Sunteți pe pagina 1din 52

Producerea energiei din biomas

PARTICULARIT

Produc ia de Energie din biomas este SUSTENABIL i REGENERABIL Biomasa agricol se regenereaz la un an Biomasa forestier se regenereaz la 3040 deani Culturile intermediare (specii de lemn de diametru mic-plop, salcie, se regenereaz la 3-4 ani

PARTICULARIT

Energia (E) din biomas se poate produce i utiliza la fa a locului sub form de energie mecanic , termic , electric Produc ia de E din biomas se poate integra n procesele agricole dintr-o ferm , ducnd la eficientizarea acesteia

METODE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN BIOMAS


Combustia direct Produc ia de combustibilI lichizi din semin ele de culturi agricole (ethanol, methanol, uleiuri vegetale) Produc ia de combustibil lichid (ex. Etanol) din celuloz Produc ia de biogaz din gunoi de grajd i alte reziduuri agricole, animaliere i municipale

Combustia direct
Este cea mai simpl metod de utilizarea a biomasei pentru producerea de energie i const n arderea biomasei n diferite generatoare de c ldur , cum sunt: -sobe simple pentru nc lzit locuin e i g tit hrana; - centrale termice pentru nc lzit locuin e, pe lemne, pele i, brichete, a chii sau rumegu ; - centrale termice de capacitate mijlocie sau mare, pentru nc lzit locuin e, sau pentru industrie

Producerea de combustibili lichizi din semen e


Este o metod relativ simpl Se produc combustibili lichzi, de tip uleiuri (din rapit i soia) i alcool (etanol) Se ridic mari semne de ntrebare din cauza riscului de a folosi excesiv produc ia agricol de semin e destinat hranei pentru produc ia de biocombustibili

Produc ia de combustibil lichid (ex. Etanol) din celuloz


Sunt dou metode de producere a etanolului din celuloz : - Prin hidroliza celulozei pretratate, utiliznd enzine care transform celulza n zaharuri (ex. glucoz ), urmat de fermentare i distilare; - Prin gazeificare care transform prin fermentare lignoceluloza n monoxid de carbon i hidrogen. Aceste gaze pot fi convertite n etanol prin fermentare sau cataliz chimc .

Producerea de biogaz din gunoi de grajd i alte reziduuri agricole, animaliere i municipale
Biogazul este un gaz care arde, bogat n metan i se ob ine prin descompunerea anaerobic a reziduurilor organice. Acesta con ine: Metan 45-75% Dioxid de Carbon 25-50% Nitrogen 0-10% Hidrogen 0-1% hidrogen sulfurat 0-3% Se poate utiliza pentru producerea energiei termice (prin ardere directa) si pentru producerea de energie electrica.

CARACTERISTICILE BIOMASEI
Densitatea volumic i energetic Con inutul de umiditate Con inutul de energie termic Puterea calorific Con inutul de elemente chimice Con inutul de cenu e Capacitatea de stocare Capacitatea de manipulare i transport Dinamica varia iei n timp a caracteristicilor fizice Dinamica varia iei disponibilt ii

Volumul echivalent (m) pentru substituirea unui m petrol de diferite culturi


petrol c rbune Peleti 8% umuditate Lemne n vrac, 50% A chii de lemn dur, 30%W A chii de lemn moale,30% W A chii de lemn industrial, 20%W A chii de lemn industrial,50%W Paie balotate, 15%W

Densitatea volumic kg/m


Biomasa solid are o densitate sc zut Densitate sc zut influen eaz negativ manipularea, transportul i stocarea Cre terea densit ii se poate face prin compactare, respectiv balotare, peletare i brichetare

Densitatea energetic MJ/m


Este corelat cu densitatea volumic i este sc zut n compara ie cu cea a combustibililor fosili lichizi sau solizi mbum t irea acesteia se face prin conversia biomasei solide n combustibili lichizi

