubește lumina,
atâta vreme cât nu este directă, și mediile bine
aerisite
Tra d es ca n ti a z eb ri n a
100
95.03

90

Tradescantia 80

70

• Frunza plantei 60

ornamentale tradescantia 50

este una foarte bogată în 40


apă, peste 90%, spre
deosebire de substanțele 30

minerale care nu ating un 20


procent din substanța
uscată 10
4.97
0.7
0
Frunză
Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU
7. Aspidistra

• Aspidistra, plantă anuală erbacee, din familia


amaranthaceae.
• Caractere morfologice: plantă anuală de talie medie, cu
rădăcină pivotantă, puternic ramificată; tulpina poate
ajunge la 1-1,5 m înălțime; frunzele sunt mari, cărnoase,
catifelate, cu un strat de „pudră” albă pe partea
inferioară, fără luciu și diferă ca formă în funcție de
amplasarea pe plantă: cele inferioare sunt cordiform-
triunghiulare, dințate pe margini; cele superioare sunt
aproximativ dreptunghiulare, cu vârful ascuțit;
inflorescența este un panicul cu numeroase flori
hermafrodite.
• Ecologie și răspândire: În sălbăticie ea poate fi găsită
peste tot, dar este și cultivată. Este o plantă foarte puțin
pretențioasă, reușind la fel de bine în locuri umbrite sau
expuse la soare. Este foarte rezistentă la frig.
Asp id ist r a elati or

80
73.96

70

Aspidistra 60

50
• Frunza plantei Aspidistra
conține peste 50% apă iar 40

materialul mineral rezultat


din arderea substanței 30
26.04
uscate este relativ scăzut.
20

10

2.46
0
Frunză
Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU
8. Picea pungens

• Molidul(Picea abies), specie de arbori coniferi,


din familia pinaceae.
• Caractere morfologice: plantă de talie mare,
ajungând până la 50 m înălțime, cu diametrul
până la 1 – 1,5 m; rădăcini orizontale și
superficiale; tulpina dreaptă cilindrică; coroana
piramidal-conică, permanent verde; frunze
aciforme, persistente, în 4 muchii, de 1-2,5 cm,
de culoare verde închis, lucitoare, așezate
spiralat de jur imprejurul crenguței; flori
unisexuat-monoice.
• Ecologie și răspândire: o specie continentală,
montană şi subalpină, de climat rece şi umed,
preferând soluri nisipo-lutoase, reavene,
moderat acide. Are un temperament de
semiumbră.
Frunză

Picea pungens -
Molid Cenușă % din SU 0.93

•Cu un aport ridicat de apă,


molidul prezintă aproape un
procent de substanțe Substanță Uscată % (SU) 25.57

minerale din materialul


vegetal uscat și ars.

Apă % 74.43

0 10 20 30 40 50 60 70 80
9. Saintpaulia ionantha –
Violeta de Parma

• Violeta de Parma(Saintpaulia ionantha), din familia


gesneriaceae.
• Caractere morfologice: plantă perenă, de apartament,
decorativă prin flori; formează o rozetă catifelată, cu
multe flori; tulpinile ramificate poartă buchete de mici
violete stelate, ale căror petale, simple sau duble,
uneori încrețite, sunt colorate de la violet-închis la
rozul cel mai pal, trecând prin purpuriu și alb; frunzele
au 2-6 cm lungime, dispuse în rozetă, sunt în formă de
inimă, ușor ondulate, groase și acoperite de un puf
catifelat, pe pețioluri roșietice, păroase, cărnoase;
florile apar în centrul rozetei, anumite forme sunt
bicolore, cu striuri sau cu marginile de altă culoare.
• Ecologie și răspândire: Planta este originară din Africa
Centrala. Necesită lumină indirectă. Preferă atmosfera
jilavă. Nu rezistă la temperaturi foarte scăzute.
Frunză

Saintpaulia ionantha – Violeta


de Parma Cenușă % din SU 0.84

•Violeta de Parma depozitează o


cantitate foarte mare de apă în
frunză, iar din materialul vegetal Substanță Uscată % (SU) 3.15
rămas după extracția apei și
ardere, sub un procent reprezintă
substanțele minerale.

Apă % 96.85

0 20 40 60 80 100 120
10. Weigela florida
• Weigela(Weigela florida), face parte din familia caprifoliaceae.
• Caractere morfologice: specie arbustivă perenă, rezistentă,
ușor de cultivat și întreținut; crește la o înălțime și lățime de
până la 1,5–1,8 m; este un arbust extrem de atrăgător care
formează tufișuri dense cu frunze și flori; ramurile sunt lungi si
ușor arcuite, puternic împodobite; frunzele sunt de 5-15 cm
lungime, oval-alungite, cu vârful acuminat și margine zimțată;
florile sunt de 2-4cm lungime, cu cinci lobi, cu roșii, care apar în
mai mulți corimbi mici.
• Ecologie și răspândire: Plantă ornamentală, originară din Asia
de Est. Sunt arbuști ornamentali foarte populari în grădini.
Arbust cu temperament de lumină, dar suportă și semiumbra și
umbra. Rezistență moderată la ger. Specie ce vegetează bine și
în marile orașe.
Weigela
W e i ge l a fl ori da

florida
1.84

Frunză 31.67

68.33
•În floarea plantei Weigela
regăsim mai multă cantitate
de apă decât în frunză, însă
frunză are un aport dublu de 0.91

substanțe minerale față de


floare. Floare 20.05

79.95

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cenușă % din SU Substanță Uscată (SU) Apă %