Con inutul de umiditate n %


Este canitatea de ap care se g seste n material, raportat la ntreaga mas a materialului Con intul de umiditate este o caracteristic important a biomasei destinat utiliz rii n scopuri energetice Umiditatea are mare iflue asupra eficien ei procesului de ardere, a puterii calorifice a biomasei, asupra depozit rii, manipul rii i transportului Con inutul de umiditate se poate exprima n baza umed (W) i n baza uscat (Wdb)

Calculul umidit ii biomasei


Prin umiditatea biomasei (W n %) n elegem raportul dintre greutatea apei con inute de biomas i greutatea biomasei absolut uscat. Greutatea substan ei pure este considerat baz de plecare = 100%. Greutatea biomasei f r ap se nume te "greutate absolut uscat ". Umiditatea bomasei se calculeaz n practic dup urm toarea formul : W

unde mu = greutate umed [g] i m0= greutate uscat [g].

Con inutul de umiditate


Rela iile ntre umidit ile n cele dou baze sunt:
bu Wdb W! 1  Wdb bu

W Wdb ! bu 1 W

Con inutul de umiditate


Puterea calorific a biomasei se calculeaz la umiditatea raporta la baza uscat (13-15%) Eficien a termic a biomasei scade cu cre terea umidit ii La valori ale umidit ii peste 60%, eficien e este aproape de zero deoarece trebuie consumat energie pentru evaporarea apei (2,44MJ/kg ap ) Biomasa trebuie uscat natural pn la umiditatea n baza uscat

Puterea calorific MJ/kg


Este cantitatea de c ldur care se degaj la arderea complet a unit ii de substan . I se mai spune i con inut de energie termic Exist o putere calorific inferioar =Hi i o putere calorific superioar =Hs. Diferen a este cauzat de c ldura de evaporare a apei format de hidrogenul din biomas . Varia ia celor dou valori depinde de compozi ia chimic a biomasei

Puterea calorific
Influen a cea mai mare asupra puterii calorifice o are con inutul de umiditate
Pele i, 8% W, Hi 17 MJ/kg

Buc i lemn, 2-3 ani uscat natural, Hi 14,4 MJ/kg Lemn dup t iere, 55%, Hi 7,1 MJ/kg

Umiditatea, W %

Calculul puteri calorifice pentru materialul umed


H dm 100  W  2,44 W HVmu ! 100

n care:

Hw HVW

HVW puterea calorific a materialului umed, in MJ/kg Hu HV Hmudm puterea calorific a materialului uscat, in MJ/kg W co inutul de umiditate, n baza uscat , in %

Caracteristici ale unor combustibili solizi


Tip comustibil Paie m run ite Paie balotate Paie brichetate Coji de orez Lemn uscat Lemn de esen tare C rbune de lemn C rbune tare C rbune brun Puterea calorific MJ/kg 11 - 18 11 - 18 11 -18 11 -15 14 -20 14 - 20 28 - 32 33 22 Densitatea volumc , kg/m 40 - 60 60 -90 300 -600 75 -145 150 -200 200 - 250 130 -190 850 - 890 650 - 700 Densitatea energetic , MJ/m 700 1000 4000 -8500 800 - 2200 3000 3000 - 8000 4000 - 6000 29000 15000

Caracteristicile unor combustibili lichizi


Tip comustibil benzin motorin kerosen metanol etanol Ulei de rapi Gaz lchefiat Puterea calorific MJ/kg 43 43 45 20 27 36 46 Densitatea volumc , kg/m 760 835 800 790 8000 915 580 Densitatea energetic , MJ/m 33000 36000 36000 16000 22000 33000 27000

Caracterisicile unor combustibili gazosi


Tip comustibil Puterea calorific MJ/kg 50 46 46 120 33-42 20 Densitatea volumc , kg/m 0,7 2,0 2,7 0,09 0,76-0,98 1,15 Densitatea energetic , MJ/m 36 93 124 11 32 23

metan propan butan hidrogen Gaz natural biogaz

Caracteristici chimice ale biocombustibililor


Continutul elementelor chimice ale biomasei
C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , K , , Ca , , M , , , , , , , , , , , Cl , , , , , ,

iomass biomasa heat stra aie e rau aaie ra ita e stra Mai uri stra e i e orumb
e iunflo fl. er stra uuri soarelui