11. Liquidambar
styraciflua
•Liquidambar(Liquidambar styraciflua), specie de
foioaase, face parte din familia altingiaceae.
•Caractere morfologice: copac de dimensiuni medii
până la mare, care crește oriunde până la 20 m în cultură
și până la 45 m în sălbăticie; trunchiul de până la 60–90
cm în diametru; frunzele au de obicei cinci (dar uneori
trei sau șapte) lobi palmați ascuțiți, sunt lucioase,
poziționate individual (alternant), pe ramuri; florile sunt
unisexuate, de culoare verzuie, dispuse în raceme
terminale de 5–8 cm lungime, sunt lipsite de caliciu și
corolă, dar sunt înconjurate de bractee păroase.
•Ecologie și răspândire: Este originar din zonele
temperate calde din estul Americii de Nord și din
regiunile montane tropicale din Mexic și America
Centrală. Arbore ornamental și forestier popular în
climatele temperate. Este o plantă care crește la cote
medii în diferite zone muntoase unde clima este umedă
și mai temperată.
Li q u i da m b a r s ty ra ci fl u a

Liquidamba 70
66.21

r styraciflua
60

50

•Liquidambarul are un aport 40

regulat de apă în frunză 33.79

•Din materialul vegetal uscat, după 30

ardere s-a obținut un procent și


jumătate de substanțe minerale. 20

10

1.53
0
Frunză

Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU


12. Chenopodium
album – Spanac
sălbatic
•(Chenopodium album), sau spanac sălbatic, face parte din familia
amaranthaceae.
• Caractere morfologice: plantă anuală erbacee, de talie medie, cu
rădăcină pivotantă, puternic ramificată; creștere verticală la
început, atingând înălțimi de 10–150 cm, dar de obicei devine
culcat după înflorire (din cauza greutății frunzișului și a
semințelor); frunzele sunt alterne și variate ca aspect - primele
frunze, în apropierea bazei plantei, sunt dințate și aproximativ în
formă de romb, de 3–7 cm lungime, frunzele de pe partea
superioară a tulpinilor florale sunt întregi și lanceolate-romboide,
de 1–5 cm lungime, sunt acoperite cu ceară, cu aspect făinos pe
partea inferioară; florile mici sunt simetrice radial și cresc în
cime mici pe o inflorescență ramificată densă de 10–40 cm
• Ecologie și răspândire: Spanacul sălbatic este considerat o
buruiană comună, care afectează 40 de culturi în 47 de țări, fiind
frecvent întâlnit în culturile de cereale, porumb, sfeclă de zahăr și
cartof. În zonele cu climă temperată este considerat a fi una
dintre cele mai periculoase 6 buruieni, afectând recoltele
indiferent de anotimp.
Chenopodium 90
C he nopodi um al bum

album – Spanac 80
80.49

sălbatic 70

60

•Spanacul sălbatic reține în medie 50

de 80% apă în frunză, cu un aport


mai ridicat de substanțe minerale 40

obținute după uscarea și arderea


materialului vegetal. 30

19.51
20

10
4.9

0
Frunză

Apă % Substanță Uscată (SU) Cenușă % din SU


Microscopie
• Figura 1: Epiderma inferioară a
frunzei de Tradescantia observată
la microscop
Figura 2 Celule ale
epidermei inferioare de
Tradescantia

• În aceste imagini se observă


structura celulară a epidermei
frunzei de Tradescantia, inclusiv
stomate, a căror ostiole sunt
deschise pentru a facilita
transferul de gaze între plantă și
mediu.
Figura 3: Complex
stomatic al frunzei de
Tradescantia
Figura 4, 5 Stomate cu ostiolele închise de pe epiderma inferioară a frunzei de Aspidistra
Figura 6:Tradescantia
zebrina
Figura 7:
Violeta de
Parma
• Cele mai mici procente ale apei încep să crească de
la 64,09% și se înregistrează în cazul frunzelor
trifoiului și ale plantelor lemnoase (weigela și
liquidambar), precum și a florii de trifoi. Cele mai
mari procente de apă se găsesc în frunzele plantelor
de interior și depășesc 95 de unități- putem constata
Observații și că ele au fost mai bine aprovizionate cu apă decât
cele de afară. În cadrul aceleiași specii, se observă
concluzii un conținut mai mare de apă în tulpină, decât în
celelalte organe.
• În ceea ce privește conținutul de cenușă, din
substanță uscată, observăm că cele mai ridicate
valori se înregistrează în frunza de spanac sălbatic și
floarea de trifoi, iar, cele mai mici, în frunza de
tradescantia și cea ce violetă.
Vă mulțumim!

S-ar putea să vă placă și