of ry matter Din masa uscata

Grau, toata lanta heat, hole lant


heat corn orumb alb

amanta ra ita a e see

Con inutul de Carbon al combustibililor fosili i a surselor de bioenergie


coal (average) = 25.4 metric tonnes carbon per terajoule (TJ)
1.0 metric tonne coal = 746 kg carbon

oil (average) = 19.9 metric tonnes carbon / TJ 1.0 US gallon gasoline (0.833 Imperial gallon, 3.79 liter) = 2.42 kg carbon 1.0 US gallon diesel/fuel oil (0.833 Imperial gallon, 3.79 liter) = 2.77 kg carbon natural gas (methane) = 14.4 metric tonnes carbon / TJ 1.0 cubic meter natural gas (methane) = 0.49 kg carbon carbon content of bioenergy feedstocks: approx. 50% for wood crops or wood waste; approx. 45% for graminaceous (grass) crops or agricultural residues

Efectele caracteristicilor chimice ale biomasei asupra combustiei


Elementele chimice
Azot - N Potasiu Magneziu - Mg Calciu - Ca Sulf - S Clor Cl Metale grele

Efecte
Producere de NOx, HCH i N2 O Caracteristica de nmuiere a cenu ii, coroziune la temperaturi ridicate Caracteristica de nmuiere a cenu ii, integrarea poluan ilor n cenu Asupra folosirii cenu ii Emisii de SOx (ploi acide), coroziunea suprafe elor de contact la temperaturi ridicate(Focarele) Emisii de HCl Asupra folosirii cenu ii, emisii de metale grele

Con inutul de cenu e


Materie anorganic nevolatil ce r mne dup combustia biomasei Cenu a este nedorit ,avnd efecte negative asupra aerului ( se re ine prin filtre) i a bunei func ion ri a centralei Con ine metale grele Are proprietatea de conservare/p strare a c ldurii, protejnd gr tarul cuptorului mpotriva temperaturilor nalte Con inutul de cenu rezultat este influen at de compozi ia solului, felul biomasei, eficie a combustiei

Con inutul de cenu


Tipul de biomas Reziduuri forestiere salcie Paie de cereale Reziduuri de semin e de rapi Mischantus Reziduuri de m sline Gunoi de p s ri

n biomas
% 2 2 5 5 5 7 13

Con inutul de cenu

Formarea cenu ii la arderea biomasei

Schimbarea caracteristicilor cenu ii


Interac iunea dintre mineralele anorganice din cenuse produce schimbarea caracteristicilor acesteia, rezultnd: Aglomer ri Particule se lipesc formnd bulg ri Inmuierea La o Temperature la care cenu a ncepe s curg Topirea Cenu a ajunge n faz de topitur Zgurificare Depozite solide n topitur formate n zona fl c rii Lipirea/fixarea Formarea de Depozite de zgur pe per i reci ai generaorului, prin solodificarea vaporilor de material rezulta i la ardere Infundarea evacu rii. Sinterizarea Formarea de gr mezi/buc i coerente prin nc lzirea dar f r topirea zgurii.

Efectele cenu i asupra instala iilor de combustie/ardere


Formarea de aglomer ri topite sau par ial topite i depozite de zgur la temperaturi ridicate temperatures pe suprafa a boilerelor Formarea de depozite de cenu e solidificate , la temperaturi sc zute, pe suprafa a boilerelor in zona de convec ie a boilerelor, Accelerarea pierderilor de metal din componentele echipamentelor datorit coroziunii, eroziunii i abraziunii produse de cenu Formarea de emisii de aerosoli (particule de m rimi submicronice) i fum Cur irea gazelor emanate este dificil n prezen a cenusii Manipularea i dpozitarea cenu ii ridic probleme de mediu i costuri

CONVERSIA BIOMASEI N ENERGIE


Conversia rprezint un proces, sau mai multe procese, prin care materia prim de natur vegetal sau animal (reziduuri agricole, forestiere, municipale, reziduuri animaliere) este transformat n energie util (mecanic , termic , electric etc.)

Procesele conversiei biomasei n energie


Categorii de biomas Metode de Conversie Produs final Utilizare

Biomas uscat (lemnoas , vegetal ,de euri)

Ardere direct

C ldur

Generatoare de c ldur

Gazeificare Biomas cu grad de umiditate ridicat (dejec ii, efuen i)

Combustibil gazos Electricitate

Piroliz

Bio uleiuri

Digestie anaerob Plante cu con inut ridicat de zaharuri i amidon

Biogaz Combustibili n transporturi

Hidroliz + Fermentare

Bioetanol

Culturi oleaginoase (rapi )

Extrac ie + Esterificare

Biodiesel

Industria chimic i materiale reciclabile

EFICIE A CONVERSIEI
Eficien este criteriul prin care se evalueaz conversia biomasei n energie Conversia se face cu pierdere de energie, care au loc n toate fazele proceselor de conversie Eficien a se determin ca un raport ntre energia util ob inut prin conversie supra energie total consumat n procesele de conversie

EFICIE A CONVERSIEI
Eficien a conversiei energiei este raportul ntrei energia util , rezultat n urma procesului de conversie(outputul) i energia consumat n procesul de conversie (inputul). Energia util , rezultat , poate fi sub form de energie electric , lucru mecanic, sau c ldur . Eficien a conversiei energiei se confund , adesea cu no iunule de eficient sau eficacitate, folosite n mod curent, pentru a sublinia valabilitatea procesului. Trebuie re inut c eficien a este considerat un termen tehnic i fizic In mod general, eficien a este un num r adimesional intre 0 i 1,0, sau 0 100%.

EFICIE A CONVERSIEI
Conversia are la baz principiul conserv rii energiei, respectiv prima lege a termodinamicii, conform c reia: - cantitatea de energie al unui sistem nchis r mne constant ; - Energia nu poate fi creat sau distrus , ea poate numai sa- i schimbe forma; - Fiecare form de energie poate fi convertit n alt form de energie

Rla ia de calcul al eficie ei conversiei

= Energia util /Energia consumat x 100,n %

METODE DE CONVERSIE A BIOMASEI Arderea direct /Combustia direct Gazeificarea Piroliza. Fermanta ia anaerob

METODE DE CONVERSIE
Arderea direct /Combustia direct
Combustia direct const n arderea biomasei n diferite instala ii (de la sobe simple pn la centrale de putere medie sau mare, cu cogenerae, respectiv co-ardere), pentru a produce energie termic sau electric . Combustia direct asigur peste 90% din energia produs din biomas , la nivel mondial. Metoda este bine n eleas , bine dezvoltat , iar sistemele tehnice existente sunt larg r spndite i se pot integra usor n infrastructurile exintente Sistemele mari pentru combustia direct pot realiza arderean pat fix, pat fluidizat sau prin pulverizare In sistemele cu co-ardere se pot arde mai multe categorii de combustibili La centralele pe c rbune, arderea biomase concomitent cu c rbunele , duce la reducerea chltuielilor, precum i a poluan ilor (CO2, SO2 i NOx)

METODE DE CONVERSIE
Gazeificarea Este un proces de conversie termo-chimic la temperaturi nalte, destinat s produc un combustibil gazos Gazul rezultat, dup un tratament corespunz tor, poate fi utilizat direct pentru g titi sau nc lzit, sau utilizat, n conversie secundar , la ac ionarea turbinelor de gaz sau motoaelor termice pentru a produce electricitate sau lucru mecanic Gazeificarea se poate face folosind aerul (gaz inferior) sau oxigenul (gaz cu putere calorific medie) Implementarea comercial a gazeific rii biomasei este nc problematic . Sunt viabile sistemele mari, peste 10 MW.

METODE DE CONVERSIE
Piroliza.
La conversia prin piroliz , biomasa este espus la o temperaturi nalte n absen a aerului, cauznd descompunerea.

Produsul final este un amestec de materie solid (mangal), lichid (uleiuri oxigenate), i gaze (methan, CO, i CO2). Scopul pirolizei este de a produce un combustibil lichid, numit bioulei sau ulei de pirolz care poate fi utilizat pentru ncalzire sau producere de electricitate Avantajul pirolizei, n comparatie cu combustia i gazeificarea, este c lichidul este mai u or de transportat.

Instala ia de piroliz se poate amplasa lng sursa de biomas

METODE DE CONVERSIE
Fermenta ia anaerob . In fermenta ia anaerob materia organic este descompus de c tre bacterii in absen a oxigenului, producnd biogaz (metan) i alte produse secundare. Gazul rezultat este compus din 60-65% metan i 3035% dioxid de carbon . Biomasa cu umiditate ridicat este potrivit pentru ferm. Anaerobic Avantajul fermenta iei anaerobe, n compara ie cu procesele termo-chimice este c aceasta produce i un fertilizant bogat n azot i, de asemenea, neutralizeaz reziduurile.

Unit i de m sur i factori de conversie n Bioenergie

Unit i pentru energie


Valori de transformare 1.0 joule (J) = one Newton applied over a distance of one meter (= 1 kg m2/s2). 1.0 joule = 0.239 calories (cal) 1.0 calorie = 4.187 J 1.0 gigajoule (GJ) = 109 joules = 0.948 million Btu = 239 million calories = 278 kWh 1.0 British thermal unit (Btu) = 1055 joules (1.055 kJ) 1.0 Quad = One quadrillion Btu (1015 Btu) = 1.055 exajoules (EJ), or approximatel 172 million barrels of oil equivalent (boe) 1000 Btu/lb = 2.33 gigajoules per tonne (GJ/t) 1000 Btu/US gallon = 0.279 megajoules per liter (MJ/l)

Unit i Pentru putere


1.0 watt = 1.0 joule/s = 3.413 Btu/h 1.0 kilowatt (kW) = 3413 Btu/hr = 1.341 cai putere 1.0 kilowator (kWh) = 3.6 MJ = 3413 Btu 1.0 cal putere (CP) = 550 foot-pounds/s = 2545 Btu/h = 745.7 watts = 0.746 kW

Unit i de m sur folosite frecvent pe plan mondial


1.0 U.S. ton (short ton) = 2000 pounds 1.0 imperial ton (long ton or shipping ton) = 2240 pounds 1.0 metric tonne (tonne) = 1000 kilograms = 2205 pounds 1.0 US gallon = 3.79 liter = 0.833 Imperial gallon 1.0 imperial gallon = 4.55 liter = 1.20 US gallon 1.0 liter = 0.264 US gallon = 0.220 imperial gallon 1.0 US bushel = 0.0352 m3 = 0.97 U bushel = 56 lb, 25 kg (corn or sorghum) = 60 lb, 27 kg (wheat or so beans) = 40 lb, 18 kg (barle )

Unit i pentru arie conversie


1.0 hectar = 10,000 m2 (an area 100 m x 100 m, or 328 x 328 ft) = 2.47 acres 1.0 km2 = 100 hectares = 247 acres 1.0 acre = 0.405 hectares 1.0 US ton/acre = 2.24 t/ha 1 metric tonne/hectare = 0.446 ton/acre 100 g/m2 = 1.0 tonne/hectare = 892 lb/acre for example, a "target" bioenerg crop ield might be: 5.0 US tons/acre (10,000 lb/acre) = 11.2 tonnes/hectare(1120 g/m2)

Unit i de m sur i conversie pentru energie din biomas


Cord: a stack of wood comprising 128 cubic feet (3.62 m3); standard dimensions are 4 x 4 x 8 feet, including air space and bark. One cord contains approx. 1.2 U.S. tons (oven-dr ) = 2400 pounds = 1089 kg
1.0 metric tonne wood = 1.4 cubic meters (solid wood, not stacked) Energ content of wood fuel (HHV, bone dr ) = 18-22 GJ/t (7,600-9,600 Btu/lb) Energ content of wood fuel (air dr , 20% moisture) = about 15 GJ/t (6,400 Btu/lb)

Energ content of agricultural residues (range due to moisture content) = 10-17 GJ/t (4,300-7,300 Btu/lb) Metric tonne charcoal = 30 GJ (= 12,800 Btu/lb) (but usuall derived from 6-12 t air-dr wood, i.e. 90-180 GJ original energ content)

Unit i de m sur i conversie pentru energie din biomas


Metric tonne ethanol = 7.94 petroleum barrels = 1262 liters
ethanol energ content (LHV) = 11,500 Btu/lb = 75,700 Btu/gallon = 26.7 GJ/t = 21.1 MJ/liter. HHV for ethanol = 84,000 Btu/gallon = 89 MJ/gallon = 23.4 MJ/liter ethanol densit (average) = 0.79 g/ml ( = metric tonnes/m3)

Metric tonne biodiesel = 37.8 GJ (33.3 - 35.7 MJ/liter)


biodiesel densit (average) = 0.88 g/ml ( = metric tonnes/m3)

LHV - Lower Heating Value - putere caloric (calorific )inferioar (se definine te prin cantitatea de energie (termic ) care rezult n urma arderii unui kg de combustibil) HHV - Higher Heating Value putere caloric superioar

Unit i de m sur i conversie pentru energie din combustibili fosili


Barrel of oil equivalent (boe) = approx. 6.1 GJ (5.8 million Btu), equivalent to 1,700 kWh. "Petroleum barrel" is a liquid measure equal to 42 U.S. gallons (35 Imperial gallons or 159 liters); about 7.2 barrels oil are equivalent to one tonne of oil (metric) = 42-45 GJ. Gasoline: US gallon = 115,000 Btu = 121 MJ = 32 MJ/liter (LHV). HHV = 125,000 Btu/gallon = 132 MJ/gallon = 35 MJ/liter
Metric tonne gasoline = 8.53 barrels = 1356 liter = 43.5 GJ/t (LHV); 47.3 GJ/t (HHV) gasoline densit (average) = 0.73 g/ml ( = metric tonnes/m3)

Unit i de m sur i conversie pentru energie din combustibili fosili continuere


Petro-diesel = 130,500 Btu/gallon (36.4 MJ/liter or 42.8 GJ/t)
petro-diesel densit (average) = 0.84 g/ml ( = metric tonnes/m3)

Note that the energ content (heating value) of petroleum products per unit mass is fairl constant, but their densit differs significantl hence the energ content of a liter, gallon, etc. varies between gasoline, diesel, kerosene. Metric tonne coal = 27-30 GJ (bituminous/anthracite); 15-19 GJ (lignite/sub-bituminous) (the above ranges are equivalent to 11,50013,000 Btu/lb and 6,500-8,200 Btu/lb).
Note that the energ content (heating value) per unit mass varies greatl between different "ranks" of coal. "T pical" coal (rank not specified) usuall means bituminous coal, the most common fuel for power plants (27 GJ/t).

Natural gas: HHV = 1027 Btu/ft3 = 38.3 MJ/m3; LHV = 930 Btu/ft3 = 34.6 MJ/m3
Therm (used for natural gas, methane) = 100,000 Btu (= 105.5 MJ)

Con inutul de Carbon al combustibililor fosili i a surselor de bioenergie


coal (average) = 25.4 metric tonnes carbon per terajoule (TJ)
1.0 metric tonne coal = 746 kg carbon

oil (average) = 19.9 metric tonnes carbon / TJ 1.0 US gallon gasoline (0.833 Imperial gallon, 3.79 liter) = 2.42 kg carbon 1.0 US gallon diesel/fuel oil (0.833 Imperial gallon, 3.79 liter) = 2.77 kg carbon natural gas (methane) = 14.4 metric tonnes carbon / TJ 1.0 cubic meter natural gas (methane) = 0.49 kg carbon carbon content of bioenergy feedstocks: approx. 50% for wood crops or wood waste; approx. 45% for graminaceous (grass) crops or agricultural residues

Prefixe SI
Prefix Simbol Multipli Prefix Simbol Submultipli

deca hecto kilo mega giga tera peta exa

da h k M G T P E

10 102 103 106 109 1012 1015 1018

deci centi mili micro nano pico femto atto

d c m n p f a

10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18

S-ar putea să vă placă și